Szabó Árpád Töhötöm

SZEMÉLYI ADATOK:
Név: Szabó Árpád Töhötöm
E-mail: szabo_tohotom@yahoo.com
Születési hely, időpont: Székelyudvarhely, 1975. október 28.

FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK:
2001–2008 Doktori tanulmányok és fokozat etnográfiából és etnológiából, Debreceni Tudományegyetem
1999–200 Magiszteri tanulmányok és oklevél, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, szocio–etnolingvisztika szak
1995–1999 Egyetemi tanulmányok és oklevél, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, magyar–néprajz szak Kolozsvár – Románia
1990–1995 Érettségi, Benedek Elek Tanítóképző, Székelyudvarhely

KUTATÁSI TERÜLETEK:
A gazdálkodás etnográfiája, gazdasági antropológia, parasztságtanulmányok, gazdasági viszonyok falun, etnicitás és gazdaság kapcsolatai, a lokalitások termelődése, a ruralitás változása.

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG:

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG:
1. Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék
Betöltött állás: adjunktus (2012–), tanársegéd (2005–2012), óraadó tanár (2002–2005)

2. Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar, Szociológia Tanszék, magyar tagozat
Betöltött állás: óraadó tanár (2005–)

3. Makkai András Általános Iskola, Rugonfalva, Hargita megye
Betöltött állás: a magyar nyelv és irodalom tanára (1999–2000)

ÖNÁLLÓ EGYETEMI KURZUSOK:
Bevezetés a kulturális antropológiába – szeminárium
Bevezetés az etnográfiába – szeminárium
A gazdálkodás etnográfiája – szeminárium (2005–2007)
Gazdálkodás és életmód – kurzus és szeminárium
Társadalomnéprajz – szeminárium
Kulturális interferenciák – szeminárium
Stratégia es mentalitás a gazdasági életben: tradíció és modernitás – kurzus és szeminárium
A szocializmus és a posztszocializmus antropológiája – kurzus és szeminárium
A gazdasági szokások antropológiája (Szociológia Tanszék, 2007/2008 és 2008/2009)
Közösségi gazdálkodás (Csata Zsomborral és Kiss Dénessel közösen, Szociológia Tanszék, 2013/2014)

Kutatói tapasztalatok
1. Kriza János Néprajzi Társaság
Betöltött állás: kutató (2001–)

NYELVISMERET:
Román – magasfokú
Angol – magasfokú
Orosz – középfokú

KUTATÁSOK:

2017–2021 Az etnikai gazdaság intézményesülésének a kísérletei az erdélyi és a felvidéki magyarok körében. OTKA FK 125276. Kutatásvezető: Csata Zsombor, Befogadó intézmény: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kisebbségkutató Intézet
2016–2017 MTA DOMUS Csoportos pályázat vezetője: Tájhasználat és természetkép: gazdasági gyakorlat és ökológiai tudás a hagyomány és a modernitás határán 4815/13/2015/HTMT
2015–2016 MTA DOMUS Csoportos pályázat vezetője: Kultúra, természet, örökség: a kulturális és a természeti örökség kapcsolatának multidiszciplináris vizsgálata Délnyugat-Szilágyságban 5706/14/2015/HTMT
2015–2016 Nature and Culture in Transylvania: Past and Future. SGS84 – EEA Grant, néprajzi és kulturális antropológiai munkacsoport vezetője
2014–2015 INTEGRO. Integration through training and employment mediation/mediation for employment. POSDRU /165/6.2/S/140487 Két kutatási helyszín (összesen 12-ből) felelőse
2009–2013 Gazdasági adaptáció és etnicitás a falusi gazdálkodásban – Kis-Küküllő mente
2001–2008 gazdasági antropológiai jellegű kutatások a gazdasági célú autonóm népi intézményekről, a munka cseréjéről, a hagyományos gazdálkodás esélyeiről, az azt érintő változásokról (Alsó-Nyikó mente, Kis-Küküllő középső folyása, Felső-Háromszék)
2004–2008 a lokalitás teremtésére (production of locality), szerkezetére figyelő kutatások a re-nacionalizálódás és a regionális identitások fényében
2003–2004 Falukutatás: a Kis Küküllő menti falvak gazdasági és fejlődési problémái (társult irányító)
2001–2002 Patrimoine et dialogue entre les cultures, Lyon–Budapest–Debrecen– Kolozsvár.
1999–2000 A cigányokról kialakított mentális kép, cigány–magyar gazdasági kapcsolatok
1998–2000 A magyarlónai a juhtartó gazdatársaság közösség és intézményvizsgálata, a gazdatársaság és a falu kapcsolata
1996–1997 Interetnikus viszonyok Zabolán

KORÁBBI MUNKAHELYEK:
Tranzit Alapítvány, Kolozsvár
Betöltött állás: adminisztrátor (2001 január – szeptember)

EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK
2009– A KMEI Vidékkutató Munkacsoportjának alapító tagja
2007– a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet aligazgatója, 2011-től igazgatója
2006– a KMEI Regionális Kutatások Munkacsoportjának külső munkatársa
2002–2012 a Kriza János Néprajzi Társaság alelnöke
1995–1998 alapítója és szerkesztője a kolozsvári magyar diákok hetilapjának, a Perspektívának

TANULMÁNYI UTAK, VENDÉGTANÁRI TEVÉKENYSÉG

Március 2017 Pécsi Tudományegyetem, A szocializmus és a posztszocializmus antropológiája, önálló kurzus
Nov 2007 Visiting fellow at Institute of Ethnology, Hungarian Academy of Sciences, Budapest (HU)
Feb–Jun 2010 Research fellow at the Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion, University of Bergen (NO)
Oct 2011 – Feb 2012 NewDem fellow at the Central European University – Institute for Advanced Studies, Budapest (HU)

KÉPZÉSI ÉS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJAK

2018–2021 Attempts of Institutionalization of Ethnic Economy among the Hungarians in Transylvania and Slovakia, OTKA FK125276
2016–2017 Landscape management and nature: economic practices and ecological knowledge between traditions and modernity. Hungarian Academy of Sciences, 4815/13/2015/HTMT.
2015–2016 Culture, nature, heritage: the multidisciplinary investigation of the links between cultural and natural heritage in South-Western Salaj. Hungarian Academy of Sciences 5706/14/2015/HTMT.
2015–2016 Nature and Culture in Transylvania: Past and Future. SGS84 – EEA Grant, néprajzi és kulturális antropológiai munkacsoport vezetője.
2014–2015 INTEGRO. Integrare prin formare și mediere pentru ocupare POSDRU/165/6.2/S/140487
2009–2012 az MTA BOLYAI ösztöndjasa
2004–2007 az MTA Határon Túli Ösztöndíjprogramjának egyéni kutatási ösztöndíja több ízben
2003–2004 az MTA Határon Túli Ösztöndíjprogramjának csoportos kutatási ösztöndíja
2001–2004 a Magyar Oktatási Minisztérium PhD tanulmányi ösztöndíjasa

TUDOMÁNYOS SZAKTESTÜLETI TAGSÁG:
MTA romániai külső köztestületi tag
Kriza János Néprajzi Társaság (KJNT), tag
European Association of Social Anthropologists (EASA), tag
International Society for Ethnology and Folklore (SIEF), tag, a Space-lore and place-lore WG alapító tagja

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK
2011 A BBTE kiválósági díja oktatásszervezésért
2013 Bolyai Emléklap

KONFERENCIÁKON/TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKOKON VALÓ RÉSZVÉTEL
Több mint 60, hazai és nemzetközi, magyar, román és angol nyelvű konferencián való részvétel

2017 The Visual Anthropology of Food. Moesgaard Museum, Department of Anthropology, School of Culture and Society, Aarhus University (Aarhus, DK), Nordic Anthropological Film Association (NO), 22-25 August 2017, Aarhus. Morality of post-peasant households and self-sufficiency in global contexts: from food to cultural heritage and commodity.
2017 Szellemi kulturális örökség – kutatási eredmények hasznosulása az örökségvédelem folyamatában: elméletek és gyakorlatok. Organizers: Hungarian Academy of Sciences – Ethnological Institute, 3-4 June 2017, Szentendre, Presentation: Kutatás menet közben. Adatok a kulturális örökség, a kutatók és a támogatók kereszttüzében
2017 Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective. 2. Finnish-Hungarian-Estonian Ethnological Symposium, Organizers: Hungarian Ethnographic Society (Budapest) and various organizers, Cluj-Napoca, 9-12 May 2017., Presentation: Work, property relations and patterns of Romani migration. A case from Transylvania.
2016 Interdisciplinary Scientific Workshop on human-nature interactions, the links between cultural and natural heritages, on the vulnerability and sustainability of traditional cultural and ecological values. Organizers: FUMC–KMEI, BBU, Kolozsvár, 22–24 april 2016. Presentation: Cultural heritage between local and global challenges: some lessons from an interdisciplinary project
2015 Communicating with States: ‘Underprivileged’ Migrations within the European Union 5-7 October 2015, Uppsala. Organizers: Uppsala Centre for Russian and Eurasian Studies Presentation: Work and property relations and patterns of Romani migration. A case from Transylvania, Romania
2015 Visual Anthropology and European Cultural Heritage / Images of Cultural Diversity and Heritage. 20-23 September 2015, Warsaw. Organizers: University of Warsaw (PL), University of Bergen (NO), Nordic Anthropological Film Association (NO) Presentation: Culture and Nature in Transilvania: Past and Future
2014 A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája: A magyar paradigma. Magyarok és a szomszédaik a szociológia nézőpontjából. November 27-29. Kolozsvár, Panel: Vidéki terek átalakulása. Előadás: Vidékdiskurzusok – vidéki realitások: rurális térségek az uralkodó ideológiák és a mindennapi gyakorlatok között.
2014 Annual Conference of the Hungarian Sociological Association: Nationhood in the Carpathian Region. Hungarians and their Neighbours – Sociological Perspectives, 27-29 november, Cluj, Panel: Ethnic Relations and Economic Cooperation Presentation: From traditional reciprocal work to cooperative: local networks, ethnic backgrounds and global challenges in rural economy
2014 SASC Annual Conference: Modes of Appropriation and Social Resistance, 20-22 November 2014, Cluj, Panel 18. Agri-Food Production at the Fringe of EU Politics: New Peasants and Local Forms of Resistance Presentation: Dairy products, self-sufficiency, market strategies: local economy, new rurality and ethnicity in a dairy cooperative in Szeklerland
2014 Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog-, Közgazdaság és Társadalomtudományi Szakosztálya 2014. november 12. Előadás: Kulturális minták, gazdasági gyakorlatok, piaci viszonyok: helyi és globális integrációs formák a mindennapi gazdaságban
2014 The art of knowledge exchange, Norwegian-Romanian workshop at the University Museum of Bergen, 7 november 2014, Invited speaker with the presentation: Cultural heritage, discourses of tourism and the reproduction of rurality in Transylvania
2014 1944 és a magyar társadalomtudományok. 20. Század hangja Archívum és Kutatóműhely – MTA TK Szociológiai Intézet. 2014. október 16. Előadás: Volt vagy nem volt? A magyar néprajz és az ideológiai elköteleződés kérdése a két világháború között
2014 Határok, határmentiség a Kárpát-medencében MTA BTK Néprajztudományi Intézet, szeptember 18. Előadás: Politikai és etnikai határok Dél-Erdélyben: fakuló etnikai mozaik a Kis-Küküllő térségében
2014 IPA Summer School organized by the University of Cork, 29 iun – 5 iul 2014, Beyond Sacrifice: About the Rational and the Irrational in Political Anthropology. Acquapendente, Italy, Invited speaker with the master class: Liminality, cooperation and minority situation
2014 ASA14: Anthropology and Enlightenment. 19-22 June 2014., Edinburgh. Panel: Linking the moral and the political economy in the European periphery Presentation: Local worlds, state subsidies and external resources: moral expectations and economic practices in a Transylvanian village
2014 Kutatás-módszertan és adatvédelem. A 21. század kihívásai a társadalomtudományi kutatásokban. Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár, 2014. május 9. Előadás címe: Ki viseli a kalapot? Újabb adatok a hatalom és a néprajztudomány kapcsolatáról
2013 Cultures of mobility and immobility. 10th Annual Conference of the Romanian Society for Social and Cultural Anthropology (SASC), Sibiu, 17-19 October 2013, előadás: Strangers, locals and the production of local knowledge
2013 Kulturális gyakorlat és reprezentáció – a KJNT vándorkonferenciája, Székelyudvarhely, 2013. április 19–20., előadás: Követelés, ellenállás, önvédelem: a mindennapok élhetővé és értelmezhetővé tétele az állandó átmenetben
2012 Who owns the tradition? International Scientific Session, 6 December 2012, több szervezőintézmény, előadás: Self-sufficiency, Moral Values and Cooperation: Traditional Reciprocal Work in Transylvania
2012 WCRS 2012, Lisbon. XIII World Congress of Rural Sociology. 29 July – 4 August, International Rural Sociology Association. Előadás: Work, access to resources and the forms of Roma integration/marginalization in Transylvanian rural communities
2012 The German Diaspora in Eastern and Central Europe and the former Soviet Union. Durham University, School of Government and International Affairs. Június 22–23. Előadás: The German neighbours: culture, economy and ethnicity in a Transylvanian micro-region
2011 A Magyar Néprajzi Társaság 17. szemináriuma, Veszprém, Október 21-22. Előadás: Kreativitás és innováció a megélhetésgazdálkodásban.
2011 People make places. Ways of feeling the world. SIEF 2011, Lisbon, 17–21 April. Panel: What is shaping rural futures? From perceptions to outcomes. Előadás: Re-producing the rural in Transylvanian contexts: outsiders, factors and rural responses
2010 Tradicionális agrárközösségek, mezőgazdasági szövetkezetek a 19–21. században. Eger, október 6–7. Több szervező. Előadás címe: Kapcsolatok és kooperáció az erdélyi falusi gazdálkodásban
2010 Crisis and imagination. 11th EASA Biennial Conference. Maynooth, Ireland 24–27th August. (Where are the tourists? Shifting production, changing localities in a Szekler village)
2009 október Two Decades of Scholarship: Romani Studies in Romania (1989-2009). Szervező: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, Október 9-10 (From local to external resources: ethnicity and economic strategies in a Transylvanian village)
2009 szeptember 16th Conference of the SIEF’s International Ethnocartography Network. Szervezők: Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék, Szegedi Egyetem, Néprajzi Kutatóintézet, MTA, Budapest, Szeged, Szeptember 12-14 (Fading regional borders? The viewpoint of rural economy and lifestyle)
2009 május ARMIT – Torockó–Torockószentgyörgy: Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati kérdései nemzetközi konferencia-sorozat. A családi épületek használata mint gazdasági és társadalmi adaptációs forma c. előadás
2008 november BBTE Magyar Irodalomtudományi Tanszék – Pécsi Tudományegyetem Modern Irodalmi Tudományok Tanszék Orientation in the Occurrence. Interdisciplinary approach to the complex cultural processes. How does ethnography shape between events and ethnographic Interpretation c. előadás
2008 június MTA Kisebbségkutató Intézet éves konferenciája. Az etnicitás empirikus kutatásának dilemmái. Felkért hozzászóló a Munka, fogyasztás, státus c. tömbhöz
2008 március Pécsi Tudományegyetem, Irodalomtudományok Doktori Iskola, Kultúratudományok Doktori Iskola, Miskolci Egyetem, KVAT, Pécs: Látás – tekintet – pillantás. A megfigyelő lehetőségei c. konferencia. „Akció indul!” – A történet kisajátítása az etnográfiai értelmezésben c. előadás
2007 június University of Zagreb, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, New Curricula in Ethnology and Cultural Anthropology in Europe – Reflections, Anthropological challenge – ethnographic tradition. The quiet transition of the Hungarian ethnography in Romania c. előadás
2006 május Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár: Szubkultúrák – definíciók, tipológiák. Esetelemzések. Dupa garduri – a másik oldal c. előadás
2006 február The Modernization of East Central Europe, Demographic and sociological work group: Motorway baseline survey – workshop on preliminary decisions (survey methods, sampling, classification, the qustionnaire)
2005 szeptember FIKUSZ, Mezőkövesd, III. Fikusz-konferencia, civil kerekasztal
2005 augusztus KJNT, Kolozsvár, Pécsi Egyetem, Antropológiai Tanszék: A modernitás arcai – kulturális perspektívák. Kooperációs formák falun c. előadás
2005 június Sapientia Egyetem, Kolozsvár, The Modernization of East Central Europe: The social, cultural and environmental effects of the Northern Transylvanian Highway Project, Effacing and Producing Tradition – cultural perpectives c. előadás
2004 november Bukaresti Magyar Kulturális Központ, Bukarest, Interetnikus kapcsolatok a folklórban: Kizárás vagy befogadás? Cigányok és magyarok az informális gazdaságban.
2004 november MTA – Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Identitások a Kárpát-medencében: Van-e a gazdaságnak identitása? Az identitás megjelenítése és a második gazdaság
2004 november Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debreceni Akadémiai Bizottság, Kolozsvár kulturális arcai: Látható és láthatatlan terek Kolozsváron
2003 április Romániai Doktoranduszok Országos Szövetsége (RODOSZ), Kolozsvár III. RODOSZ konferencia: Két etnikum részvétele az informális gazdaságban
2002 november Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, A magyar tudomány napja Erdélyben: Hagyományos gazdálkodás és informális gazdaság – összefüggések, kérdések, problémák
2002 március Romániai Doktoranduszok Országos Szövetsége (RODOSZ), Kolozsvár II. RODOSZ konferencia: Bizalom és elfojtott bizalmatlanság. A kölcsönmunka a paraszti közösségekben
2001 március Romániai Magyar Népművészeti Szövetség, Mákófalva (Kalotaszeg) c. konferencia: A juhmérés – szokás és gazdálkodási stratégia
2001 február Kézdivásárhelyi Múzeumbarátok Egyesülete, Kézdivásárhely, Eredmények és feladatok a háromszéki néprajzkutatásban c. konferencia: Határképzések – egy multietnikus falu térszerkezete
1998 december Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, Fiatal Néprajzkutatók Konferenciája: Egy gazdatársaság közösség- és intézményvizsgálata
1998 december Kolozsvári Magyar Diákszövetség – Max Weber Társaság, Kolozsvár, Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, II. díj: Egy gazdatársaság közösség- és intézményvizsgálata
1997 április Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Tudományos Diákköri Konferencia, II. díj: A zabolai etnikumok együttélése
1997 február Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, Együttélési modellek Zabolán (az 1996/97-es kutatás eredményeinek bemutatása)

SZEMINÁRIUMOK
2008 április Magyar Néprajzi Társaság A közösség szerepének és formáinak átalakulása a népi társadalomban. Néprajzi Szeminárium. Domaszék. Közösségi ideológiák és várakozások. A falusi gazdálkodás átalakulása egy gazdakör példáján c. előadás
2007 augusztus VI. Szelterszi Társadalomtudományi Tábor: Vidékfejlesztés – régiókutatás – falukutatás Erdélyben c. blokk vezetése, előadás a A magyar kisebbségi összehasonlító kutatások hasznáról és funkciójáról c. blokkban
2006 augusztus V. Szelterszi Társadalomtudományi Tábor: kutatási beszámolók, vidékkutatások c. blokk
2005 július-augusztus Szegedi Egyetem – Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 7. SemEthnos nemzetközi nyári egyetem és kutatótábor, A nemzeti szimbólumok lokális használata c. előadás
2004 augusztus IV. Szelterszi Társadalomtudományi Tábor: kutatási beszámolók
2004 július Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, XV. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábor, Tusnádfürdő, Merre tovább kelet-közép-európai civil társadalom? c. blokk, Az erdélyi Magyar civil szféra falusias kapcsolatai
2003 augusztus III. Szelterszi Társadalomtudományi Tábor: Parasztosodás vagy elparasztiatlanítás c. beszélgetés szervezője és vitaindítója
2003 június Stockholmi Magyar Önképzőkör, Tångagärde, Nyári Tábor: Gazdálkodási rendszer, társadalom és rítus Kalotaszegen
2002 augusztus II. Szelterszi Társadalomtudományi Tábor: Az erdélyi néprajzi kutatások problémái
2002 július Magyar Néprajzi Társaság, Ember és táj. XII. Nyári Néprajzi Szeminárium, Tokaj

PUBLIKÁCIÓK

ÖNÁLLÓ KÖTET
2013 Gazdasági adaptáció és etnicitás: gazdaság, vidékiség és integráció egy erdélyi térségben. NKI–KJNT, Kolozsvár
2009 Kooperáló közösségek. Munkavégzés és kapcsolatok a falusi gazdálkodásban. Mentor Kiadó, Marosvásárhely
2002 Közösség és intézmény. Stratégiák a lónai hagyományos gazdálkodásban. Kriza Könyvek 11. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2002.

TANULMÁNYOK, SZAKCIKKEK
2018 „Adós, fizess!” Kettős mozgás, közösség és piac: a moralitás és a gazdaság kapcsolata a pénz és a hitelezés fényében. Replika 2018. 106-107. 1–2. 153–169.
2018 Local and global contexts, individual experiences in labour: Poor Roma at home and abroad. A case from Transylvania, Romania. Local Economy, 2018. Vol. 33. 2. 207–223.
2018 From Folk Culture to Cultural Heritage: Some General Conclusions by Way of Transylvanian Examples. In: Árpád Töhötöm Szabó – Mária Szikszai (eds.): Cultural heritage and cultural politics in minority conditions. Kriza János Ethnographic Society – Intervention Press, Cluj – Aarhus, 2018. 179–196. (magyarul: A népi kultúrától a kulturális örökségig: néhány általános tanulság erdélyi példákon keresztül. In: Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.): A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2018, 119–137.)
2018 Kézművesség, munkakultúra és roma–magyar viszonyok: emancipáció és leszakadás egy roma közösségben. Magyar Kisebbség 2015. 3–4. 67–100.
2017 Kiss Tamás – Szabó Á. Töhötöm: Az uzsorás, a prédikátor és a roma mozgalom. Etnikai kizárás és közösségi kohézió egy erdélyi faluban. Regio, 25 (2), 2017. 100–145.
2017 A föld társadalmi jelentései. Globális kontextusok és helyi perspektívák. In: Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.): Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. KJNT, Kolozsvár, 237–249.
2016 Kihalt vidék: a vidékiség értelmezései az állami és piaci rezsimek kontextusában. Erdélyi Társadalom. Társadalomtudományi szakfolyóirat XIV/1. 91–111.
2016 Kulturális örökség, turizmusdiskurzusok és a ruralitás újratermelődése a Kis-Küküllő mentén. In: Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.): Érték és közösség. A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben. KJNT, Kolozsvár, 2016. 77–100.
2016 Lokális közösségek? Helyi kapcsolatok, kimozdulási gyakorlatok és idegenségtapasztalat a falusi társadalomban. Ethnographia 2016. 127 (1). 79–93.
2015 Rejtett gazdaság, rejtett történelem? BUKSZ 2015. ősz–tél, 149–156. Berta Péter: Fogyasztás, hírnév, politika. Az erdélyi gábor romák presztízsgazdasága. MTA BTK NI, Budapest, 2014. Szakirodalmat is áttekintő, kritikai bemutatás.
2015 A Dairy Cooperative in the Making: History, Ethnicity and Local Culture in an Economic Enterprise. Transylvanian Society. Volume 13, Special Issue 3 • Focus on Transylvania. 2015. 3. 47–65. (magyarul: Versengés és együttműködés, piac és közösség: gazdasági vállalkozás, történelem, etnicitás és helyi kultúra viszonya egy székelyföldi tejszövetkezet példáján. Magyar Kisebbség 2014. 3–4. 103–129.)
2015 Az egyedi és az általános feszültségei: a kulturális antropológia tanulságairól a globális világban Regio 23. 2015. 2. 106-121. DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v23i2.52
2015 A traumától a kulturális örökségig: (emlékezet)politikák és a szászság lokális konstrukciói. In: Jakab Albert Zsolt – Kinda István (szerk.): Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. KJNT – SzNM – SzNM, Kolozsvár, 959–969.
2014 Economic Regimes, Local Worlds and the Changing Meanings of Work in Rural Transylvania. Südosteuropa 62 (2014), no. 4, pp. 454-474.
2014 What happened to reciprocity? A general inquiry into reciprocal behavior on the example of traditional work parties. International Political Anthropology. Vol. 7 (2014) No. 2. 19–36.
2014 Self-sufficiency, moral values and cooperation: traditional reciprocal works in Transylvania. In: Keszeg, Vilmos (ed).: Who owns the tradition? The acts of the symposium ‘Who owns the tradition? What is its purpose? Tradition between culture, user and contractor’. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 184–194.
2014 Önellátás és piaci integráció: piaci viselkedésformák egy Kis-Küküllő menti településen. Erdélyi Múzeum, 2014/1. LXXVI. 1–12.
2014 Önellátás, morális értékek és kooperáció: hagyományos kölcsönmunkák Erdélyben. Székelyföld, XVIII. évf. 3. szám (március), 95–111.
2013 Does the Countryside Still Feed the Country? Producing and Reproducing the Rural in Transylvania. In: Luís Silva, Elisabete Figueiredo (eds.) Shaping Rural Areas in Europe: Perceptions and Outcomes on the Present and the Future. GeoJournal Library, vol. 107. 165–180.
2013 Agriculture, Work and Products: The Effects of the Market on the Economics of an Agricultural Settlement. Acta Ethnographica Hungarica 58 (1), pp. 163–176.
2012 Fading regional borders? The viewpoint of rural economy and way of life. Acta Ethnographica Hungarica 57 (1), 63–74.
2012 Where Are the Tourists? Shifting Production, Changing Localities in a Szekler Village In: A. Boscoboinik and H.. Horakova (eds.). From production to consumption. Transformation of rural communities. Münster–Zürich: Lit Verlag: 63–78.
2011 Hatalmi háromszögek. Power triangles. BUKSZ (Budapest Review of Books). 04/2011. 319-325. Review of: Sociology and Ethnography in East-Central and South-East Europe Scientific Self-Description in State Socialist Countries Edited by Ulf Brunnbauer, Claudia Kraft and Martin Schulze Wessel. Oldenbourg Verlag, München, 2011.
2011 „Honnat tudjuk, hogy mik voltunk?” Áruk, árusok és a nemzeti emlékezet tárgyiasulása. In: Mód László– Simon András (szerk.): Nemzeti identitás, kulturális örökség, emlékezet és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2011. 24–39. Angolul megjelent: “How could we know what we used to be?” Souvenirs, Salespeople and the Objectivation of National Memory. In: László Mód– András Simon (eds.): National Identity, Cultural Heritage, Memory and the Ópusztaszer National Heritage Park. 2011. 87–102.
2011 De la resursele locale la cele externe: etnicitate şi strategii economice într-un sat din Transilvania. In: Fosztó László – Toma Stefánia (red.): Spectrum. Cercetări sociale despre romi. ISPMN–Kriterion, Cluj, 313–341.
2010 Etnikai különbségtétel a paraszti gazdaságban. In: Feischmidt Margit (szerk). Különbségteremtő társadalom, Gondolat–MTA Kisebbségkutató Intézet, 266–280.
2009 Gazdasági stratégiák az etnicitás és társadalmi helyzet kontextusában. Néprajzi Látóhatár, XVIII: 3, 5–19.
2009 Erőforrások, stratégiák, szükségletek. Gazdasági és társadalmi adaptáció a családi épületek használatában. In: Szabó Bálint (szerk). Többnemzetiségű régiók népi építészete. Utilitas Kiadó, Kolozsvár, 31–46.
2009 How does the story take shape between events and ethnographic interpretation? In: Berszán István (ed.): Orientation in the occurence. Komp-Press, Kolozsvár, 85–94.
2009 Etnikumok, hagyományőrző falvak [Dél-Erdély és Bánság népi kultúrája]. In: Horváth Gyula (szerk.): A Kárpát-medence régiói. Dél-Erdély és Bánság. MTA–RKK – Dialóg Campus Kiadó, Pécs – Budapest, 429–443.
2009 „…jelen voltam…a kalákai mulatságban.” A kalákák és a nem munkajellegű tevékenységek kapcsolata. In: Bali János – Turai Tünde (szerk.): Életút, írások. Szilágyi Miklós tiszteletére. MTA Néprajzi Kutatóintézet – ELTE BTK Néprajzi Intézet, Budapest, 250–256.
2008 Együttműködési formák falun: történeti összefüggések és változások. In: Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE MNAT – KJNT, Kolozsvár, 223–250.
2008 A megtartó közösségtől az elmaradt faluig és vissza. In: Ilyés Sándor – Jakab Albert Zsolt –Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról. BBTE MNAT – KJNT, Kolozsvár, 99–129.
2008 Anthropological Challenge – Ethnographic Tradition. The Quiet Transition of the Hungarian Ethnography in Romania. Studia Ethnologica Croatica, Zagreb, 2008., vol. 20, str. 161–180.
2008 „Akció indul!” A történet kisajátítása az etnográfiai értelmezésben. BUKSZ, 20. évfolyam, 2. szám, 2008. nyár, 125–130.
2007 A fiatal kutatók és az intézményesülési folyamatok. A néprajz példája. Korunk 2007. október, XVIII. évf. 10. szám, 24–26.
2007 A falu és a közösség ereje: mit gondolunk a faluról, és miért gondoljuk azt? Várad, 2007. 4–5. VI. Évf. 32–33. szám, 104–109.
2006 Tájak változatossága, hagyományok gazdagsága: népi kultúra Észak-Erdélyben. In: Horváth Gyula (szerk.): A Kárpát-medence régiói. Északnyugat-Erdély. MTA–RKK – Dialóg Campus Kiadó, Pécs – Budapest, 2006. 399–414.
2006 Robogóból kisszekér. Három erdélyi kistáj gazdálkodásának erőforrása. In: Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek 27. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2006. 179–200. Megjelent még: Néprajzi Látóhatár, 2007. 1–2. 31–50.
2006 Morális elvek az erdélyi falusi gazdálkodásban. Tabula, 2006. 9. évf. 2. szám, 187–212.
2006 Határaink: egy csoportkultúra megalkotása. Korunk, 2006. szeptember, XVII. évf. 9. szám, 8–15.
2006 Falusi modernizáció: változás vagy válság? Korunk, 2006. június, 60–66.
2006 A kooperáció mint agrárstratégia. A gazdasági környezet és a fejlődés kérdései. In: Peti Lehel – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén. Nis Kiadó, Kolozsvár, 2006. 101–151.
2006 A családi fészektől a terepen való elmerülésig. Bevezető gondolatok Zakariás Erzsébet írásaihoz. In: Zakariás Erzsébet: Édesanyám kicsi korban megtanított. Triade Kiadó, Kolozsvár, 2006. 5–17.
2005 Van-e a gazdaságnak identitása? Az identitás megjelenítése és a második gazdaság. In: Bakó Boglárka – Szoták Szilvia (szerk.): Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát medencében. Gondolat – MTA ENKI, Budapest, 2005. 66–76.
2005 Patroni vechi, patroni noi: maghiari şi ţigani din perspectiva economiei informale. In: Chelcea Liviu (ed.): Economia informală în România. Pieţe, practici, sociale şi transformări ale statului după 1989. Paideia, Bukarest, 2005. 315–341
2005 Megismerés és tapasztalat: az erdélyi falu problematikája. Magyar Kisebbség, X. évfolyam, 2005. 3–4. (37–38. szám), 117
2005 Közösségek falun. Művelődés, 2005. március, 25–29.
2004 Stratégiakeresés és alkalmazkodás. Korunk, 2004/12. 99–103.
2004 Látható és láthatatlan terek Kolozsváron. Néprajzi Látóhatár. 2004. 3–4. 87–113.
2004 Kizárás vagy befogadás? Magyarok és cigányok az informális gazdaságban. In: Veres Valér (szerk.): RODOSZ tanulmányok. Társadalomtudományok. Kriterion, Kolozsvár, 2004. 187–213.
2004 Kizárás vagy befogadás? Magyarok és cigányok az informális gazdaságban. Székelyföld. 2004. (VIII.) szeptember, 122–144.
2004 Espaces visibles et invisibles à Cluj. In: Verebélyi Kincső (ed.): Artes Populares 19. Budapest, 2004. 23–41.
2004 Bizalom és elfojtott bizalmatlanság. A társasmunka és a kölcsönösség néhány jellemzője. In: Szabó Levente – Virginás Andrea (szerk.): RODOSZ tanulmányok. Bölcsésztudományok. Kriterion, Kolozsvár, 2004. 22–41.
2003 Informális technikák a hagyományos gazdálkodásban. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. 2. Kriza Könyvek 19. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2003. 105–125.
2003 Határképzés – egy multietnikus falu térszerkezete. In: Dimény Attila – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Népi kultúra, társadalom Háromszéken. Kriza Könyvek 17. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2003. 120–128.
2003 A magyar nyelvű néprajzi felsőoktatás, kutatás és muzeológia Romániában. Néprajzi Látóhatár, 2003. 1–2. 83–115.
2002 Közös állattartás – egyetlen alternatíva? Művelődés, 2002. 3.
2002 Az erővonalak eltolódása – magyar–cigány gazdasági kapcsolatok egy székelyföldi faluban. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról, Kriza Könyvek 12. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2002. 205–217.
2001 Hagyomány és változás Magyarlónán, Művelődés 2001. 6.
2001 Afrika nyomában – Gróf Teleki Samu után még egyszer, Korunk 2001. 4, 3–12.
2001 A magyar temetők fejfadíszítményeinek lehetséges jelentései, Művelődés 2001. 3. 21–24.
2000 A társadalom(tudományok) és a néprajz természete, Korunk, 2000. 3. 96–99.
1999 „Közös asztalt nem ütünk”. Egy gazdatársaság közösség- és intézményvizsgálata. In: Borbély Éva – Czégényi Dóra (szerk.): Változó társadalom. Kriza Könyvek 1. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 1999, 124–136.
TANULMÁNYOK (TÁRSSZERZŐ)
2006 Peti Lehel – Szabó Á. Töhötöm: Az átmenet válságtünetei: individuális és közösségi társadalmak. Előszó helyett. In: Peti Lehel – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén. Nis Kiadó, Kolozsvár, 2006. 7–16.
2017 Kiss Tamás – Szabó Á. Töhötöm: Az uzsorás, a prédikátor és a roma mozgalom. Etnikai kizárás és közösségi kohézió egy erdélyi faluban. Regio, 25 (2): 100–145.

CIKKEK
2008 Kalákatánc: a kalákák és a szórakozási alkalmak összefüggéseiről. Örökségünk, 2008. II. évfolyam, 4. szám, 14–15.
2008 Egy sajátos együttműködési forma: a kaláka. Örökségünk, 2008. II. évfolyam, 3. szám, 16–17.
2007 A hűtőház harca a kólás palackkal. Gondolatok a romániai agrárszektor felzárkózásáról. Krónika, 2007. február
2005 Az elveszett terrort kereső pásztor. A falu, a forradalom és a terroristák. Korunk, 2005. augusztus, 49–54.
2004 Narratíva és kontextus – néprajz és társadalomtudomány. A Hét. 2004. augusztus
2001 „Mennyi szín, mennyi pompa”, Művelődés 2001.3. 20.
2001 „Édesanyám, mit mutatok”, Művelődés 2001. 2. 5.
2006 Ismeretterjesztő sorozat a fa kultúrájáról
Transsylvania: erdőn túli terület. Intarzia, 2006. 1. 20–21.
Erdőtulajdonlás és közös birtoklás. Intarzia, 2006. 2. 20–21.
Vízi szállítás: tutajjal a hegyről a völgybe. Intarzia, 2006. 3. 20–21.
Népi famegmunkálás és a faáru cseréje. Intarzia, 2006. 4. 20–22.
Veremház és ülőgödör – a lakás és bútorkultúra változásai. Intarzia, 2006. 5. 20–21.
A parasztház díszített bútorai: megjelenés és jellegzetességek. Intarzia, 2006. 6. 20–21.
A bútorok és a díszítés kommunikációs funkciója – a bútor és a díszítés jelentései. Intarzia, 2006. 7. 18–19.
Fák a temetőben, fából készült sírjelek. Intarzia, 2006. 8. 20–21.
A székely falu jelképe: a székely kapu. Intarzia, 2006. 9. 20–21.
A határ jelzői: gyepűk, kerítések és kapuk. Intarzia, 2006. 10. 20–21.
A fa, a faeszközök és az eszközhasználó ember kapcsolata. Intarzia, 2006. 11–12. 20–21.
Fa helyett fém, szerszám helyett gép: a faeszközök változása és visszaszorulása. Intarzia, 2007. 1. 20–21.
INTERJÚK
2005 A megváltozott néprajz ma is fontos társadalom- és embertudomány. Beszélgetés Gazda Klára néprajzkutatóval. Székelyföld, 2005. (IX.), október, 77–89.
RECENZIÓK
2012 Néprajz, tudománytörténet: miért, kinek? Erdélyi Múzeum LXXIV. 2012. 1. 220-224. (recenzió Czégényi Dóra – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc (szerk.): Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Kolozsvár, 2010. 430. old.)
2007 Tudósok és aktivisták – beszédmódok és szórványok. Regio, 2007. 4. szám, 128–138. (recenzió: Balogh Balázs – Bodó Barna – Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. Lucidus Kiadó, Budapest, 2007.)
2007 Tanszékek, tudományok és tudományos fórumok. Korunk 2007. október, XVIII. évf. 10. szám, 126–127. (A BBTE magyar szakjai által alapított társadalom- és humántudományi lapok ismertetése)
2007 Recenzió: Halász Péter: A moldvai magyarok hagyományos állattartása. General Press Kiadó, Budapest, é.n. 504 oldal. Erdélyi Társadalom 2007. 5. évfolyam, 2. szám. 197–203.
2002 A tér terepesítése, avagy a terep teresítése. Regio 2002/4, 370–378. (Kovács Nóra – Szarka László (szerk.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Akadémiai Kiadó, Budapest, é.n.)
2001 A testtől elszakított lélek. Ethnica, (Virt István: Elszakasztottad a testemtől én lelkemet. A moldvai és a Baranya megyei csángók halottas szokásai és hiedelmei. Kriza Könyvek 8. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2001)
1999 Számos esztendők számos szokásai. Látó, 1999. 2, 111–112, (Barabás László: Forog az esztendő kereke, Mentor, Marosvásárhely, 1998)

ÖNÁLLÓ KÖTET (SZERKESZTÉS)
2006 Zakariás Erzsébet: Édesanyám kicsi korban megtanított. Triade Kiadó, Kolozsvár, 2006.
2004 Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek 23. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2004.
2003 Lenyomatok 2. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek 19. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2003.
2002 Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek 12. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2002.
2002 Életutak és életmódok. Kriza Könyvek 15. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2002.
ÖNÁLLÓ KÖTET (TÁRSSZERKESZTÉS)
2008 Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések.. Kriza Könyvek 32. BBTE MNAT – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2008.
2008 Ilyés Sándor – Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek 31. BBTE MNAT – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2008.
2006 Peti Lehel – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén. Nis Kiadó, Kolozsvár, 2006.
2006 Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek 27. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2006.
2005 Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek 26. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2005.
2004 Pozsony Ferenc – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Anyakönyves vizsgálatok erdélyi településeken. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 12. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2004.
2003 Dimény Attila – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Népi kultúra, társadalom Háromszéken. Kriza Könyvek 17. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2003.
PERIODIKA SZERKESZTÉSE
2002 Szilágyi Enikő Hajnalka: Az Erdélyi Múzeum néprajzi írásainak annotált bibliográfiája. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője, XII. 2002/1–2.
2001 Faragó József: Uzoni betlehemes 1942-ben és 1943-ban. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője, XI. 2001/1–2.