TudományKaraván

2024. január 29-én került sor a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Bölcsészettudományi Karának (BTK) Magyar Tagozatához (MT) tartozó három intézet közös tudomány- és szaknépszerűsítő útjára, melynek során a két oktatóból, két doktoranduszból és egy magiszteri hallgatóból álló csapat „Ahol a nyelvek és a kultúrák találkoznak – veled” címmel interaktív előadásokat tartott a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban. A minikonferencia a Bolyai Társaság és a Communitas Alapítvány támogatásával, a TudományKaraván eseménysorozaton belül valósult meg.

Burkhardt Zsófia magiszteri hallgató csoportdinamikát biztosító nyitógyakorlatát követően, az első bemutató keretében dr. Czégényi Dóra, a BBTE BTK MT oktatója és karunk dékánhelyettese, a kolozsvári magyar felsőoktatás múltját és jelenét taglaló előadásában az egykori Marianum falai között működő Magyar Irodalomtudományi, Magyar és Általános Nyelvészeti, valamint a Magyar Néprajz és Kulturális Antropológia Intézet munkaközösségét és szakkínálatát, illetve a Magyar Irodalomtudományi Intézet Finn Munkacsoportjának három évtizedes tevékenységét ismertette.André Ferenc doktorandusz, a magyar nyelv és irodalom szak népszerűsítőjeként, kód- és beszédmódváltásokat példázva mutatta meg, mire képes a nyelvet használó ember, ugyanakkor ízelítőt nyújtott az empátiagyakorlatként értelmezett olvasásból és írásból, de nem volt tabu a bölcsész és a mesterséges intelligencia aktuálisan kérdéses viszonyrendszere sem. Ezt követően, Molnár Attila doktorandusz kalauzolásával, a nagyenyedi középiskolások betekintést nyertek az ezer tó országának miliőjébe, majd dr. Furu Adél egyetemi tanársegéd koordinálásával és villámgyors segédletével finn társalgási helyzetben találták magukat. A néprajz és művelődésszervező szakot illető tájékoztatás a szemfüles diákok „Kérdezz-felek”-be való bevonásával párosult.

Ezúton is köszönjük a Bethlen Gábor Kollégium vezetőségének, oktatóinak és diákjainak a ránk szánt időt, a Bolyai Társaságnak és a Communitas Alapítványnak pedig a középiskolás diákok tudatos pályaválasztását szolgáló támogatását.

Kategória: Uncategorized

Órarend