Doctorat

Descărcarea programului.

Învăţământul doctoral în domeniul etnologic (lb. maghiară) se desfăşoară în cadrul Şcolii doctorale Studii de Hungarologie.
Profesori coordonatori: prof. dr. Keszeg Vilmos, prof. dr. Pozsony Ferenc.

Studii de Hungarologie
Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară
Anul univ. 2009-2010

 

Admitere la studii doctorale (etnologie, lb. magh.)Profesor coordonator:

Dr. Keszeg Vilmos
Dr. Pozsony Ferenc

1.a. A Temativa examenului (proba orală)
Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Osiris, Budapest, 2001. 37-249.
Liszka József: A szlovákiai magyarok néprajza. Osiris, Budapest, 2002. 11-156, 394-430.
Keszeg Vilmos: A romániai magyar néprajzkutatás egy évtizede. 1999-2001. In: Tánczos Vilmos-Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1999-2001 közötti eredményeiről. 1. Kötet. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002. 119-170.
Pozsony Ferenc: Társadalomnéprajzi eredmények Erdélyben. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság évkönyve 9. Kolozsvár 2001. 195-215.
1.b. Prezentarea a 5 lucrări din domeniul de cercetare al candidatului
2. Prezentarea proiectului de cercetare (3-5 pagini) (proba orală)

Informaţii: http://admitere.ubbcluj.ro/doctorat.html

Perioada de înscriere la concursul de admitere: 15 aprilie – 11 septembrie 2009;
Desfăşurarea concursului de admitere:15-21 septembrie 2009;
Înmatricularea doctoranzilor/începerea cursurilor la şcolile doctorale: 1 octombrie 2009.

Órarend