Szabó Árpád Töhötöm

FMT_1233059435_szabo_t_1

SZEMÉLYI ADATOK:

Név:                Szabó Árpád Töhötöm

E-mail:             szabo_tohotom@yahoo.com

Születési hely, időpont: Székelyudvarhely, 1975. október 28.

FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK:

2001–2008      Doktori tanulmányok és fokozat etnográfiából és etnológiából, Debreceni Tudományegyetem

1999–200        Magiszteri tanulmányok és oklevél, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, szocio–etnolingvisztika szak

1995–1999      Egyetemi tanulmányok és oklevél, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, magyar–néprajz szak Kolozsvár – Románia

1990–1995      Érettségi, Benedek Elek Tanítóképző, Székelyudvarhely

KUTATÁSI TERÜLETEK:

A gazdálkodás etnográfiája, gazdasági antropológia, parasztságtanulmányok, gazdasági viszonyok falun, etnicitás és gazdaság kapcsolatai, a lokalitások termelődése, a ruralitás változása.

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG:

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG:

1. Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék

Betöltött állás: adjunktus (2012- ), tanársegéd (2005–2012), óraadó tanár (2002–2005)

2. Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar, Szociológia Tanszék, magyar tagozat

Betöltött állás: óraadó tanár (2005–)

3. Makkai András Általános Iskola, Rugonfalva, Hargita megye

Betöltött állás: a magyar nyelv és irodalom tanára (1999–2000)

ÖNÁLLÓ EGYETEMI KURZUSOK:

Bevezetés a kulturális antropológiába – szeminárium

Bevezetés az etnográfiába – szeminárium

A gazdálkodás etnográfiája – szeminárium (2005–2007)

Gazdálkodás és életmód – kurzus és szeminárium

Társadalomnéprajz – szeminárium

Kulturális interferenciák – szeminárium

Stratégia es mentalitás a gazdasági életben: tradíció és modernitás – kurzus és szeminárium

A gazdasági szokások antropológiája (Szociológia Tanszék, 2007/2008 és 2008/2009)

Kutatói tapasztalatok

1. Kriza János Néprajzi Társaság

Betöltött állás: kutató (2001–)

NYELVISMERET:

Román – magasfokú

Angol és orosz – középfokú

KUTATÁSOK:

2009–2012      Gazdasági adaptáció és etnicitás a falusi gazdálkodásban – Kis-Küküllő mente

2001–2008      gazdasági antropológiai jellegű kutatások a gazdasági célú autonóm népi intézményekről, a munka cseréjéről, a hagyományos gazdálkodás esélyeiről, az azt érintő változásokról (Alsó-Nyikó mente, Kis-Küküllő középső folyása, Felső-Háromszék)

2004–2008      a lokalitás teremtésére (production of locality), szerkezetére figyelő kutatások a re-nacionalizálódás és a regionális identitások fényében

2003–2004      Falukutatás: a Kis Küküllő menti falvak gazdasági és fejlődési problémái (társult irányító)

2001–2002      Patrimoine et dialogue entre les cultures, Lyon–Budapest–Debrecen– Kolozsvár.

1999–2000      A cigányokról kialakított mentális kép, cigány–magyar gazdasági kapcsolatok

1998–2000      A magyarlónai a juhtartó gazdatársaság közösség és intézményvizsgálata, a gazdatársaság és a falu kapcsolata

1996–1997      Interetnikus viszonyok Zabolán

KORÁBBI MUNKAHELYEK:

Tranzit Alapítvány, Kolozsvár

Betöltött állás: adminisztrátor (2001 január – szeptember)

EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK

2009–  A KMEI Vidékkutató Munkacsoportjának alapító tagja

2007–  a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet aligazgatója

2006–  a KMEI Regionális Kutatások Munkacsoportjának külső munkatársa

2002–  a Kriza János Néprajzi Társaság alelnöke

1995–1998      alapítója és szerkesztője a kolozsvári magyar diákok hetilapjának, a Perspektívának

TANULMÁNYI UTAK, VENDÉGTANÁRI TEVÉKENYSÉG

Nov 2007    Visiting fellow at Institute of Ethnology, Hungarian Academy of Sciences, Budapest (HU)

Feb–Jun 2010  Research fellow at the Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion, University of Bergen (NO)

Oct 2011 – Feb 2012 NewDem fellow at the CentralEuropeanUniversity – Institute for Advanced Studies, Budapest (HU)

KÉPZÉSI ÉS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJAK

2009–2012      az MTA BOLYAI ösztöndjasa

2004–2007      az MTA Határon Túli Ösztöndíjprogramjának egyéni kutatási ösztöndíja több ízben

2003–2004      az MTA Határon Túli Ösztöndíjprogramjának csoportos kutatási ösztöndíja

2001–2004      a Magyar Oktatási Minisztérium PhD tanulmányi ösztöndíjasa

TUDOMÁNYOS SZAKTESTÜLETI TAGSÁG:

MTA romániai külső köztestületi tag

Kriza János Néprajzi Társaság (KJNT)

European Association of Social Anthropologists (EASA)

International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

2011 A BBTE kiválósági díja oktatásszervezésért

2013 Bolyai Emléklap

KONFERENCIÁKON/TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKOKON VALÓ RÉSZVÉTEL

2013    Cultures of mobility and immobility. 10th Annual Conference of the Romanian Society for Social and Cultural Anthropology (SASC), Sibiu, 17-19 October 2013, előadás: Strangers, locals and the production of local knowledge

2013    Kulturális gyakorlat és reprezentáció – a KJNT vándorkonferenciája, Székelyudvarhely, 2013. április 19–20., előadás: Követelés, ellenállás, önvédelem: a mindennapok élhetővé és értelmezhetővé tétele az állandó átmenetben

2012    Who owns the tradition? International Scientific Session, 6 December 2012, több szervezőintézmény, előadás: Self-sufficiency, Moral Values and Cooperation: Traditional Reciprocal Work in Transylvania

2012    WCRS 2012, Lisbon. XIII World Congress of Rural Sociology. 29 July – 4 August, International Rural Sociology Association. Előadás: Work, access to resources and the forms of Roma integration/marginalization in Transylvanian rural communities

2012    The German Diaspora in Eastern and Central Europe and the former Soviet Union. DurhamUniversity, School of Government and International Affairs. Június 22–23. Előadás: The German neighbours: culture, economy and ethnicity in a Transylvanian micro-region

2011    A Magyar Néprajzi Társaság 17. szemináriuma, Veszprém, Október 21-22. Előadás: Kreativitás és innováció a megélhetésgazdálkodásban.

2011    People make places. Ways of feeling the world. SIEF 2011, Lisbon, 17–21 April. Panel: What is shaping rural futures? From perceptions to outcomes. Előadás: Re-producing the rural in Transylvanian contexts: outsiders, factors and rural responses

2010    Crisis and imagination. 11th EASA Biennial Conference. Maynooth, Ireland 24–27th August. (Where are the tourists? Shifting production, changing localities in a Szekler village)

2009    október Two Decades of Scholarship: Romani Studies in Romania (1989-2009). Szervező: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, Október 9-10 (From local to external resources: ethnicity and economic strategies in a Transylvanian village)

2009    szeptember 16th Conference of the SIEF’s International Ethnocartography Network. Szervezők: Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék, Szegedi Egyetem, Néprajzi Kutatóintézet, MTA, Budapest, Szeged, Szeptember 12-14 (Fading regional borders? The viewpoint of rural economy and lifestyle)

2009    május ARMIT – Torockó–Torockószentgyörgy: Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati kérdései nemzetközi konferencia-sorozat. A családi épületek használata mint gazdasági és társadalmi adaptációs forma c. előadás

2008    november BBTE Magyar Irodalomtudományi Tanszék – Pécsi Tudományegyetem Modern Irodalmi Tudományok Tanszék Orientation in the Occurrence. Interdisciplinary approach to the complex cultural processes. How does ethnography shape between events and ethnographic Interpretation c. előadás

2008    június MTA Kisebbségkutató Intézet éves konferenciája. Az etnicitás empirikus  kutatásának dilemmái. Felkért hozzászóló a Munka, fogyasztás, státus c. tömbhöz

2008    március Pécsi Tudományegyetem, Irodalomtudományok Doktori Iskola, Kultúratudományok Doktori Iskola, Miskolci Egyetem, KVAT, Pécs: Látás – tekintet – pillantás. A megfigyelő lehetőségei c. konferencia. „Akció indul!” – A történet kisajátítása az etnográfiai értelmezésben c. előadás

2007    június University of Zagreb, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, New Curricula in Ethnology and Cultural Anthropology in Europe – Reflections, Anthropological challenge – ethnographic tradition. The quiet transition of the Hungarian ethnography in Romania c. előadás

2006    május Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár: Szubkultúrák – definíciók, tipológiák. Esetelemzések. Dupa garduri – a másik oldal c. előadás

2006    február The Modernization of East Central Europe, Demographic and sociological work group: Motorway baseline survey – workshop on preliminary decisions (survey methods, sampling, classification, the qustionnaire)

2005    szeptember FIKUSZ, Mezőkövesd, III. Fikusz-konferencia, civil kerekasztal

2005    augusztus KJNT, Kolozsvár, Pécsi Egyetem, Antropológiai Tanszék: A modernitás arcai – kulturális perspektívák. Kooperációs formák falun c. előadás

2005    június Sapientia Egyetem, Kolozsvár, The Modernization of East Central Europe: The social, cultural and environmental effects of the Northern Transylvanian Highway Project, Effacing and Producing Tradition – cultural perpectives c. előadás

2004    november Bukaresti Magyar Kulturális Központ, Bukarest, Interetnikus kapcsolatok a folklórban: Kizárás vagy befogadás? Cigányok és magyarok az informális gazdaságban.

2004    november MTA – Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Identitások a Kárpát-medencében: Van-e a gazdaságnak identitása? Az identitás megjelenítése és a második gazdaság

2004    november Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debreceni Akadémiai Bizottság, Kolozsvár kulturális arcai: Látható és láthatatlan terek Kolozsváron

2003    április Romániai Doktoranduszok Országos Szövetsége (RODOSZ), Kolozsvár III. RODOSZ konferencia: Két etnikum részvétele az informális gazdaságban

2002    november Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, A magyar tudomány napja Erdélyben: Hagyományos gazdálkodás és informális gazdaság – összefüggések, kérdések, problémák

2002    március Romániai Doktoranduszok Országos Szövetsége (RODOSZ), Kolozsvár II. RODOSZ konferencia: Bizalom és elfojtott bizalmatlanság. A kölcsönmunka a paraszti közösségekben

2001    március Romániai Magyar Népművészeti Szövetség, Mákófalva (Kalotaszeg) c. konferencia: A juhmérés – szokás és gazdálkodási stratégia

2001    február Kézdivásárhelyi Múzeumbarátok Egyesülete, Kézdivásárhely, Eredmények és feladatok a háromszéki néprajzkutatásban c. konferencia: Határképzések – egy multietnikus falu térszerkezete

1998    december Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, Fiatal Néprajzkutatók Konferenciája: Egy gazdatársaság közösség- és intézményvizsgálata

1998    december Kolozsvári Magyar Diákszövetség – Max Weber Társaság, Kolozsvár, Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, II. díj: Egy gazdatársaság közösség- és intézményvizsgálata

1997    április Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Tudományos Diákköri Konferencia, II. díj: A zabolai etnikumok együttélése

1997    február Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, Együttélési modellek Zabolán (az 1996/97-es kutatás eredményeinek bemutatása)

SZEMINÁRIUMOK

2008    április Magyar Néprajzi Társaság A közösség szerepének és formáinak átalakulása a népi társadalomban. Néprajzi Szeminárium. Domaszék. Közösségi ideológiák és várakozások. A falusi gazdálkodás átalakulása egy gazdakör példáján c. előadás

2007    augusztus VI. Szelterszi Társadalomtudományi Tábor: Vidékfejlesztés – régiókutatás – falukutatás Erdélyben c. blokk vezetése, előadás a A magyar kisebbségi összehasonlító kutatások hasznáról és  funkciójáról c. blokkban

2006    augusztus V. Szelterszi Társadalomtudományi Tábor: kutatási beszámolók, vidékkutatások c. blokk

2005    július-augusztus Szegedi Egyetem – Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 7. SemEthnos nemzetközi nyári egyetem és kutatótábor, A nemzeti szimbólumok lokális használata c. előadás

2004    augusztus IV. Szelterszi Társadalomtudományi Tábor: kutatási beszámolók

2004    július Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, XV. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábor, Tusnádfürdő, Merre tovább kelet-közép-európai civil társadalom? c. blokk, Az erdélyi Magyar civil szféra falusias kapcsolatai

2003    augusztus III. Szelterszi Társadalomtudományi Tábor: Parasztosodás vagy elparasztiatlanítás c. beszélgetés szervezője és vitaindítója

2003    június Stockholmi Magyar Önképzőkör, Tångagärde, Nyári Tábor: Gazdálkodási rendszer, társadalom és rítus Kalotaszegen

2002    augusztus II. Szelterszi Társadalomtudományi Tábor: Az erdélyi néprajzi kutatások problémái

2002    július Magyar Néprajzi Társaság, Ember és táj. XII. Nyári Néprajzi Szeminárium, Tokaj

 

PUBLIKÁCIÓK

Önálló kötet

2013    Gazdasági adaptáció és etnicitás: gazdaság, vidékiség és integráció egy erdélyi térségben. NKI–KJNT, Kolozsvár

2009    Kooperáló közösségek. Munkavégzés és kapcsolatok a falusi gazdálkodásban. Mentor Kiadó, Marosvásárhely

2002    Közösség és intézmény. Stratégiák a lónai hagyományos gazdálkodásban. Kriza Könyvek 11. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2002.

Tanulmányok, szakcikkek

2013    Does the Countryside Still Feed the Country? Producing and Reproducing the Rural in Transylvania. In: Luís Silva, Elisabete Figueiredo (eds.) Shaping Rural Areas in Europe: Perceptions and Outcomes on the Present and the Future. GeoJournal Library, vol. 107. 165–180.

2013    Agriculture, Work and Products: The Effects of the Market on the Economics of an Agricultural Settlement. Acta Ethnographica Hungarica 58 (1), pp. 163–176.

2012    Fading regional borders? The viewpoint of rural economy and way of life. Acta Ethnographica Hungarica 57 (1), 63–74.

2012    Where Are the Tourists? Shifting Production, Changing Localities in a SzeklerVillage In: A. Boscoboinik and H.. Horakova (eds.). From production to consumption. Transformation of rural communities. Münster–Zürich: Lit Verlag: 63–78.

2011    Hatalmi háromszögek. Power triangles. BUKSZ (Budapest Review of Books). 04/2011. 319-325. Review of: Sociology and Ethnography in East-Central and South-East Europe Scientific Self-Description in State Socialist Countries Edited by Ulf Brunnbauer, Claudia Kraft and Martin Schulze Wessel. Oldenbourg Verlag, München, 2011.

2011    „Honnat tudjuk, hogy mik voltunk?” Áruk, árusok és a nemzeti emlékezet tárgyiasulása. In: Mód László– Simon András (szerk.): Nemzeti identitás, kulturális örökség, emlékezet és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2011. 24–39. Angolul megjelent: “How could we know what we used to be?” Souvenirs, Salespeople and the Objectivation of National Memory. In: László Mód– András Simon (eds.): National Identity, Cultural Heritage, Memory and the ÓpusztaszerNationalHeritagePark. 2011. 87–102.

2011    De la resursele locale la cele externe: etnicitate şi strategii economice într-un sat din Transilvania. In: Fosztó László – Toma Stefánia (red.): Spectrum. Cercetări sociale despre romi. ISPMN–Kriterion, Cluj, 313–341.

2010    Etnikai különbségtétel a paraszti gazdaságban. In: Feischmidt Margit (szerk). Különbségteremtő társadalom, Gondolat–MTA Kisebbségkutató Intézet, 266–280.

2009    Gazdasági stratégiák az etnicitás és társadalmi helyzet kontextusában. Néprajzi Látóhatár, XVIII: 3, 5–19.

2009    Erőforrások, stratégiák, szükségletek. Gazdasági és társadalmi adaptáció a családi épületek használatában. In: Szabó Bálint (szerk). Többnemzetiségű régiók népi építészete. Utilitas Kiadó, Kolozsvár, 31–46.

2009    How does the story take shape between events and ethnographic interpretation? In: Berszán István (ed.): Orientation in the occurence. Komp-Press, Kolozsvár, 85–94.

2009    Etnikumok, hagyományőrző falvak [Dél-Erdély és Bánság népi kultúrája]. In: Horváth Gyula (szerk.): A Kárpát-medence régiói. Dél-Erdély és Bánság. MTA–RKK – Dialóg Campus Kiadó, Pécs – Budapest, 429–443.

2009    „…jelen voltam…a kalákai mulatságban.” A kalákák és a nem munkajellegű tevékenységek kapcsolata. In: Bali János – Turai Tünde (szerk.): Életút, írások. Szilágyi Miklós tiszteletére. MTA Néprajzi Kutatóintézet – ELTE BTK Néprajzi Intézet, Budapest, 250–256.

2008    Együttműködési formák falun: történeti összefüggések és változások. In: Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE MNAT – KJNT, Kolozsvár, 223–250.

2008    A megtartó közösségtől az elmaradt faluig és vissza. In: Ilyés Sándor – Jakab Albert Zsolt –Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról. BBTE MNAT – KJNT, Kolozsvár, 99–129.

2008    Anthropological Challenge – Ethnographic Tradition. The Quiet Transition of the Hungarian Ethnography in Romania. Studia  Ethnologica Croatica, Zagreb, 2008., vol. 20, str. 161–180.

2008    „Akció indul!” A  történet kisajátítása az etnográfiai értelmezésben. BUKSZ, 20. évfolyam, 2. szám, 2008. nyár, 125–130.

2007    A fiatal kutatók és az intézményesülési folyamatok. A néprajz példája. Korunk 2007. október, XVIII. évf. 10. szám, 24–26.

2007    A falu és a közösség ereje: mit gondolunk a faluról, és miért gondoljuk azt? Várad, 2007. 4–5. VI. Évf. 32–33. szám, 104–109.

2006    Tájak változatossága, hagyományok gazdagsága: népi kultúra Észak-Erdélyben. In: Horváth Gyula (szerk.): A Kárpát-medence régiói. Északnyugat-Erdély. MTA–RKK – Dialóg Campus Kiadó, Pécs – Budapest, 2006. 399–414.

2006    Robogóból kisszekér. Három erdélyi kistáj gazdálkodásának erőforrása. In: Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek 27. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2006. 179–200. Megjelent még: Néprajzi Látóhatár, 2007. 1–2. 31–50.

2006    Morális elvek az erdélyi falusi gazdálkodásban. Tabula, 2006. 9. évf. 2. szám, 187–212.

2006    Határaink: egy csoportkultúra megalkotása. Korunk, 2006. szeptember, XVII. évf. 9. szám, 8–15.

2006    Falusi modernizáció: változás vagy válság? Korunk, 2006. június, 60–66.

2006    A kooperáció mint agrárstratégia. A gazdasági környezet és a fejlődés kérdései. In: Peti Lehel – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén. Nis Kiadó,  Kolozsvár, 2006. 101–151.

2006    A családi fészektől a terepen való elmerülésig. Bevezető gondolatok Zakariás Erzsébet írásaihoz. In: Zakariás Erzsébet: Édesanyám kicsi korban megtanított. Triade Kiadó, Kolozsvár, 2006. 5–17.

2005    Van-e a gazdaságnak identitása? Az identitás megjelenítése és a második gazdaság. In: Bakó Boglárka – Szoták Szilvia (szerk.): Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát medencében. Gondolat – MTA ENKI, Budapest, 2005. 66–76.

2005    Patroni vechi, patroni noi: maghiari şi ţigani din perspectiva economiei informale.  In: Chelcea Liviu (ed.): Economia informală în România. Pieţe, practici, sociale şi transformări ale statului după 1989. Paideia, Bukarest, 2005. 315–341

2005    Megismerés és tapasztalat: az erdélyi falu problematikája. Magyar Kisebbség, X. évfolyam, 2005. 3–4. (37–38. szám), 117

2005    Közösségek falun. Művelődés, 2005. március, 25–29.

2004    Stratégiakeresés és alkalmazkodás. Korunk, 2004/12. 99–103.

2004    Látható és láthatatlan terek Kolozsváron. Néprajzi Látóhatár. 2004. 3–4. 87–113.

2004    Kizárás vagy befogadás? Magyarok és cigányok az informális gazdaságban. In: Veres Valér (szerk.): RODOSZ tanulmányok. Társadalomtudományok. Kriterion, Kolozsvár, 2004. 187–213.

2004    Kizárás vagy befogadás? Magyarok és cigányok az informális gazdaságban. Székelyföld. 2004. (VIII.) szeptember, 122–144.

2004    Espaces visibles et invisibles à Cluj. In: Verebélyi Kincső (ed.): Artes Populares 19. Budapest, 2004. 23–41.

2004    Bizalom és elfojtott bizalmatlanság. A társasmunka és a kölcsönösség néhány jellemzője. In: Szabó Levente – Virginás Andrea (szerk.): RODOSZ tanulmányok. Bölcsésztudományok. Kriterion, Kolozsvár, 2004. 22–41.

2003    Informális technikák a hagyományos gazdálkodásban. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. 2. Kriza Könyvek 19. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2003. 105–125.

2003    Határképzés – egy multietnikus falu térszerkezete. In: Dimény Attila – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Népi kultúra, társadalom Háromszéken. Kriza Könyvek 17. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2003. 120–128.

2003    A magyar nyelvű néprajzi felsőoktatás, kutatás és muzeológia Romániában. Néprajzi Látóhatár, 2003. 1–2. 83–115.

2002    Közös állattartás – egyetlen alternatíva? Művelődés, 2002. 3.

2002    Az erővonalak eltolódása – magyar–cigány gazdasági kapcsolatok egy székelyföldi faluban. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról, Kriza Könyvek 12. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2002. 205–217.

2001    Hagyomány és változás Magyarlónán, Művelődés 2001. 6.

2001    Afrika nyomában – Gróf Teleki Samu után még egyszer, Korunk 2001. 4, 3–12.

2001    A magyar temetők fejfadíszítményeinek lehetséges jelentései, Művelődés 2001. 3. 21–24.

2000    A társadalom(tudományok) és a néprajz természete, Korunk, 2000. 3. 96–99.

1999    „Közös asztalt nem ütünk”. Egy gazdatársaság közösség- és intézményvizsgálata. In: Borbély Éva – Czégényi Dóra (szerk.): Változó társadalom. Kriza Könyvek 1. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 1999, 124–136.

Tanulmányok (társszerző)

2006    Peti Lehel – Szabó Á. Töhötöm: Az átmenet válságtünetei: individuális és közösségi társadalmak. Előszó helyett. In: Peti Lehel – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén. Nis Kiadó, Kolozsvár, 2006. 7–16.

Cikkek

2008    Kalákatánc: a kalákák és a szórakozási alkalmak összefüggéseiről. Örökségünk, 2008. II. évfolyam, 4. szám, 14–15.

2008    Egy sajátos együttműködési forma: a kaláka. Örökségünk, 2008. II. évfolyam, 3. szám, 16–17.

2007    A hűtőház harca a kólás palackkal. Gondolatok a romániai agrárszektor felzárkózásáról. Krónika, 2007. február

2005    Az elveszett terrort kereső pásztor. A falu, a forradalom és a terroristák. Korunk, 2005. augusztus, 49–54.

2004    Narratíva és kontextus – néprajz és társadalomtudomány. A Hét. 2004. augusztus

2001    „Mennyi szín, mennyi pompa”, Művelődés 2001.3. 20.

2001    „Édesanyám, mit mutatok”, Művelődés 2001. 2. 5.

2006    Ismeretterjesztő sorozat a fa kultúrájáról

Transsylvania: erdőn túli terület. Intarzia, 2006. 1. 20–21.

Erdőtulajdonlás és közös birtoklás. Intarzia, 2006. 2. 20–21.

Vízi szállítás: tutajjal a hegyről a völgybe. Intarzia, 2006. 3. 20–21.

Népi famegmunkálás és a faáru cseréje. Intarzia, 2006. 4. 20–22.

Veremház és ülőgödör – a lakás és bútorkultúra változásai. Intarzia, 2006. 5. 20–21.

A parasztház díszített bútorai: megjelenés és jellegzetességek. Intarzia, 2006. 6. 20–21.

A bútorok és a díszítés kommunikációs funkciója – a bútor és a díszítés jelentései. Intarzia, 2006. 7. 18–19.

Fák a temetőben, fából készült sírjelek. Intarzia, 2006. 8. 20–21.

A székely falu jelképe: a székely kapu. Intarzia, 2006. 9. 20–21.

A határ jelzői: gyepűk, kerítések és kapuk. Intarzia, 2006. 10. 20–21.

A fa, a faeszközök és az eszközhasználó ember kapcsolata. Intarzia, 2006. 11–12. 20–21.

Fa helyett fém, szerszám helyett gép: a faeszközök változása és visszaszorulása. Intarzia, 2007. 1. 20–21.

Interjúk

2005    A megváltozott néprajz ma is fontos társadalom- és embertudomány. Beszélgetés Gazda Klára néprajzkutatóval. Székelyföld, 2005. (IX.), október, 77–89.

Recenziók

2007    Tudósok és aktivisták – beszédmódok és szórványok. Regio, 2007. 4. szám, 128–138. (recenzió: Balogh Balázs – Bodó Barna – Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. Lucidus Kiadó, Budapest, 2007.)

2007    Tanszékek, tudományok és tudományos fórumok. Korunk 2007. október, XVIII. évf. 10. szám, 126–127. (A BBTE magyar szakjai által alapított társadalom- és humántudományi lapok ismertetése)

2007    Recenzió: Halász Péter: A moldvai magyarok hagyományos állattartása. General Press Kiadó, Budapest, é.n. 504 oldal. Erdélyi Társadalom 2007. 5. évfolyam, 2. szám. 197–203.

2002    A tér terepesítése, avagy a terep teresítése. Regio 2002/4, 370–378. (Kovács Nóra – Szarka László (szerk.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Akadémiai Kiadó, Budapest, é.n.)

2001    A testtől elszakított lélek. Ethnica, (Virt István: Elszakasztottad a testemtől én lelkemet. A moldvai és a Baranya megyei csángók halottas szokásai és hiedelmei. Kriza Könyvek 8. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2001)

1999    Számos esztendők számos szokásai. Látó, 1999. 2, 111–112, (Barabás László: Forog az esztendő kereke, Mentor, Marosvásárhely, 1998)

Önálló kötet (szerkesztés)

2006    Zakariás Erzsébet: Édesanyám kicsi korban megtanított. Triade Kiadó, Kolozsvár, 2006.

2004    Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek 23. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2004.

2003    Lenyomatok 2. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek 19. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2003.

2002    Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek 12. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2002.

2002    Életutak és életmódok. Kriza Könyvek 15. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2002.

Önálló kötet (társszerkesztés)

2008    Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések.. Kriza Könyvek 32. BBTE MNAT – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2008.

2008    Ilyés Sándor – Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek 31. BBTE MNAT – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2008.

2006    Peti Lehel – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén. Nis Kiadó, Kolozsvár, 2006.

2006    Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek 27. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2006.

2005    Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek 26. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2005.

2004    Pozsony Ferenc – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Anyakönyves vizsgálatok erdélyi településeken. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 12. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2004.

2003    Dimény Attila – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Népi kultúra, társadalom Háromszéken. Kriza Könyvek 17. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2003.

Periodika szerkesztése

2002    Szilágyi Enikő Hajnalka: Az Erdélyi Múzeum néprajzi írásainak annotált bibliográfiája. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője, XII. 2002/1–2.

2001    Faragó József: Uzoni betlehemes 1942-ben és 1943-ban. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője, XI. 2001/1–2.