Despre noi

Scurt istoric

Începuturile predării etnologiei în limba maghiară la universitatea din Cluj se datează din anul 1898, odată cu numirea lui Herrmann Antal (1851-1926) în funcţie de profesor al etnologiei. Cursurile anunţate conţineau prelegeri referitoare la folclorul şi modul de viaţă al românilor, romilor, armenilor şi saşilor din Transilvania. Herrmann Antal a fost iniţiatorul revistei Ethnologische Mittheilungen aus Ungarn, unul dintre fondatorii Asociaţiei Maghiare de Etnologie.

În anul 1919 această catedră s-a mutat la Szeged. Între anii 1940-1948 la universitatea clujeană a funcţionat din nou specializarea de etnologie, cu profesori renumiţi ca Viski Károly, Gunda Béla, K. Kovács László. Între anii 1943-1947 catedra a publicat colecţia de studii Erdélyi Néprajzi Tanulmányok. După desfiinţarea specializării de etnologie (1947), în cadrul diferitelor catedre Kós Károly şi Nagy Jenő au condus cursuri de etnografie, iar Faragó József şi Antal Árpád cursuri de folclor. În anii 1970-1980 în cadrul Catedrei de Limba şi Literatura Maghiară a Facultăţii de Filologie, Mitruly Miklós a predat cursuri de folclor maghiar, iar Péntek János cursuri de etnologie generală.

Istoria specializării

În cadrul Faculţăţii de Litere, specializarea de etnologie în limba maghiară a fost reînfiinţată în anul 1990, din iniţiativa profesorului Péntek János. Între anii 1990-2000, specializarea a avut statut de specializare B, între anii 2000-2003 statut de specializare A. Din anul 2007 specializarea are formă de monospecializare. Începând din anul universitar 2002-2003, colectivul de profesori a iniţiat Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară.

Forme de pregătire

Nivel licenţă (BA): pregătire de 4 ani (1990-2005), pregătire de 3 ani (2005-). Pe lângă învăţământul de zi catedra a iniţiat forma de învăţământ fără frecvenţă.
Masterat (MA): cu durata de 1 an (etno-şi sociolingvistică : 1996-2003, etnologie : 2003-2008), cu durata de 2 ani (2008-).
Studii doctorale (PhD): domeniul ştiinţe umanistice/filologie. Formă de învăţământ: cu/fără frecvenţă. Conducător de doctorat: dr. Péntek János, dr. Keszeg Vilmos, dr. Pozsony Ferenc.

Regulament departament:

etnologie_regulament_departament_2017

Contact:

E-mail: neprajztanszek@yahoo.com

Facebook: https://www.facebook.com/neprajz.kolozsvar

Órarend