Székely Melinda

Tema lucrării:

Schimbarea riturilor de trecere in satele din Campia Ardealului

Îndrumător științific: Pozsony Ferenc

Órarend