Szikszai Mária

FMT_1339774967_sk_2

DATE PERSONALE:

Numele şi prenumele: Szikszai Mária

E-mail: szikszaimaria@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE:

Antropologia artei, arta sacră.

STUDII SUPERIOARE:

Doctor în filologie, 2004

Specializarea: Etnografie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca

Diplomă de studii aprofundate, 1998

Specializarea: Socio- şi etnolingvistică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca

Certificat de absolvire a modulului pedagogic, 1993-1996

Specializarea: professor de limba si literatura maghiara

Diploma de licenţă, 1991-1996 (5 ani)

Specializarea: Limba şi literatura maghiară – etnografie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

EXPERIENŢĂ DIDACTICĂ:

2005- Lector universitar, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de litere, Departamentul de Etnografie şi Antropologie Maghiară

LISTA CURSURILOR UNIVERSITARE PREDATE:

Antropologia artei

Memoria culturala

Istoria artei

Traditie si societate

LOCURI DE MUNCĂ:

2012 – Director departament, Departamentul de Etnografie si Antropologie Maghiara, Facultatea de Litere, UBB Cluj

2007 – Director programe, Filiala din Cluj al Academiei Maghiare de Ştiinţe

2005 – lector universitar, Departamentul de Etnografie si Antropologie Maghiara, Facultatea de Litere, UBB Cluj

ALTE EXPERIENŢE PROFESIONALE:
1993: bursă de studii TEMPUS, Universitatea din Bruxelles (Université Libre de Bruxelles), 6 luni
2001: bursă de cercetare Domus Hungarica Scientiarum et Artium, Budapesta, 1 luna
2002: bursă de cercetare, Budapesta, 3 luni
2003: bursă de cercetare Domus Hungarica Scientiarum et Artium, Budapesta, 2 luni
2006: bursă de cercetare Domus Hungarica Scientiarum et Artium, Budapesta, 2 luni


GRANTURI DE STUDII ŞI CERCETARE:

2002: grant al Fundatiei Arany János, Budapesta, 12 luni
2005: grant al Fundatiei Arany János, Budapesta, 12 luni
2006: grant postgradual „Bolyai János”, Academia Maghiara, Ungaria, 3 ani

MEMBRU ÎN ORGANISME ŞTIINŢIFICE:
2004 – membru al corporatiei doctorilor al Academiei de Ştiinţe din Ungaria

ALTE ACTIVITATI

Din 2006: Membru al Consilului Director al Asociatiei GroundFloor Group

PUBLICATII

Carti:

 • › Szövegek, képek, kultúrák. Két tanulmány a szakrális művészet és a vallásos élet területéről. (Text, imagine, cultura. Doua studii despre arta sacra). Editura Mentor, Tg. Mures, 2010.
 • › A művészet antropológiája. (Antropologia artei) Egyetemi jegyzet. KJNT – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Cluj Napoca, 2009.
 • › Történetek története. Képiség és narráció a magasművészet és a népi kultúra között. (Naraţiunea narativei. Imagine si naraţiune între arta populară si arta clasică), Editura Mentor, Tg. Mures. 2005.

EDITARE PERIODICE: 

 • › Kiss Dániel: Minden gyümölcse életemnek. Postfata de: Bajkó Árpád. Editori: Keszeg Vilmos, Szikszai Mária. Mentor, Marosvásárhely, 2010.
 • › Czégényi Dóra-Keszeg Vilmos: A beteg ember. Ed.: Keszeg Vilmos, Szikszai Mária. Mentor, Marosvásárhely, 2010.
 • › Bálint Dezső – Kovács Piroska – Balázsi Dénes: Lámpások voltunk… Udvarhelyszéki pedagógusok élettörténete. („Am fost felinare…” Biografiile unor invatatori din zona Odorheiu Secuiesc.) Postfata de: Ozsváth Imola. Editori: Keszeg Vilmos, Szikszai Mária. Editura Mentor, Tg. Mures, 2009.
 • › András Erzsi Erdei: Kedvemre való, hogy meséljek. („Imi place sa povestesc.”) Postfata de Ambrus Judit. Editori: Keszeg Vilmos, Szikszai Mária. Editura Mentor, Tg. Mures, 2008.
 • ›  Berekméri István Andrásé: Minden poklon keresztül. („Peste toate iadurile.”) Postfata de Vajda András. Editori: Keszeg Vilmos, Szikszai Mária. Editura Mentor, Tg. Mures, 2008.

EDITARE CARTI: 

 • › Szikszai Mária (ed.): Játék és kultúra. A Kriza János Néprajzi Társaság 11. számú Évkönyve. Kolozsvár, 2003. (Joaca şi cultura. Anuarul Asociaţiei Etnografice „Kriza János” nr. 11, Cluj Napoca, 2003.)
 • › Szikszai Mária (ed.): A Kriza János Néprajzi Társaság 10. számú Évkönyve. Kolozsvár, 2002. (Anuarul Asociaţiei Etnografice „Kriza János” nr. 10. Cluj Napoca, 2002.)

STUDII:

 • › Mirákulumra várva. Kontextus és hatékonyság egy könnyező kép csodái kapcsán. (Asteptand un miracol. Context si eficacitate in discursul unei icoane facatoare de minuni.) In: Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (ed.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kriza János Néprajzi Társaság, Cluj Napoca, 2008. 251-268.
 • ›  Kegykép az idö sodrában. Egy kolozsvári Hodigitria. (Despre o icoană Hodigitria din Cluj). Korunk 2008. 2. szám. 63-69.
 • › Kegykép és mirákulum. A kolozsvári könnyező Szűz képének 18. századi mirákulumleírása. (Icoana şi miracol. O descriere a miracolelor icoanei din sec. al 18-lea). Erdélyi Múzeum. Nr. 1-2. 2008. 56-63.
 • ›  Remete Szent Antal különös európai utazása. (Călătoria ciudată prin Europa a Sfântului Antonie cel Mare). In: Pap Levente – Tapodi Zsuzsa (ed.): Kultusz, kultúra, identitás. Editura Scientia, Cluj Napoca, 2008. 129-136.
 • › Szent Antallal kapcsolatos archaikus népi imák. (Rugăciuni arhaice către Sf. Antonie cel Mare) In: S. Laczkovits Emőke – Szőcsné Gazda Enikő (ed.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében. II. kötet. Sf. Gheorghe – Veszprém, 2007. 9-28.
 • ›  Középkori kísértés- és gyógyítástörténetek továbbélése. A homo narrans esete Szent Antallal. (Narativele tentaţiei şi a vindecării din Eviul Mediu.) In: Barna Gábor (ed.): Kép, képmás, kultusz. Szeged. 2006. 112-140.
 • › Megfontolások a közép–kelet európai társadalomtudományos gondolkodásról. Két etnográfiai példa. (Cîteva idei despre ştiinţele sociale din Europa de Centru şi Est.) In: Csák László (ed.): Európa közepe – Közép-Európa? Szeged – Kecskemét, 2000. 121-129.
 • › Csoportok, határok, identitások – jegyzetek egy csángóföldi gyűjtőút kapcsán (Grupuri, delimitări, identităţi – note despre o cercetare), In: Pozsony Ferenc (ed.): Csángósors, Budapest, 1999. 97-102.
 • ›  A „társadalmi egyensúly” kérdéséről (Note despre echilibrul social), In: Csángó sorskérdések II. Újkígyós, 1996. 24-28.
 • ›  Szent Antal legendák a magyar kódexirodalomban. A történeti antropológia néhány tanulsága. (Legendele Sfantului Antonie cel Mare în literatura maghiară din Evul Mediu.) In: Szabó Árpád Töhötöm (ed.): Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Cluj Napoca, 2004. 281-292.
 • › Egy palackba zárt üzenet esélyei. Játszó istenek Homérosz Iliászában. (Şansele de interpretare a textelor antice. Joaca zeilor din Iliada lui Homer.) In: Játék és kultúra. A Kriza János Néprajzi Társaság 11. számú Évkönyve. Cluj Napoca, 2003. 119-134.
 • ›  Álmos idők – álmodozó paradigmák, avagy gondolatok az etnográfiai megszokottság álmosító érzéseiről. (Şansele schimbării paradigmatice a gîndirii despre etnografie) In: Korunk. Cluj Napoca, 2002. nr. 3., 60-64. http://www.korunk.org/2002_3/szikszai.htm
 • › Képiség és narráció a magasművészet és népi kultúra között. Az ignis sacer gyógyítása az antonita szerzetesek nyomán. (Imagine si naraţiune între cultura populară si cultura elită. Vindecarea bolii ignis sacer de către antoniţi), In: A Kriza János Néprajzi Társaság 10. számú Évkönyve. Cluj Napoca, 2002. 81-106.
 • ›  A szájjártatás hagyománya – virtu vita G. Grass és P. Burdieu beszélgetése nyomán (Tradiţia comentariului. Discuţie virtuală pe baza unui text de Günter Grass şi Pierre Bourdieu), In: Lélekjelenlét, Cluj Napoca, 2000/2. 46-53.
 • › Unificarea – o nouă paradigmă în Europa, In: Caietele Tranziţiei, Cluj Napoca, 1997/1.
 • ›  Közeledések. Egyházi és politikai paradigmaváltás. Utak az integráció felé. (Apropieri. Praradigme politice şi a instituţiei bisericii. Drumuri spre integrare.), In: Keresztény Szó, Cluj Napoca, mai 1997., anul VIII.. nr. 5. 14-15.
 • ›  A nők szerepe a csíki búcsú előkészítésében (Rolul femeilor în pregătirea pelerinajului din Ciucani), In: Művelődés, Cluj Napoca, 1995/6, 35.

Alte publicatii: 

 • › „Mondottam ember…“, In: Szabadság, Cluj Napoca, 20 noiembrie 1997. 14.
 • › Golgota, In: Szabadság, Cluj Napoca, 18 aprilie 1992. 1.
 • ›  Húsvéti szokáso