Alapképzés

1. Kultúratudomány szak / Studii culturale
BBTE Bölcsészettudományi Kar / UBB Facultatea de Litere
Nappali képzés, 3 év
A kultúratudomány/művelődésszervező szak keretében elméleti és gyakorlati tantárgyak széles skáláján keresztül a kultúra definícióival és típusaival, a kultúra kutatásának történetével, módszertanával és terminológiájával foglalkozunk. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a diákjaink a körülöttük zajló kulturális és társadalmi folyamatokról önállóan, és ha kell, kritikusan tudjanak gondolkodni. A szakmai gyakorlat keretében részben önálló kutatási feladatot oldanak meg a hallgatók, részben kulturális intézmények keretében végeznek gyakorlati munkát a leendő művelődésszervezők.

2. Néprajz szak / Etnologie
BBTE Bölcsészettudományi Kar / UBB Facultatea de Litere
Nappali képzés, 3 év
A néprajz szakos képzés során a népi kultúra szellemi, anyagi és társadalmi vetületeivel, ennek történetével, változásával, kortárs formáival, természeti népek kultúrájával ismertetjük meg hallgatóinkat. A képzésnek fontos része a szakmai gyakorlat. A múzeumokban a diákok a múzeumszervezés elméletét és technikáit, terepen az adatgyűjtés módszereit, szeminárium keretében a fényképezés és filmkészítés technikáit sajátítják el.