Erasmus

Őszi pályázati kiírás Erasmus ösztöndíjra (a 2023/2024-es tanévre)

Megérkezett az Erasmus őszi kari kiírása, amely a 2023/2024-es tanévre szól.

Az alapképzéses és mesteris hallgatók mobilitása 5 hónapot tart. Az ösztöndíjra azok jelentkezhetnek, akik a jelen tanévben másod- vagy harmadévesek alapképzésen, és akik mesteri vagy doktori hallgatók.

A beadandó iratcsomó, a jelölt legutóbbi évben elért tanulmányi átlaga és az interjún szerzett minősítés dönt a győztesekről.

A pályázatok leadásának időszaka: 2023. október 13–23., 13.00 óráig.

Az iratcsomót a következő e-mail címre kell elküldeni: lett@ubbcluj.ro

A jelentkezőket tanszéki szintű bizottság hallgatja meg október 25-én.

Óvások benyújtása: 2023. október 26., 12 óráig. (a következő e-mail címre: lett@ubbcluj.ro)

A pályázati iratcsomó összetétele:

- személyes adatlap;

- nyilatkozat;

- Önéletrajz (Curriculum Vitae);

- motivációs levél (tanulmányi és/vagy kutatási terv);

- a titkárság által kiállított bizonylat az utolsó lezárt félév tanulmányi átlagát illetően;

- nyelvvizsga-bizonylat (amennyiben esedékes);

További részletek a szabályzatban olvashatók: https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/

Kérdésekkel az intézeti Erasmus ösztöndíjakért felelős oktatóhoz lehet fordulni:

 • Magyar Néprajz és Antropológia Intézet: Szabó Árpád Töhötöm (szabo_tohotom@yahoo.com)

A Magyar Néprajz és Antopológia Intézet a következő intézményekben kínál fel mobilitási lehetőséget a 2023/2024-es tanévre:

 • ELTE – 2 hely (BA, MA, PhD);
 • Szegedi Tudományegyetem – 2 hely (BA, MA, PhD);
 • Debreceni Egyetem – 2 hely (BA, MA, PhD);
 • Károli Gáspár Református Egyetem – 2 hely (BA);
 • Lodzi Egyetem – 2 hely (BA, MA, PhD);
 • South-West University “Neofit Rilski” – 2 hely (BA, MA, PhD).

Román nyelvű kiíráshatáridők és az iratcsomó tartalma.

Partnerintézmények listája (kari szinten)

Az Erasmus+ program keretében a néprajz és kultúratudomány/művelődésszervező szakos diákok pályázat alapján egy egyetemi félévet külföldi egyetemeken tölthetnek.

Intézetünknek a következő egyetemek néprajz-antropológia, történelem, művelődéstörténet tanszékeivel van szerződése:

 • École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris);
 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem (Budapest);
 • Debreceni Tudományegyetem;
 • Károli Gáspár Református Egyetem (Budapest);
 • Pécsi Tudományegyetem;
 • South West University Neofit Rilski (Blagoevgrad, Bulgária);
 • Szegedi Tudományegyetem;
 • Universita degli Studi di Catania (Catania, Olaszország);
 • University of Lodz (Lodz, Lengyelország).

A programról további információk, pályázati kiírások itt találhatók.

A magyar nyelvű pályázati útmutató innen érhető el.

Órarend