Tánczos Vilmos

FMT_1244995036_DSC02241PERSONAL DATA
First name: Tánczos
Name: Vilmos
Home address: 400371 Cluj-Napoca, str. B. P. Haşdeu nr. 8., ap. 2. Tel. 590051.
Telefon: 00-40-264-590051.
E-mail: tanczosvilmos@yahoo.com
Date and place of birth: 21 October 1959, Sântimbru, Harghita County, Romania

 

SCIENTIFIC RESEARCH

Main research interests: folclore, popular religiosity, gathering and interpreting archaic folk prayers from the Ciuc, Ghimeş region and Moldavia; folk customs and popular legends linked to the Şumuleu-Ciuc pilgrimage, the role of the franciscan church in folk religiosity. (See the list of publications annexed.)

 

HIGHER EDUCATION
Education
1993-1999 Doctoral studies at the Babeş-Bolyai University from Cluj-Napoca
1983 University degree, Faculty of Philology, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, specialization: Hungarian and Russian
1978 Secondary School nr. 1. from Miercurea-Ciuc.
Scientific degrees
1999 Doctor in Philology, specialization Hungarian language. Title of the doctoral thesis: Archaic Folk Prayers at the Moldavian Csango. Simbolization and Context. Calificative: summa cum laude.

PROFESSIONAL ACTIVITY

 


2001 Associate professor (reader) at the Department of Hungarian Language and Culture, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca
1997 University lecturer, Department of Hungarian Language and Culture, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca
1992 Assistant professor at the Babeş-Bolyai University, Department of Hungarian Language and Culture, Cluj-Napoca
1983-1990 Secondary School teacher in Ditrău and Băile Tuşnad (Harghita county)

 

LIST OF COURSES HELD AT THE UNIVERSITY
Antohropology of religion
Archetypal symbolism in folclore
Folk religiosity: texts and rites in the culture of the Moldavian Csangos
Folk religiosity in Transylvania – ethnological sourses, methods of analysis
Anthropology of the imaginary – theories and methods of analysis

 

PROFICIENCY IN LANGUAGES
Hungarian (mother tongue), Romanian (official language of the state), Russian (university degree), English (intermediate level)
SCIENTIFIC RESEARCH PROGRAMS, GRANTS
2008-2009 Cultural Heritage and European Integration. Duration: 2008-2009. Bilateral proiect, financed by ANCS (Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică), Partners: UBB Cluj, România – Univ. Ljubljana, Slovenia (Department of Cultural Anthropology). Directors of the project: lect. dr. Ariadna Eleonora Sava, prof. dr. Rajko Mursic.
2007- Religious texts of the Moldavian Csangos (individual research programme)
2007-2008 The changes in the role of the church in the Moldavian Catholic communities. Research Institute of the Hungarian Academy
2007-2008 The Proficiency in Hungarian Language of the Moldavian Csangos. Organizer: NCA National Civil Relations and College of the European Integration, Budapest. 2007. Sept. 1.-2008. May 31.
2005-2006 Symbolic forms of the sacred time and space concepts at the Moldavian Csangos. Sapientia Foundation (Cluj) – Institute of research Programs
2004-2005 The folklore knowledge and wold view of a Csango woman from Gyimes. Research of the Moldavian Csango culture between 1945-2002. History of scientific researches done int his field. Sapientia Foundation – Institute of research Programs (head of a research group)
2003-2004 Research of the Moldavian Csango culture between 1945-2002. History of scientific researches done int his field. Sapientia Foundation – Institute of research Programs
2003 Research of the Moldavian Csango culture between 1945-2002. History of scientific researches done int his field. Sapientia Foundation – Institute of research Programs. 2003. March. 1.-Sept. 30.
1993-1999 Popular Prayers at the Moldavian Csangos (within the doctoral programme)
1993-1996 Demography and Identity of the Moldavian Csangos. (within the programme of the Teleki László Foundation, Budapest)
1991-1992 The Pilgrimage to Şumuleu: texts and rites (individual research programme)
1980- Religious Folclore of the Moldavian Csangos (individual research programme)

 

OTHER PLACES OF WORK
2001-2003 Prorector of the Sapientia Hungarian University of Transylvania, Cluj-Napoca

 

OTHER PROFESSIONAL EXPERIENCES
2000-2003 Director of the Institute for Scientific Research Programmes, Sapientia Foundation – Sapientia University – Cluj-Napoca
1990 Director of the House of Teachers (Casa Corpului Didactic) from Miercurea Ciuc

 

ACTIVITY IN SCIENTIFIC ASSOCIATIONS
1990- member in the ethnographic Association “Kriza János” (Cluj-Napoca; vicepresident of the Association between the years 1997-2002)
1990- member in the Society of the Transylvanian Museum (Cluj-Napoca, membre in the executive committe of the association since 1997)
1999- foreign correspondent member of the Hungarian Ethnographic Society (Magyar Néprajzi Társaság), Budapest
2000- MTA, Budapest: a member of the Society of Hungarian Scientists and Scholars (president of MTA-KAB, Department of Ethnology: 2007- )

 

CONFERENCES ATTENDED
(Title of the presentation; place and date, topic of the conference; organizing institution)

2009 The Moldavian Csángós. Questions of Demography and Assimilation. – Ethnic and Linguistic Context of Identity: Finno-Ugric Minorities. University of Helsinki, Departament of of Finno-Ugrian Studies. Helsinki, 19-20. 3. 2009.
2008 Képszerűség székely szókapcsolatokban – Folklór és nyelv. MTA Néprajzi Kutatóintézete. Institut of Ethnology Hungarian Academy of Sciences. Budapest, december 4-5.
2008 Az erdélyi magyar archaikus népi imádságok történeti rétegei és teológiai hátterük – Teológiai napok. „Az erdélyi egyházmegye ezer éve”. Gyulafehérvár, Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet, november 27-29.
2008 Demografia ceangăilor din Moldova. – Seminar de instruire pentru management de proiect. Cercetări de etnologie şi antropologie. Cluj, UBB, Facultatea de Litere, 26-27 noiembrie – Seminarul se desfăşoară în cadrul proiectului bilateral UBB Cluj, România – Universitatea Ljubljana, Slovenia. Moştenire Culturală şi integrare europeană finanţat de ANCS, derulat în perioada 2008-2009.
2008 The Division of the Hungarian Popular Culture of Transylvania – Living Transylvania. Conference. Series of events hosted by Csaba Sógor MEP EPP-ED, European Parliament, Bruxelles, 10. 06. 2008.
2008 Magyar nyelvismeret ma a Tatros menti székelyes csángó falvakban. – Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók. Nemzetközi tudományos konferencia. Bákó, Iulian Antonescu Múzeum – Pusztina, Közösségi Ház 2008. május 8-10. Rendezők: Teleki László Alapítvány (Budapest), MTA Kutatásszervezési Intézet (Budapest), Kriza János Néprajzi Társaság (Kolozsvár), Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (Bákó)
2008 Hozzászólás a moldvai magyar nyelvű oktatás kérdéséhez. – Petrás Incze János Klézsei Napok, április 29.-május 3. Szervező: Szeret-Klézse Alapítvány
2007 Laikusok hagyományőrző szerepe a moldvai katolikusok körében. – Teológiai Napok: Laikusok az Egyházban. Kolozsvár, BBTE – Római Katolikus Teológia Kar, december 14-15.
2007 A magyar szentek patrocínumai a moldvai katolikus egyházmegyében. (Die Patrozinien ungarischer Heiligen in der katholischen Diözese der Moldau) – Árpád-házi Szent Erzsébet / Elisabeth von Thüringen. Magyar-német kultúrkapcsolatok Kelet-Közép-Európában. / Ein Beispiel für ungarisch-deutsche Kulturbeziehungen im ostmitteleuropäischen Raum. Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi Ház, november 15-18. – Szervezők: BBTE Magyar Irodalomtudományi Tanszék/Babeş-Bolyai Universität, Lehrstuhl für ungarische Literaturwissenschaft Klausenburg, BBTE Német Nyelv és Irodalom Tanszék/ Babeş-Bolyai Universität, Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur Klausenburg, Gyulafehérvári Caritas/Caritas Alba Iulia
2006 Moldvabánya a történetírásban és a folklórban. – Folklór és történelem. MTA Néprajzi Kutatóintézete. Institut of Ethnology Hungarian Academy of Sciences. Budapest, november 30-december 1.
2006 Vallási néprajzi kutatások Erdélyben. – Tájegység születik? Erdély és a Partium a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Konferencia Központ, november 22-23.
2006 A moldvai csángó népcsoport belső tagolódásának kérdőjelei (táji, történeti, néprajzi, nyelvi szempontból). – Párbeszéd a hagyománnyal – a néprajzi kutatás múltja és jelene. Pécs, MTA PAB Székház, szept. 1-3. Rendezők: PTE BTK Néprajz Kulturális Antropológia Tanszéke és az MTA PAB Néprajz-Kulturális Antropológia Munkabizottsága
2006 A moldvai katolikusok eredetkérdésének historiográfiai tanulságai. – Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók. Nemzetközi tudományos konferencia. Bákó, 2006. június 1-2. Rendező: Teleki László Alapítvány
2006 „Ezer level ezer angyal közepibe”. Angyalok a csángó folklórban. – Angyalok, démonok, látók és szentek. Tudományos konferencia. Révfülöp, május 12-14. Rendezők: Magyar Néprajzi Társaság Folklór szakosztálya, PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszéke, MTA Néprajzi Kutatóintézete
2006 Gazda Klára laudációja az Erdélyi Múzeum-Egyesület tiszteleti taggjává való megválasztása alkalmával – Kolozsvár, EME-közgyűlés, 2006. március 11.
2005 A folklórképek kétféle értelmezéséről. – Folklór és vizuális kultúra. MTA Néprajzi Kutatóintézete. Institut of Ethnology Hungarian Academy of Sciences. Budapest, december 1-2.
2005 A moldvai csángók vallási néprajzának kutatástörténete – Népi vallásosság a Kárpát-medencében. VII. Konferencia. A Székely Nemzeti Múzeum és a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Lackó Dezső Múzeuma szervezésében, Sepsiszentgyörgy, szeptember 19-23.
2005 A csángók nyelvi és etnikai asszimilációja történeti perspektívában. – Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók. Nemzetközi tudományos konferencia. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2005. április 14-15.
2004 Bogdánfalvi szentemberek a 20. században. – Erdély és Moldva népi vallásossága. Konferencia Bálint Sándor születésének 100. évfordulója tiszteletére. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, november 5-6.
2004 Bogdánfalvi szentemberek és népénekek. – A Magyar Néprajzi Társaság, az MVSZ Szent László Akadémiája és a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület ünnepi tudományos rendezvénye a hetvenöt esztendős Jáki Sándor Teodóz OSB tiszteletére. Budapest, Magyarok Háza, május 11.
2004 A nyelvészet szerepe a moldvai csángók néprajzi kutatásában 1945 után. – Az ELTE Nyelvészeti Tanszék és a Magyar Nyelvtudományi Társaság konferenciája. Budapest, ELTE, április 22-24.
2004 A moldvai csángók kutatása 1945 után. – Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók. Nemzetközi tudományos konferencia. Budapest, Teleki László Alapítvány, március 25-26.
2002 Hagyomány és szemléletváltás a „kolozsvári iskola” csángó kutatásában. – A magyar tudomány napja Erdélyben. Szervező: Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, november 23.
2002 Limbă şi identitate la ceangăi (A nyelv és identitás problémája a csángóknál) – Jászvásár (Iaşi), WTC-Hotel Europa, július 5-6. Seminarul Internaţional „Originea, limba şi cultura ceangăilor”. Organizatori (szervezők): Academia Română, Parlamentul României
2001 A népi imák ébresztés motívumáról. – A Szent István Társulat ünnepi rendezvénye a 80 éves Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi kara. – Budapest, január 17.
2001 Miért nincsenek típusok az archaikus népi imaanyagban? – A Magyar Néprajzi Társaság konferenciája a 80 éves Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Budapest, Magyar Néprajzi Múzeum, január 15.
2000 A kozmikus messianisztikus idő alakzatai a moldvai népi imádságokban. – V. szegedi vallási néprajzi konferencia, október 3-4., Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza. A konferencia szervezője: Néprajzi Tanszék – Szeged
2000 Mutató a moldvai archaikus imádságokhoz. – Előadás és vita felkért hozzászólókkal (Küllős Imola, Horváth Iván, Nagy Ilona) a Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztályának ülésén, Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet Könyvtára, május 22.
2000 A népi vallásosság kutatásának két módszertani elve. – A Kriza János Néprajzi Társaság rendezvénye: Eredmények és feladatok a romániai magyar néprajzkutatásban. Csíkszereda, március 17-19.
1999 A csángókérdés tudománya és politikája. – Csángó sorskérdések V. (A Lakatos Demeter Egyesület, a Kallós Alapítvány, a Magyar Művelődési Intézet, a TÉKA Alapítvány és az Ipolyi Arnold Népfőiskola közös rendezvénye) Szamosújvár, november 12-14.
1999 A csángókérdés tudománya és politikája. – Csángó sorskérdések V. (A Lakatos Demeter Egyesület, a Kallós Alapítvány, a Magyar Művelődési Intézet, a TÉKA Alapítvány és az Ipolyi Arnold Népfőiskola közös rendezvénye) Szamosújvár, november 12-14.
1999 A moldvai csángó archaikus népi imák repertóriuma és motívum mutatója. – Pápa, június 21-24., Népi vallásosság a Kárpát medencében V. Szervezők: Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Laczkó Dezső Múzeuma; Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei
1998 Egy folklórműfaj (archaikus népi ima) nyelvi kontextusa Moldvában – Bécs, szeptember 2-6., 10. Élőnyelvi Konferencia, Nyelvek és Kultúrák érintkezése a Kárpát medencében, Szervező: a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete
1996 A csángó népi imák és ráolvasások szentjei – III. Vallási Néprajzi Konferencia, Szeged, október 8-9.
1996 A középkori szentkultusz a moldvai népi imádságokban – IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Róma, szeptember 9-14.,
1996 Hányan vannak a moldvai csángók? – Csángó sorskérdések II. Illyefalva, január 11-13.
1995 Kétnyelvűség a moldvai csángók egyéni imarepertoárjában – Gödöllő (Ungaria), május 4-5., az Agrártudományi Egyetem és a Pszicholingva Nyelviskola rendezvénye
1994 Moldvai csángók Erdélyben – Csángó sorskérdések I. Újkígyós (Ungaria), október 28-30.
1994 A vallásos népélet irányítói egy moldvai faluban. Mária-énekek a moldvai Bogdánfalvában. – Mária tisztelete a népi vallásosságban. II. Vallási Néprajzi Konferencia. Szeged (Ungaria), október 6-8.
1994 A „deákok” (parasztkántorok) női örökösei Moldvában, avagy a licentiátusi intézmény elcsökevényesedéséről – KJNT vándorgyűlése. Déva, október 1.
1993 Moldvai archaikus népi imádságok – Népi vallásosság a Kárpát medencében III. Pécs (Ungaria), június 28-30.
1990 Adatok a csíksomlyói kegyhely búcsújáró hagyományainak ismeretéhez – Népi vallásosság a Kárpát medencében I. Sepsiszentgyörgy, december 8-9.

 

VISITING PROFESSOR
2007 Miskolc, Vizuális Antropológia Tanszék, május 3-5. – A moldvai csángók vallásos folklórja
2007 Budapest, ELTE, Kulturális Antropológia Tanszék, április 17-20. – Szakrális szimbolizáció a moldvai csángó folklórban (A CEEPUS program keretében)
2005 Miskolci Egyetem, Vizuális Antropológia Tanszék, 2005. – A moldvai csángók vallásos folklórja
2002- Sapientia – EMTE, Kolozsvári Kar, Film, Fotográfia és Média Tanszék – Képelmélet
2001-2005 Sapientia – EMTE, Marosvásárhelyi Kar – Magyar folklór
2000 Debreceni Egyetem, 2000 ősze – Az archaikus népi imádságok jelképei
1997 Szegedi Egyetem, Néprajzi és Antropológiai Tanszék, április – Archetipikus szimbolizáció a folklórban

 

EDITOR (SCIENTIFIC MAGAZINES)
2008- Acta Siculica. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve (Sepsiszentgyörgy) – scientific editor
2002-2003 Sapientia Könyvek (Kolozsvár, Scientia Kiadó) – executive editor (22 volumes)
1998-2001 Magyar Kisebbség (Kolozsvár) – member of the editorial board
1998- Erdélyi Múzeum (Kolozsvár) – editor, responsibel for folcloristics
1998- Székelyföld (Csíkszereda) – collaborator
1995-1997 Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője (Kolozsvár) – executive editor
1990-1992 Európai Idő (Sepsiszentgyörgy) – editor

 

AWARDS
* Award for the Csango Culture, Budapest, 2007. August 20. The award was given by the Hungarian Minister of Culture, Hiller István.
2007 Pro Ethnographia Minoritatum Award. Given by: the Hungarian Ethnographic Society – Budapest, May 23.
2002 The scientific award of the Research Council of the „Babeş-Bolyai” Universtity in 2002 for the work entitled „Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér”
2001 Award for the Best Director and the Student Jury Award at the 32nd Hungarian National Film Festival in the category of documentaries for the film Ahogy az Isten elrendeli. Olga filmje. (Olga’s Film) Budapest, 2001. febr. 4-5. (Director and Director of Photography: Mohi Sándor. Expert and reporter: Tánczos Vilmos)
2001 First Prize at the International Film Festival entitled “Dokumentum Art” for the film Ahogy az Isten elrendeli. Olga filmje. (Olga’s Film). Neubrandenburg, 2001. October (Director and Director of Photography: Mohi Sándor. Expert and reporter: Tánczos Vilmos)
1998 Award of the Julianus Foundation, Csíkszereda/Miercurea-Ciuc, December 18.
1998 “Székelyföld” Award. The award was given by the rewiew Székelyföld, Csíkszereda/Miercurea-Ciuc, November 9.
1994 The award of the “Székely Kör” Society, Budapest, May 28.