Tánczos Vilmos

FMT_1244995036_DSC02241SZEMÉLYES ADATOK

 

Név: Tánczos Vilmos
Lakcím: 400371 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Kőkert utca (Str. B. P. Haşdeu), nr. 8. ap. 2.
Telefon: 00-40-264-590051
E-mail címe: tanczosvilmos@yahoo.com
Születési időpont és hely: 1959. okt. 21., Csíkszentimre (Sântimbru-Ciuc)

KUTATÁSI TERÜLETEK

archaikus népi imáságok; a moldvai csángók népi vallásossága: szövegek és rítusok; folklór szimbólumok; a csíksomlyói búcsú vallási néprajza; népi vallásossság

 

FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK
Doktori kurzus a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen
Időpont: 1993-1999
Tárgy: Etnológia
Fokozat: doktorátus (1999)

Egyetemi tanulmányok a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen
Időpont: 1979-1983
Szak: Magyar nyelv és irodalom-orosz nyelv és irodalom
Diploma: Egyetemi diploma (1983); véglegesítő vizsga és diploma magyar nyelv és irodalom szakon (1986)

Középiskolai tanulmányok a Csíkszeredai Matematika-Fizika Líceumban (ma: Márton Áron Gimnázium)
Időpont: 1974-1978
Érettségi diploma (1978)

 

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG
2001- Egyetemi előadótanár a kolozsvári BBTE Bölcsészettudományi Karának Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékén
1997-2001 Egyetemi adjunktus a kolozsvári BBTE Bölcsészettudományi Karának Magyar Néprajzi Tanszékén
1992-1997 Egyetemi tanársegéd a kolozsvári BBTE Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékén
EGYETEMI ELŐADÁSOK
Vallásantropológia
Archetipikus szimbolizáció a folklórban
Népi vallásosság: szövegek és rítusok a moldvai csángó népi kultúrában
Népi vallásosság Erdélyben – források és elemzési módszerek
A belső képek antropológiája – elméletek és elemzési módszerek

 

NYELVISMERET
magyar (anyanyelv), román (felsőfok), orosz (felsőfok), angol (középfok)

 

TUDOMÁNYOS KUTATÁSI PROGRAMOK

2008-2009 Cultural Heritage and European Integration. Időtartam: 2008-2009. Kétoldali nemzetközi tudományos kutatás. Támogató: ANCS (Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică). Partnerek: Kolozsvári BBTE – Ljubljanai Egyetem, Kulturális Antropológia Tanszék (Szlovénia) A program vezetői: Dr. Ariadna Eleonora Sava adjunktus (BBTE) és Dr. Rajko Mursic professzor (Ljubljana). (csoporttagként)
2007- Vallásos folklórszövegek a moldvai csángóknál (egyéni kutatási program)
2007-2008 Az Egyház szerepének változása a moldvai katolikusok közösségekben. MTA Kutatásszervezési Intézet programja. 2007. november 1.-2008. május 31. (kutatásvezetőként)
2007-2008 A magyar nyelvismeret felmérése a moldvai csángók között. 2007. szept. 1.-2008. május 31. Az NCA Nemzeti Civil kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma kutatási programja. Keretintézmény: Erdélyi Szövetség, Budapest. (kutatásvezetőként)
2005-2007 A szakrális tér- és időszemlélet szimbolikus formái a csángó folklórban. Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete. A program időtartama: 2006. okt. 1.-2007. júl. 31. (kutatócsoport vezetőjeként)
2004-2005 Egy gyimesi csángó asszony folklórtudása és világképe. Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete. A program időtartama: 2004. nov. 1.-2005. júl. 31. (kutatócsoport vezetőjeként)
2003-2004 A moldvai csángó kultúra tudományos kutatása 1945-2002 között. Tudománytörténeti összefoglaló. Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete. A program időtartama: 2003. nov. 1.-2004. szept. 30.
2003 A moldvai csángó kultúra tudományos kutatása 1945-2002 között. Tudománytörténeti összefoglaló. Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete. A program időtartama: 2003. márc. 1.-szept. 30.
1993-1999 Archaikus népi imádságok a moldvai csángóknál (a doktori program keretében)
1993-1996 Demográfiai folyamatok a moldvai csángóknál. A program támogatója: Teleki László Alapítvány, Budapest
1991-1992 A csíksomlyói búcsú: szövegek és rítusok. (egyéni kutatási program)
1980- Vallásos folklór a moldvai csángónál (egyéni kutatási program)

 

EGYÉB MUNKAHELYEK
2001-2003 A Sapientia – EMTE prorektora, a Sapientia Alapítvány alelnöke (másodállás)

 

EGYÉB SZAKMAI TAPASZTALAT
2000-2003 Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézetének igazgatója, Kolozsvár
1990 Csíkszeredai Tanítók Háza igazgatója

 

KUTATÓI ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJAK
(Lásd még előbb: TUDOMÁNYOS KUTATÁSI PROGRAMOK)
2007 Néprajzi dokumentumgyűjtés. Kutatói ösztöndíj az MTA-OM Domus Hungarica Scientiarum et Artium programja keretében. Budapest, 2007. nov. 22.-dec 21.
1995-1998 Jelenkutatás a moldvai csángó falvakban. A program támogatói: Teleki László Alapítvány – Budapest, Kriza János Néprajzi Társaság – Kolozsvár. (csoporttagként)

 

SZAKMAI EGYESÜLETEK, TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK (tagság, tisztségek)
1990- Kriza János Néprajzi Társaság – Kolozsvár (alelnök: 1998-2002)
1990- Erdélyi Múzeum-Egyesület – Kolozsvár (választmányi tag:1998-2002)
1999- Magyar Néprajzi Társaság – Budapest: külföldi levelező tag
2000- MTA köztestületi tag (MTA-KAB Néprajzi Szakbizottság elnöke: 2007- )

 

KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL

2009  The Moldavian Csángós. Questions of Demography and Assimilation. – Ethnic and Linguistic Context of Identity: Finno-Ugric Minorities. University of Helsinki,  Departament of of Finno-Ugrian Studies. Helsinki, 19-20. 3. 2009.
2008  Képszerűség székely szókapcsolatokban – Folklór és nyelv. MTA Néprajzi Kutatóintézete. Institut of Ethnology Hungarian Academy of Sciences. Budapest, december 4-5.
2008  Az erdélyi magyar archaikus népi imádságok történeti rétegei és teológiai hátterük – Teológiai napok. „Az erdélyi egyházmegye ezer éve”. Gyulafehérvár, Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet, november 27-29.
2008  Demografia ceangăilor din Moldova. – Seminar de instruire pentru management de proiect. Cercetări de etnologie şi antropologie. Cluj, UBB, Facultatea de Litere, 26-27 noiembrie – Seminarul se desfăşoară în cadrul proiectului bilateral UBB Cluj, România – Universitatea Ljubljana, Slovenia. Moştenire Culturală şi integrare europeană finanţat de ANCS, derulat în perioada 2008-2009.
2008  The Division of the Hungarian Popular Culture of Transylvania – Living Transylvania. Conference. Series of events hosted by Csaba Sógor MEP EPP-ED, European Parliament, Bruxelles, 10. 06. 2008.
2008  Magyar nyelvismeret ma a Tatros menti székelyes csángó falvakban. – Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók. Nemzetközi tudományos konferencia. Bákó, Iulian Antonescu Múzeum – Pusztina, Közösségi Ház 2008. május 8-10. Rendezők: Teleki László Alapítvány (Budapest), MTA Kutatásszervezési Intézet (Budapest), Kriza János Néprajzi Társaság (Kolozsvár), Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (Bákó)
2008  Hozzászólás a moldvai magyar nyelvű oktatás kérdéséhez. – Petrás Incze János Klézsei Napok, április 29.-május 3. Szervező: Szeret-Klézse Alapítvány
2007  Laikusok hagyományőrző szerepe a moldvai katolikusok körében. – Teológiai Napok: Laikusok az Egyházban. Kolozsvár, BBTE – Római Katolikus Teológia Kar,  december 14-15.
2007  A magyar szentek patrocínumai a moldvai katolikus egyházmegyében. (Die Patrozinien ungarischer Heiligen in der katholischen Diözese der Moldau) – Árpád-házi Szent Erzsébet / Elisabeth von Thüringen. Magyar-német kultúrkapcsolatok Kelet-Közép-Európában. / Ein Beispiel für ungarisch-deutsche Kulturbeziehungen im ostmitteleuropäischen Raum. Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi Ház, november 15-18. – Szervezők: BBTE Magyar Irodalomtudományi Tanszék/Babeş-Bolyai Universität, Lehrstuhl für ungarische Literaturwissenschaft Klausenburg, BBTE Német Nyelv és Irodalom Tanszék/ Babeş-Bolyai Universität, Lehrstuhl für deutsche Sprache und LiteraturKlausenburg, Gyulafehérvári Caritas/Caritas Alba Iulia
2006  Moldvabánya a történetírásban és a folklórban. – Folklór és történelem. MTA Néprajzi Kutatóintézete. Institut of Ethnology Hungarian Academy of Sciences. Budapest, november 30-december 1.
2006  Vallási néprajzi kutatások Erdélyben. – Tájegység születik? Erdély és a Partium a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Konferencia Központ, november 22-23.
2006  A moldvai csángó népcsoport belső tagolódásának kérdőjelei (táji, történeti, néprajzi, nyelvi szempontból). – Párbeszéd a hagyománnyal – a néprajzi kutatás múltja és jelene. Pécs, MTA PAB Székház, szept. 1-3. Rendezők: PTE BTK Néprajz Kulturális Antropológia Tanszéke és az MTA PAB Néprajz-Kulturális Antropológia Munkabizottsága
2006  A moldvai katolikusok eredetkérdésének historiográfiai tanulságai. – Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók. Nemzetközi tudományos konferencia. Bákó, 2006. június 1-2. Rendező: Teleki László Alapítvány
2006  „Ezer level ezer angyal közepibe”. Angyalok a csángó folklórban. – Angyalok, démonok, látók és szentek. Tudományos konferencia. Révfülöp, május 12-14. Rendezők: Magyar Néprajzi Társaság Folklór szakosztálya, PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszéke, MTA Néprajzi Kutatóintézete
2006  Gazda Klára laudációja az Erdélyi Múzeum-Egyesület tiszteleti taggjává való megválasztása alkalmával – Kolozsvár, EME-közgyűlés, 2006. március 11.
2005  A folklórképek kétféle értelmezéséről. – Folklór és vizuális kultúra. MTA Néprajzi Kutatóintézete. Institut of Ethnology Hungarian Academy of Sciences. Budapest, december 1-2.
2005  A moldvai csángók vallási néprajzának kutatástörténete – Népi vallásosság a Kárpát-medencében. VII. Konferencia. A Székely Nemzeti Múzeum és a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Lackó Dezső Múzeuma szervezésében, Sepsiszentgyörgy, szeptember 19-23.
2005  A csángók nyelvi és etnikai asszimilációja történeti perspektívában. – Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók. Nemzetközi tudományos konferencia. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2005. április 14-15.
2004  Bogdánfalvi szentemberek a 20. században. – Erdély és Moldva népi vallásossága. Konferencia Bálint Sándor születésének 100. évfordulója tiszteletére. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, november 5-6.
2004  Bogdánfalvi szentemberek és népénekek. – A Magyar Néprajzi Társaság, az MVSZ Szent László Akadémiája és a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület ünnepi tudományos rendezvénye a hetvenöt esztendős Jáki Sándor Teodóz OSB tiszteletére. Budapest, Magyarok Háza, május 11.
2004  A nyelvészet szerepe a moldvai csángók néprajzi kutatásában 1945 után. – Az ELTE Nyelvészeti Tanszék és a Magyar Nyelvtudományi Társaság konferenciája. Budapest, ELTE, április 22-24.
2004  A moldvai csángók kutatása 1945 után. – Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók. Nemzetközi tudományos konferencia. Budapest, Teleki László Alapítvány, március 25-26.
2002  Hagyomány és szemléletváltás a „kolozsvári iskola” csángó kutatásában. – A magyar tudomány napja Erdélyben. Szervező: Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, november 23.
2002  Limbă şi identitate la ceangăi (A nyelv és identitás problémája a csángóknál) – Jászvásár (Iaşi), WTC-Hotel Europa, július 5-6. Seminarul Internaţional „Originea, limba şi cultura ceangăilor”. Organizatori (szervezők): Academia Română, Parlamentul României
2001  A népi imák ébresztés motívumáról. – A Szent István Társulat ünnepi rendezvénye a 80 éves Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi kara. – Budapest, január 17.
2001  Miért nincsenek típusok az archaikus népi imaanyagban? – A Magyar Néprajzi Társaság konferenciája a 80 éves Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Budapest, Magyar Néprajzi Múzeum, január 15.
2000  A kozmikus messianisztikus idő alakzatai a moldvai népi imádságokban. – V. szegedi vallási néprajzi konferencia, október 3-4., Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza. A konferencia szervezője: Néprajzi Tanszék – Szeged
2000  Mutató a moldvai archaikus imádságokhoz. – Előadás és vita felkért hozzászólókkal (Küllős Imola, Horváth Iván, Nagy Ilona) a Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztályának ülésén, Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet Könyvtára, május 22.
2000  A népi vallásosság kutatásának két módszertani elve. – A Kriza János Néprajzi Társaság rendezvénye: Eredmények és feladatok a romániai magyar néprajzkutatásban. Csíkszereda, március 17-19.
1999  A csángókérdés tudománya és politikája. – Csángó sorskérdések V. (A Lakatos Demeter Egyesület, a Kallós Alapítvány, a Magyar Művelődési Intézet, a TÉKA Alapítvány és az Ipolyi Arnold Népfőiskola közös rendezvénye) Szamosújvár, november 12-14.
1999  A csángókérdés tudománya és politikája. – Csángó sorskérdések V. (A Lakatos Demeter Egyesület, a Kallós Alapítvány, a Magyar Művelődési Intézet, a TÉKA Alapítvány és az Ipolyi Arnold Népfőiskola közös rendezvénye) Szamosújvár, november 12-14.
1999  A moldvai csángó archaikus népi imák repertóriuma és motívum mutatója. – Pápa, június 21-24., Népi vallásosság a Kárpát medencében V. Szervezők: Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Laczkó Dezső Múzeuma; Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei
1998  Egy folklórműfaj (archaikus népi ima) nyelvi kontextusa Moldvában – Bécs, szeptember 2-6., 10. Élőnyelvi Konferencia, Nyelvek és Kultúrák érintkezése a Kárpát medencében, Szervező: a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete
1996  A csángó népi imák és ráolvasások szentjei – III. Vallási Néprajzi Konferencia, Szeged, október 8-9.
1996  A középkori szentkultusz a moldvai népi imádságokban – IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Róma, szeptember 9-14.,
1996  Hányan vannak a moldvai csángók? – Csángó sorskérdések II. Illyefalva, január 11-13.
1995  Kétnyelvűség a moldvai csángók egyéni imarepertoárjában – Gödöllő (Ungaria), május 4-5., az Agrártudományi Egyetem és a Pszicholingva Nyelviskola rendezvénye
1994  Moldvai csángók Erdélyben – Csángó sorskérdések I. Újkígyós (Ungaria), október 28-30.
1994  A vallásos népélet irányítói egy moldvai faluban. Mária-énekek a moldvai Bogdánfalvában. – Mária tisztelete a népi vallásosságban. II. Vallási Néprajzi Konferencia. Szeged (Ungaria), október 6-8.
1994  A „deákok” (parasztkántorok) női örökösei Moldvában, avagy a licentiátusi intézmény elcsökevényesedéséről – KJNT vándorgyűlése. Déva, október 1.
1993  Moldvai archaikus népi imádságok – Népi vallásosság a Kárpát medencében III. Pécs (Ungaria), június 28-30.
1990  Adatok a csíksomlyói kegyhely búcsújáró hagyományainak ismeretéhez – Népi vallásosság a Kárpát medencében I. Sepsiszentgyörgy, december 8-9.

 

VENDÉGTANÁR
2007 Miskolc, Vizuális Antropológia Tanszék, május 3-5. – A moldvai csángók vallásos folklórja
2007 Budapest, ELTE, Kulturális Antropológia Tanszék, április 17-20. – Szakrális szimbolizáció a moldvai csángó folklórban (A CEEPUS program keretében)
2005 Miskolci Egyetem, Vizuális Antropológia Tanszék, 2005. – A moldvai csángók vallásos folklórja
2002 Sapientia – EMTE, Kolozsvári Kar, Film, Fotográfia és Média Tanszék – Képelmélet
2001-2005 Sapientia – EMTE, Marosvásárhelyi Kar – Magyar folklór
2000 Debreceni Egyetem, 2000 ősze – Az archaikus népi imádságok jelképei
1997 Szegedi Egyetem, Néprajzi és Antropológiai Tanszék, április – Archetipikus szimbolizáció a folklórban

 

PERIODIKÁK SZERKESZTÉSE
2008- Acta Siculica. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve (Sepsiszentgyörgy) – tudományos lektor
2002-2003 Sapientia Könyvek (Kolozsvár, Scientia Kiadó – Sapientia-EMTE, Kutatási Programok Intézete), 2002-2003 – felelős kiadó (22 kötet)
1998-2001 Magyar Kisebbség (Kolozsvár) – szerkesztőbizottsági tag
1998- Erdélyi Múzeum (Kolozsvár) – szerkesztő (folklorisztika)
1995-1997 Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője (Kolozsvár) – felelős szerkesztő
1998- Székelyföld (Csíkszereda) – külső munkatárs
1990-1992 Európai Idő (Sepsiszentgyörgy) – szerkesztő

 

DÍJAK

2007 Csángó Kultúráért Díj, Budapest, augusztus 20. A díj adományozója: A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Minisztere, Hiller István.
2007 Pro Ethnographia Minoritatum emlékérem. Adományozó: Magyar Néprajzi Társaság – Budapest, május 23.
2002 A kolozsvári BBTE Tudományos Kutatások Tanácsának díja a 2002-es évre a Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér című munkáért.
2001 A 32. Magyar Filmszemlén dokumentumfilm kategóriában rendezői díj és a diákzsűri díja az Ahogy az Isten elrendeli. Olga filmje című filmnek. Budapest, 2001. febr. 4-5. (Rendező, operatőr: Mohi Sándor. Szakértő-beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos)
2001 A Dokumentum Art nemzetközi fesztivál fődíja az Ahogy az Isten elrendeli. Olga filmje című filmnek. Neubrandenburg, 2001. október (Rendező, operatőr: Mohi Sándor. Szakértő-beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos)
1998 Julianus Alapítvány Díj, Csíkszereda, 1998. december 18.
1998 Székelyföld díj. Adományozó: Székelyföld folyóirat, Csíkszereda, november 9.
1994 Székely Kör Díj, Budapest, május 28.

 

 

Publikációs jegyzék

Curriculum vitae | Vissza

 • Önálló kötet
 • › 2008 Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 350. p., ISBN: 978-973-88358-6-3 (fényképmellékletekkel)
 • › 2006 Szimbolikus formák a folklórban. Budapest, Kairosz Kiadó, 440. p., 225 fényképmelléklettel. ISBN: 978 963 662 039 4
 • › 2001 Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 320. p., ISBN: 963 9337 08 0 (fényképmellékletekkel)
 • › 2000 Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 431. p., ISBN: 973-9311-66-0 (Ádám Gyula fényképeivel)
 • › 1999 Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Aus dem Ungarischen von Éva Zádor. Umschlagsgestaltung: Gyula Ádám. Csíkszereda, Pro Print, 303. p., ISBN: 973-9311-51-2
 • › 1999 Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és életterük. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 371. p., ISBN: 973-9311-45-8 (fényképmellékletekkel)
 • › 1998 Hungarians in Moldavia. Budapest, Teleki László Foundation. Institute for Central European Studies. April 1998. No. 8., 25. p., ISBN 963 03 4942 6, ISSN 1418-6802 (térképmelléklettel)
 • › 1996 Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press, Korunk Baráti Társaság, Ariadné Könyvek, 264. p., ISBN: 973-97661-3-7 − Második kiadás: Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 263. p., ISBN: 973-9311-69-5 (Ádám Gyula fotóival)
 • › 1995 Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus imádságok. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 310. p., ISBN: 973-96123-6-9 (Ádám Gyula fotóival) − Második kiadás: 1996., ISBN: 973-97734-7-8
 • Doktori dolgozat
 • › 1999 Moldvai csángó archaikus népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Doktori értekezés. Tudományos irányító: Dr. Péntek János. Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár. Bölcsészettudományi Kar. Magyar Nyelv és Kultúra Tanszék. Kolozsvár, I–III. 761. p.
 • Tankönyv
 • › 2006 Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 344. p., 89 fényképmelléklettel, ISBN: 973-8439-23-X
 • › 2001 Gazda Klára–Keszeg Vilmos–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos: Szöveggyűjtemény a Magyar népi kultúra című tankönyvhöz. Kolozsvár, Erdélyi Tankönyvtanács−Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, ISBN: 973-85036-7-1 (2. kiad.: Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2008. 376. p., ISBN: 978-973-114-050-6)
 • › 1999 Demény István Pál–Gazda Klára–Keszeg Vilmos–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos: Magyar népi kultúra. Alapfogalmak. Folklór. Anyagi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, Erdélyi Tankönyvtanács, 243. p. (2. kiad.: Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2008. 234. p.)
 • Könyvszerkesztés
 • › 2006 A moldvai csángók bibliográfiája. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2006. 376. p., ISBN: 10 973-8439-26-4, 13 978-8439-26-9 (Összeállította: Ilyés Sándor. Szerkesztette: Ilyés Sándor–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos)
 • › 2004 Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipikus szimbolizáció köréből. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, Kriza Könyvek 22., 207. p., ISBN: 973-8439-14-0
 • › 2004 Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. Névmutató. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 70. p., ISBN: 973-7953-10-X (Társszerkesztő: Tőkés Gyöngyvér
 • › 2002 Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. III. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2002. 341. p., ISBN 973-85985-3-2 (Társszerkesztő: Tőkés Gyöngyvér)
 • › 2002 Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. II. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 422.p., ISBN 973-85422-0-1 (Társszerkesztő: Tőkés Gyöngyvér)
 • › 2002 Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. I. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 502.p., ISBN 973-85422-9-4 (Társszerkesztő: Tőkés Gyöngyvér)
 • Tanulmányok
 • › 2008 777 proverbium Csíkszentkirályról. In: Acta Siculica 2008. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve. Főszerk.: Kinda István. Sepsiszentgyörgy, 543−580. (a 94. tétel bővített változata)
 • › 2008 Nyelvi képek, proverbiumok szótára. In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 259−350.
 • › 2008 A nyelv megkövült képei. In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 253−257.
 • › 2008 A moldvai csángók lélekszámának és magyar nyelvismeretének történeti alakulása. In: Ilyés Sándor−Peti Lehel−Pozsony Ferenc (szerk.): Lokális és transznacionális csángó életvilágok. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 255−287.
 • › 2008 About the Demography of the Moldavian Csángós. In: Local and Transnational Csángó Lifeworlds. Edited by: Sándor Ilyés−Lehel Peti−Ferenc Pozsony. Cluj-Napoca, Kriza János Ethnographical Society, 203−222.
 • › 2008 „Ezer level ezer angyal közepibe” Angyalkultusz a moldvai csángó folklórban. In: Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, Tanulmányok a transzcendensről VI. 147−180. (Tudományos konferencia. Révfülöp, 2006. május 12–14. Rendezők: Magyar Néprajzi Társaság Folklór szakosztálya, PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszéke, MTA Néprajzi Kutatóintézete) − Megjelent még: „Ezer level ezer angyal közepibe” Angyalkultusz a moldvai csángó folklórban. In: Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. (Kriza Könyvek, 32.) BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2008. 269−298.
 • › 2007 Magyar vallási néprajzi kutatások Erdélyben (tudománytörténeti összefoglaló). Ház és Ember 20. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve. Szerkesztette: Cseri Miklós és Füzes Endre. Szentendre, 79−119. (Konferenciakötet: Tájegység születik? Erdély és a Partium a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Konferencia Központ, 2006. november 22–23.)
 • › 2007 A folklór-képek kétféle értelmezéséről. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra. Budapest, Akadémiai Kiadó, 43−51. (Konferenciakötet: Folklór és vizuális kultúra. MTA Néprajzi Kutatóintézete. Budapest, 2005. dec. 1–2.)
 • › 2007 Moldvabánya magyar emlékei a történetírásban és a folklórban. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és történelem. Budapest, Akadémiai Kiadó, 342−371. (Konferenciakötet: Folklór és történelem. MTA Néprajzi Kutatóintézete. Budapest, 2006. nov. 30–dec. 1.)
 • › 2007 Archaikus népi imák a Mezőségről. Művelődés LX. 6−7−8−9. 70−73.
 • › 2007 A moldvai csángók népi vallásosságának kutatása. Kutatástörténeti összefoglaló. In: S. Lackovits Emőke−Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát medencében 7. Sepsiszentgyörgy−Veszprém, II. 311−338.
 • › 2007 Moldvabánya magyar emlékei. Székelyföld XI. 1. 77–112.
 • › 2006 Angyalkultusz a folklórban. I–II. Keresztény Szó XVII. 12. 5–10.; XVIII. 1. 21–26.
 • › 2006 A moldvabányai rovásírásfeliratról és keletkezésének hátteréről. Erdélyi Múzeum LXVIII. 3–4. 150–156.
 • › 2006 A moldvai csángók asszimilációja történeti perspektívában (szempontok, források, kutatási feladatok). In: Diószegi László (szerk.): A moldvai csángók. Veszélyeztetett örökség – veszélyeztetett kisebbségek. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2006. 26–46. – Megjelent még: 1. Székelyföld X. 2006. 11. 114–136.; 2. Asimilarea ceangăilor moldoveni în perspectivă istorică. Puncte de vedere, surse, sarcini de cercetare. I–III. Moldvai Magyarság XVI. 2006. 12. (187) 15–17.; XVII. 2007. 1. (188) 17–20.; XVII. 2007. 2. (189) 19–21. 3. Moldvai Magyarság [Erdélyi Magyarság! Az Erdélyi Szövetség folyóirata] 2007. 63. szám, 16−21.
 • › 2006 Egy XVI–XVII. századi magyar ferences moldvabányai sírkövéről. In: Selmeczi Kovács Attila (szerk.): Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére. Veszprém, Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 37–44.
 • › 2006 Képek a fényben – Pictures in the light. In: Bogdán Melinda–Bán András (szerk.): Regula oculorum. Fotográfiák bencés szerzetesek hagyatékából. Pannonhalma, Pannonhalmi Főapátság, 17–24.
 • › 2006 Szép, boldog, csodatevő. Csíksomlyó és a Mária-dogmák. Kútfő (Csíkszereda) II. 2006. 1. 6–9. − Megjelent még: Transsylvania. Erdélyi tájékoztató. XLVII. 2. 16–20.
 • › 2005 Hol lakik az ördög? Korunk XVI. 5. 62–70.
 • › 2005 A nyelvtudomány 1945 utáni eredményei a csángó név, a csángó nyelv és a csángó etnikum eredetére vonatkozóan. In: Pál Judit–Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2004 [2005]. 493–505.
 • › 2004 A moldvai csángók nyelvészeti kutatása. 1945–2004. In: Kiss Jenő (szerk.): Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. 221. szám, Budapest, 208–285.
 • › 2004 A Szent Kereszt Hadserege egy moldvai csángó faluban (Bogdánfalvában). Egyházfórum (Pécs) XIX. (V.) 5. 11–15.
 • › 2004 Erdély János (1891–1983) bogdánfalvi szentember és népénekei. Székelyföld VIII. 10. 126–144. − Megjelent még, kottamellékletekkel bővítve: In: Domokos Mária−Halász Péter (szerk.): A népének mint a hagyományos vallásgyakorlat egyik legfontosabb eleme. Jáki Sándor Teodóz OSB a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület hetvenöt esztendős elnöke tiszteletére rendezett tudományos ülés előadásai. 2004. május 11. Budapest, Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület, 2006. 61−82.
 • › 2004 Előszó. In: Tánczos Vilmos (szerk.): Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipikus szimbolizáció köréből. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 5–8.
 • › 2004 Az elhagyott szolga lázadása, avagy gondolatok a néprajzi dokumentumfilmről. In: Halmos Ádám–Füredi Zoltán (szerk.): A valóság filmjei. Tanulmányok az antropológiai filmről és filmkatalógus. Budapest, [dialëktus] Fesztivál. Magyar Néprajzi és Antropológiai Filmszemle, 83–92.
 • › 2002 Ceangăii din Moldova. Altera VIII. 17–18. 48–80.
 • › 2002 Hungarians in Moldavia. Hungarian Heritage. Volume 3. European Folklore Institute, Budapest, 11–27.
 • › 2002 About the Demography of the Moldavian Csángós. In: Diószegi László ed.: Hungarian Csángós in Moldavia. Essays on the Past and Present of the Hungarian Csángós in Moldavia. Teleki László Foundation–Pro Minoritate Foundation. Budapest, 117–147.
 • › 2001 Moldvai csángók – moldvai katolikusok. Lélekszámuk alakulása a múltban és a jelenben. Ethnographia CXII. 1–2. 149–178.
 • › 2001 A Szent megnyilatkozásai a moldvai és gyimesi népi imádságokban. In: Barna Gábor (szerk.): A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép Európában. A magyar szentek tisztelete. Szeged, 247–258.
 • › 2001 A magyar lélek formáinak eszmei és módszertani hátteréről. Utószó Lükő Gábor A magyar lélek formái c. könyvének 3. kiadásához. Szerk.: Pozsgai Péter. Budapest, 325–336.
 • › 2001 A moldvai csángó archaikus népi imádságok képi egységei. In: S. Lackovits Emőke–Mészáros Veronika (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát medencében 5. I. 165–182.
 • › 2001 Szappan a kredenc sarkán, avagy a csángókérdés tudománya és politikája. Kisebbségkutatás X. 1. 53–62.
 • › 2001 A népi imák ébresztés motívumáról. Csángó szöveganyag alapján. In: Barna Gábor (szerk.): „Nyisd meg, Uram, szent ajtódat…” Köszöntő kötet Erdélyi Zsuzsanna 80. születésnapjára. Budapest, 27–37. − Részlete megjelent még: Kalligram 2001. 1–2. 75–80.
 • › 2001 Imaszövegek. In: Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 275−298.
 • › 2001 Hungarians in Moldavia. In: Ferenc Gereben ed.: Hungarian Minorities and Central Europe. Regionalism, National and Religious Identity. Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba, 266–289.
 • › 2000 A moldvai csángók és kultúrájuk. In: Bihari Zoltán (főszerk.) – Bihariné Dániel Katalin (szerk.): Magyarok a világban. Kárpát-medence. Kézikönyv a Kárpát-medencében, magyarország határain kívül élő magyarságról. Budapest, Ceba Kiadó, 350–354.
 • › 2000 Egy folklórműfaj (archaikus ima) mint ritualizált szöveg. In: Borbély Anna (szerk.): Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát medencében. A 10. élőnyelvi konferencia előadásai. Budapest, 207–212.
 • › 2000 Messianisztikus jelképek a csángó népi imádságokban. In: Folklorisztika 2000 ben. Folklór – irodalom – szemiotika. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. I–II. Budapest, 348–366.
 • › 2000 Az imaszövegek képi- szintaktikai egységei. In: Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 221−390. − Megjelent még: In: Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 2001. 130−231.
 • › 2000 Archetipikus jelképkörök a népi imádságokban. In: Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 51−220. − Megjelent még: In: Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 2001. 41−129.
 • › 2000 Az archetipális mítoszelmélet. In: Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 11−50. − Megjelent még: In: Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 2001. 19−40.
 • › 1999 Népi vallásosság: In: Demény István Pál–Gazda Klára–Keszeg Vilmos–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos: Magyar népi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, Erdélyi Tankönyvtanács, 104−141. − Megjelent még: 2. kiad., Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2008. 103−137.
 • › 1999 A ráolvasás. In: Demény István Pál–Gazda Klára–Keszeg Vilmos–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos: Magyar népi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, Erdélyi Tankönyvtanács, 76−80. − Megjelent még: 2. kiad., Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2008. 76−81.
 • › 1999 Az archaikus népi ima. In: Demény István Pál–Gazda Klára–Keszeg Vilmos–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos: Magyar népi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, Erdélyi Tankönyvtanács, 1999. 71−76. − Megjelent még: 2. kiad., Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2008. 72−76.
 • › 1999 Az archetipális mítoszelmélet – avagy a népi kultúra elfelejtett szimbolikus nyelvéről. In: Pozsgai Péter szerk.: Tűzcsiholó. Írások a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére. Budapest, 567–590. (angol rezümével)
 • › 1999 Petrás Ince János. In: Jánosházy György (szerk.): Erdélyi Panteon. Művelődéstörténeti vázlatok. II. Marosvásárhely, 143–151.
 • › 1999 A moldvai archaikus népi imák repertóriuma. In: Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és életterük. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 323−353.
 • › 1999 A moldvai archaikus népi imák élettere. In: Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és életterük. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 243−322. − Megjelent még: A műfaj helye a kultúrában: az archaikus ima élettere. In: Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 2001. 232−274.
 • › 1999 A moldvai csángók lélekszámáról. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Csángósors. Budapest, 1999. 7–32. (A Magyarságkutatás Könyvtára XXIII.) − Megjelent még: 1. Über die Bevölkerungszahl der Moldauer Tschangos. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 228–275.; 2. A moldvai csángók lélekszámáról. In: Vincze Gábor (szerk.): Nyolcvan év. A romániai magyarság története 1918–1998. Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 2000. 109–149.; 3. A moldvai csángók lélekszámáról. Nyelvünk és Kultúránk XXXII. (121.) 2002. 3. 13–41. − A tanulmány magyar, angol és német változata interneten elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban (http://mek.oszk.hu/00900/00983/pdf/index.html) és a Kulturális Innovációs Alapítvány honlapján (http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/nepes.htm).
 • › 1998 Az archetipikus kép mint szakrális üzenet. I–II. Székelyföld II. 5. 111–125. és 6. 146–156.
 • › 1998 Középkori szentkultusz a moldvai népi imádságokban. In: Jankovics József–Monok István–Nyerges Judit–Sárközy Péter (szerk.): A magyar művelődés és a kereszténység. I–III. Budapest–Szeged, II. 957–667. (A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Róma–Nápoly, 1996. szept. 9–14.)
 • › 1998 „Énvelem soha meg nem alkható világ”. Látó 1998. IX. évf., 4. szám, 48–55. (esszé Bethlen Miklósról) − Megjelent még: Bethlen Miklós. In: Jánosházy György (szerk.): Erdélyi Panteon. Művelődéstörténeti vázlatok. I. Marosvásárhely, 169–176.
 • › 1998 Kettős hatalmi szerkezet a Székelyföldön. Magyar Kisebbség, Új sorozat, IV. 2. (12.) 339−362. − Megjelent még: Bakk Miklós–Székely István–Toró T. Tibor (szerk.): Útközben. Pillanatképek az erdélyi magyar politika reformjáról. Csíkszereda, 1999. 294–329.
 • › 1997 A moldvai magyarok búcsúvezetői. In: S. Lackovits Emőke (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát medencében II. Veszprém–Debrecen, 148–167.
 • › 1997 Hányan vannak a moldvai csángók? Magyar Kisebbség. Új folyam, III. 1–2. 370–390.
 • › 1997 A boldog, a szép és a szűz az archaikus imádságokban. In: Péntek János (szerk.): Szöveg és stílus. Szabó Zoltán köszöntése. Kolozsvár, 404–407.
 • › 1996 A Szent megnyilatkozásai a moldvai és gyimesi népi imádságokban. Kisebbségkutatás V. 4. 370–381. − Megjelent még: 1. KJNT Évkönyve 5., 1997. 224–239.; 2. The Manifestations of ‘szent’ in Traditional Prayers of Moldavia and Gyimes. In: Gy. Cholnoky–E. Dunay ed.: Minorities Research. A Collection of Studies by Hungarian Authors. Budapest, 1999. 59–70.
 • › 1996 Egy apokrif Szent Antal ima és műfajkörnyezete. Néprajzi Látóhatár V. 3–4. 141–150.
 • › 1995 „Deákok” (parasztkántorok) moldvai magyar falvakban. Erdélyi Múzeum (Kolozsvár) LVII. 3–4. 82–98. − Megjelent még: 1. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 190–222.; 2. Kantoren in den ungarischen Dörfern Moldaus. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 191–227.; 3. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 175−206.
 • › 1995 A nyelvváltás jelensége a moldvai csángók egyéni imarepertoárjában. Kétnyelvűség. Nyelv és kultúrökológiai szaklap (Szada). III. 2. 51–68.
 • › 1995 Kis magyar vademecum vallási néprajzi kutatásokhoz. In: Zakariás Erzsébet (szerk.): KJNT Évkkönyve 3. Kolozsvár, 249–262. − Megjelent még: Iskolakultúra V. 1995. 11–12. 19–27.
 • › 1994 Gyimesi archaikus népi imádságok és ráolvasások. In: Keszeg Vilmos–Zakariás Erzsébet (szerk.): A KJNT Évkönyve 2. Kolozsvár, 211–243.
 • › 1994 Archaikus és liturgikus imafüzérek Moldvában. Jel VI. 8. 249–252.
 • › 1994 „Feltekintek napkeletre”. Moldvai archaikus népi imádságok. Néprajzi Látóhatár III. 1. 217–243.
 • › 1993 Egyház, vallás – népi kultúra. Korunk IV. 8. 9–22. − Megjelent még: 1. Biserică, religie – cultură populară. In: Cumpăna 2. 1995. 109–124.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 223–251.; 3. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 206−232.
 • › 1993 Közel a földhöz, az éghez, a csillagokhoz. In: Hajdú Farkas Zoltán: Csíki kaláka. Csíkszereda, Pro-Print Rt., 3–14. (előszó)
 • › 1992 Egy archaikus imamotívum a csíkmenasági vallásos népénekekben. Művelődés XLI. 6. 37.
 • › 1992 A moldvai csángók pünkösd hajnali keresztútjárása a Kis Somlyó hegyen. In: Asztalos Ildikó (szerk.): Hazajöttünk. Pünkösd Csíksomlyón. Kolozsvár, 40–45., 60−61, 78.
 • › 1991 Adatok a csíksomlyói kegyhely búcsújáró hagyományainak ismeretéhez. In: S. Lackovits Emőke (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát medencében I. Veszprém, 136–158.
 • › 1991 A csíksomlyói búcsújáróhely közvetlen vonzáskörzete. Térkép. Összeállította Tánczos Vilmos. A térképet szerkesztette és rajzolta Jánosi Csaba. [Sepsiszentgyörgy] Európai Idő (Két kísérőszöveggel: a) Zeng az erdő, zúg a levele Mária tiszteletére; b) A falvak történelmi sorrendje a pünkösdszombati nagy körmenetben) − Megjelent még: 1. In: Asztalos Ildikó (szerk.): Hazajöttünk. Pünkösd Csíksomlyón. Kolozsvár, Gloria, 1992. 60−61. (térkép, helyszínrajz, tanulmány, két vallásos népének); 2. In: Kiss Melitta – Pápai Ferenc: Csíksomlyó 2000. Térkép. Nyír Karta Bt. Nyíregyháza
 • › 1991 Archaikus imák Csíkmenaságról. In: Halász Péter (szerk.): A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Budapest, 719–726.
 • › 1991 „Gyöngyökkel gyökereztél…” Archaikus apokrif népi imádságok. Művelődés XL. 2−3. 49−51.
 • › 1991 Előszó. In: Horváth István: A tenger hangja. Novellák. Válogatta és a függeléket összeállította Horváth Arany. Az előszót írta Tánczos Vilmos. Kolozsvár, Dacia Könyvkiadó, 5−18.
 • › 1990 A csíksomlyói kegyhely története. Sepsiszentgyörgy, (az Európai Idő hetilap és kiadó különkiadványa)
 • › 1986 Karácsony Benő „periratai”. In: Karácsony Benő: Pjotruska. Az előszót írta és a függeléket összeállította: Tánczos Vilmos. Kolozsvár-Napoca, Dacia Könyvkiadó, 5−20.
 • › 1985 A szociálpolitikus Venczel Józsefről. 1936–1940. Harmadkor (Szeged) 1985. 3. 5−26. (Gál Balázs álnéven. Társszerző: Berényi Viktor [Hajdú-Farkas Zoltán])
 • › 1985 Közösségi formák műhelye. Korunk XLII. 5. 372−373. (bevezetés a Kolozsvári Magyar Tanszék keretében működő Műhely Kör rendezvényein elhangzott társadalomtudományi előadásokhoz. Társszerző: Hajdú Farkas-Zoltán)
 • › 1984 Karteziánus és coccejánus eszmék hatása Bethlen Miklós személyiségének alakulására. Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár) XXVIII. 1. 9–22.
 • Néprajzi esszé
 • › 2008 Csíki parainézis (2). In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 191−249.
 • › 2008 Csíki parainézis – metaforákkal. Székelyföld X. 2006. 1. 307–323. − Megjelent még: Csíki parainézis (1). In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 165−189.
 • › 2008 A történelmet nem én rontottam el. In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 91−163.
 • › 2008 Amikor még a kő lágy volt. In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 63−89.
 • › 2008 A csodálatos tehénfogat. Székelyföld XII. 12. 139−157. − Megjelent még: In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 33−58.
 • › 2008 Hajnali varázslat. Székelyföld XII. 1. 129−134. − Megjelent még: In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 25−33.
 • › 2007 Az Európa Tanács raportőrével a moldvai csángóknál. Egy moldvai út feljegyzései. 2000. szept. 5−8. Erdélyi Társadalom, V. 2. 29−46.
 • › 2007 Etnográfusi történetek a csángó nyelvi identitásról. In: Benő Attila−Fazakas Emese−Szilágyi N. Sándor (szerk.): Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Kolozsvár, 2007. II. 379−388. − Megjelent még: Székelyföld XI. 2007. 12. 111−121.
 • › 2005 Elhangzott a szó. Székelyföld IX. 12. 96–104. – Megjelent még: 1. Transsylvania XLVII. 2006. 1. 12–16.; 2. Ekler Andrea–Rosonczy Ildikó (szerk.): Az év esszéi – 2006. Antológia. Budapest, Magyar Napló, 2006. 106–113.)
 • › 2003 A tér szelleme, avagy a zárt tér biztonsága. Egy gondolat a Korunk csángó számának csíki bemutatójára. Moldvai Magyarság XIII. 2003. 12. (151.) 5. − Megjelent még: 1. Székelyföld VIII. 2004. 1. 66–67.; 2. Ha keleten kilyukad az ég. In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 59−60.
 • › 1996 Keletnek megnyílt kapuja. Emlékképek a moldvai csángók szerkezet nélküli kultúrájáról. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 97–173. − Megjelent még: 1. Aufgetan ist das Tor des Ostens. Erinnerungsbilder über die unstrukturierte Kultur der Moldauer Tshangos. Moldau, August 1995. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 95–173.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 88−159.
 • › 1996 Kultúrák találkozása. Bonyodalmak egy gyimesi halottkísérő körül. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 74–96. − Megjelent még: 1. Die Begegnung der Kulturen. Verwicklungen um ein Totengeleit aus Gyimes. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 72–94.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 67−87.
 • › 1996 Egy nyári nap Bukovinában. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 65–73. − Megjelent még: 1. Ein Sommertag in der Bukowina. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 63–71.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 59−66.
 • › 1996 Nagyhét Csíkszentdomokoson. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 56–64. − Megjelent még: 1. Ökotáj. A Zöld Hálózat lapja. 1997. 16–17. 72–77.; 2. Die Karwoche in Csíkszentdomokos. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 55–62.; 3. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 51−58.
 • › 1996 Taxizó romák, juhmérő parasztok. Egy szempont a néprajzosi közérzet vizsgálatához. Kalligram (Pozsony), április, 4. szám, 120–122. − Megjelent még: 1. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 10–15.; 2. Roma, die Taxi fahren, Bauern, die Schafe auswiegen. Subjektive Anmerkungen zur Wissenschaftstheorie der Volkskunde. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 10–15.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 10−14.
 • › 1996 Ellene mondjak-e az ördögnek? In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 7–9. (előszó) − Megjelent még: 1. Soll ich denn dem Teufel widersprechen? In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 7–9.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 7−9.
 • › 1996 Búcsú Csíksomlyón – egy rituális dráma katarzisa. Korunk VI. 1995. 3. 53–59. − Megjelent még: 1. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 42–55.; 2. Religous Festival at Csíksomlyó. Catharsis of a Ritual Drama. In: Render. Anthology of Korunk. 1. 1996. 81–87.; 3. Wallfahrt in Csíksomlyó. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 42–55.; 4. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 39−50.
 • › 1996 Nekem vót bajom a Gonoszval! Találkozások Moldvával, a középkorral és a Gonosszal. In: Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus imádságok. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 1995/1996. 283−296.
 • › 1995 „Én román akarok lenni!” Csángók Erdélyben – az etnikai, nyelvi, nemzeti identitás kérdései. Korunk VI. 1. 61−69. − Megjelent még: 1. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 174–189.; 2. In: Halász Péter szerk.: Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai. 1994. október 28–30. Budapest, 1997. 45–56. (Csángó Füzetek 2. A Lakatos Demeter Egyesület Kiadványa); 3. „Vreau să fiu român”. Ceangăi în Transilvania – probleme ale identitătii etnice lingvistice nationale. In: Cumpăna. Antologia revistei de cultură Korunk. 3. é. n. [1997] 29–36.; 4. „Ich will Rumäne sein!” Tshangos in Siebenburgen. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 174–190.; In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 160−174.
 • › 1994 Kitántorgott… Magyarországra. Egy társasutazás margójára. Korunk V. 4. 62–73. − Megjelent még: 1. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 16–41.; 2. A emigrat bezmetic… în Ungaria. Pe marginea unei călătorii colective. In: Cumpăna. Antologia revistei Korunk. 1. 1994. 181–192.; 3. Hinausgetaumelt… nach Ungarn. Randbemerkungen zu einer Busreise. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 16–41.; 4. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 15−38.
 • › 1994 „Temetése a temető szélében vagy az akasztottak között lesz”. Adalékok egy határozat értelmezéséhez. Korunk V. 6. 99–101.
 • › 1993 Kaszáló kaláka. In: Hajdú Farkas Zoltán: Csíki kaláka. Csíkszereda, Pro-Print Rt., 117−118. − Megjelent még: In: Tánczos Vilmos: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 19−24.
 • › 1992 Itt is egy darab Európa süllyedt el. Bukovinai útinapló − 1992. július. Európai Idő III. 35−36., szept. 2.−szept. 15.
 • › 1990 „Olyan magos a keresztfa…” Gyimesi napló, 1989. november. Korunk I. 1990. 6. 756–766. − Megjelent még: In: Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus imádságok. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 1995/1996. 252−282.
 • Recenziók
 • › 2008 Eredmények és gondok a mondakutatásban. Két gyimesi csángó mondagyűjtemény margójára. (Magyar Zoltán: A csángók mondavilága. Gyimesi csángó népmondák. Budapest, Balassi Kiadó, 2003.; Takács György: Kantéros, lüdérc, rekegő. Hárompataki csángó hiedelemmondák. Budapest, Magyar Napló, 2004.) Erdélyi Múzeum LXX. 1−2. 132−134.
 • › 2007 Móser Zoltán erdélyi fényképei elé. Korunk XVIII. 6. 66–67.
 • › 2006 Gazda Klára laudációja [az EME tiszteleti tagjává való megválasztása alkalmával] Erdélyi Múzeum LXVII. 1–2. 157–159.
 • › 2005 Ünnepek és hétköznapok folklórja Moldvában. The Folklore of Hungarian Moldavia’s celebrations and everyday life. In: Nincs Pusztina békerítve. Ünnepek és hétköznapok Moldvában. I−II. Etnofon Records Hungary, ED-CD 079. (szerkesztés és kísérőtanulmány)
 • › 2004 Aki az Egészet akarta… Horváth István és Magyarózd. Transsylvania XLV. 3. 28–30.
 • › 2003 Nyisztor Ilonka csángó balladái. In: Nyisztor Ilona: Elment a madárka. Moldvai csángó népballadák. Budapest, Etnofon Records, ED-CD 057, (kísérőtanulmány)
 • › 2003 Moldvai csángó karácsonyi énekek. In: Nyisztor Ilona: Moldvai csángó karácsonyi énekek. Budapest, Etnofon Records, ED-CD 0666, (szerkesztés, kísérőtanulmány)
 • › 2002 Archaikus népi imádságok és ráolvasások a Csíki havasokból. (Takács György: Aranykertbe’ aranyfa. Gyimesi, hárompataki, Úz völgyi csángó imák és ráolvasók. Budapest 2001. 570 lap.) Erdélyi Múzeum LXIV. 3–4. 163–164.
 • › 2000 A kilencvenéves Lükő Gábor köszöntése. Erdélyi Múzeum LXII. 1–2. 107–109. − Megjelent még: Erdélyi Magyarság 2000. XI. 41. 50–51.
 • › 1998 Egy különös tanulmány a csángókról. (Recenzió: The Moldavian Csango. Study by Valentin Stan and Renate Weber. h.n. [Budapest], é. n. [1998], 32. p.) Regio IX. 3. 181–195.) − Angol megjelenése: An Unusual Study of the Csángó. In: Regio. A review of studies on minorities, politics and society. 2000. 1. 153–170. − A recenzió interneten is elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban (http://mek.oszk.hu/00900/00983/pdf/index.html) és a Kulturális Innovációs Alapítvány honlapján (http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/nepes.htm).
 • › 1996 Pr. Iosif Gabor: Dicţionarul comunităţilor catolice din Moldova (Bacău, 1996. 306. p.) Erdélyi Múzeum LVIII. 3–4. 355–357. − Megjelent még: Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 1997. 3–4. 19–22.
 • › 1996 Recenzió Nagy Olga Pályakép fénnyel és árnyékkal (Székelyudvarhely, 1995. 236. p.) c. könyvéről. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 3–4. 32–33.
 • › 1992 A te katonád voltam, Istenem… Domokos Pál Péter és a csíki katolicizmus. Keresztény Szó III. 4. 14. (nekrológ)
 • › 1992 Domokos Pál Péter (1901−1992). Európai Idő III. 11−12., márc. 18−31.
 • › 1991 Colocviu despre maghiarii din Moldova. Csángó Újság II. 12., május
 • › 1991 Jöjj, Szentlélek Istenünk! Európai Idő II. 21., május 22. (ismertetés annak a levélnek kapcsán, amelyet kilenc moldvai származású erdélyi pap írt Ioan Robu bukaresti érsekhez) − Megjelent még: Kelet-Nyugat (Nagyvárad) II. 1991. 23., jún. 6.
 • › 1991 „Égi trónusodból, csillagos lakodból…” Tanácskozás a moldvai magyarokról. Budapest, 1991. március 2. Európai Idő II. 12., márc. 20. − Részlete megjelent még: Keresztény Szó 1991. 20., máj. 19.
 • › 1991 Erdélyi Zsuzsanna köszöntése. Honismeret XIX. 4. 96−98.
 • Egyéb közlemények
 • › 2008 Hozzászólás a moldvai csángó „magyarórák” kérdéséhez. Moldvai Magyarság XVIII. 6 (205). 8−10.
 • › 2002 Egy teljes szerkezetű értelmiségi társadalomért. In: Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2002. Temesvár–Kolozsvár, 10–20.
 • › 2002 A moldvai csángók eredete. – Originea ceangăilor din Moldova. Moldvai Magyarság XI. 2001. 12. 16–18.; XII. 1. 18–19. (kétnyelvű)
 • › 2001 A moldvai csángók eredete/Originea Ceangăilor din Moldova. I–II. Moldvai Magyarság XI. 12. (127.), december, 16–17. és XII. 1. (128), 2002. január, 18–19.
 • › 2000 Milyen szerepe lehet egy magyar magánegyetemnek az Erdélyben zajló tudományos kutatásban? In: INFO Társadalomtudomány 51. szám, december, 43–46.
 • › 2000 A moldvai katolikusok számának történeti alakulása. Moldvai Magyarság X. 5. 9.
 • › 2000 Csíksomlyó, a világ magyarságának zarándokhelye. In: Kiss Melitta–Pápai Ferenc: Csíksomlyó 2000. Térkép. Nyír Karta Bt., Nyíregyháza − Megjelent még: Transsylvania. Erdélyi tájékoztató. XLVII. 2006. 2. 13–16.
 • › 2000 A moldvai csángók eredete. Krónika, november 24–25. 13.
 • › 1998 A csángó identitás és tényezői. Bihari Napló, márc. 14–15.
 • › 1996 Hivatalos és népi vallásosság. Előadás a Romániai Magyar Pax Romana tanulmányi hétvégéjén Csíksomlyón. Keresztény Szó VII. 12. 20–25.
 • › 1995 Vas seprükvel seprüzték… Keresztény Szó VI. 2. 19. (egy pusztinai archaikus népi ima)
 • › 1993 Hajnal, hajnal, piros hajnal… Korunk IV. 12. 73−74 (egy klézsei archaikus népi ima)
 • › 1993 Csángó ráolvasó imádságok. Helikon (Kolozsvár) IV. 1. 21. (öt archaikus népi ima)
 • › 1992 [Két moldvai vallásos népének] Ó, áldott Szizanya, mennyei szép róza…, Lehullott a Jézus vére. In: Asztalos Ildikó (szerk.): Hazajöttünk. Pünkösd Csíksomlyón. Kolozsvár, 38., 47−48.
 • › 1992 Gyűjtési felhívás archaikus népi imádságok lejegyzésére. Keresztény Szó III. 2. 16.
 • › 1991 Ráolvasás betegségre. Keresztény Szó II. 20., máj. 19.
 • › 1991 Az erdélyiség mítosztalanítása. Korunk 10. 1237–1239. (Németül: Die Entmythologierung des Siebenbürgertums. In: Siebenbürgen. Magie einer Kulturlandschaft. Klausenburg, Korunk, 1999. 99–101.)
 • › 1991 Transzilvanizmus és nemzeti identitás. 1−6. Európai Idő II. 4−9., jan. 23., jan. 30., febr. 6., febr. 13., febr. 20., febr. 27.
 • › 1991 Adatok az 1977−1991 közötti Hargita megyei magyar nyelvű oktatásról. Regio II. 2. 193−204.
 • › 1980 Olimpia… télen-nyáron. Echinox XII. 1980. 8−9−10. 28−29.
 • Interjúk
 • › 2003 A történések színe és visszája. I–IV. Tánczos Vilmos beszélgetése dr. Antal Árpád irodalomtörténész professzorral. Székelyföld VII. 6. 43–74.; 7. 27–58.; 8. 29–62.; 9. 31–60. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 511−621. − Részletek az I. részből: Beszélgetés Antal Árpád irodalomtörténész professzorral. Transsylvania. Az Amerikai Erdélyi Szövetség Negyedévi tájékoztatója. XLIV. 3. 23–25.
 • › 2001 „Elszántam magam egy pályára, és mindvégig kitartottam mellette.” Beszélgetés Szabó György klasszika filológussal. Székelyföld V. 3. 31–50. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 371−387.
 • › 2001 „Engem mindig az élő falu érdekelt”. Beszélgetés Nagy Olga néprajzkutatóval. Székelyföld V. 2. 43–59. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 353−367.
 • › 1998 „El lehet jutni oda, hogy egy objektív históriát írjunk.” Beszélgetés Csetri Elek akadémikus történésszel. Székelyföld II. 11. 85–100. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 171−186.
 • › 1998 „A hétköznapok története más, mint a foradalmaké.” Beszélgetés Egyed Ákos történészprofesszorral. Székelyföld II. 3. 53–70. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 65−81.
 • ›  1997 Liberalizmus vagy hivatásrendiség? Beszélgetés Imreh István történészprofesszorral Venczel József eszméiről. Székelyföld I., október, 1. 60–69. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 9−20.
 • › 1991 „Nekem nem az a hazám, amit Kádár vagy Rákosi mondott.” Interjú Domokos Pál Péterrel. Európai Idő II. 40. és 41–42. szám. − Megjelent még: Székelyföld 2001. V. 6. 43–54.; In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 403−413.
 • › 2007 Határhelyzet. Beszélgetés Tánczos Vilmos néprajztudóssal. Ökotáj 37–38. szám, 119–138.
 • › 2005 Blos Jáni Melinda: Egy kultúrakutató a filmesek között. Interjú Tánczos Vilmossal, néprajzi filmek szakmai tanácsadójával. Filmtett 55., szeptember, 16–20.
 • › 2004 Mony és misze. In: Margittai Gábor (összeáll.): Mobil és katrinca. Konferencia a veszélyeztetett csángó örökségről. [Teleki László Alapítvány, 2004. márc. 25–26.] Magyar Nemzet, április 10., 24. old.
 • › 2003 Csángó reneszánsz? Kérdezett: Szabó Géza. Korunk XIV. 9., szeptember, 61–73. − Megjelent még (magyarul és románul): Moldvai Magyarság XIV. 2004. 8. (159) 14–17., 9. (160). 5–8., 10. (161) 9–12.)
 • › 2001 Legfőbb gond a tanárhiány. Doktorandusi és kutatói ösztöndíjakról dönt a Sapientia Alapítvány. Kérdezett: Lázár Lehel. Krónika, febr. 12., 1. és 5. old.
 • › 1998 Számadás a végekről. A hagyományos kultúra kicserélődésének folyamata zajlik a moldvai csángók körében. Kérdezett: Sarány István. Hargita Népe, dec. 23., 5. old.
 • Film, videó
 • › 2007 Imádság. Dunatáj Alapítvány, Budapest, 28 perc. Rendező-operatőr: Mohi Sándor. Szakértő-beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos (A film operatőri díjat kapott a 38. budapesti filmszemlén, 2008-ban.)
 • › 2005 A Jeges. Dunatáj Alapítvány. Budapest, 41 perc. Rendező-operatőr: Mohi Sándor. Szakértő-beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos
 • › 2003 Se künn, se benn. Dunatáj Alapítvány, Budapest, 55 perc. Rendező-operatőr: Mohi Sándor. Szakértő-beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos
 • › 2002 Namika. Dunatáj Alapítvány, Budapest. Rendezte: Péterffy András. Operatőr: Mohi Sándor. Riporter: Tánczos Vilmos (A filmet bemutatták a 34. budapesti filmszemlén, 2003 januárjában.)
 • › 2002 Boldogok szobrásza. [Portréfilm Kós András szobrászművészről] Dunatáj Alapítvány, Budapest, 2002. Rendezte és fényképezte: Mohi Sándor. Szakértő beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos
 • › 2001 Ahogy az Isten elrendeli. Olga filmje. Dunatáj Alapítvány, Budapest, 55 perc. Rendező, operatőr: Mohi Sándor. Szakértő: Tánczos Vilmos. Vágó: Kollányi Judit. Gyártásvezető: Szederkényi Miklós. Producer: Buglya Sándor. Bemutatták: a 32. Magyar Filmszemlén dokumentumfilm kategóriában 2001. febr. 4–5 én. Díjak: a) Rendezői díj és a diákzsűri díja a 32. Magyar Filmszemlén; b) a Magyar Dokumentumfilm Rendezők Egyesülete a 2000. év legjobb dokumentumfilmjének választotta; c) 2001 októberében a Neubrandenburgi Dokumentum Art nemzetközi fesztivál fődíja
 • › 2000 Menekülés Romániába. Lükő Gábor a csángóknál. Dunatáj Alapítvány, Budapest, 75 perc. Szerkesztő rendező: Halmy György. Operatőr: Kurucz Sándor. Beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos és Pozsgai Péter.
 • › 1999 Három angyal fejem felett. Archaikus népi imádságok. I–II., 2 x 8 perc, Dunatáj Alapítvány, Budapest. Rendező, operatőr: Mohi Sándor. Szerkesztő: Tánczos Vilmos. Vágó: Kollányi Judit. (Az MTV 2 megrendelésére, 1999 vége és 2000 február)
 • › 1998 Gyöngyökkel gyökereztél. Moldvai archaikus népi imádságok. Dunatáj Alapítvány, Budapest, 56 perc. Rendező, operatőr: Mohi Sándor. Szerkesztő: Tánczos Vilmos. Vágó: Kollányi Judit. Hang: Gonda János. Gyártásvezető: Szederkényi Miklós. Producer: Buglya Sándor. Gyártó: Dunatáj Alapítvány. Bemutatták: a 30. Magyar Filmszemlén dokumentumfilm kategóriában 1999. febr. 5 én. és az I. Nemzetközi Ökomenikus Filmszemlén, 1999 okt. 15–19., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, Rendező: Fórum Film Alapítvány
 • › 1994 A csíksomlyói búcsú. Budapest, 20. perc, színes széles film. Rendező operatőr: Mester József. Szakértő: Barna Gábor−Hofer Tamás−Tánczos Vilmos.
 • › 1991 Erdély Leírása. (Csík, Kászon, Gyimes néprajzi bemutatása.) Forgatás: 1991–1992. Rendező: Kézdi Kovács Zsolt. Operatőr: Sára Balázs. Hangmérnök: Lantos György. Szakértő: Tánczos Vilmos
 • ›  2008 A magyar szentek templomai Moldvában. Székelyföld XII. 8. 120−132.
 • ›  2007 Néprajzi monográfia a székely tízesekről. Bárth János: Az eleven székely tízes. A csíkszentgyörgyi és a csíkbánkfalvi tízesek működése a XVII−XX. században. Kecskemét, 2007. Erdélyi Múzeum LXX. 3−4. 107−110.
 • › MISCELLANEA 2009-TŐL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2009 The various divisions of Hungarian popular culture in Transylvania. In: Medgyesi Emese (ed.): Living Transylvania. Conference on Transylvania’s European Values held in the European Parliament 10.06.2008. Published by Stúdium Ltd. Cluj-Napoca, [2009], 35−44. − La division de la culture populaire hongroise de Transylvanie. In: Medgyesi Emese (coord.): Transylvanie vivante. Conférence sur les valeurs européennes Transylvanies organisée au sein du Parlement Européen, le 10 juen 2008., 35−44. (English and French)
 • ›  2009 A magyar szentek moldvai kultuszának történeti rétegei. In: Diószegi László (szerk.): Moldvai csángók és a változó világ. Budapest−Szombathely, Teleki László Alapítvány−Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, 139−157.
 • ›  2009 A Tatros menti székelyes csángók magyar nyelvismerete 2008-ban. In: Diószegi László (szerk.): Moldvai csángók és a változó világ. Budapest−Szombathely, Teleki László Alapítvány−Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, 177−222.
 • ›  2009 A passióepika néhány képe az archaikus népi imádságokban és az egyházművészetben. In: Marton József−Bodó Márta (szerk.): Ezeréves múltunk. Tanulmányok az erdélyi egyházmegye történelméről. Budapest−Kolozsvár, Szent István Társulat−Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, 50−61.
 • ›  2009 Nyisztor Ilona laudációja. Moldvai Magyarság XIX. 3. (214) 8−9. (ISSN 12245356) − Megjelent még: Nyisztor Ilona laudációja. Polísz (Budapest) 2009. május, 124. 80−84.
 • ›  2009 Özv. Bálint Lajosné Gál Brigitta. Emlékképek a régi Tusnádfürdőről. Lejegyezte Tánczos Vilmos. Korunk XX. 8. 55−66.
 • ›  2009 Kitalált hagyomány? Mohay Tamás A csíksomlyói búcsújárás. Történet, eredet, hagyomány című könyvéről. Keresztény Szó XX. 2009. 8. 22−26. (ISSN 1220-630 X) − Megjelent még: 1. Erdélyi Múzeum LXXII. 2010. 1−2. 135−142.; 2. Regio XXI. 2010. 2. 129−138. (bővítve)
 • ›  2009 „Be kell vallanom, hogy annak idején az időutazás vágya vitt engem Moldvába.” Mirk Szidónia-Kata beszélgetése Tánczos Vilmos néprajzkutatóval. Székelyföld XIII. 10. 125−161.
 • ›  2009 Szolgabarát. Találkozások Ferencz Ervin erdélyi ferences szerzetessel. (dokumentumfilm) Dunatáj Alapítvány, Budapest, 53 perc. Rendező-operatőr: Mohi Sándor. Szakértő-beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos. Hangmérnök: Kapcsos Vince. Gyártásvezető: Szederkényi Miklós
 • ›  2009 Árpád-házi Szent Erzsébet tisztelete a moldvai katolikus egyházmegyében. In: Gábor Csilla−Knecht Tamás−Tar Gabriella-Nóra (szerk.): Árpád-házi Szent Erzsébet. Magyar−német kultúrkapcsolatok Kelet−Közép−Európában. Kolozsvár, Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, 167−175., 318−320. (képmellékletekkel)
 • ›  2010 Néhány képtelen székely proverbium képi hátteréről. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és nyelv. Budapest, Akadémiai Kiadó, 41−58. − Rövidített formában, könyvészet nékül megjelent még: Néhány képtelen székely szólás képi hátteréről. Látó XXI. 2010. 5. 88−102.
 • ›  2010 Az északi csángók nyelvcseréjének mai helyzete − számokban. In: Csernicskó István−Fedinec Csilla−Tarnóczy Mariann−Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.): Utazás a magyar nyelv körül. Írások Kontra Miklós tiszteletére. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 172−179.
 • ›  2010 Csíksomlyó spiritualitásának néhány összetevője. Keresztény Szó XXI. 12. 1−5.
 • ›  2010 Magyar vallási néprajzi kutatások Erdélyben (tudománytörténeti összefoglaló és könyvészet). In: Czégényi Dóra−Keszeg Vilmos−Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 13−116.
 • ›  2010 Erdélyi Zsuzsanna laudációja. Budapest, XIV. Csángó Bál, 2010. febr. 6. Moldvai Magyarság XX. 3. (226.), 2010. március, 6−7. − Megjelent még: Erdélyi Zsuzsanna köszöntése. Székelyföld XV. 2011. 1. 112−116.
 • ›  2010 Szolgabarát. I−II. Tánczos Vilmos beszélgetése P. Ferencz Ervin gyergyószárhegyi ferences szerzetessel. Székelyföld XIV. 5. 119−147., 6. 123−160.
 • ›  2010 Éreztük azt, hogy környezetünknek nagyon fontosak vagyunk.” Hargita Népe XXII. évf., 245. (5905.) szám, 2010. dec. 17., péntek, 10−11. old. (interjú) Készítette: Forró-Erős Gyöngyi
 • ›  2011 „Hosszú úton, széles úton…” Tánczos Vilmos beszélgetése Erdélyi Zsuzsannával. Székelyföld XV. 1. 117−129.
 • ›  2011 A Kriza János Néprajzi Társaság múltjáról, jelenéről, jövőjéről. Korunk XXII. 3., március, 17−21.
 • ›  2011 A moldvai csángók magyar nyelvismerete 2008−2010-ben. I−III. Székelyföld XV. 5. 90−117., 6. 102−131., 7. 104−138. − Megjelent még: Magyar Kisebbség. Nemzetpolitikai szemle. ISSN 1224-2292. Kolozsvár. Új sorozat, XV. évfolyam, 2010. 3−4. (57−58.) szám, 62−156.
 • ›  2011 Intenzív nyelvcsere. 1−2. 1. 43 ezren beszélnek még magyarul a moldvai csángó falvakban. 2. Egy 20. századi csángó oktatási program megelőzhette volna az asszimilációt. Transindex, 2011. márc. 15. és 16. − http://itthon.transindex.ro/?cikk=13851 és http://itthon.transindex.ro/?cikk=13856
 • ›  2011 Búcsú Varga E. Árpádtól. Székelyföld XV. 6. 172−178.
 • ›  2011 The Moldavian Csángós. Questions of Demography and Linguistic Assimilation. Uralica Helsingiensia 5. Ethnic and Linguistic Context of Identity: Finno-Ugric Minorities. Edited by Riho Grünthal & Magdolna Kovács. ISBN 978 952 5667 28 8, ISSN 1797-3945. Helsinki, 97−119.