Masterat

Masterul Cultura si societate intre traditie si modernitate se adreseaza in special celor care isi doresc o carieră ca cercetător, muzeolog, pedagog in muzeu, redactor, expert cultural. Masteratul ofera posibilitatea acumulării de experientă de cercetare individuală, prin sarcina de a crea un proiect de cercetare propriu si prin stagiile de practica. Studentii vor elaborara de studii de caz cuprinzând diagnoze sociale şi evaluări ale potențialului de patrimoniu al unei comunități multiculturale. Elementele esentiale ale programului sunt: echilibrul intre cunostintele teoretice si cele practice, abordarea multidisciplinară si multiculturală. Aplicantii trebuie sa detină un certificat de licentă si să prezinte la admitere planul de cercetare a temei dizertatiei. Absolvirea programului echivaleaza cu obtinerea a 120 de credite ECTS.

Órarend