Szikszai Mária

kep

SZEMÉLYI ADATOK:

Név: Szikszai Mária
E-mail: szikszaimaria@yahoo.com

FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK:
2004: A bölcsészettudományok doktora, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
1998: Magiszteri oklevél, szocio- és etnolingvisztika szak, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
1996: Egyetemi tanulmányok és oklevél, magyar nyelv és irodalom – néprajz szak, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (5 éves képzés)

SPECIÁLIS TANULMÁNYOK
1993: Részképzés, Université Libre de Bruxelles, Belgium (6 hónap)
1993-1996: Láthatatlan Kollégium, Kolozsvár (irodalomelmélet, szociobiológia, a katolikus egyház társadalmi tanítása c. tantárgyak)
2007: Multiplikátor-képzés (az EU K+F pályázatain való részvétel céljából)

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Művészetantropológia, szakrális művészet, mirákulumirodalom, vallásos társulatok.

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG:
2005-től: egyetemi adjunktus, BBTE Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék
2002-2005: óraadó egyetemi adjunktus, BBTE Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék
1998-2007: óraadó egyetemi adjunktus, BBTE Kolozsvár, Színháztudományi Tanszék (teatrológia, színházszociológia, színházantropológia c. tantárgyak)

ÖNÁLLÓ EGYETEMI ELŐADÁSOK:

• A művészet antropológiája
• Az emlékezés kultúrája
• Művészettörténet
• Hagyomány és társadalom

NYELVISMERET:
Román – magasfokú
Francia és angol – középfokú

MUNKAHELYEK:
2012-2016: intézetigazgató, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
2007 óta: titkárságvezető, MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság, www.kab.ro
2005 óta: egyetemi adjunktus, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, BBTE, Kolozsvár

KÉPZÉSI ÉS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJAK
2006 – 2009: A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja
2006: MTA-OM Domus Hungarica Scientiarium et Artium senior kutatói ösztöndíja
2005: Arany János Közalapítvány senior kutatói ösztöndíja
2003: MTA-OM Domus Hungarica Scientiarium et Artium junior kutatói ösztöndíja
2002: Arany János Közalapítvány fiatal kutatói ösztöndíja
2002: Erdélyi Magyar Ösztöndíjtanács kutatói ösztöndíja
2001: MTA-OM Domus Hungarica Scientiarium et Artium junior kutatói ösztöndíja
EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG
2006-tól: a GroundFloor Group Egyesület igazgatótanácsának tagja
1993-1997: diákképviselő a Babes-Bolyai Tudományegyetem szenátusában
TUDOMÁNYOS SZAKTESTÜLETI TAGSÁG
2005-től az MTA külső köztestületi tagja, ttp://kab.ro/index.php?page=kabtag&ktid=366

PUBLIKÁCIÓK:

Önálló kötet
1. Letűnt világok antropológiája és a megismerhetetlen különös szépsége. Szociális kapcsolatháló és kulturális gyakorlat az írógép korszakában. EME Kiadó, Kolozsvár, 2020. link
2. Szövegek, képek, kultúrák. Két tanulmány a szakrális művészet és a vallásos élet területéről. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2010.
3. A művészet antropológiája. Egyetemi jegyzet. KJNT – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár, 2009.
pdf
4. Történetek története. Képiség és narráció a magasművészet és a népi kultúra között. Mentor kiadó, Marosvásárhely, 2005.

Szerkesztés
Szabó Á. Töhötöm – Szikszai Mária (eds.): Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions. Cluj Napoca – Aarhus, 2018.
Péntek János, Salat Levente, Szikszai Mária (szerk.): Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között, I-III. kötet, Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2015. 252 p., (ISBN:978-963-114-201-2)
Csata Zsombor, Márton János, Papp Z. Attila, Salat Levente, Péntek János: Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai. Szerkesztette: Szikszai Mária. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2011.
Szikszai Mária (szerk.): Játék és kultúra. A Kriza János Néprajzi Társaság 11. számú Évkönyve. Kolozsvár, 2003.
Szikszai Mária (szerk.): Arany János Közalapítvány a Tudományért – Tájékoztató a Határon Túli Magyar Tudományos Kutatásért Szakkuratórium 2001-2003. évi munkájáról. MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2003.
Szikszai Mária (szerk.): A Kriza János Néprajzi Társaság 10. számú Évkönyve. Kolozsvár, 2002

Sorozatszerkesztés
Blos Jáni Melinda: A családi filmezés genealógiája. Sorozatszerkesztők: Keszeg Vilmos, Szikszai Mária. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2015.
Szalma Anna-Mária: Fénykép a mindennapi életben. Sorozatszerkesztők: Keszeg Vilmos, Szikszai Mária. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2014.
Keszeg Vilmos: Történetek és történetmondás Detrehemtelepen. Sorozatszerkesztők: Keszeg Vilmos, Szikszai Mária. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2012.
Nagy Julianna: Miért nem lehettem költő? Egy mezőségi parasztasszony narratívumai. Sajtó alá rendezte Ozsváth Imola. Sorozatszerkesztők: Keszeg Vilmos, Szikszai Mária. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2012.
Czégényi Dóra-Keszeg Vilmos: A beteg ember. Sorozatszerkesztők: Keszeg Vilmos, Szikszai Mária. Mentor, Marosvásárhely, 2010.
Kiss Dániel: Minden gyümölcse életemnek. Sajtó alá rendezte és a kísérő tanulmányt írta: Bajkó Árpád. Sorozatszerkesztők: Keszeg Vilmos, Szikszai Mária. Mentor, Marosvásárhely, 2010.
Bálint Dezső – Kovács Piroska – Balázsi Dénes: Lámpások voltunk… Udvarhelyszéki pedagógusok élettörténete. Sajtó alá rendezte és a kísérő tanulmányt írta: Ozsváth Imola. Sorozatszerkesztők: Keszeg Vilmos, Szikszai Mária. Mentor, Marosvásárhely, 2009.
Berekméri István Andrásé: Minden poklon keresztül. Sajtó alá rendezte és a kísérő tanulmányt írta: Vajda András. Sorozatszerkesztők: Keszeg Vilmos, Szikszai Mária. Mentor, Marosvásárhely, 2008.
András Erzsi Erdei: Kedvemre való, hogy meséljek. A szövegeket válogatta, gondozta, az utószót írta Ambrus Judit. Mentor, Marosvásárhely, 2008.

Lektorálás:
Laczi Enikő: A tordaszentlászlói amatőr színjátszás története. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2017. Lektorálta, az előszót írta: Szikszai Mária. pp. 220.
Laurent Sebastian Fournier, Keszeg Vilmos, Tötszegi Tekla (ed.): Les langages de la communication rituelle en Europe. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2016. Lektorálta: Szikszai Mária. pp. 259.

Tanulmányok:
Digitális ünneplés. A digitális média hatása a kulturális emlékezés gyakorlatára. in: Nyelv- és irodalomtudományi közlemények LXII. évf. 2018. 2. szám. 101-119.
The Melancholy of Cultural Heritage. In: Szabó Á. Töhötöm – Szikszai Mária (eds.): Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions. Cluj Napoca – Aarhus, 2018. 197-211.
Egy utcai tiltakozás szimbolikus kommunikációja a közösségi média felületein. Erdélyi Múzeum 1:(2) 2018. pp. 142-156.
A kulturális örökség melankóliája. In: Erdélyi Múzeum 1:(2) 2017. pp. 80-90.
Közösségeken innen és túl. Útkeresés és újratervezés a 20. század első felében: tizenegy Szatmár megyei apáca önéletrajza. In: Erdélyi Múzeum 1:(2) 2016. pp. 114-126.
Egy szerzetesi közösség tagjainak fényképezési gyakorlata. In: Erdélyi Múzeum 1:(2) 2015. pp. 92-109.
Közösségek, kamaszok, kolostorok. In: Korunk (Kolozsvár) XXV: (7) 2014. pp. 73-80.
Az idő szakrális tagolása egy szatmári sváb faluban. In: Jakab Albert Zsolt, Ilyés Sándor (szerk.): A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21.: Kulturális gyakorlat és reprezentáció. 304 p. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság, 2013. pp. 107-119.
Vallásos társulati élet egy szatmári sváb faluban. In: Egyed Emese – Pakó László – Weisz Attila (szerk.): Certamen I. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. Kolozsvár, 2013. 145-156.
Mirákulumra várva. Kontextus és hatékonyság egy könnyező kép csodái kapcsán. In: Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2008. 251-268.
Kegykép az idö sodrában. Egy kolozsvári Hodigitria. Korunk 2008. 2. szám. 63-69.
Kegykép és mirákulum. A kolozsvári könnyező Szűz képének 18. századi mirákulumleírása. Erdélyi Múzeum. 2008. 1-2. szám. 56-63.
Remete Szent Antal különös európai utazása. In: Pap Levente – Tapodi Zsuzsa (szerk.): Kultusz, kultúra, identitás. Scientia kiadó, Kolozsvár, 2008. 129-136.
Szent Antallal kapcsolatos archaikus népi imák. In: S. Laczkovits Emőke – Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében. II. kötet. Sepsiszentgyörgy – Veszprém, 2007. 9-28.
Középkori kísértés- és gyógyítástörténetek továbbélése. A homo narrans esete Szent Antallal. In: Barna Gábor (szerk.): Kép, képmás, kultusz. Szeged, 2006. 112-140.
Szent Antal legendák a magyar kódexirodalomban. A történeti antropológia néhány tanulsága. In: Szabó Árpád Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kolozsvár, 2004. 281-292.
Egy palackba zárt üzenet esélyei. Játszó istenek Homérosz Iliászában. In: Szikszai Mária (szerk.): Játék és kultúra. A Kriza János Néprajzi Társaság 11. számú Évkönyve. Kolozsvár, 2003. 119-134.
Álmos idők – álmodozó paradigmák, avagy gondolatok az etnográfiai megszokottság álmosító érzéseiről. Korunk. Kolozsvár, 2002. nr. 3., 60-64. http://www.korunk.org/2002_3/szikszai.htm
Képiség és narráció a magasművészet és népi kultúra között. Az ignis sacer gyógyítása az antonita szerzetesek nyomán. In: A Kriza János Néprajzi Társaság 10. számú Évkönyve. Kolozsvár, 2002. 81-106.
Megfontolások a közép–kelet európai társadalomtudományos gondolkodásról. Két etnográfiai példa. In: Csák László (szerk.): Európa közepe – Közép-Európa? Szeged – Kecskemét, 2000. 121-129.
A szájjártatás hagyománya – virtu vita G. Grass és P. Burdieu beszélgetése nyomán. Lélekjelenlét, Kolozsvár, 2000/2. 46-53.
Csoportok, határok, identitások – jegyzetek egy csángóföldi gyűjtőút kapcsán. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Csángósors. Budapest, 1999. 97-102.
Unificarea – o nouă paradigmă în Europa. Caietele Tranziţiei, Kolozsvár, 1997/1.
Közeledések. Egyházi és politikai paradigmaváltás. Utak az integráció felé. Keresztény Szó, Kolozsvár, 1997 május, VIII. évf. 5. szám, 14-15.
A „társadalmi egyensúly” kérdéséről. In: Csángó sorskérdések II., Újkígyós, 1996. 24-28.
A nők szerepe a csíki búcsú előkészítésében. Művelődés, Kolozsvár, 1995/6, 35.
Egyéb közlemények
„Mondottam ember…“, In: Szabadság, Kolozsvár, 1997. november 20. 14.
Golgota, In: Szabadság, Kolozsvár, 1992. április 18. 1.
Húsvéti szokások (Obiceiuri legate de Paşte), In: Népújság, Marosvásárhely, 1992. április 18. 5.
Oral history. In: Szabadság, Kolozsvár, 1991.december 13. 3. (Benedek H. János társszerző)
Még egyszer Az ember tragédiájáról. Beszélgetés Kántor Lajossal régi és új Tragédia – értelmezésekről. In: Szabadság, Kolozsvár, 1997. november 20.
Recenziók
George Ruzsa: Icon Researchers and the Soviet Union in the First Half of the 20th Century. In: Erdélyi Múzeum 2019. 2 füzet. 238-240.
Keszeg Vilmos: Egy Hír adás a’ késő maradékhoz. 17-20. századi erdélyi toronygombiratok. In: Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények L. évf., 2006., 1-2. szám.
Salat Zakariás Erzsébet: Asszonyélet Erdővidéken. Marosvásárhely, 2000. In: Népújság, Marosvásárhely, 2001. április 28.
C. Geertz: Jocul adînc. Note despre lupta de cocoşi în Bali. In: Caietele tranziţiei. Kolozsvár, 1997/1.