Pozsony Ferenc

FMT_1233059371_FerifotoDATE PERSONALE:

Numele: Pozsony
Prenumele: Ferenc
Data naşterii: 16. Aprilie 1955.
Locul naşterii: Zăbala (jud. Covasna)

 

 

 

 

 

STUDII:

1962-1970: Şcoala Generală din Zăbala
1970-1974: Liceul de Cultură Generală din Covasna
1974-1976: Serviciul militar
1977-1981: student la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de
Filologie, secţia: Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura rusă

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ
1981-1982 profesor la Şcoala Generală nr. 4. din Tg. Secuiesc (jud. Covasna)
1982-1990 profesor la Liceul Industrial nr. 2. din Tg. Secuiesc (jud. Covasna)
1990-1998 lector universitar la Catedra de Limbă şi Cultură Maghiară,
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Litere
1997 doctor în filologie (etnologie) Titlul tezei: Influenţa săsească asupra
obiceiurilor populare maghiare din Transilvania
1998 conferenţiar universitar la Facultatea de Litere, în cadrul Catedrei de
Limbă şi Cultură Maghiară
2002 profesor universitar la Facultatea de Litere, Catedra de Etnografie şi
Antropologie Maghiară
2005 conducător de doctorat
2007 prodecan al Facultatii de Litere

 

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE
Asociaţia Etnografică Kriza János (Cluj), membru fondator şi preşedinte din 1990
Arbeitskreis für Siebenburgische Landeskunde (Gundelsheim – Heidelberg – Sibiu)
Societatea Muzeului Ardelean (Cluj-Napoca)
Asociaţia Internaţională de Filologie Maghiară (Budapesta),
membru în biroul de conducere din anul 1996
Membru Colectiv Extern al Academiei Ungare (Budapesta) din anul 2001
Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din România (Bucureşti), membru din 2006

PREMII ŞI DISTINCŢII
1989: Premiul Jankó János (Societas Ethnographica Hungarica, Budapesta)
1997: Membru Corespondent Extern Onorific (Societas Ethnographica Hungarica)
1998: Premiul „Banyai Janos” (Asociaţia Culturală Maghiară din Transilvania
Cluj-Napoca)
2003: Premiul Györffy István (Asociatia Maghiara de Etnografie, Budapesta)
2004: Premiul pentru cultura ceangăilor (Ministerul Patrimoniului Naţional Cultural,
Budapesta)

 

STUDII EXTERNE
1992: Universitatea din Heidelberg, Gundelsheim (Germania)
1992-1996: Open Society Institute, Praga (Cehia)
1996: Universitatea Sapientza din Roma (Italia)
1998: Academia Ştiinţifică Maghiară, Budapesta (Ungaria)
1999: Universitatea din Wiena (Austria)
2000: Academia Ştiintifică Maghiara, Budapesta (Ungaria)
2001: Academia Ştiinţifică Maghiară, Budapesta (Ungaria)
2003: Universitatea Tartu (Estonia)
2004: Universitatea Eotvos Lórand, Budapesta (Ungaria)
2004: Cornell University, Ithaca (USA)
2005: Universitatea din Debreţin (Ungaria)
2006: Universitatea din Pécs (Ungaria)

 

VISITING PROFESSOR
1994- 2002: Universitatea din Miskolc,
Catedra de Antropologie Vizuală (Ungaria)
1996-2005: Universitatea din Debreţin,
Catedra de Etnografie (Ungaria)
1998: Universitatea „József Attila” din Szeged,
Catedra de Etnografie (Ungaria)
1999: Universitatea din Wiena,
Catedra de Etnologie Europeană
2002: Universitatea Miskolc, Catedra de Antropologie Vizuală (Ungaria)
2004: Universitatea Eotvos Lórand, Budapesta
2005: Universitatea din Debreţin,
Catedra de Etnografie (Ungaria)
2006: Universitatea din Pécs
Catedra de Etnografie şi Antropologie Culturală
2006: Universitatea din Miskolc (Ungaria)
Catedra de Antropologie Vizuală

 

OBIECTE PREDATE

Introducere în etnografie
Obiceiurile populare
Antropologie socială
Cultura şi viaţa socială a comunităţilor etnice
(saşi, armeni, evrei şi rromi) din Ardeal
Interferenţe culturale din Transilvania

 

TEME DE CERCETARE
1977-1984: Balada populară în comunităţile de rromi din jud. Covasna
1985-1995: Folclorul ceangăilor din Moldova
1985-1996: Cultura şi structura socială a saşilor din Transilvania
1996-2001: Structura familiei din Ardeal
Interferenţe culturale din Ardeal
2001-2004: Viaţa socială în satele ceangăieşti din Moldova
2005-2006: Obiceiurile populare din Ardeal
2006- : Modernizarea comunităţilor rurale

 

ACTIVITATEA MUZEALĂ, EXPOZIŢII

1974: Înfiinţarea casei etnografice muzeale (Zăbala, jud. Covasna)
1989: Portul popular din Ardeal şi Moldova (Muzeul Etnografic, Cernat)
1992: Interioarele ceangăieşti (Muzeul Etnografic, Cernat)
1993: Arta tradiţională din Zăbala (Casă muzeu, Zăbala)
1996: Reprezentările vizuale ale memoriei istorice (Asoc. Etnogr.Kriza Janos, Cluj)
1997: Arta tradiţională a ceangăilor din Moldova
(Centrul Cultural Maghiar, Bucureşti)
2000: Vecinii noştrii saşi (Liga Pro Europa, Tg. Mureş)
2001: Viaţa familială din Moldova (Jszbereny, Ungaria)
2002: Maghiarii din Moldova (Muzeul Naţional Secuiesc, Sf. Gheorghe)
2003: Arta tradiţională a ceangăilor din Moldova (Muzeul Etnografic, Zăbala)
2005: Viaţa familiei Mikes în imagini (Muzeul Naţional Secuiesc, Sf. Gheorghe)
2007: Monumente istorice din Zabala
2008: In urma culturii săseşti dispărute (Matyó Múzeum, Mezőkövesd, Ungaria)

 

 

Lista publicaţiilor

Curriculum vitae | Înapoi

 • Carte
 • › Álomvíz martján. Fekete-ügy vidéki magyar népballadák. (Balade populare maghiare din Judeţul Covasna) Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1984. p. 304.
 • › 2. Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet. A klézsei Lőrinc Györgyné Hodorog Lucától gyűjtötte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Pozsony Ferenc. (Folclor maghiar ceangăiesc cules de la Hodorog Luca, Cleja) Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára 2. Kolozsvár 1995. p. 287.
 • › Az erdélyi szászok jeles napi szokásai. (Obiceiurile calendaristice ale saşilor din Transilvania) Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda 1997. p. 332.
 • › Szól a kakas már. Szász hatás az erdélyi magyar jeles napi szokásokban. (Influenţa săsească asupra obiceiurilor populare maghiare din Transilvania) Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda 1998. p. 327.
 • › Festbrauche der siebenbürger Sachsen. (Obiceiurile calendaristice ale saşilor din Transilvania) Pro-Print Verlag. Miercurea Ciuc, 1999. p.255.
 • › 6. „Adok nektek aranyvesszőt…” Dolgozatok erdélyi és moldvai népszokásokról. (Studii despre obiceiurile populare din Ardeal şi din Moldova) Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda 2000. p. 200.
 • › 7. Ceangăii din Moldova. Asociaţia Etnografică Kriza János. Cluj, 2002. p. 207.
 • › 8. Zabola. (Monografia comunei Zăbala) Száz Magyar Falu Könyvesháza. Budapest, 2002. p. 187.
 • › 9. A moldvai csángó magyarok. (Ceangăii maghiari din Moldova) Európai Folklór Intézet – Gondolat Kiadó. Budapest, 2005. p. 263.
 • › The Hungarian Csángó of Moldova. Corvinus Publishing. Buffalo – Toronto, 2006. p. 292.
 • › Erdélyi népszokások. (Obiceiurile populare din Ardeal) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2006. p. 407.
 • Cărţi (co-autor)
 • › Modele de convieţuire în Ardeal. Zăbala. (Együttélési modellek Erdélyben). Kolozsvár,1999.
 • › Magyar népi kultúra. Alapfogalmak. Folklór. Anyagi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, 2000.
 • › 3. Magyarok a világban. Kárpát-medence. Főszerk. Bihari Zoltán. Ceba Kiadó. Budapest
 • › 4. Magyar népi kultúra. Szöveggyűjtemény. Kolozsvár, 2001.
 • › 5. Vecini şi vecinătăţi în Transilvania. (Szomszédok és szomszédságok Erdélyben). Paideia. Bucureşti, 2002.
 • › 6. Magyar népi kultúra. Alapfogalmak. Folklór. Anyagi kultúra. Tankönyv. 2. javított kiadás. Ábel Kiadó. Kolozsvár, 2008.
 • › 7. Magyar népi kultúra. Szöveggyűjtemény a Magyar népi kultúra című tankönyvhöz. 2. javított kiadás. Ábel Kiadó. Kolozsvár, 2008.
 • Volume redactate
 • › 1. Erdélyi és partiumi farsangok. Kriza János Néprajzi Társaság 4. Évkönyve. Kolozsvár 1996. p. 280.
 • › 2. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság 5. Évkönyve. Kolozsvár 1997. p. 343.
 • › 3. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 6. Kolozsvár, 1998. p. 288.
 • › 4. Modele de convieţuire în Ardeal. Zabala. Colectia Kriza 2. Cluj, 1999. p. 168.
 • Redactare de volum
 • › 5. Népzenei tanulmányok. A Torockón 1997. október 25-én szervezett népzenei találkozó előadásai. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1999. p. 179.
 • Volume redactate
 • › Csángósors. Moldvai csángók a változó időkben. A Magyarságkutatás Könyvtára XXIII. Teleki László Alapítvány. Budapest 1999. p. 297.
 • › Vámszer Géza: Helytörténeti adatok a hajdani Csík vármegye (Csík, Gyergyó és Kászon) településtörténetéhez. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2000. p. 192.
 • › Magyar népi kultúra. Szöveggyűjtemény. Erdélyi Tankönyvtanács.Kolozsvár 2001.p. 350.
 • › Nagy István: Hopp Istók, jó estét…. Szatmári betlehemesek. KJNT. Kolozsvár, 2001.p. 146.
 • › Kalotaszeg bibliográfiája. KJNT. Kolozsvár, 2001. p. 80.
 • › Háromszék néprajzi és honismereti bibliográfiája (1844-2002). KJNT Értesítője,XIII.1-2.p. 188.
 • › Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 12. Anyakönyves vizsgálatok erdélyi településeken. Kolozsvár, 2004. (szerk. Szabó Árpád Töhötömmel együtt). p.248.
 • › Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005. (szerk. Kinda Istvánnal együtt) p. 356.
 • › A moldvai csángók bibliográfiája. Összeállította: Ilyés Sándor. Szerkesztette: Ilyés Sándor – Pozsony Ferenc – Tánczos Vilmos. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2006. p. 376.
 • › Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15. Kolozsvár, 2007. (szerk. Ilyés Sándorral együtt) p. 258.
 • › Orbaiszék változó társadalma és kultúrája. Csángó Néprajzi Múzeum Kiadványai 1. Kriza János Néprajzi Társaság – Pro Museum Egyesület – Kovászna Megyei Kulturális Központ. Sepsiszentgyörgy, 2007. (szerk. Kinda Istvánnal együtt) p. 364.
 • › Lokális és transznacionális csángó életvilágok. Szerkesztette: Ilyés Sándor – Peti Lehel – Pozsony Ferenc. Kriza János néprajzi Társaság. Kolozsvár 2008. p. 444.
 • › Local and Transnational Csángó Lifeworlds. Kriza János Ethnographical Society. Cluj-Napoca 2008. p. 354.
 • Studii în volume
 • › A hajdúkkal induló lány balladájának újabb változatai. NyIrK XXIV. (1980). 1. 69-80.
 • › 2. „Virrasztóbeli keserves nótáink”. Népballadák közössége és szertartása. Korunk XL. évf. (1981). 10. sz. 735-738.
 • › Természetközpontú világ. TETT 1987. 2. sz. 5-8.
 • › 4. Gyertyános – egy Gyimesből kirajzott település. Honismeret XVIII. évf. (1990). 5-6. sz. 100-102.
 • › Csorgóújítás és esővarázslás a sónai szászoknál. Művelődés XL. évf. (1991). 1. sz. 22-28.
 • › 6. Látomások a vallásos közösségek életében. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében I. Szerk. Lackovits Emőke. Veszprém 1991. 184-193.
 • › 7. Csorgóújítás és esővarázslás a sónai szászoknál. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. Budapest 1991. 451-458.
 • › 8. Tavaszi esővarázslás a háromszéki Szörcsén. In: Kultúra és tradíció I. Tanulmányok Ujváry Zoltán tiszteletére. Szerk. Viga Gyula. Miskolc 1992. 189-204.
 • › Aprószentekezés Csíkkászonban. Művelődés XL. évf. (1991). 11-12. sz. 52-55.
 • › Zártkörű asszonymulatságok Erdélyben. Művelődés XLI. évf. (1992). 2. sz. 21-25.
 • › Erdélyi farsangok. Korunk III. évf.(1992). 2. sz. 100-104.
 • › 12. Egy gyimesvölgyi köszöntővers szövegelemzése. In: KJNT Évkönyve I. Kolozsvár 1992. 148-164.
 • › Lakodalom a moldvai Klézsén. Művelődés XLI. évf. (1992). 12. sz. 34-36.
 • › 14. Nyelvhasználat és az identitás viszonya a moldvai csángóknál. In: Moldovának szép táiaind születtem. Szerk. Péterbencze Anikó. Jászberény 1993. 110-114.
 • › 15. A háromszéki magyarajkú cigányok vallásos hitélete. In: Barna Gábor (szerk..): Cigány néprajzi tanulmányok 1. Budapest 1993. 76-80.
 • › Újesztendőhöz kapcsolódó szokások a moldvai csángóknál. Néprajzi Látóhatár III. évf. (1994). 1-2. sz. 151-166.
 • › 17. Húsvéti határkerülés Felsőháromszéken és történeti előzményei Erdélyben. In: Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére II. Szerk. Novák László. Szentendre 1994. 399-406.
 • › 18. Magyar szórványok az egykori szász Királyföldön. Művelődés XLVI. évf.(1994). 10. sz. 31-34.
 • › Az erdélyi szászok karácsonyi szokásai. Művelődés XLVI. évf. (1994). 12. sz. 32-37.
 • › Erdélyi szász farsangi szokások. Művelődés XLVIII. évf. (1995). 2. sz. 27-30.
 • › A szentsír állítása és őrzése Erdélyben. In: KJNT Évkönyve 3. Kolozsvár 1995. 263-290.
 • › Zabolán talált kandallócsempék. Ethnographia 104. évf. (1993). 2.sz. 499-522.
 • › 23. Leány- és asszonyegyletek az erdélyi szászoknál. Művelődés XLVIII. évf. (1995). 6. sz. 32-33.
 • › Önismeretünk szolgálatában. Művelődés XLVIII. évf. (1995). 3. sz. 32-33.
 • › 25. Sachsisch-ungarische Lebengemeinschaft in Siebenbürgen. In: Kultúrák találkozása – kultúrák konfliktusai. Az V. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai. Békéscsaba 1993. október 7-9. Szerk. Kruppa András – Eperjessy Ernő – Barna Gábor. Békéscsaba – Budapest 1995. 166-172.
 • › 26. Der sachsische Einfluss auf den ungarischen Brauchtumskalender in Siebenbürgen. In: Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Hermannstadt – Sibiu. Band 38. (1995). Nr.1-2. 45-52.
 • › 27. Farsangi szokások Háromszéken. In: Erdélyi és partiumi farsangok. Szerk. Barabás László – Pozsony Ferenc – Zakariás Erzsébet. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 4. Kolozsvár 1996.96-136.
 • › 28. A moldvai csángók identitásának összetevőiről. In: Magyarságkutatás 1995-96. A Magyarságkutatás könyvtára XX. Szerk. Diószegi László. Budapest, 1996.105-112.
 • › 29. Etnokulturális folyamatok a moldvai csángó falvakban. In: Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. Az 1995-ben megrendezett konferencia anyaga. Szerk. Katona Judit-Viga Gyula. Miskolc, 1996. 173-180.
 • › 30. Változások az erdélyi cigánytársadalom életében. Keresztény Szó. Katolikus kulturális havilap. Kolozsvár VIII. évf.(1997. április) 4. sz. 2-4.
 • › 31. Vallásos tárgyak egy moldvai csángó család környezetében. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében II. Szerk. Lackovits Emőke. Veszprém-Debrecen, 1997. 174-180.
 • › Újesztendei szokások a moldvai csángóknál. In: Kriza János Néprajzi Társaság 5. Évkönyve. Szerk. Pozsony Ferenc, Tánczos Vilmos és Zakariás Erzsébet. Kolozsvár 1997, 303-323.
 • › Egy moldvai csángó család vallásos tárgyai. In: Kriza János Néprajzi Társaság 5. Évkönyve. Szerk. Pozsony Ferenc, Tánczos Vilmos, Zakariás Erzsébet. Kolozsvár 1997, 240-247.
 • › Látomások a moldvai csángó falvakban. In: Kriza János Néprajzi Társaság 5. Évkönyve. Szerk. Pozsony Ferenc, Tánczos Vilmos, Zakariás Erzsébet. Kolozsvár 1997. 248-258.
 • › A háromszéki magyarajkú cigányok vallásos és hitélete. Keresztény Szó VIII. évf. (1997). 8. sz. 15-19.
 • › 36. A szokáskutatás fogalmi, módszertani és terminológiai kérdései. Székelyföld. Kulturális folyóirat. Csíkszereda. I. évf. (1997). 1. sz. 88-97.; 2. sz. ; 3. sz. 83-93.
 • › 37. Erdélyi magyar legényegyletek és társulások. In Európából Európába. Tanulmányok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. Néprajzi Látóhatár VI. évf. (1997). 1-4. sz. 464-482.
 • › 38. Egy moldvai csángó falu társadalmáról. In: Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai (1994. október 28-30.). Csángó füzetek 2. sz. Szerk. Halász Péter. Budapest 1997.16-23.
 • › 39. Látomások a moldvai csángó falvakban. In: Eksztázis, álom, látomás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Tanulmányok a transzcendensről I. Szerk. Pócs Éva. Budapest-Pécs 1998. 72-80.
 • › Az elveszett juhait kereső pásztor zenés-táncos változata a lemhényi Szent György-napi szokásokban. Művelődés LI. évf. (1998). 4. sz. 30-33.
 • › Protestáns közösségek néprajzi vizsgálata. In: Táborvezetők Könyve. Tanácsok keresztyén táborzásra. Szerk. Buzogány Dezső. Kolozsvár 1997. 75-77.
 • › 42. Vallási néprajz. In: Táborvezetők Könyve. Tanácsok keresztyén táborzásra. Buzogány Dezső. Kolozsvár 1997. 78-84.
 • › 43. Lakodalom a moldvai Klézsén. In: Művelődés a közművelődés szolgálatában. Antológia a Művelődés 1990-1994-es évfolyamából. Szerk. Szabó Zsolt. Kolozsvár 1998.159-162.
 • › Csorgóújítás és esővarázslás a szépmezői szászoknál. In: Művelődés a közművelődés szolgálatában. Antológia a Művelődés 1990-1994-es évfolyamából. Szerk. Szabó Zsolt. Kolozsvár 1998. 177-182.
 • › Betlehemezés a bánsági Igazfalván. In: Művelődés a közművelődés szolgálatában. Antológia a Művelődés 1990-1994-es évfolyamából. Szerk. Szabó Zsolt. Kolozsvár 1998. 175-177.
 • › Változások az erdélyi magyar cigány társadalom életében. In: Tanulmányok a cigányságról és hayományos kultúrájáról. Szerk. Bari Károly. Gödöllő 1998. 111-118.
 • › 47. Kakas az erdélyi folklórban. In: Állatábrázolás a magyar néphagyományban. Szerk. Füvessy Anikó. Debrecen 1998. 281-310.
 • › Erdélyi szomszédságok. In: Ethnographia CVIII. (1997). évf. 1-2. sz. 235-264.
 • › Turizmus és népszokások. In: A turizmus mint kulturális rendszer. Szerk. Fejős Zoltán. Budapest 1998, 125-129.
 • › Egyház, népi kultúra és identitás kapcsolata a romániai magyar szórványközösségekben. In: Szerk. Monok István – Sárközy Péter. A magyar művelődés és a kereszténység. La civilta ungherese e il cristianesimo I-III. Atti del IV Congresso Internationale di Studi Ungheresi Roma – Napoli 9 – 14 settembre 1996. Budapest – Szeged, 1998. 1778-1784.
 • › 51. Népi kultúra és identitás. (Néprajz oktatása a kolozsvári egyetemen). In Hon- és népismeret, néphagyomány az oktató-, nevelőmunkában. Szerk. Karácsony Molnár Erika – Kraiciné Szokoly Mária. Budapest 1998. 201-205.
 • › 52. Román kolindák és magyar karácsonyi énekek motívumegyezései. In: Az együttélés évezrede a Kárpát-medencében. A VI. Nemzetközi Néprajzi Kisebbségkutató Konferencia előadásai. Békéscsaba 1996. október 2-5. Szerk. Eperjessy Ernő – Grin Igor – Krupa András. Békéscsaba-Debrecen, 1998. 225-244.
 • › 53. A történeti emlékezet képei Zabolán. In: Történelem és emlékezet. Művelődéstörténeti tanulmányok a szabadságharc 150.évfordulója alkalmából.Szerk.Kríza Ildikó.Bp.1998. 241-246.
 • › 54. Despre Zăbala. In: Modele de convieţuire în Ardeal. Szerk. Pozsony Ferenc, Anghel Remus Gabriel. Cluj, 1999. 7-19.
 • › 55. Istorie şi memorie. Vehiculări simbolice în spaţiul privat. In: Modele de convieţuire în Ardeal. Szerk. Pozsony Ferenc, Anghel Remus Gabriel. Cluj, 1999. 31-37.
 • › 56. Vénleányok és vénlegények csúfolása Erdélyben. Inflamarea fetelor bătrâne şi a burlacilor în Ardeal. In Szokás és erkölcs – Obiceiuri si moravuri. Szerk. Zsigmond Győző. Bukarest – Bucuresti, 1999. 63-97.
 • › Modelele convieţuirii comunităţilor etnice din Ardeal. In Conferinta nationala de Bilingvism 16-17. iunie 1997. Bucuresti, 1999. 46-54.
 • › Gróf zabolai Mikes Kelemen és az erdélyi Mátyás-huszárezred. Acta 1999. II. Sepsiszentgyörgy, 69-71.
 • › Cohabitation Patterns of Ethnic Communities in Transilvania. In: Ladislau Gyémánt (coord.): European Tradition and Experiences. Cluj-Napoca 1999.116-124.
 • › Öregek Erdély változó társadalmában. In Cseri Miklós – Kósa László – T. Bereczki Ibolya (szerk.) Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. A Magyar Néprajzi Társaság 2000. október 10-12. között megrendezett vándorgyűlésének előadásai. Szentendre, 737-744.
 • › Homoród menti magyar népszokások. In: Cseke Péter – Hála József (szerk.): A Homoród füzes partján. Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határán fekvő vidékről. Ppro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda 2000. 243-257.
 • › Szentsír állítása és őrzése Erdélyben. In: L. Imre Mária (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát- medencében III. Dunantúli Dolgozatok. Néprajzi Sorozat 3. Pécs, 2000. 237-248.
 • › Egy Szeben megyei magyar szórványközösség. Erdélyi Múzeum LXII.(2000)3-4. 185-192.
 • › Vázlat Erdély népi kultúrájáról. In: Bihari Zoltán (szerk.): Magyarok a nagyvilágban. Kárpát-medence. CEBA Kiadó. Budapest 2000. 431-444.
 • › Modele de convietuire in satele transilvanene. In: Elena Rodica Coltea (red.): Modele de Convietuire in Europa Centrala si de Est. Complexul Muzeal Arad. Colectia Minoritati 2. Arad 2000. 21-35.
 • › Models of Coexistence in Transylvanian Villages. In: Gráfik Imre (ed.): The minorities at the turn of millenium. (Chances, possibilities, challenges). Budapest, 2001. 83-98.
 • › Együttélési modellek erdélyi falvakban. In: Borbély Anna (szerk.): Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében. A 10. Élőnyelvi Konferencia Előadásai. Budapest, 2000. 173-180.
 • › Magyar tudományos műhelyek Erdélyben. Info-Társadalomtudomány 51. szám (2000. december). Budapest, 31-42.
 • › Társadalomnéprajzi eredmények Erdélyben. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság évkönyve 9. Kolozsvár 2001. 195-215.
 • › Családkutatás erdélyi magyar szórványközösségekben. In: Keszeg Vilmos – Viga Gyula (szerk.): Ünnepi írások a 80 esztendős Nagy Olga tiszteletére. Néprajzi Látóhatár X. évf. (2001). 1-4. sz. 181-200.
 • › Az erdélyi cigánykutatások eredményei. The Achievements and Tasks of Gypsy Research in Transylvania. In. Bódi Zsuzsanna (szerk.): Cigány néprajzi kutatások Közép- és Kelet-Európában. Cigány Néprajzi Tanulmányok 10. Budapest 2001. 12-32.
 • › . Identitate şi mobilitate la ceangăii din Moldova. In: Murvai Olga (red.): Lingua Pax I. Interculturalitate şi democraţie. Ed. Cavallioti. Bucureşti 2001, 174-183.
 • › . Szászok és magyarok a XVI. század végi Kolozsvárt. In: Dáné Tibor Kálmán-Egyed Ákos- Sipos Gábor-Wolf Rudolf (szerk.): Kolozsvár 1000 éve. A 2000. október 13-14-én rendezett konferencia előadásai. Kolozsvár 2001. 38-44.
 • › Viaţa socială a romilor din Transilvania. Das Sozialleben der Roma aus Siebenbürgen. Elena Rodica Coltea (red.): Identitate – alteritate – multiculturalitate. Lucrările Simpozionului Internaţional Interdisciplinar 26-27. aprilie 2001. Complexul Muzeal Arad, Colecţia Minorităţi 3. Arad 2001. 283-300.
 • › Curch Life in Moldavian Hungarian Communities. In: Diószegi László (ed.): Hungarian Csángós in Moldavia. Teleki László Foundation – Pro Minoritate Foundation. Budapest, 2002. 83-116.
 • › The Historical Consciousness of the Moldvaian Csángós. Hungarian Heritage Volume 3. European Folklore Institute. Budapest, 2002. 28-41.
 • › A moldvai csángók történeti tudata. Néprajzi Látóhatár XI. évf. (2002). 1-4. 341-362.
 • › 78. Ceangăii din Moldova. Moldvai Magyarsag – Gazeta Maghiarilor Ceangăi din Moldova XII. evf. (2002). 9. sz. 10-11., 10. sz. 16-17., 11. sz. 18-19.
 • › Káposztatermelők Kézdivásárhelyen és környékén. In: Szilágyi Miklós (szerk.): Utak és útvesztők a kisüzemi agrárgazdaságban 1990-1999. MTA Néprajzi Kutatóintézet – MTA Társadalomkuttaó Központ. Budapest, 2002. 261-270.
 • › Vecinătăţile din Transilvania. In: Mihăilescu Vintilă (cord.): Vecini şi Vecinătăţi în Transilvania. Colecţia de antropologie 1. Paideia. Bucureşti, 2002. 13-50.
 • › Gazdasági élet a moldvai magyaroknál. In: Zsigmond Győző (szerk.): Népi mesterség, népművészet. Magyar Köztársaság Kulturális Központja. Bukarest, 2002. 103-120.
 • › Viaţa ecnomică a maghiarilor din Moldova. In: Zsigmond Győző (red.): Meşteşug şi artă populară. Centrul Cultural Maghiar. Bucureşti, 2002. 121-134.
 • › Samanizmus és medvekultusz Moldvában? In: Csonka Takács Eszter – Czövek Judit – Takács András (szerk.): Mir – Susné – Xum. Tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére II. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2002. 745-761.
 • › Magyarok, románok és cigányok a háromszéki Zabolán. In: Bakó Boglárka (szerk.): Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. MTA Társadalomkutató Központ. Budapest, 2003. 109-138.
 • › A moldvai csángó-magyar falvak társadalomszerkezete. Pro Minoritate 2003. Nyár. Budapest, 142-165.
 • › Hussitismus und Protestantismus in Moldavien. In: Elek Bartha – Veikko Anttonen (ed.): Ethnographica et Folkloristica Carpathica 12-13.Debrecen-Turku, 2002. 203-216.
 • › A moldvai csángók érdekvédemi törekvései 1989 után. Korunk XIV. (2003). 9. 3-20.
 • › Dialectul ceangăilor din Moldova. Moldvai Magyarság – Gazeta Maghiarilor Ceangai din Moldova XIII. (2003). 2. 8-9., 3. 12-13., 4. 10-11.
 • › A moldvai csángók nyelvjárása. Moldvai Magyarság – Gazeta Maghiarilor ceangai din Moldova XIII. (2003). 2. 10-11., 3. 14-15., 4. 11-13.
 • › A csángók magyar nyelvű folklórja. Moldvai Magyarság – Gazeta Maghiarilor Ceangai din Moldova XIII. (2003). 5. 14-15., 6. 14-15., 7. 10-11.
 • › Folclorul în limba maghiară a ceangăilor. Moldvai Magyarsag – Gazeta Maghiarolir Ceangăi din Moldova XIII. (2003). 5. 16-17., 6. 12-13., 11. 12-13.
 • › Viaţa economică în satele ceangăieşti din Moldova. Moldvai Magyarsag – Gazeta Maghiarilor Ceangăi din Moldova XIII. (2003). 8. 8-9., 9. 6-7., 10. 10-11.
 • › A moldvai csángó falvak gazdasági élete. Moldvai Magyarság – Gazeta Maghiarilor ceangai din Moldova XIII. (2003). 8. 10-11., 9. 8-9., 10. 12-13.
 • › Viaţa religioasă a comunităţilor maghiare din Moldova. Moldvai Magyarsag – Gazeta Maghiarilor Ceangăi din Moldova XIII. 2003). 11. 10-11.,
 • › 95. Egyházi élet a moldvai magyar közösségekben. Moldvai Magyarság – Gazeta Maghiarilor Ceangai din Moldova XIII. (2003). 11. 12-13., 12. 14-15.
 • › 96. Háromszék népi kultúrájáról. Háromszék népi kultúrájának kutatásáról. In: Pozsony Ferenc – Jakab Albert Zsolt: Háromszék néprajzi, honismereti bibliográfiája. KJNT Értesítője XIII. (2003). 1-2. Kolozsvár, 7-13.
 • › 97. A moldvai csángók identitásáról. Erdélyi Napló XIII. évf. (2003.) 44. sz. 11., 45. sz. 11.
 • › 98. Néprajzi gyűjtemények az erdélyi múzeumokban. Magyar Múzeumok X. évf. (2004) 1. sz. 25-27.
 • › 99. A moldvai magyar nyelvű folklór jelentősége. In: Andrásfalvy Bertalan – Domokos Mária – Nagy Ilona (szerk.): Az Idő rostáján. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. II. kötet. Budapest, 2004. 267-284.
 • › Múlt és jövő a moldvai csángó falvak gazdasági szerkezetében. In: Borsos Balázs – Szarvas Zsuzsa – Vargyas Gábor (szerk.): Fehéren, feketén Varsánytól Tititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére I. Budapest, 2004. 349-364.
 • › Nyelv- és kultúraváltás a moldvai csángó falvakban. In: Kiss Jenő (szerk.): Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 221. Budapest, 2004. 197-203.
 • › Új rendszerek, új stratégiák. Korunk Harmadik folyam XVI. (2005) 4. 16-19.
 • › Samanizmus és medvekultusz Moldvában? Csodaszarvas. Őstörténet, vallás és néphagyomány I. Szerk. Molnár Ádám. Budapest, 2005. 157-172.
 • › Meztelenség és erotika az erdélyi és a moldvai magyar népszokásokban. Tibiscum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XIV. Szolnok 2004. 301-304.
 • › Jánó Ilona látomásairól. In: Kóka Rozália: ,,Bételjesítem Isten akaratját…” A lészpedi Szent leány látomásai. Közreadja: Kóka Rozália Pozsony Ferenc és Pócs Éva tanulmányával. L Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék. Budapest, 2006. 223-229.
 • › Magyar néprajzi gyűjtemények az erdélyi múzeumokban. In: Selmeczi Kovács Attila (szerk.): Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság. Veszprém, 2006. 176-187.
 • › Szórványok hétköznapjai. In: Balogh Balázs – Bodó Barna – Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. Lucidus Kiadó. Budapest, 2007. 49-59.
 • › Emlékünnepségek Erdélyben és Háromszéken. In: Cziprián-Kovács Lóránd – Kozma Csaba (szerk.): Háromszékiek Háromszékről. Társadalomtudományi írások. Státus Kiadó. Sepsiszentgyörgy – Csíkszereda, 2007. 210-238.
 • › Szász hatás az erdélyi népszokásokban. In: Kovács Szilamér – Bakk Miklós – Sylvester Zoltán (szerk.): Háromszéki kutatók doktori disszertációi 1. Kovászna Megyei Művelődési Központ. Sepsiszentgyörgy, 2007. 118-128.
 • › Három korszak az erdélyi cigányközösségek kutatásának történetében. In: Ilyés Sándor – Pozsony Ferenc (szerk.): Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15. Kolozsvár, 2007. 9-26.
 • › Tájházak Erdélyben. Acta Siculica. Sepsiszentgyörgy 2007. 551-556.
 • › Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei. In: Cseri Miklós – Füzesi Endre (szerk.): Ház és ember. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve 20. Szentendre, 2007. 21-44.
 • › Minoritatea unei minorităţi. Românii din secuime. In: Botoşineanu Luminiţa – Dănilă Elena – Holban Cecilia – Ofelia Ichim (red.): Români majoritari/Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice. Academia Română. Institutul de Filologie Română „Al. Philipide”. Editura Alfa. Iaşi 2007. 841-846.
 • › Etnikai és demográfiai folyamatok Zabolán. In: Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.): Orbaiszék változó társadalma és kultúrája. Csángó Néprajzi Múzeum Kiadványai 1. Kriza János Néprajzi Társaság – Pro Museum Egyesület – Kovászna Megyei Kulturális Központ. Sepsiszentgyörgy 2007. 237-271.
 • › Társadalmi élet a moldvai csángó falvakban. In: Ilyés Sándor – Peti Lehel – Pozsony Ferenc (szerk.): Lokális és transznacionális csángó életvilágok. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 2008. 289-312.
 • › Village Social Structure at the Moldavian Csángós. In: Sándor Ilyés – Lehel Peti – Pozsony Ferenc (ed.): Local and Transnational Csángó Lifeworlds. Kriza János Ethnographical Society. Cluj-Napoca 2008. 223-242.
 • › A moldvai csángók történeti tudata. In: Papp Richard – Szarka László (szerk.): Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. Zenta 2008. 79-94.
 • › Secuii sâmbătişti. In: Aurel Chiriac – Narcisa Ştiucă – Sabina Horvath (coord.): Patrimoniul etnologic. Concepte, atitudini, tendinţe. Caietele ASER 3/2007. Editura Muzeului Ţării Crişurilor. Oradea 2008. 339-346.
 • › Székelykapuk Kolozsváron? Acta Siculica. Székely Nemzeti Múzeum. Sepsiszentgyörgy 2008. 639-652.
 • › Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei. In: Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Árpád Tühütüm (szerk.): Kultúrakuttaások és értelmezések. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 2008. 157-222.
 • › Gazdasági élet Zabolán az első világháború idején egy zabolai tüzér leveleinek tükrében. In: Ilyés Sándor – Keszeg Vilmos (szerk.): Az eltűnt katona. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. Kolozsvár 2008. 189-204.
 • Articole şi recenzii
 • › Prezentul baladelor populare maghiare in judetul Covasna. In: Buletinul Stiintific al Societatii Studentesti de Etnografie si Folclor. Vol. II. Baia-Mare 1981. 97-100.
 • › 2. Népmese és esztétikum. Ism. Nagy Olga: A táltos és törvénye. Bukarest 1978. In: Napoca Universitara VI. 1979. nr. 1. 5. p.
 • › 3. Fordulj, kicsi, tanuld meg! avagy az áthagyományozódás útjai. In: Falvak Dolgozó Népe II. Sorozat XXXVII. évf. 1981. 1760.sz. 5.
 • Articole în reviste
 • › Legyen modell a fiataloknak. Népismereti Dolgozatok. In: A Hét. XII. évf. 1981. 1. sz. 10.
 • Articole şi recenzii
 • › Így tudom, így mondom. In: Falvak Dolgozó Népe II. Sorozat XXXVII. évf. 1981. 1780.sz. 4.
 • › Ráduly János tevékenységének újszerűsége. In: Falvak Dolgozó Népe II. Sorozat. XXXVII. évf. 1981. 1770. sz. 5.
 • › Pozsony Ferenc háromszéki gyűjtéséből. In: Bölcsőringató. Az Igaz Szó Évkönyve. Marosvásárhely, 1984. 144-146.
 • › 8. Ismertetés. Seres András: Barcasági magyar népköltészet és népszokások. Bukarest 1984. In: Utunk XXXIX. évf. 1984. 43.sz. 1878. sz.
 • › Karácsonyi székely regösének Homoródremetéről. Székely Újság I. évf. 1989. 2. sz.
 • › Gondolatok Kodály Zoltán portréja mellé. Székely Újság II. évf. 1990. 4. sz.
 • › Behívó. Székely Újság II. évf. 1990. 8. sz.
 • › A húsvéti ünnepkör néprajzi vonatkozásai. Székely Újság II. évf. 1990. 17. sz.
 • › Pünkösd néprajzi vonatkozásai. Az Ige. Gyűlekezeti lap. Kovászna 1990. 3. sz. 8-9.
 • › A Kriza János Néprajzi Társaság. Honismeret XIX. évf. 1991. 1. sz. 85-86.
 • › Megállt Krisztus a Szeret partján. Művelődés XXXIX. évf. 1990. 11-12. sz. 28.
 • › Karácsonyi népénekek. Művelődés XXXIX. évf. 1990. 11-12. sz. 29-30.
 • › 17. Kézdialmási betlehemezés. Finta Géza 1931-es kéziratos füzetéből. Művelődés XXXIX. évf. 1990. 11-12. sz. 31-33.
 • › Felavatták Kriza János szobrát Nagyajtán. Művelődés XL. évf. 1991. 7-8. sz. 5.
 • › 18. A falusi társadalmak jelenkutatásának újabb lehetőségei. In: Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 1991. 2. sz. 9-10.
 • › Horváth Istvánra, a néprajzosra emlékezve. Művelődés XL. évf. 1991. 9. sz. 2.
 • › Egy háromszéki fazekasközpont kandallócsempéi I. Művelődés XL. évf. 1991. 10. 22-23.
 • › 22. Az azonosság felmutatása. Művelődés XL. évf. 1991. 11-12. sz. 14. In: Művelődés a közművelődés szolgálatában. Antológia a Művelődés 1990-1994-es évfolyamaiból. Szerk. Szabó Zsolt. Kolozsvár 1998.28-29.
 • › Egy háromszéki fazekasközpont kandallócsmpéi II. Művelődés XLI. 1992. 4. sz. 14-15.
 • › Megyénkben a Válaszút együttes. Szabadság IV.évf.1992.93.sz.
 • › Ahol hiányzik a kezdeményezés és a kompetencia. Romániai Magyar Szó (Új Sorozat), 1992.évf. 856-857. sz. 7.
 • › Betlehemezés a bánsági Igazfalván. Művelődés XLI. évf. 1992. 12. sz. 34-36.
 • › Múlt időben Gazdáné Olosz Elláról. Az Ige IV. évf. 1. sz. 1993. 14.
 • › Népek táncai. Szabadság V. évf. 1993. 129. sz.
 • › Köszöntjük Jagamas Jánost. In: Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 1993. 1. sz. 37.
 • › 30. Német nyelvű kiadványok az erdélyi szász népi kultúráról. In: Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 1993. 1. sz. 41-42.
 • › Gyimesfelsőloki betlehemezés. Művelődés XLII. évf. 1993. 12. sz. 28-31.
 • › 32. Hopp Lajos – Küllős Imola – Voigt Vilmos: A megváltozott hagyomány. Budapest 1988. Ism. In: Anuarul Arhivei de Folclor XII-XIV. 1991-1993. Cluj-Napoca, 1993. 557-559.
 • › Keszeg Vilmos: A folklór határán. Bucuresti 1991. Ism. Anuarul Arhivei de folclor XII-XIV. 1991-1993. Cluj-Napoca, 1993. 564-565.
 • › 34. Néptánckutatók vándorgyűlése Sepsiszentgyörgyön. In: Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője III. évf. 1993. 2. sz. 16-17.
 • › Erkölcsi értékrend. Kérdőív. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője III. 1993. 2. sz. 27-29.
 • › Húsvéti szentsírállítás. Kérdőív. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője III. 1993. 2. 29-30.
 • › Tavaszi népszokások. Kérdőív és útmutató. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője III. évf. 1993. 2. sz. 30-31.
 • › Studii şi comunicări. Etnologie. Tom VII. Sibiu. 1993. Ism. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője III. évf. 1993. 2. sz. 44.
 • › Kunt Ernő (1948-1994). Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 1996. 3-4. sz. 46.
 • › Gunda Béla (1911-1994). Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 1996. 3-4. sz. 47-48.
 • › A Bányai-díjas Sípos László laudációja. Művelődés LI. évf. (1998). 1. sz. 14.
 • › Carnavalul popular din Ardeal. Info-Art (Centrul Creatiei Populare Cluj) nr. 9. p. 6-9. (1998. ianuarie-februarie)
 • › Kriza János Néprajzi Társaság Kolozsvár. folkMAGazin (Budapest) V. évf. (1998).1. 23.
 • › 44. Bevezető. Tájházak, vidéki múzeumgyűjtemények fejlesztésének lehetőségei című (Zabola 1997. szeptember 12-14.) konferencia anyaga. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője VII. évf. (1997). 1-2. sz. 4-6.
 • › Binder Pál (1935-1995). Néprajzi Hírek XXIV. évf. (1995). 1-4. sz. 82-83.
 • › 46. Kós Károly (Sztána 1919. augusztus 31.- Kolozsvár 1996. február 29.) Néprajzi Hírek XXV. évf. (1996). 1-4. sz. 66-67.
 • › 47. Az olvasóhoz. In: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 6. Szerk. Pozsony Ferenc. Kolozsvár 1998. 5-6.
 • › 48. Dr. Kós Károly (1919-1996). Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője VII. évf. (1997). 3-4. sz. 30-31.
 • › Nagy Jenő (1916-1996). Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője VII. (1997). 3-4. 35-38.
 • › Molnár István (1910-1997).Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője VII. (1997) 3-4. 38-40.
 • › 51. Az olvasóhoz. In Tájházak fejlesztésének lehetőségei Erdélyben. Szerk. Pozsony Ferenc. KJNT Értesítője 1999/3-4. sz. p. 3.
 • › 52. 25 éves a Csernátoni Múzeum. In Tájházak fejlesztésének lehetőségei Erdélyben. Szerk. Pozsony Ferenc. KJNT Értesítője 1999/3-4. 37-39.
 • › 53. Változó ünnep és közösség. Szempont.A Krónika hétvégi melléklete. I. évf. 48. sz. (1999. december 24.). p. 15.
 • › Fél évszázados kutatómunka. A Hét XXXI. (2000). évf. (2000. január 27.). p.6.
 • › 55. Az olvasóhoz. Csík vármegye településtörténete.Szerk. Pozsony Ferenc.Csíkszereda 2000.5-6.
 • › Búcsú Demény István Páltól (1949-2000). Erdélyi Múzeum LXII. (2000) 1-2. 104-106.
 • › Szőcs Lajos laudációja az EMKE Bányai János dijának átadása alkalmával. Művelődés LV. évf. (2002). 1. 14-15.
 • › The Kriza János Ethnographical Society. Hungarian Heritage Volume 3. Bp., 2002. 77-79.
 • › Búcsú Demény István Páltól (1949-2000). Ethnographia 112. (2001). évf. 1-2. 248-250.
 • › Mióta protestáns a zabolai vártemplom? Háromszék XIV. évf. (2003). 4042.sz. 2003. december 17.
 • › Csángó múzeum Zabolán. Magyar Múzeumok X. évf. (2004) 1. sz. 38.
 • › Az utolsó transzilvanista. In: Ambrus Attila (szerk.): In memoriam dr. Binder Pál. Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület – Brassói Lapok. Brassó, 13-16.
 • › Könyvészet, Bibliographie, bibliografie. In: Ambrus Attila (szerk.): In memoriam dr. Binder Pál. Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület – Brassói Lapok. Brassó, 2005. 55-58.
 • › The Csángó Museum in Zabola. Hungarian Heritage Volume 6. European Folklore Institute. Budapest, 2005. 94-96.
 • › Húsvéti népszokások Erdélyben. Az út XXXII. (2006) 1. 33-36.
 • › Interjú Szabó T. Attilával. Művelődés LIX. (2006) 5. 13-16.
 • › Csángó Néprajzi Múzeum a háromszéki Zabolán. In: Molnár Ádám (szerk.): Csodaszarvas. Őstörténet, vallás és néphagyomány II. Molnár Kiadó. Budapest, 2006. 183-188.
 • › Kallós Zoltán 80 éves. In: Ilyés Sándor – Jakab Albert Zsolt (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője XIV. (2006) 1-2. 3-5.
 • › ,,…ha több lehetőség lett volna, több mindent lehetett volna csinálni…” Kallós Zoltánnal beszélget Pozsony Ferenc. In: Ilyés Sándor – Jakab Albert Zsolt (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője XIV. (2006) 1-2. 31-58.
 • › Zsók Béla (1939-2006). Hírhordó. Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének Hírlevele IX. (2007). 2. (40.) 9-11.
 • › A varázsmesétől a mítosztalan falukutatásig. Nagy Olga (1921-2006). Korunk III. folyam XVIII. 4. 71-74.
 • › Az arctalan közösségtől az egyéniesített társadalom- és kultúrakutatásig. (ism. Keszeg Vilmos (szerk.): Specialisták. Életpályák és élettörténetek I-II. Scientia Kiadó. Kolozsvár, 2005.) Korunk III. folyam XVIII. 7. 103-107.
 • › Erdély Néprajzi Múzeuma. Magyar Múzeumok XIII. (2007). 2. 10-11.
 • › Nagy Olga (1921-2006). Acta Siculica. Székely Nemzeti Múzeum. Sepsiszentgyörgy 2007. 757-759.
 • › Incze László (1928-2007). Acta Siculica. Székely nemzeti Múzeum. Sepsiszentgyörgy 2007. 768-770.
 • › Gazda László (1933-2007). Acta Siculica. Székely Nemzeti Múzeum. Sepsiszentgyörgy 2007. 771-775
 • › Fejér Miklós emlékezete. Háromszék XX. (2008. május 14.) 5374. 7.