Erasmus

Az Erasmus+ program keretében a néprajz és kultúratudomány/művelődésszervező szakos diákok pályázat alapján egy egyetemi félévet külföldi egyetemeken tölthetnek.

Az intézetünknek a következő egyetemek néprajz-antropológia, történelem, művelődéstörténet tanszékeivel van szerződése:

École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris)

Eötvös Lóránd Tudományegyetem (Budapest)

Debreceni Egyetem

Károli Gáspár Református Egyetem (Budapest)

Pécsi Egyetem

South West University Neofit Rilski (Blagoevgrad, Bulgária)

Szegedi Egyetem

Universita degli Studi di Catania (Catania, Olaszország)

University of Lodz (Lodz, Lengyelország)

Központi Erasmus-oldal: http://www.cci.ubbcluj.ro/lifelong_learning/erasmus.php

További információk, űrlapok az Erasmus programról: http://lett.ubbcluj.ro/burse-erasmus/

Intézetünk Erasmus-koordinátora: dr. Szabó Árád Töhötöm egyetemi adjunktus, szabo.tohotom@lett..ubbcluj.ro

Órarend