Szakkollégium

KRIZA JÁNOS NÉPRAJZI SZAKKOLLÉGIUM

A néprajzi szakkollégium a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (KMEI) szakkollégiumi hálózatának keretében működik, a szakmai tevékenységeket a Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék koordinálja a Kriza János Néprajzi Társaság támogatásával.

Célok
A szakkollégium célja, hogy az egyetemen folyó oktatás mellett a jobb képességű diákok számára olyan képzési formát nyújtson, amelynek keretében a szakkollégisták ismereteiket bővíthetik, az egyetemi oktatásból kimaradó témákra nyerhetnek rálátást, illetve az interdiszciplináris látásmód érdekében más szakterületekről, rokon tudományok területéről érkező kutatókat hallgathatnak. Fontos eleme a szakkollégiumi tevékenységnek az egyéni, irányítóval történő munka, az egyéni kutatás és dolgozatírás, hisz célkitűzésünk a kutatási jártasságok elsajátítása is. Mindezeken keresztül a vitaszellemet, az egyéni látásmódot, az elemzőkészséget, a kreativitást fejlesztjük.

A felvételi
A néprajzi szakkollégiumba minden egyetemi év elején, lehetőleg már októberben megszervezzük a felvételit, amelyre másod- és harmadéves, jó tanulmányi eredményeket felmutató és az egyéni kutatói munkára nyitott diákok jelentkezhetnek bármilyen szakról. Az elsőéves diákok a nulladik, felkészítő évfolyamra jelentkezhetnek (a következő évi a felvételin a nulladik évfolyam elvégzése előnynek számít).

Felvételi követelmények
Másod- és harmadéves, rendes képzésre jelentkezők esetén: önéletrajz és egy, a felvételi beszélgetésen megvédett kutatási terv. Felkészítő évfolyamnak: meghatározott témában írott esszé.

Tevékenységek
A szakkollégiumi képzés hat féléves, ez alatt a szakkollégistáknak kutatniuk kell és dolgozatot kell írniuk, valamint előadásokon, olvasószemináriumokon és vitákon vesznek részt. A szakkollégistákkal közösen minden félév elején kijelölünk egy kerettémát, és ebben a témában hívunk meg előadókat külföldről és itthonról, ebben a témában olvasunk szövegeket, nézünk filmeket (eddigi kerettémák például: nemzeti identitások, a kommunizmus társadalomtörténete, társadalmi nemek). Ezt egészítik ki az alkalmi, olyan előadások, amelynek keretében nem néprajzos szakemberek előadásait hallgatjuk. A szorgalmi időszakban minden héten egyik nap estéje szakkollégiumi est, ezt egészítik ki a hosszabb, hétvégi, több előadásból álló sorozatok. A szakma és a magyarországi intézmények, publikációs lehetőségek jobb megismerése érdekében a szakkollégiumban néhány napos tanulmányi kirándulásokat is szervezünk.

Kutatás
A szakkollégiumba felvételt nyert diákoknak minden évben meg kell írniuk egy egyéni kutatásra alapozó dolgozatot (de akár a korábbi évek munkáját is folytathatják, bővíthetik). Az első félév végére el kell készülnie egy mintegy 10-12 oldalas részletes kutatási tervnek a kutatás pontos ütemezésével, a kutatási kérdésekkel, feltevésekkel és egy áttekintő szakirodalommal. Ez alapján a tavasszal megrendezett TDK-ig (melyen a részvétel a szakkollégista diákoknak kötelező) mindenkinek el kell készítenie bemutatható és megvédhető dolgozatát.

Értékelés
A tevékenység értékelésének az alapja az előadásokon, olvasószemináriumokon való részvétel, a vitákba való bekapcsolódás, illetve a konferenciákon való részvétel és a publikációs tevékenység. A szakkollégiumban tevékenyen résztvevő, a kutatási tervet és a dolgozatot határidőre leadó szakkollégisták a KMEI által folyósított ösztöndíjban részesülnek (a tárgyévben folyósított ösztöndíj mértéke a megelőző év tudományos tevékenységének pontozása alapján alakul). A szakkollégiumi tevékenység értékelése a szakkollégiumi vezető, a pontozás a KMEI szakkollégiumi programkoordinátora feladata a leadott adatok alapján.

Órarend