Szabó Árpád Töhötöm

FMT_1233059435_szabo_t_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE PERSONALE:

Numele şi prenumele:              Szabó Árpád Töhötöm

E-mail:                                     szabo_tohotom@yahoo.com

Data şi locul naşterii:               28. 10. 1975, Odorheiu Secuiesc

 

DOMENII DE CERCETARE:

Etnografia economiei populare şi antropologia economică, studii despre ţărănime, viaţa economică a satelor, relaţia dintre economie şi etnicitate, producţia localităţii, schimbarea ruralităţii.

 

STUDII SUPERIOARE:

2001–2008 Studii şi diplomă de doctor în etnografie şi etnologie, Universitatea din Debrecen, Debrecen – Ungaria

1999–2000 Masterat în socio-etnolingvistică, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj – România

1995–1999 Studii universitare şi diplomă de licenţă în limba şi literatura maghiară – etnologie, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj – România

1995 Diplomă de bacalaureat, Şcoala Normală Benedek Elek, Odorheiu Secuiesc –România

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:

 

EXPERIENŢĂ DIDACTICĂ:

1. Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj – România, Facultatea de Litere, Catedra de Etnologie şi Antropologie Maghiară

Poziţia şi funcţia: lector universitar (2012– ), asistent universitar (2005–2012), lector plata cu ora (2002–2005)

2. Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj – România, Facultatea de Sociologie şi Muncă Socială, Catedra de Sociologie, linia maghiară

Poziţia şi funcţia: lector plata cu ora (2005–)

3. Şcoala Generală Makkai András, Rugăneşti, Judeţul Harghita

Poziţia şi funcţia: profesor al limbii şi literaturii maghiare

 

LISTA CURSURILOR PREDATE PROPRII:

Introducere în antropologie culturală – seminar

Introducere în etnografie – seminar

Economie populară – seminar

Economie şi mod de viaţă – curs şi seminar

Societatea şi relaţiile sociale – seminar

Interferenţe culturale – seminar

Strategie şi mentalitate – între tradiţie şi modernitate – curs şi seminar

Antropologia obiceiurilor economico-casnice (Catedra de Sociologie)

 

Experienţă ca cercetător

1. Asociaţia Etnografică Kriza János, Cluj – România

Poziţia şi funcţia: cercetător (2001–)

 

LIMBI CUNOSCUTE:

maghiară – limba maternă

română– avansată

engleză – medie

rusă – medie

CERCETĂRI:

2009 – economie şi etnicitate într-o microregiune din Transilvania, adaptare economică şi participarea etniilor în procesul economic rural

2001–2008      cercetări de antropologie economică în domeniul instituţiilor populare autonome care au scopul de a organiza viaţa economică a comunităţilor şi ajutorul reciproc (Zona Feernic, Zona Târnava Mică, Zona Trei Scaune)

 

2004–2008      Cercetarea producerii localităţii (production of locality) în contextul re-naţionalizării şi identităţilor regionale

2003–2004      Cercetare rurală: problemele economice şi de dezvoltare ale satelor de pe valea Târnavei Mici (îndrumător asociat al cercetării)

2001–2002      Patrimoine et dialogue entre les cultures, Lyon–Budapest–Debrecen–Cluj. Tema lucrării: Spaţii vizibile şi invizibile la Cluj.

1999–2000      Reprezentări mentale ale etnicilor romi din Şimoneşti, relaţiile economice dintre romi şi maghiari

1998–2000      structura şi funcţionarea asociaţiei crescătorilor de oi din Luna de Sus, rituri agrare şi roluri sociale

1996–1997      Relaţii interetnice în satul Zăbala

 

ALTE LOCURI DE MUNCĂ:

Fundaţia Tranzit – Cluj

Poziţia şi funcţia: administrator

Perioada: 2001 ianuarie – septembrie

 

ALTE EXPERIENŢE PROFESIONALE:

 

2009–  Fondator al Grupului de Lucru de Studii Rurale al FUMC–KMEI

2007–  Director adjunct al Federaţiei Universitare Maghiare din Cluj

2006–  Colaborator al Grupului de Cercetări Regionale al FUMC–KMEI, Cluj

2002–  Vicepreşedintele Asociaţia Etnografice Kriza János, Cluj

1995–1998      Membru fondator şi redactor al revistei Perspektíva, săptămânalul studenţilor maghiari din Cluj

 

SCHIMBURI DE EXPERIENŢE, VIZITE PROFESIONALE:

Nov 2007        Visiting fellow at Institute of Ethnology, Hungarian Academy of Sciences, Budapest (HU)

Feb–Jun 2010  Research fellow at the Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion, University of Bergen (NO)

Oct 2011 – Feb 2012 NewDem fellow at the CentralEuropeanUniversity – Institute for Advanced Studies, Budapest (HU)

 

GRANTURI DE STUDII ŞI CERCETARE:

2009–  Bursă de cercetare postdoctorală individuală BOLYAI a Academiei Maghiare

2004–2007      Bursă de cercetare individuală oferită de Programul de Burse de peste Hotare al Academiei Maghiare

2003–2004      Bursă de cercetare colectivă oferită de Academia Maghiară

2001–2004      Bursă de studii a Ministerului Învăţământului din Ungaria, oferită studenţilor de peste hotare

 

MEMBRU ÎN ORGANISME ŞTIINŢIFICE:

Asociaţia Etnografică “Kriza János”

Society of Hungarian Scientists and Scholars

European Association of Social Anthropologists (EASA)

International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)

 

PREMII, DISTINCŢII 

2011    premiul pentru management academic al UBB

1995–1999      Premiat de mai multe ori la Sesiunile Ştiinţifice ale Studenţilor organizate la facultate sau de către organizaţii studenţeşti

 

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE:

2013    Cultures of mobility and immobility. 10th Annual Conference of the Romanian Society for Social and Cultural Anthropology (SASC), Sibiu, 17-19 October 2013, előadás: Strangers, locals and the production of local knowledge

2012    Who owns the tradition? International Scientific Session, 6 December 2012, multiple organizers. Presentation: Self-sufficiency, Moral Values and Cooperation: Traditional Reciprocal Work in Transylvania

2012    WCRS 2012, Lisbon. XIII World Congress of Rural Sociology. 29 iulie – 4 august, International Rural Sociology Association. Discurs: Work, access to resources and the forms of Roma integration/marginalization in Transylvanian rural communities

2012    The German Diaspora in Eastern and Central Europe and the former Soviet Union. DurhamUniversity, School of Government and International Affairs. Június 22–23. iunie Discurs: The German neighbours: culture, economy and ethnicity in a Transylvanian micro-region

2011    Creativity and inventions in the household economy. Presented at the 17. Seminar of Hungarian Ethnographic Society. Veszprém, October 21-22, 2011.

2011    People make places. Ways of feeling the world. SIEF 2011, Lisbon, 17–21 April. Panel: What is shaping rural futures? From perceptions to outcomes. Presentation: Re-producing the rural in Transylvanian contexts: outsiders, factors and rural responses

2010    Crisis and imagination. 11th EASA Biennial Conference. Maynooth, Ireland 24–27th August. (Where are the tourists? Shifting production, changing localities in a Szekler village)

2009    Two Decades of Scholarship: Romani Studies in Romania (1989-2009). Organizator: Insitutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale. Cluj, 9-10 Octombrie. (From local to external resources: ethnicity and economic strategies in a Transylvanian village)

2009    16th Conference of the SIEF’s International Ethnocartography Network. Organizatori: Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Szeged, Institute of Ethnology, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Szeged, 12-14 Septembrie (Fading regional borders? The viewpoint of rural economy and lifestyle)

2009    Seria simpozioanelor de teoria şi practica reabilitării patrimoniului construit – Tuşnad 2009, ARMIT – Colţeşti, 27-29 Mai (Folosirea clădirilor familiale ca forme de adaptare socială şi economică)

2008    Orientation in the Occurrence. Interdisciplinary approach to the complex cultural processes. Organizator: Catedra de Literatura Maghiară, Universitatea Babeş–Bolyai şi Catedra de Literatura Modernă, Universitatea din Pécs, Cluj, 17–18 octombrie (Prezentarea: How does ethnography shape between events and ethnographic Interpretation)

2008    Dilemele cercetării empirice ale etnicităţii. Conferinţa anuală a Institutului de Cercetările Minorităţilor, Academia Maghiară. Budapesta, 11–12 iunie. (Panel Muncă, statut, consum)

2008    Transformarea rolului şi formelor comunităţilor în societatea populară. Organizator: Societatea Maghiară de Etnografie, Szeged–Domaszék, 17–18 aprilie. (Prezentarea: Ideologii şi aşteptări legate de comunitate. Schimbarea economiei rurale prin prisma unei asociaţii de gospodari )

2008                Látás – tekintet – pillantás. Organizator: Programul de doctorat de ştiinţele culturii al Universităţii din Pécs – Catedra de Antropologie Culturală şi Vizuală, Universitatea din Miskolc. Pécs, 28–30 martie (Prezentarea: Ce se întâmplă cu povestirea în interpretarea etnografică)

2007    A VI-a tabără de vară în ştiinţe sociale. Organizator: Fundaţia Jakabffy – Centrul Cultural Harghita, 20–24 august, Szeltersz, judeţul Harghita (Panel: Dezvoltare rurală – cercetare regională – sociologie rurală în Transilvania)

2007    New Curricula in Ethnology and Cultural Anthropology in Europe – Reflections. Organizator: University of Zagreb, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, 4–7 iunie, (Prezentarea: Anthropological challenge – ethnographic tradition. The quiet transition of the Hungarian ethnography in Romania)

2006    Subculturi – definiţii, tipologii. Organizator: Asociaţia Etnografică Kriza János, Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară, Cluj, 25–26 mai (Prezentarea: După garduri – partea cealaltă)

2006    The Modernization of East Central Europe, Demographic and sociological work group: Motorway baseline survey – workshop on preliminary decisions (survey methods, sampling, classification, the questionnaire), 20–21 februarie

2005    NGO-uri în sfera publică. A III-a conferinţă FIKUSZ. Organizator: Federaţia Tinerilor Cercetători. Mezőkövesd, Ungaria, 22–24 septembrie (Panel: Rolul NGO-urilor în cercetarea ştiinţifică)

2005    Feţele modernităţii – perspective culturale. Organizator: Asociaţia Etnografică Kriza János, Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară, Cluj, Catedra de Ştiiţele Comunicării, Universitatea din Pécs, 24–25 august (Prezentare: Forme de cooperare la ţară)

2005    SemEthnos 7. International summer course and research colloquia on symbols of nationalism. Organizator: Catedra de Etnologie şi Antropologie Culturală, Universitatea din Szeged Ópusztaszer, Ungaria, 27 iulie – 3 august (Prezentare: The local use of national symbols)

2005    The Modernization of East Central Europe: The social, cultural and environmental effects of the Northern Transylvanian Highway Project. Organizator: Sapentia – Universitatea Maghiară din Transilvania, 12–13 iunie (Prezentare: Effacing and Producing Tradition – cultural perpectives)

2004    Feţele culturale ale Clujului contemporan. Organizator: Catedra de Etnografie, Comitetul Academic din Debrecen, Debrecen, 22–23 noiembrie (Prezentarea: Spaţii vizibile şi invizibile la Cluj)

2004    Identităţi în bazinul Carpatic. Organizator: Institutul de Cercetările Minorităţilor, Academia Maghiară. Budapesta, 14–15 noiembrie (Prezentarea: Are oare economia o identitate? Reprezentarea identităţii şi economia informală)

2004    Relaţii interetnice în folclor. Organizator: Centrul cultural maghiar din Bucureşti, 12–13 noiembrie (Prezentarea: Excludere sau acceptare? Romi şi maghiari în economia informală)

2003    A III-a tabără de vară în ştiinţe sociale. Organizator: Fundaţia Jakabffy – Centrul Cultural Harghita. Discurs introductiv şi moderator: De/re-ţărănizare în satele din România – dezbatere

2003    A III-a conferinţă RODOSZ (Federaţia Doctoranzilor Maghiari din România), Cluj, 18–19 aprilie (Prezentarea: Participarea la economia informală a două grupuri etnice)

2002    Ziua ştiinţei maghiare din Transilvania. Organizator: Societatea Muzeului din Ardeal, Cluj, Noiembrie (Prezentarea: Gospodării tradiţionale şi economia informală – relaţii, întrebări, probleme)

2001    Rezultate şi sarcini în cercetarea etnografică a zonei Trei Scaune. Organizator: Asociaţia Muzeului din Târgu Secuiesc, 23–24 februarie (Prezentarea: Graniţe şi delimitări – structura unui sat interetnic)

 

 

PUBLICATII

 

Cărţi, monografii:

2013    Gazdasági adaptáció és etnicitás: gazdaság, vidékiség és integráció egy erdélyi térségben. [Adaptare economică şi etnicitate: economie, ruralitate şi integrare într-o regiune din a Transilvania]. ISPMN–AEKJ, Cluj-Napoca

2009    Kooperáló közösségek. Munkavégzés és kapcsolatok a falusi gazdálkodásban. [Cooperare în comunităţi. Munca şi relaţiile în economia rurală]. Editura Mentor, Târgu Mureş

2002    Közösség és intézmény. Stratégiák a lónai hagyományos gazdálkodásban [Comunitate şi instituţie. Strategii în economia tradiţională din Luna de Sus]. Kriza Könyvek 11. Asociaţia Etnografică Kriza János, Cluj

 

Studii

2013    Does the Countryside Still Feed the Country? Producing and Reproducing the Rural in Transylvania. In: Luís Silva, Elisabete Figueiredo (eds.) Shaping Rural Areas in Europe: Perceptions and Outcomes on the Present and the Future. GeoJournal Library, vol. 107. 165–180.

2013    Agriculture, Work and Products: The Effects of the Market on the Economics of an Agricultural Settlement. Acta Ethnographica Hungarica 58 (1), pp. 163–176.

2012    Fading regional borders? The viewpoint of rural economy and way of life. Acta Ethnographica Hungarica 57 (1), 63–74.

2012    Where Are the Tourists? Shifting Production, Changing Localities in a SzeklerVillage In: A. Boscoboinik and H.. Horakova (eds.). From production to consumption. Transformation of rural communities. Münster–Zürich: Lit Verlag: 63–78.

2011    Hatalmi háromszögek. Power triangles. BUKSZ (Budapest Review of Books). 04/2011. 319-325. Review of: Sociology and Ethnography in East-Central and South-East Europe Scientific Self-Description in State Socialist Countries Edited by Ulf Brunnbauer, Claudia Kraft and Martin Schulze Wessel. Oldenbourg Verlag, München, 2011.

2011    “How could we know what we used to be?” Souvenirs, Salespeople and the Objectivation of National Memory. In: László Mód– András Simon (eds.): National Identity, Cultural Heritage, Memory and the ÓpusztaszerNationalHeritagePark. 2011. 87–102.

2011    De la resursele locale la cele externe: etnicitate şi strategii economice într-un sat din Transilvania. In: Fosztó László – Toma Stefánia (red.): Spectrum. Cercetări sociale despre romi. ISPMN–Kriterion, Cluj, 313–341.

2010    Etnikai különbségtétel a paraszti gazdaságban. [Diferenţe etnice în economia ţărănească] In: Feischmidt Margit (szerk). Különbségteremtő társadalom, Gondolat–MTA Kisebbségkutató Intézet, 266–280.

2009    Gazdasági stratégiák az etnicitás és társadalmi helyzet kontextusában. [Strategii economice în contextul etnicităţii şi al statutului social] Néprajzi Látóhatár, XVIII: 3, 5–19.

2009    Erőforrások, stratégiák, szükségletek. Gazdasági és társadalmi adaptáció a családi épületek használatában. [Resurse, strategii şi nevoi. Adaptare economică şi socială în folosirea clădirilor familiale.] In: Szabó Bálint (szerk). Többnemzetiségű régiók népi építészete. Utilitas Kiadó, Kolozsvár, 31–46.

2009    How does the story take shape between events and ethnographic interpretation? In: Berszán István (ed.): Orientation in the Occurence. Komp-Press, Kolozsvár, 85–94.

2009    Etnikumok, hagyományőrző falvak [Dél-Erdély és Bánság népi kultúrája]. [Etnii şi sate tradiţionale. Cultura populară din Sudul Ardealului şi din Banat] In: Horváth Gyula (szerk.): A Kárpát-medence régiói. Dél-Erdély és Bánság. MTA–RKK – Dialóg Campus Kiadó, Pécs – Budapest, 429–443.

2009    „…jelen voltam…a kalákai mulatságban.” A kalákák és a nem munkajellegű tevékenységek kapcsolata. [Relaţia dintre clacă şi formele de petreceri săteşti] In: Bali János – Turai Tünde (szerk.): Életút, írások. Szilágyi Miklós tiszteletére. MTA Néprajzi Kutatóintézet – ELTE BTK Néprajzi Intézet, Budapest, 250–256.

2008    Együttműködési formák falun: történeti összefüggések és változások. [Forme de cooperare rurală: conexiuni istorice şi schimbări] In: Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE MNAT – KJNT, Kolozsvár, 223–250.

2008    A megtartó közösségtől az elmaradt faluig és vissza. [De la comunitatea ideală până la satul nedezvoltat – şi înapoi] In: Ilyés Sándor – Jakab Albert Zsolt –Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról. BBTE MNAT – KJNT, Kolozsvár, 99–129.

2008    Anthropological Challenge – Ethnographic Tradition. The Quiet Transition of the Hungarian Ethnography in Romania. Studia Ethnologica Croatica, Zagreb, vol. 20, str. 161–180.

2008    „Akció indul!” A történet kisajátítása az etnográfiai értelmezésben. [Exproprierea povestirii în interpretarea etnografică] BUKSZ, vol. 20. nr. 2. szám, 125–130.

2007    A falu és a közösség ereje: mit gondolunk a faluról, és miért gondoljuk azt? [Puterea satului şi a comunităţii: de ce gândim aşa cum gândim în legătură cu sate?] Várad, 4–5. vol. VI. Nr. 32–33. 104–109.

2007    A fiatal kutatók és az intézményesülési folyamatok. A néprajz példája. [Formarea instituţiilor şi tinerii cercetători. Exemplele etnografiei] Korunk, vol. XVIII. Nr. 10. 24–26.

2006    A családi fészektől a terepen való elmerülésig. Bevezető gondolatok Zakariás Erzsébet írásaihoz. [Note introductive la scrierile lui Zakariás Erzsébet] In: Zakariás Erzsébet: Édesanyám kicsi korban megtanított. Editura Triade, Cluj, 5–17.

2006    Falusi modernizáció: változás vagy válság? [Modernizare rurală: schimbare sau criză?] Korunk, nr. 6, 60–66.

2006    Robogóból kisszekér. Három erdélyi kistáj gazdálkodásának erőforrása. [Resursele economiei în trei micro-regiuni din Transilvania] In: Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (ed.): Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek 27. Asociaţia Etnografică Kriza János, Cluj, 179–200. A mai apărut: Néprajzi Látóhatár, 2007. 1–2. 31–50.

2006    A kooperáció mint agrárstratégia. A gazdasági környezet és a fejlődés kérdései. [Cooperarea ca strategie agrară: problemele mediului economic] In: Peti Lehel – Szabó Á. Töhötöm (ed.): Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén. Nis Kiadó, Cluj, 101–151.

2006    Határaink: egy csoportkultúra megalkotása. [Cum se formează o subcultură] Korunk, 2006. szeptember, vol. XVII. Nr. 9. 8–15.

2006    Tájak változatossága, hagyományok gazdagsága: népi kultúra Észak-Erdélyben. [Cultura populară a zonelor etnografice din nordul Transilvaniei] In: Horváth Gyula (ed.): A Kárpát-medence régiói. Északnyugat-Erdély. MTA–RKK – Dialóg Campus Kiadó, Pécs – Budapest, 399–414.

2006    Morális elvek az erdélyi falusi gazdálkodásban. [Principii morale în economie rurală din Transilvania] Tabula, vol. 9. nr. 2. 187–212.

2005    Közösségek falun. [Comunităţi rurale] Művelődés, nr. 3., 25–29.

2005    Patroni vechi, patroni noi: maghiari şi ţigani din perspectiva economiei informale. In: Chelcea Liviu (ed.): Economia informală în România. Pieţe, practici, sociale şi transformări ale statului după 1989. Paideia, Bukarest, 315–341

2005    Van-e a gazdaságnak identitása? Az identitás megjelenítése és a második gazdaság. [Are oare economia o identitate? Reprezentarea identităţii şi economia informală] In: Bakó Boglárka – Szoták Szilvia (ed.): Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát medencében. Gondolat – MTA ENKI, Budapest, 66–76.

2005    Megismerés és tapasztalat: az erdélyi falu problematikája. [Cunoaştere şi experienţă: problematica satului ardelean] Magyar Kisebbség, X., 3–4. (37–38.), 117

2004    Bizalom és elfojtott bizalmatlanság. A társasmunka és a kölcsönösség néhány jellemzője. [Câteva caracteristici ale reciprocităţii şi muncii în comun] In: Szabó Levente – Virginás Andrea (ed.): RODOSZ tanulmányok. Bölcsésztudományok. Kriterion, Cluj, 22–41.

2004    Kizárás vagy befogadás? Magyarok és cigányok az informális gazdaságban. [Excludere sau acceptare? Romi şi maghiari în economia informală] In: Veres Valér (ed.): RODOSZ tanulmányok. Társadalomtudományok. Kriterion, Cluj, 187–213.

2004    Espaces visibles et invisibles à Cluj. In: Verebélyi Kincső (ed.): Artes Populares 19. Budapest, 23–41.

2004    Kizárás vagy befogadás? Magyarok és cigányok az informális gazdaságban  [Excludere sau acceptare? Romi şi maghiari în economia informală]. Székelyföld. Septembrie, 122–144.

2004    Látható és láthatatlan terek Kolozsváron [Spaţii vizibile şi invizibile la Cluj]. Néprajzi Látóhatár. 2004. 3–4. 87–113.

2004    Stratégiakeresés és alkalmazkodás. [În căutarea strategiilor şi posibilităţilor de adaptare] Korunk, 2004/12. 99–103.

2003    Határképzés – egy multietnikus falu térszerkezete [Graniţe şi delimitări – structura unui sat interetnic]. In: Dimény Attila – Szabó Á. Töhötöm (ed.): Népi kultúra, társadalom Háromszéken. Kriza Könyvek 17. Asociaţia Etnografică Kriza János, Cluj, 120–128.

2003    Informális technikák a hagyományos gazdálkodásban [Tehnici informale în gospodăriile tradiţionale]. In: Szabó Á. Töhötöm (ed.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. 2. Kriza Könyvek 19. Asociaţia Etnografică Kriza János, Cluj, 105–125.

2003    A magyar nyelvű néprajzi felsőoktatás, kutatás és muzeológia Romániában. [Învăţământul, cercetarea şi muzeologia etnografică în limba maghiară din România] Néprajzi Látóhatár, 1–2. 83–115.

2002    Közös állattartás – egyetlen alternatíva? [Creşterea comună a animalelor – singura alternativă] Művelődés, 3.

2002    Az erővonalak eltolódása – magyar–cigány gazdasági kapcsolatok egy székelyföldi faluban [Relaţii economice dintre romi şi maghiari într-un sat din Secuime]. In: Szabó Á. Töhötöm (ed.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról, Kriza Könyvek 12. Asociaţia Etnografică Kriza János, Cluj, 205–217.

2001    A magyar temetők fejfadíszítményeinek lehetséges jelentései [Semnificaţiile ornamenticii de pe semnele funerare cimitirele maghiare], Művelődés 3. 21–24.

2001    Afrika nyomában – Gróf Teleki Samu után még egyszer [Pe urmele contelui Teleki Samu în Africa], Korunk  4, 3–12.

2001    Hagyomány és változás Magyarlónán [Tradiţie şi schimbare în Luna de Sus], Művelődés 6.

2000    A társadalom(tudományok) és a néprajz természete [Despre natura ştiinţelor sociale şi a etnografiei], Korunk, 3. 96–99.

1999    „Közös asztalt nem ütünk”. Egy gazdatársaság közösség- és intézményvizsgálata [Analiza unei asociaţii de crescători de animale]. In: Borbély Éva – Czégényi Dóra (ed.): Változó társadalom. Kriza Könyvek 1. Asociaţia Etnografică Kriza János, Cluj, 124–136.

 

Studii (co-autor)

2006    Peti Lehel – Szabó Á. Töhötöm: Az átmenet válságtünetei: individuális és közösségi társadalmak. Előszó helyett. [Societăţi în tranziţie: individualism şi comunitate] In: Peti Lehel – Szabó Á. Töhötöm (ed.): Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén. Editura Nis, Cluj, 7–16.

 

Articole

2008    Kalákatánc: a kalákák és a szórakozási alkalmak összefüggéseiről. [Despre relaţia dintre clacă şi distracţie] Örökségünk, 4. 14–15.

2008    Egy sajátos együttműködési forma: a kaláka. [O formă de cooperare specială: claca] Örökségünk, 3. 16–17.

2007    A hűtőház harca a kólás palackkal. Gondolatok a romániai agrárszektor felzárkózásáról. [Note despre aderarea sectorului agrar românesc] Krónika, februarie

2006    În anul 2006 am publicat 12 articole în limba maghiară pentru publicul larg despre cultura lemnului. Intarzia. Revistă de specialitate de prelucrarea lemnului. 2006/1–12.

2005    Az elveszett terrort kereső pásztor. A falu, a forradalom és a terroristák. [Păstorul care şi-a pierdut terorismul. Satul, revoluţia şi teroriştii] Korunk, 8. 49–54.

2004    Narratíva és kontextus – néprajz és társadalomtudomány. [Povestire şi context – etnografie şi ştiinţă socială] A Hét. August

2001    „Édesanyám, mit mutatok” [Programe folcloristice I.] Művelődés 2. 5.

2001    „Mennyi szín, mennyi pompa” [Programe folcloristice II.] Művelődés 3. 20.

 

Interviuri

2005    A megváltozott néprajz ma is fontos társadalom- és embertudomány. [Etnologia schimbată este şi astăzi o ştiinţă a omului importantă] Interviu cu Gazda Klára, etnograf. Székelyföld, octombrie, 77–89.

 

Recenzii

2007    Tudósok és aktivisták – beszédmódok és szórványok. Regio, nr. 4. 128–138. (recenzie: Balogh Balázs – Bodó Barna – Ilyés Zoltán (ed.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. Lucidus Kiadó, Budapest, 2007.)

2007    Tanszékek, tudományok és tudományos fórumok. Korunk XVIII. Nr. 10. 126–127. (Prezentarea periodicelor de ştiinţe umane şi sociale ale specializărilor în limba maghiară din cadrul UBB)

2007    Recenzie: Halász Péter: A moldvai magyarok hagyományos állattartása. General Press Kiadó, Budapest, é.n. 504 oldal. Erdélyi Társadalom anul 5. nr. 2. 197–203.

2002    A tér terepesítése, avagy a terep teresítése. Regio 4, 370–378. (recenzie: Kovács Nóra – Szarka László (ed.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Akadémiai Kiadó, Budapest, é.n.)

2001    A testtől elszakított lélek. Ethnica ( recenzie: Virt István: Elszakasztottad a testemtől én lelkemet. A moldvai és a Baranya megyei csángók halottas szokásai és hiedelmei. Kriza Könyvek 8. Asociaţia Etnografică Kriza János, Cluj, 2001)

1999    Számos esztendők számos szokásai. Látó, 1999. 2, 111–112, (recenzie: Barabás László: Forog az esztendő kereke, Mentor, Tg. Mureş, 1998)

 

Alte publicaţii

 

Editare cărţi

2005    Zakariás Erzsébet: Édesanyám kicsi korban megtanított. [Mama m-a învăţat când am fost mic] Triade Kiadó, Cluj

2004    Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról. [Amprente 3. Tineri cercetători despre cultura populară] Kriza Könyvek 23. Asociaţia Etnografică Kriza János, Cluj

2003    Lenyomatok 2. Fiatal kutatók a népi kultúráról. [Amprente 2. Tineri cercetători despre cultura populară] Kriza Könyvek 19. Asociaţia Etnografică Kriza János, Cluj

2002    Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. [Amprente. Tineri cercetători despre cultura populară] Kriza Könyvek 12. Asociaţia Etnografică Kriza János, Cluj

2002    Életutak és életmódok. [Povestiri şi moduri de viaţă] Kriza Könyvek 15. Asociaţia Etnografică Kriza János, Cluj

Co-editare cărţi

2009    Ilyés Sándor – Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 17. Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. [Anuarul Asociaţiei Etnografice Kriza János 17. Generaţii, cercetări, amprente]. Asociaţia Etnografică Kriza János, Cluj

2008    Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. [Cercetări şi interpretări] Asociaţia Etnografică Kriza János, Cluj

2008    Ilyés Sándor – Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról. [Amprente 7. Tineri cercetători despre cultura populară] Asociaţia Etnografică Kriza János, Cluj

2006    Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (ed.): Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról. [Amprente 3. Tineri cercetători despre cultura populară] Kriza Könyvek 27. Asociaţia Etnografică Kriza János, Cluj

2006    Peti Lehel – Szabó Á. Töhötöm (ed.): Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén. [Viaţa agrară şi specializarea agriculturii de pe valea Târnavei Mici]. Editura Nis, Cluj

2005    Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (ed.): Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról. [Amprente 3. Tineri cercetători despre cultura populară] Kriza Könyvek 26. Asociaţia Etnografică Kriza János, Cluj

2004    Pozsony Ferenc – Szabó Á. Töhötöm (ed.): Anyakönyves vizsgálatok erdélyi településeken [Analiza registrelor matricole în localităţi ardelene]. Anuarul Asociaţiei Etnografice Kriza János 12. Asociaţia Etnografică Kriza János, Cluj

2003    Dimény Attila – Szabó Á. Töhötöm (ed.): Népi kultúra, társadalom Háromszéken. [Cultură şi societate populară în Trei Scaune] Kriza Könyvek 17. Asociaţia Etnografică Kriza János, Cluj

Editare periodice

2001    Faragó József: Uzoni betlehemes 1942-ben és 1943-ban. [Viflaimul din Ozun ]n 1942 şi 1943] Caietul Metodic al Asociaţiei Etnografice Kriza János, XI. 2001/1–2.

2002    Szilágyi Enikő Hajnalka: Az Erdélyi Múzeum néprajzi írásainak annotált bibliográfiája. [Bibliografia lucrărilor etnografice apărute în revista Erdélyi Múzeum] Caietul Metodic al Asociaţiei Etnografice Kriza János, XII. 2002/1–2.