Pozsony Ferenc

FeriKép

Születési helye: Zabola (Háromszék, Erdély, Románia)

Születési időpontja: 1955. április 16.

Édesanyja neve: Kovács Erzsébet

Apja neve: Pozsony Ferenc

Családi helyzete: nős

Felesége neve és foglalkozása: Katalin-Rita, közgazdász, vállalkozó

Gyermekei: Viola (26 éves), Borbála (23 éves)

Tanulmányai:

1962-1970: Zabola, Általános Iskola

1970-1974: Kovászna,  Általános Műveltségi Középiskola

1974-1976: munkaszolgálatos sorkatona

1977-1981: Magyar nyelv és irodalom – Orosz nyelv és irodalom szakos egyetemi

hallgató Kolozsvárt a Babes-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán

Oktatói és szakmai tevékenysége:

1981-1982:  tanár Kézdivásárhelyen a 4. számú Általános Iskolában

1982-1990:  tanár Kézdivásárhelyen a 2. számú  Ipari Középiskolában

1990-1998:  egyetemi adjunktus Kolozsvárt a Babes-Bolyai Tudományegyetem MAgyar Nyelv és Kultúra Tanszékén

1997. július: a filológiai (etnológiai) tudományok doktora, a disszertáció címe:

Szász hatás az erdélyi magyar jeles napi szokásokban

1998: egyetemi docens a Magyar Nyelv és Kultúra Tanszéken

2002: egyetemi professzor a Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéken

2005: doktori program vezetője a Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéken

2008-2012: a BBTE Bölcsészettudományi Karának dékánhelyettese

2010: MTA külső tagja

Múzeumi és kiállítási tevékenysége:

1974: tájház alapítása Zabolán (Háromszék)

1989: A moldvai csángók viselete – időszakos kiállítás

(Csernáton Szabadtéri Múzeum)

1992: A moldvai csángók lakáskultúrája – időszakos kiállítás

(Csernáton Szabadtéri Múzeum)

1993: Zabola hagyományos népművészete (Zabola, tájház)

1996: A történelmi emlékezet képei – időszakos kiállítás

(Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár)

1997: A moldvai csángók életmódja (Bukarest, Magyar Kulturális Központ)

1997: Moldvai textíliák – időszakos kiállítás (KJNT székháza, Kolozsvár)

2000: Erdélyi szász szomszédaink hétköznapjai és ünnepnapjai – időszakos kiállítás

(Marosvásárhely, Pro Europa Liga)

2001: Erdélyi szász szomszédaink – időszakos kiállítás (Kolozsvár, KJNT székháza)

2001: Családi élet a moldvai csángó falvakban (Jászberény, Magyarország)

2001: Családi élet a moldvai csángó falvakban (KJNT székháza, Kolozsvár)

2002: Moldvai magyarok (Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy)

2003: A moldvai csángó-magyarok hagyományos népművészete

(Zabola, állandó kiállítás, a zabolai Csángó Néprajzi Múzeum megalapítója)

2005: A zabolai gróf Mikes család képekben (Székely Nemzeti Múzeum,

Sepsiszentgyörgy)

2007: Zabola műemlékei (Csángó Néprajzi Múzeum, Zabola)

2008: A történelmi emlékezet képei (KJNT, Kolozsvár)

2008: Az eltűnt erdélyi szász kultúra nyomában (Matyó Múzeum, Mezőkövesd, Magyarország)

2010: Zabola – egy polgárosult háromszéki falu kulturális öröksége (Polgárok Háza, Budapest, Magyarország)

2011: Juhászélet a háromszéki Zabolán (KJNT, Kolozsvár)

2011: Békebeli otthonok. Polgári lakáskultúra  Háromszéken a 19-20. század fordulóján (Céhtörténeti Múzeum, Kézdivásárhely)

2012: Iskolai élet a háromszéki Zabolán (KJNT, Kolozsvár)

2013: Békebeli otthonok – egy pávai tanítócsalád polgári lakáskultúrája (CSNM, Zabola)

Szakmai kitüntetései:

1989: Jankó János Díj (Magyar Néprajzi Társaság, Budapest)

1997: Magyar Néprajzi Társaság Külföldi Tiszteleti Tagja (Budapest)

1998: Bányai János Díj (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Kolozsvár)

2002: Györffy István Díj (Magyar Néprajzi Társaság, Budapest)

2004: Csángó Kultúráért Díj (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Budapest)

2011:  A Köztársaság Elnökének Érdemérme (A Magyar Köztársaság Elnöke)

Szakmai társaságok tagja:

Kriza János Néprajzi Társaság (Kolozsvár, 1990) alapító tagja és elnöke (1990-2012)

Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár, 1990), választmányi tag

Arbeiktskreis für Siebenbürgische Landeskunde (Gundelsheim-Heidelberg, 1992)

Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság (Budapest, 1996) választmányi tagja, 2011-től alelnöke

Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din România (Bukarest, 2006)

EURETHNO – Réseau de coopération scientifique en ethnologie et historiographie  européennes (Montpellier, 2007)

Külföldi tanulmányutak:

1992: Heidelberg – Gundelsheim (Németország)

1994: Open Society Institute, Praga (Csehország)

1996: La Sapientza Universita, Roma (Olaszország)

1998: Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (Magyarország)

1999: Bornemisza Péter Társaság, Bécs (Ausztria)

2001: MTA Domus Hungarica, Debrecen, Budapest (Magyarország)

2003: Tartui Tudományegyetem (Észtország)

2004: CornellUniversity, Ithaca (USA)

2004: ELTE, Budapest (Magyarország)

2005: Debreceni Tudományegyetem (Magyarország)

2006: Pécsi Tudományegyetem

2009: Szentpétervár és Moszkva (Oroszország)

Vendégtanár:

1994: Vizuális Antropológiai Tanszék, Miskolci Egyetem (Magyarország)

1995: Néprajzi Tanszék, KLTE Debrecen (Magyarország)

1997: Néprajzi Tanszék, JATE Szeged (Magyarország)

2004: Tárgyi Néprajzi Tanszék, ELTE Budapest (Magyarország)

2005: Néprajzi Tanszék, Debreceni Tudományegyetem (Magyarország)

2006: Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, Pécsi Tudományegyetem (Magyarország)

2006: Vizuális Antropológiai Tanszék, Miskolci Egyetem (Magyarország)

2008: Nyíregyházi Egyetem (Magyarország)

2009: Folklore Tanszék. ELTE Budapest (Magyarország)

2011: Jyvaskylan Yliopisto (Finnország)

Egyetemi előadásai:

Bevezetés az etnográfiába

Erdélyi népszokások

Erdély társadalomnéprajza

Erdély népeinek (pl. szászok, örmények, székely szombatosok, cigányok, románok, zsidók stb.) kultúrája és társadalma

Együttélési modellek Erdélyben

Hagyományos közösségek modernizációja: a székelyek

Fontosabb kutatási témái:

1970-1977: háromszéki népi kerámia

1972-1984: háromszéki népballadák cigány közösségekben

1982-2003: a moldvai csángók népköltészete, társadalma és identitása

1985-1997: az erdélyi szászok társadalomszerkezete és népszokásai

1997-2000: az erdélyi magyar szórványközösségek család- és társadalomszerkezete

2004-2007: az észak-erdélyi autópálya hatásai

1997-2005: erdélyi népszokások

2006-2007: lokális identitás a Nyárád mentén

2008: a falusi társadalmak modernizációja

2009: polgárosodás és modernizáció Orbaiszéken

2011: a moldvai csángó kerámia

2012-13: Háromszéki ünnepek, népszokások

2013-14: A székely népi kultúra és reprezentációja

Nyelvismeret: magyar, román, orosz, angol

Publikációk:

I. Önálló kötetek

 

1. Álomvíz martján. Fekete-ügy vidéki magyar népballadák.

Gyűjtötte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Pozsony Ferenc.

Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1984. p. 304.

ISBN 894 511 – 18

 

2. Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet. A klézsei Lőrinc Györgyné

Hodorog Lucától gyűjtötte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Pozsony Ferenc.

Kriza János Néprajzi Társaság   Könyvtára 2. Kolozsvár 1995. p. 287.

ISBN 973 97 066 – 1 – 4

 

3. Az erdélyi szászok jeles napi szokásai. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda 1997. p. 332. ISBN 973-97934-8-6

 

4. Szól a kakas már. Szász hatás az erdélyi magyar jeles napi  szokásokban. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda 1998. p. 327. ISBN 973-9311-26-1

 

5. Festbrauche der siebenbürger Sachsen. Pro-Print Verlag. Miercurea Ciuc, 1999. p. 255.

ISBN 973-9311-50-4

 

6. „Adok nektek aranyvesszőt…” Dolgozatok erdélyi és moldvai népszokásokról. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda 2000. p. 200. ISBN 973-9311-64-4

 

7. Ceangăii din Moldova. Asociaţia Etnografică Kriza János. Cluj, 2002. p. 207. ISBN 973-8439-02-7

 

8. Zabola. Száz Magyar Falu Könyvesháza. Szerk. Botlik József. Budapest, 2002. p. 187.

ISBN 963 86 3317 4

 

9. A moldvai csángó magyarok. Gondolat Kiadó – Európai Folklór Intézet. Budapest, 2005. p. 263. ISBN 963 9610 00 3

 

10. The Hungarian Csángó of Moldova. Corvinus Publishing. Buffalo – Toronto, 2006.

ISBN 1-882785-18-18-5

 

11. Erdélyi népszokások. Egyetemi jegyzet. Néprajzi Egyetemi Jegyzetek 1. Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék. Kolozsvár, 2006. p. 407. ISBN  973-8439-24-8

 

12. Erdély népei. Szászok, örmények, székely szombatosok, cigányok. Néprajzi Egyetemi Jegyzetek 6. Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék. Kolozsvár, 2009. p. 240. ISBN 978-973-8439-46-7

 

13. Zabola. Egy polgárosult orbaiszéki falu kulturális öröksége. Háromszék Vármegye Kiadó. Sepsiszentgyörgy, 2012. p. 248. ISBN 978-606-93290-5-4

 

II. Társszerző:

1. Magyarok a világban. Kárpát-medence. Főszerk. Bihari Zoltán. Ceba Kiadó.

Budapest, 2000. p. 803. ISBN 963-9089-84-2

2. Mihăilescu Vintilă – Coman Gabriela – Pozsony Ferenc – Schiltz Anne – Şoflău Vasile: Vecini şi Vecinătăţi în Transilvania. Ediţia a doua, revăzută şi adăugită. Editura Paideia. Bucureşti, 2003. p. 207. ISBN 973-596-165-2

3. Demény István Pál – Gazda Klára – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc – Tánczos Vilmos: Magyar népi kultúra. Alapfogalmak. Folklór. Anyagi kultúra. Tankönyv. 2. javított kiadás. Szerkesztette: Keszeg Vilmos. Ábel Kiadó. Kolozsvár, 2008. p. 232. ISBN 978-973-114-049-0

4. Andreescu Gabriel – Enache Smaranda – Pozsony   Ferenc: A moldvai csángó magyarok rövid története, nyelvjárása, hagyományos kultúrája és identitása. Scurta istorie, dialectul, cultura tradiţională şi identitatea maghiarilor ceangăi din Moldova. A Brief History of the Moldavian Csango Hungarians, Their Dialect, Their Traditional Culture. In: Mük szeretünk itt élni. Aici este drag să trăim. We like to live here. Stúdium. Kolozsvár, 2011. p. 439. ISBN 978-973-643-192-0

5. Pozsony Ferenc – Kinda István: A Csángó Néprajzi Múzeum kandallócsempe-gyűjteménye. Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság. Zabola – Kolozsvár. 2011. p. 88. ISBN 978-973-8439-58-0

 

III. Könyvekben megjelent tanulmányok:

1. Látomások a vallásos közösségek életében. In: S. Lackovits Emőke (szerk.): Népi

vallásosság a Kárpát-medencében I. VEAB Néprajzi Munkabizottsága – Caritas

Transsylvania. Veszprém 1991. 184-193. ISBN 963 7385 18 5

2. Csorgóújítás és esővarázslás a sónai szászoknál. In: Halász Péter (szerk.) : A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. Magyar Néprajzi Társaság. Budapest 1991. 451-458.

ISBN 963 04 1518 6

3. Tavaszi esővarázslás a háromszéki Szörcsén. In: Viga Gyula (szerk.): Kultúra és

tradíció I. Tanulmányok Ujváry Zoltán tiszteletére. Miskolc 1992. 189-204.

ISBN 963-471759-4

4. Egy gyimesvölgyi köszöntővers szövegelemzése. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 1. Glória Kiadó. Kolozsvár 1992. 148-164.

ISBN 973-95608-5-7

5. Nyelvhasználat és az identitás viszonya a moldvai csángóknál. In: Péterbencze Anikó

(szerk.): Moldovának  szép táiaind születtem. Csángó Fesztivál Kisebbségi Alapítvány.

Jászberény 1993. 110-114.

6. A háromszéki magyarajkú cigányok vallásos hitélete. In: Barna Gábor (szerk.):

Cigány néprajzi tanulmányok 1. Mikszáth Kiadó. Salgótarján  1993. 76-80.

ISBN 963 7929 21 5

7. Húsvéti határkerülés Felsőháromszéken és történeti előzményei  Erdélyben. In: Novák László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére II. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága. Szentendre 1994. 399-406.

ISBN 963-7215-33-6

8. A szentsír állítása és őrzése Erdélyben. In: Zakariás Erzsébet (szerk.): Kriza János

Néprajzi Társaság Évkönyve 3. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 1995. 263-290.

ISBN 973-97066-2-2

9. Sachsisch-ungarische Lebengemeinschaft in Siebenbürgen. In: Kruppa  András -

Eperjessy Ernő – Barna Gábor (szerk.): Kultúrák   találkozása – kultúrák konfliktusai. Az V. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai. Békéscsaba 1993. október 7-9. Békéscsaba – Budapest 1995. 166-172.

ISBN 963 04 6351 2

10. Farsangi szokások Háromszéken. In: Barabás  László – Pozsony Ferenc – Zakariás

Erzsébet (szerk.):  Erdélyi és partiumi farsangok. Kriza János Néprajzi Társaság

Évkönyve 4. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 1996. 96-136.

11. A moldvai csángók identitásának összetevőiről. In: Diószegi László (szerk.):

Magyarságkutatás 1995-96.  A Magyarságkutatás Könyvtára XX.

Budapest, 1996.105-112. (Diószegi Lászlóval együtt)

ISBN 963 04 6964 2

12. Etnokulturális folyamatok a moldvai csángó falvakban. In: Katona  Judit-Viga Gyula

(szerk.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. Az 1995-ben

megrendezett  konferencia anyaga. Herman Ottó Múzeum. Miskolc, 1996. 173-180.

ISBN 963 7221 79 4

13. Vallásos tárgyak egy moldvai csángó család környezetében. In: S. Lackovits Emőke

(szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében II. Veszprém Megyei Múzeumi

Igazgatóság Laczkó Dezső Múzeuma. Veszprém-Debrecen, 1997. 174-180.

ISBN 963 7208 54 2

14. Újesztendei szokások a moldvai csángóknál. In: Pozsony Ferenc (szerk.):

Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság

Évkönyve 5. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 1997.  303-323.

ISBN 973-97827-1-X

15. Egy moldvai csángó család vallásos tárgyai. In: Pozsony Ferenc (szerk.):

Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság

Évkönyve 5. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 1997. 240-247.

ISBN 973-97827-1-X

16. Látomások a moldvai csángó falvakban. In: Pozsony Ferenc (szerk.):

Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság

Évkönyve 5. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 1997. 248-258.

ISBN 973-97827-1-X

17. Egy moldvai csángó falu társadalmáról. In: Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai (1994. október 28-30.). Csángó füzetek 2. Lakatos Demeter Egyesület. Budapest 1997.16-23.

ISBN 963 04 8192 8

18. Látomások a moldvai csángó falvakban. In: Pócs Éva (szerk.): Eksztázis, álom,

látomás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Tanulmányok

a transzcendensről I. Balassi Kiadó – University Press. Budapest-Pécs 1998. 72-80.

ISBN 963 506 174 9

19. Változások az erdélyi magyar cigány társadalom életében. In: Bari Károly (szerk.):

Tanulmányok a cigányságról  és hagyományos kultúrájáról.  Petőfi Sándor Művelődési

Központ. Gödöllő 1998. 111-118.

ISBN 963 03 5172 2

20. Kakas az erdélyi folklórban. In: Füvessy Anikó (szerk.): Állatábrázolás a magyar

néphagyományban. Ethnica Kiadás. Debrecen 1998. 281-310.

ISBN 963 472 276 8

21. Turizmus és népszokások. In: Fejős Zoltán (szerk.): A turizmus mint kulturális rendszer. Néprajzi Múzeum. Budapest 1998, 125-129.

ISBN 963 7106 56

22. Egyház, népi kultúra és identitás kapcsolata a romániai magyar szórványközösségekben.  In: Monok István – Sárközy Péter (szerk.): A magyar

művelődés és a kereszténység. La civilta  ungherese e il cristianesimo II. Atti del IV

Congresso Internationale di Studi Ungheresi Roma – Napoli 9 – 14 settembre 1996.

Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Rt. Budapest – Szeged, 1998. 1778-1784.

ISBN 963 8335 55 6

23. Román kolindák és magyar karácsonyi énekek motívumegyezései. In: Eperjessy Ernő – Grin Igor – Krupa András (szerk.): Az együttélés évezrede a Kárpát-medencében. A VI. Nemzetközi Néprajzi Kisebbségkutató Konferencia előadásai. Békéscsaba 1996. október 2-5. Magyar Néprajzi Társaság. Békéscsaba-Debrecen, 1998. 225-244.

ISBN 963 03 4932 9

24. A történeti emlékezet képei Zabolán. In: Kríza Ildikó (szerk.): Történelem és emlékezet. Művelődéstörténet tanulmányok a szabadságharc 150. évfordulója alkalmából. Magyar Néprajzi Társaság. Budapest 1998. 241-246.

ISBN 963 567 014 1

25. Despre Zăbala. In: Pozsony Ferenc – Anghel Remus Gabriel (szerk.): Modele de

convieţuire în Ardeal. Asociaţia Etnografică Kriza Janos. Cluj, 1999. 7-19.

ISBN 973 97827 3 6

26. Istorie şi memorie. Vehiculări simbolice în spaţiul privat. In: Pozsony Ferenc,  Anghel Remus Gabriel (szerk.): Modele de convieţuire în Ardeal. Asociaţia Etnografică Kriza Janos. Cluj, 1999. 31-37.

ISBN 973 97827 3 6

27. Vénleányok és vénlegények csúfolása Erdélyben. Inflamarea fetelor bătrâne şi

a burlacilor în Ardeal. In: Zsigmond Győző (szerk.): Szokás és erkölcs – Obiceiuri si

moravuri. Centrul Cultural al Republicii Ungare. Bukarest – Bucureşti, 1999. 63-97.

ISBN 963 037 918 X

28. Modelele convieţuirii comunităţilor etnice din Ardeal. In: Murvai Olga (coord.(:

Conferinta nationala de Bilingvism 16-17. iunie 1997. Editura Kriterion. Bucureşti, 1999. 46-54.

ISBN 973 26 0580 4

29. Cohabitation Patterns of Ethnic Communities in Transilvania. In: Ladislau Gyémánt (coord.): European Tradition and Experiences. European Studies Foundation Publishing House. Cluj-Napoca 1999.116-124.

ISBN 973-98269-9-7

30. A népszokások. In: Demény István Pál – Gazda Klára – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc – Tánczos Vilmos: Magyar népi kultúra. Alapfogalmak. Folklór. Anyagi

kultúra. Tankönyv. Erdélyi Tankönyvtanács. Kolozsvár, 2000. 164-193.

31. Öregek Erdély változó társadalmában. In: Cseri Miklós – Kósa László – T. Bereczki

Ibolya (szerk.): Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. A Magyar Néprajzi Társaság

2000. október 10-12. között megrendezett vándorgyűlésének előadásai. Magyar Néprajzi

Társaság – Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Szentendre, 737-744.

ISBN 963-7376-29-1

32. Homoród menti magyar népszokások. In: Cseke Péter – Hála József (szerk.): A

Homoród   füzes partján. Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határán fekvő

vidékről. Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda 2000. 243-257.

ISBN 973-9311-67-9

33. Vázlat Erdély népi kultúrájáról. In: Bihari Zoltán (szerk.): Magyarok a nagyvilágban.             Kárpát-medence. CEBA Kiadó. Budapest 2000. 431-444.

ISBN 963 9089 84 2

34. Modele de convieţuire în satele transilvănene. In: Elena Rodica Coltea (red.): Modele

de Convieţuire în Europa Centrala şi de Est. Colecţia Minorităţi 2. Complexul Muzeal

Arad. Arad 2000. 21-35.

ISBN 973-0-02215-1

35. Együttélési modellek erdélyi falvakban. In: Borbély Anna (szerk.): Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében. A 10. Élőnyelvi Konferencia Előadásai. MTA

Nyelvtudományi Intézetének Élőnyelvi Osztálya. Budapest, 2000.   73-180.

ISBN 963 9074 25 X

36. Társadalomnéprajzi  eredmények Erdélyben. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság évkönyve 9. Kriza János Néprajzi Társaság.

Kolozsvár 2001. 195-215.

ISBN 973-97827-9-5

40. Models of Coexistence in Transylvanian Villages. In: Gráfik Imre (ed.): The minorities

at the turn of millenium. (Chances, possibilities, challenges). Magyar Néprajzi Társaság Budapest, 2001. 83-98.

ISBN 963 00 6172 4

41. Magyar népi kultúra. Szöveggyűjtemény a Magyar népi kultúra című tankönyvhöz.

Összeállította Gazda Klára – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc – Tánczos Vilmos.

Erdélyi Tankönyvtanács. Kolozsvár, 2001.

42. Identitate şi mobilitate la ceangăii din Moldova. In: Murvai Olga (red.): Lingua Pax I Interculturalitate şi democraţie. Editura Cavallioti. Bucureşti 2001, 174-183.

ISBN 973 – 9463 – 36 – 3

43. Szászok és magyarok a XVI. század végi Kolozsvárt. In: Dáné Tibor Kálmán –

Egyed Ákos – Sipos Gábor – Wolf Rudolf (szerk.): Kolozsvár 1000 éve. A 2000.

október 13-14-én rendezett   konferencia előadásai. Erdélyi Múzeum-Egyesület –

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület. Kolozsvár 2001. 38-44.

ISBN 973-8231-14-0

44. Viaţa socială a romilor din Transilvania. Das Sozialleben der Roma aus

Siebenbürgen. Elena Rodica Coltea (red.): Identitate – alteritate – multiculturalitate.

Lucrările Simpozionului Internaţional Interdisciplinar 26-27. aprilie 2001. Colecţia

Minorităţi 3. Complexul Muzeal Arad, Arad 2001. 283-300.

ISBN 973-0-02517-7

45. Curch Life in Moldavian Hungarian Communities. In: Diószegi László (ed.):

Hungarian  Csángós in Moldavia. Teleki László Foundation – Pro Minoritate

Foundation. Budapest, 2002. 83-116.

ISBN 963 85774 4 4

46. Káposztatermelők Kézdivásárhelyen és környékén. In: Szilágyi Miklós (szerk.): Utak

és útvesztők a kisüzemi agrárgazdaságban 1990-1999. MTA Néprajzi Kutatóintézet –

MTA Társadalomkutató Központ. Budapest, 2002. 261-270.

ISBN 963 508 373 4

47. Gazdasági élet a moldvai magyaroknál. Viaţa economică a maghiarilor din Moldova. In: Zsigmond Győző (szerk.): Népi mesterség,népművészet – Meşteşug şi artă populară. Magyar Köztársaság Kulturális Központja – Centrul Cultural al Republicii Ungare.

Bukarest – Bucureşti, 2002. 103-120., 121-134.

ISBN 963 204 986 1

48. Samanizmus és medvekultusz Moldvában? In: Csonka Takács Eszter – Czövek Judit – Takács András (szerk.): Mir – Susné – Xum. Tanulmánykötet Hoppál Mihály

tiszteletére II. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2002. 745-761.

ISBN 963 05 7977 4 o

49. Vecinătăţile din Transilvania. In: Mihăilescu Vintilă (cord.): Vecini şi Vecinătăţi în

Transilvania.Colecţia de antropologie 1. Editura Paideia. Bucureşti, 2003. 13-51.

ISBN 973-596-165-2

50. Magyarok, románok és cigányok a háromszéki Zabolán. In: Bakó Boglárka (szerk.):

Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. MTA Társadalomkutató Központ.

Budapest, 2003. 109-138.

ISBN 963 508 387 4

51. A moldvai magyar nyelvű folklór jelentősége. In: Andrásfalvy Bertalan –

Domokos Mária – Nagy Ilona (szerk.): Az Idő rostáján. Tanulmányok Vargyas Lajos 90 születésnapjára II. kötet. L Harmattan. Budapest, 2004. 267-284.

ISBN 963 945 66 3 o

52. Múlt és jövő a moldvai csángó falvak gazdasági szerkezetében. In: Borsos Balázs –

Szarvas Zsuzsa – Vargyas Gábor (szerk.): Fehéren, feketén Varsánytól Tititiig.

Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére I. L Harmattan. Budapest, 2004. 349-364.

ISBN 963 9457 87 6

53. Nyelv- és kultúraváltás a moldvai csángó falvakban. In: Kiss Jenő (szerk.): Nyelv és

nyelvhasználat a moldvai csángók körében. A Magyar Nyelvtudományi Társaság

Kiadványai 221. Budapest, 2004. 197-203.

ISBN 963 7530 576

54. Samanizmus és medvekultusz Moldvában? In: Molnár Ádám (szerk.): Csodaszarvas.

Őstörténet, vallás és néphagyomány I. Molnár Kiadó. Budapest, 2005. 157-172.

ISBN 963 218 200 6

55. Jánó Ilona látomásairól. In: Kóka Rozália: ,,Bételjesítem Isten akaratját…” A lészpedi

Szent leány látomásai. Közreadja: Kóka Rozália Pozsony Ferenc és Pócs Éva

tanulmányával. L Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék.

Budapest, 2006. 223-229.

ISBN 963 9683 18 3

56. Magyar néprajzi gyűjtemények az erdélyi múzeumokban. In: Selmeczi Kovács Attila (szerk.): Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság. Veszprém, 2006. 176-187.

ISBN 963 7208 93 3

57. Szórványok hétköznapjai. In: Balogh Balázs – Bodó Barna – Ilyés Zoltán  (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. Lucidus Kiadó. Budapest, 2007. 49-59.

ISBN 978-963-9465-43-5

58. Emlékünnepségek Erdélyben és Háromszéken. In: Cziprián-Kovács Lóránd – Kozma   Csaba (szerk.): Háromszékiek Háromszékről. Társadalomtudományi írások. Státus Kiadó. Sepsiszentgyörgy – Csíkszereda, 2007. 210-238.

ISBN 978-973-1764-12-2

59. Szász hatás az erdélyi népszokásokban. In: Kovács Szilamér – Bakk Miklós – Sylvester Zoltán (szerk.): Háromszéki kutatók doktori disszertációi 1. Kovászna Megyei Művelődési Központ. Sepsiszentgyörgy, 2007. 118-128.

ISBN 978-973-05133-9

60. Három korszak az erdélyi cigányközösségek kutatásának történetében. In: Ilyés Sándor – Pozsony Ferenc (szerk.):  Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok   erdélyi cigány  közösségekről. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2007. 9-26.

ISBN 978-973-8439-32-0

61. Minoritatea unei minorităţi. Românii din secuime. In: Botoşineanu Luminiţa – Dănilă Elena – Holban Cecilia – Ofelia Ichim (red.): Români majoritari/Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice. Academia Română. Institutul de Filologie Română „Al. Philipide”. Editura Alfa. Iaşi 2007. 841-846.

ISBN 973-8953-49-9

62. Etnikai és demográfiai folyamatok Zabolán. In: Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.): Orbaiszék változó társadalma és kultúrája. Csángó Néprajzi Múzeum Kiadványai 1. Kriza János Néprajzi Társaság – Pro Museum Egyesület – Kovászna Megyei Kulturális Központ. Sepsiszentgyörgy 2007. 237-271.

ISBN 978-973-8439-34-4

63. Társadalmi élet a moldvai csángó falvakban. In: Ilyés Sándor – Peti Lehel – Pozsony Ferenc (szerk.): Lokális és transznacionális csángó életvilágok. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 2008. 289-312.

ISBN 978-973-8439-35-1

64. Village Social Structure at the Moldavian Csángós. In: Sándor  Ilyés – Lehel Peti – Pozsony Ferenc (ed.): Local and Transnational Csángó Lifeworlds. Kriza János Ethnographical Society. Cluj-Napoca 2008. 223-242.

ISBN 978-973-8439-36-8

65. A moldvai csángók történeti tudata. In: Papp Richard – Szarka László (szerk.): Bennünk élő  múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. Zenta 2008. 79-94.

ISBN 978-86-86469-11-3

66. Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei. In: Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Árpád Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 2008. 157-222.

ISBN 978-973-8439-41-2

67. Gazdasági élet Zabolán az első világháború idején egy zabolai tüzér leveleinek tükrében. In: Ilyés Sándor – Keszeg Vilmos (szerk.): Az eltűnt katona. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. Kolozsvár 2008. 189-204.

ISBN 978-973-8439-42-9

68. Gazdasági és társadalmi élet az első világháború idején egy zabolai tüzér leveleinek tükrében. In: Fülemile Ágnes – Kiss Réka (szerk.): Történeti forrás – Néprajzi olvasat. Gazdaság-, társadalom- és egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének lehetőségei. L’ Harmattan – MTA Néprajzi Kutatóintézete. Budapest, 2008. 183-208.

ISBN 978-963-236-0454

69. Cercetări etno-sociologice în satele afectate de autostrada Transilvania. In: Tötszegi Tekla – Goia Augustin Ioan (szerk.): Sate contemporane din România:deschidere spre Europa. Aplicaţia zonală – judeţul Cluj. Editura Mediamira. Cluj-Napoca, 2008. 22-31.

ISBN 978-973-713-218-5

70. A népszokások. In: Demény István Pál – Gazda Klára – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc – Tánczos Vilmos: Magyar népi kultúra. Alapfogalmak. Folklór. Anyagi kultúra. Tankönyv. 2. javított kiadás. Szerkesztette: Keszeg Vilmos. Ábel Kiadó. Kolozsvár, 2008. 159-185.

ISBN 978-973-114-049-0

71. Szokásköltészet. In: Gazda Klára – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc – Tánczos Vilmos (szerk.): Szöveggyűjtemény a Magyar népi kultúra című tankönyvhöz.Felelős szerkesztő: Keszeg Vilmos. Ábel Kiadó. 2. javított kiadás. Kolozsvár, 2008. 76-112.

ISBN 978-973-114-050-6

72. A népszokások tárgyai. In: Pócs Éva (szerk.): Tárgy, jel, jelentés. „Tárgy és folklór” konferencia Vaján, 205. október 7-9. L’ Harmattan / PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék. Budapest, 2008. 13-52.

ISBN 978-963-236-110-9

73. A szászok jelenléte és hiánya Erdély gazdasági, társadalmi és művelődési életében. In: Nagy István – Kutnyánszkyné Bacskai Eszter (szerk.): Bonyhádi Evangélikus Füzetek 2. Németek a Kárpát-medencében konferencia anyaga. Bonyhád, 2009. 27-32.

ISBN 978-963-88401-0-3

74. A vasárnap szerkezete egy székely kisvárosban és községben. In: Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc – Tötszegi Tekla (szerk.): A fiatalok vasárnapja Európában. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 2009. 128-153.

ISBN 978-973-8439-44-3

75. A szász társadalom intézményei. In: Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel (szerk.): Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár, 2009. 205-244.

978-606-92223-6-2

76. Instituţiile societăţii săseşti. In: Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel (ed.): Procese şi contexte social-identitare la minorităţile din România. Editura Institutului Pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale – Editura kriterion. Cluj-Napoca, 2009. 203-240.

ISBN 978-606-92223-5-5

77. Miénk itt a tér… Szimbolikus térfoglalás Székelyföldön. In: Takács Péter (szerk.): Csaba királyfi elárvult népe. Székely konferencia 2009. október 2-3. Erdély-történeti könyvek 8. Erdély-történeti Alapítvány. Debrecen, 2009. 97-110.

ISBN 978-963-88708-0-3

78. Orbaiszék népi kultúrája az eddigi kutatások tükrében. In: Mód László – Simon András (szerk.): Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. Gerhardus Kiadó. Szeged, 1910. 492-503.

ISBN 978-963-88914-2-6

79. Székely kapuk szimbolikus mezőnyben. In: Vargyas Gábor (szerk.): Átjárók. A magyar néprajztól az európai etnológiáig és a kulturális antropológiáig. L Harmattan – PTE Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék. Budapest, 2009. 267-302.

ISBN 978-963-236-228-1

80. Etno-demográfiai folyamatok Pusztakamaráson. In: Keszeg Vilmos – Szabó Zsolt (szerk.): Mezőség. Történelem, örökség, társadalom. Művelődés. Kolozsvár, 2010. 87-102.

ISBN 978-973-9935-0-2

81. Vámszer Géza (1896-1976). In: Czégényi Dóra – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc (szerk.): Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Kolozsvár, 2010. 351-358.

ISBN 978-973-8439-51-1

82. Nagy Jenő (1916-1996): In: Czégényi Dóra – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc (szerk.): Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Kolozsvár, 2010. 359-371.

ISBN 978-973-8439-51-1

83. The Ethnicization of Religious Identity. The Case of Szekler Sabbatarians. In: Agnieszka Barszczewska – Peti Lehel (ed.): Integrating Minorities: Traditional Communities and Modernization. Romanian Institute for Research on National Minorities – Kriterion. Cluj-Napoca, 2011. 119-138.

ISBN 978-606-92744-9-1

ISBN 978-973-26-1047-3

84. Út menti keresztek Erdélyben. In: Vargyas Gábor (szerk.): Párbeszéd a hagyománnyal. A  néprajzi kutatás múltja és jelene. Tudományos konferencia a PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék jubiláló professzorai: Andrásfalvy Bertalan, Filep Antal, Kisbán Eszter és Pócs Éva tiszteletére. L’ Harmattan – PTE Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék. Budapest, 2011. 121-150.

ISBN 978-963-236-469-8

85. Székely Gates in Symbolic Fields. In: Gábor Vargyas (ed.): Passageways. From Hungarian Ethnography to European Ethnology. L’ Harmattan – PTE Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék. Budapest, 2009. 255-290.

ISBN 978-963-236-287-8

86. Társadalmi változások Orbaiszék településein (1850-2010). In: Kinda István (szerk.): Beavatás. Tanulmányok a zabolai Fiatal Néprajzkutatók Szemináriumának anyagából (2008-2011). A zabolai Csángó Néprajzi Múzeum Kiadványai III. Kriza János Néprajzi  Társaság – Csángó Néprajzi Múzeum. Kolozsvár – Zabola, 2011. 11-56.

978-973-8439-53-5

87. Páva falu társadalomtörténete. In: Jakab Albert Zsolt – Pozsony Ferenc (szerk.): Páva.  Tanulmányok egy orbaiszéki faluról. Kriza János Néprajzi Társaság – Csángó Néprajzi Múzeum. Kolozsvár – Zabola, 2011. 9-56.

ISBN 978-973-8439-60-3

88. Cercetarea individului în folcloristica maghiară transilvăneană. In: Narcisa Ştiucă –  Adrian Stoicescu (ed.): Exigenţele şi utilitatea lecturii etnologice. In honorem Nicolae Constantinescu. Editura Universităţii din Bucureşti. Bucureşti, 2012, 163-172. ISBN 978-606-16-0103-5

89. Néprajzi kutatások Orbaiszéken. In: Sófalvi András – Visy Zsolt (szerk.): Tanulmányok a székelység középkori és fejedelemség kori történelméből. Pro Énlaka Alapítvány – Haáz Rezső Múzeum. Énlaka – Székelyudvarhely, 2012. 255-274.

ISBN 978-606-92494-8-2

90. Néphagyományok az Erdélybe irányuló turizmus szerkezetében. In: Landgraf Ildikó – Nagy Zoltán (szerk.): Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor  tiszteletére. PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – MTA BTK Néprajztudományi Intézet – L’Harmattan Kiadó – Könyvpont Kiadó. Budapest, 2012. 667-679.

ISBN 978-963-236-573-2

91. Elevage ovin et fete de la Saint-Elie du Pays Sicule en Transylvanie. In: Jocelyne Bonnet-Carbonell (ed.): Des bergers en Europe. Pratiques, rites, représentations. L’Harmattan. Paris, 2012. 101-114.

ISBN 978-2-296-99299-3

92. A székely népi kultúra kutatásának eredményei és feladatai. In: Hermann Gusztáv – P. Buzogány Árpád (szerk.): Székelyföldi tudományosság – székely tudósok. 2012. március 15-16-iki tudománytörténeti konferencia előadásainak szerkesztett anyaga.         Polgármesteri Hivatal. Székelyudvarhely, 2012. 48-74.

ISBN 978-973-0-13250-2

93. A moldvai csángó falvak szakrális térszerekzete. In: Gazda József – Szabó Etelka (szerk.): Kőrösi Csoma Sándor – lelki élet, vallásosság. Kőrösi Csoma Sándor Egyesület. Kovászna, 2013. 482-489.

ISSN 1842-9645

 

IV. Szakmai folyóiratokban megjelent tanulmányok, dolgozatok

 

1. A hajdúkkal induló lány balladájának újabb változatai.

Nyelv- és Irodalomtudománmyi Közlemények XXIV. (1980). 1. 69-80.

2. „Virrasztóbeli keserves nótáink”. Népballadák közössége és szertartása.

Korunk XL. (1981). 10. 735-738.

3. Természetközpontú világ. TETT 1987. 2. 5-8.

Gyertyános – egy Gyimesből kirajzott település. Honismeret XVIII. (1990).

5-6. 100-102.

5. Csorgóújítás és esővarázslás a sónai szászoknál. Művelődés XL. (1991). 1. 22-28.

6. Aprószentekezés Csíkkászonban. Művelődés XL. (1991). 11-12. 52-55.

7. Zártkörű asszonymulatságok Erdélyben. Művelődés XLI. (1992). 2. 21-25.

8. Erdélyi farsangok. Korunk III. (1992). 2. 100-104.

9. Lakodalom a moldvai Klézsén. Művelődés XLI. (1992). 12. 34-36.

(Istók Györggyel együtt)

10. Zabolán talált kandallócsempék. Ethnographia 104.  (1993). 2. 499-522.

Újesztendőhöz kapcsolódó szokások a moldvai csángóknál. Néprajzi Látóhatár III.

(1994). 1-2. 151-166.

12. Magyar szórványok az egykori szász Királyföldön.

Művelődés  XLVI. (1994). 10. 31-34.

13. Az erdélyi szászok karácsonyi szokásai. Művelődés XLVI. (1994). 12. 32-37.

14. Erdélyi szász farsangi szokások. Művelődés XLVIII. (1995). 2. 27-30.

15. Leány- és asszonyegyletek az erdélyi szászoknál.

Művelődés  XLVIII. (1995). 6. 32-33.

16. Önismeretünk szolgálatában. Művelődés  XLVIII. (1995). 3. 32-33.

17. Der sachsische Einfluss auf den ungarischen Brauchtumskalender in Siebenbürgen.

In: Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Hermannstadt – Sibiu. Band 38.

(1995). 1-2. 45-52.

18. Változások az erdélyi cigánytársadalom életében. Keresztény Szó. Katolikus

kulturális havilap. Kolozsvár VIII. (1997). 4. 2-4.

19. A háromszéki magyarajkú cigányok vallásos hitélete.

Keresztény Szó VIII. (1997). 8. 15-19.

20. A szokáskutatás fogalmi, módszertani és terminológiai kérdései. Székelyföld.

Kulturális folyóirat. Csíkszereda I.  (1997). 1: 88-97.; 2: ; 3: 83-93.

21. Erdélyi magyar legényegyletek és társulások. Európából Európába. Tanulmányok

a 80 esztendős Balassa Iván  tiszteletére. Néprajzi Látóhatár VI. (1997). 1-4. 464-482.

22. Erdélyi szomszédságok. Ethnographia CVIII. (1997). 1-2. 235-264.

23. Az elveszett juhait kereső pásztor zenés-táncos változata a lemhényi Szent György-

napi szokásokban. Művelődés LI. (1998). 4. 30-33.

24. Népi kultúra és identitás. (Néprajz oktatása a kolozsvári egyetemen). In: Karácsony

Molnár Erika – Kraiciné Szokoly Mária (szerk.): Hon- és népismeret,   néphagyomány az

oktató-, nevelőmunkában. Továbbképző füzetek 5. Budapesti Tanítóképző Főiskola.

Budapest 1998. 201-205.

25. Gróf zabolai Mikes Kelemen és az erdélyi Mátyás-huszárezred.

Acta 1999. II. Sepsiszentgyörgy, 69-71.

26. Egy Szeben megyei magyar szórványközösség.

Erdélyi Múzeum LXII. (2000) 3-4. 185-192.

27. Magyar tudományos műhelyek Erdélyben. Info-Társadalomtudomány 51. szám (2000.

december). Budapest, 31-42.

28. Szentsír állítása és őrzése Erdélyben. In: L. Imre Mária (szerk.): Népi vallásosság a

Kárpát- medencében III. Dunantúli Dolgozatok. D Néprajzi Sorozat 3.

Pécs, 2000. 237-248.

ISSN 0139-0805

29. Az erdélyi cigánykutatások eredményei. The Achievements and Tasks of Gypsy

Research in Transylvania. In: Bódi Zsuzsanna (szerk.): Cigány néprajzi kutatások

Közép- és Kelet-Európában. Cigány Néprajzi Tanulmányok 10. Magyar

Néprajzi Társaság. Budapest 2001. 12-32.

ISSN 0324-3001

30. Családkutatás erdélyi magyar szórványközösségekben. In: Keszeg Vilmos –

Viga Gyula (szerk.): Ünnepi írások a 80 esztendős Nagy Olga tiszteletére.

Néprajzi Látóhatár X. (2001). 1-4. 181-200.

31. The Historical Consciousness of the Moldvaian Csángós.

Hungarian Heritage Volume 3. European Folklore Institute. Budapest, 2002. 28-41.

32. A moldvai csángók történeti tudata. Néprajzi Látóhatár XI. (2002). 1-4. 341-362.

33. Ceangăii din Moldova. Moldvai Magyarsag – Gazeta Maghiarilor Ceangăi din

Moldova  XII. (2002). 9: 10-11., 10: 16-17., 11: 18-19.

34. Hussitismus und Protestantismus in Moldavien. In: Elek Bartha – Veikko Anttonen

(ed.): Ethnographica et Folkloristica Carpathica 12-13. Debrecen-Turku, 2002. 203-216.

35. A moldvai csángók érdekvédemi törekvései 1989 után. Korunk  XIV. (2003). 9. 3-20.

36. Dialectul ceangăilor din Moldova. Moldvai Magyarság – Gazeta Maghiarilor Ceangai

din Moldova XIII. (2003). 2: 8-9., 3: 12-13., 4: 10-11.

37. A moldvai csángók nyelvjárása. Moldvai Magyarság – Gazeta Maghiarilor ceangai din

Moldova XIII. (2003). 2: 10-11., 3: 14-15., 4: 11-13.

38. A csángók magyar nyelvű folklórja. Moldvai Magyarság – Gazeta Maghiarilor

Ceangai  din Moldova XIII. (2003). 5. 14-15., 6. 14-15., 7. 10-11.

39. Folclorul în limba maghiară a ceangăilor. Moldvai Magyarsag – Gazeta Maghiarilor

Ceangăi din Moldova XIII. (2003). 5: 16-17., 6: 12-13., 11: 12-13.

40. Viaţa economică în satele ceangăieşti din Moldova. Moldvai Magyarsag – Gazeta

Maghiarilor Ceangăi din Moldova XIII. (2003). 8: 8-9., 9: 6-7., 10: 10-11.

41. A moldvai csángó falvak gazdasági élete. Moldvai Magyarság – Gazeta Maghiarilor ceangai din Moldova XIII. (2003). 8: 10-11., 9: 8-9., 10: 12-13.

42. Viaţa religioasă a comunităţilor maghiare din Moldova. Moldvai Magyarsag – Gazeta Maghiarilor Ceangăi din Moldova XIII. 2003). 11. 10-11.,

43. Egyházi élet a moldvai magyar közösségekben. Moldvai Magyarság – Gazeta

Maghiarilor Ceangai din Moldova XIII. (2003). 11: 12-13., 12: 14-15.

44. A moldvai csángó-magyar falvak társadalomszerkezete. Pro Minoritate 2003.

Nyár. Budapest, 142-165.

45. Háromszék népi kultúrájáról. Háromszék népi kultúrájának kutatásáról.

In: Pozsony Ferenc – Jakab Albert Zsolt (szerk.): Háromszék néprajzi, honismereti

bibliográfiája. KJNT Értesítője XIII. (2003). 1-2. Kolozsvár, 7-13.

46. A moldvai csángók identitásáról. Erdélyi Napló XIII. (2003.) 44. 11., 45. 11.

47. Néprajzi gyűjtemények az erdélyi múzeumokban. Magyar Múzeumok X. (2004) 1. 25-27.

48. Új rendszerek, új stratégiák. Korunk XVI. (2005) 4. 16-19.

49. Meztelenség és erotika az erdélyi és a moldvai magyar népszokásokban. Tibiscum.

A  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XIV. Szolnok 2004. 301-304.

50. Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei. In: Cseri Miklós – Füzesi

Endre (szerk.): Ház és ember. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve 20.

Szentendre, 2007. 21-44.

51. Tájházak Erdélyben. Acta Siculica. Székely Nemzeti Múzeum.

Sepsiszentgyörgy 2007. 551-556.

52. Székelykapuk Kolozsváron? Acta Siculica. Székely Nemzeti Múzeum.

Sepsiszentgyörgy 2008. 639-652.

53. Secuii sâmbătişti. In: Aurel Chiriac – Narcisa Ştiucă – Sabina Horvath (coord.):

Patrimoniul etnologic. Concepte, atitudini, tendinţe. Caietele ASER 3/2007.

Editura Muzeului Ţării Crişurilor. Oradea 2008. 339-346.

ISSN 1842 – 4279

54. A népszokások tárgyai. In: Pócs Éva (szerk.): Tárgy, jel, jelentés. L’ Harmattan –

PPTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék. Budapest, 13-52.

55. Pusztakamarás. Belső-Mezőség, Kolozs megye. Művelődés

Kolozsvár LXII. (2009). 3. 18-20.

56. Magyarfenes. Egy falu az észak-erdélyi autópálya szomszédságában.

Korall Társadalomtörténeti folyóirat. Budapest 2009. 10. 35. 141-146.

57. Miénk itt  a tér… Szimbolikus térfoglalás Székelyföldön. In: Takács Péter (szerk.):

Csaba  királyfi elárvult népe. Erdély-történeti Alapítvány. Debrecen, 2009. 97-110.

58. Orbaiszéki települések társadalmának változása. Acta Siculica Székely  Nemzeti

Múzeum Évkönyve. Sepsiszentgyörgy, 2010. 535-564.

59. A moldvai csángók érdekvédelmi törekvései 1989 után. Kriza János Néprajzi Társaság   Értesítője XVI. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2010. 1-2. 7-40.

60. Család- és háztartásszerkezet Páván (2010). Acta Siculica Székely  Nemzeti

Múzeum Évkönyve. Sepsiszentgyörgy, 2011. 615-622.

61. The rooter in the Transylvanian folklore. Vocci  IX. (2012). 85-95.

62. A székely kürtőskalács. Ház és Ember. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve 25.

Szentendre, 2013. 153-166.

63. Kürtőskalács – cozonac „secuiesc”. etno.brasov.ro perceptii, medii culturale,

comunicare nr. 6/ 2012. 143-158. (ISSN 978-973-98711-7-4)

64. Cete şi asociaţii fecioreşti la maghiarii din Transilvania. Studii şi comunicări de

etnologie Tom. XXVII/2013. 85-97. (ISSN 1221-6518 (B) )

65. A népi kultúra területi tagolódásának vizsgálata. Acta Siculica 2012-2013/571-580.

V. Cikkek, recenziók, nekrológok, előszók

1.  Prezentul baladelor populare maghiare in judetul Covasna. Buletinul Ştiinţific

al Societăţii Studenţeşti de Etnografie şi Folclor. Vol. II. Baia-Mare 1981. 97-100.

Népmese és esztétikum. Ism. Nagy Olga: A táltos és törvénye. Bukarest 1978.

Napoca Universitara VI. 1979. nr. 1. p. 5.

Fordulj, kicsi, tanuld meg! – avagy az áthagyományozódás útjai. Falvak Dolgozó Népe

II. Sorozat XXXVII. 1981. 1760. sz. 5.

4. Legyen modell a fiataloknak. Népismereti Dolgozatok. A Hét XII. 1981. 1. 10.

5. Így tudom, így mondom. Falvak Dolgozó Népe II. Sorozat XXXVII. 1981. 1780. 4.

6. Ráduly János tevékenységének újszerűsége. Falvak Dolgozó Népe

II. Sorozat. XXXVII.1981. 1770. 5.

7. Pozsony Ferenc háromszéki gyűjtéséből. Bölcsőringató. Az Igaz Szó Évkönyve.

Marosvásárhely, 1984. 144-146.

Ism. Seres András: Barcasági magyar népköltészet és  népszokások. Bukarest 1984.

Utunk XXXIX. 1984. 43. 1878.

9. Karácsonyi székely regösének Homoródremetéről. Székely Újság I. 1989. 2.

10. Gondolatok Kodály Zoltán portréja mellé. Székely Újság II. 1990. 4.

11. Behívó. Székely Újság II. 1990. 8.

12. A húsvéti ünnepkör néprajzi vonatkozásai. Székely Újság II. 1990. 17.

13. Pünkösd néprajzi vonatkozásai. Az Ige. Gyűlekezeti lap. Kovászna 1990. 3. 8-9.

14. Megállt Krisztus a Szeret partján. Művelődés XXXIX. 1990. 11-12. 28.

15. Karácsonyi népénekek. Művelődés XXXIX. 1990. 11-12. 29-30.

16. Kézdialmási betlehemezés. Finta Géza 1931-es kéziratos füzetéből. Művelődés

XXXIX. 1990. 11-12. 31-33.

17. A Kriza János Néprajzi Társaság. Honismeret XIX. 1991. 1. 85-86.

18. Felavatták Kriza János szobrát Nagyajtán. Művelődés XL. 1991. 7-8. 5.

19. A falusi társadalmak jelenkutatásának újabb lehetőségei. Kriza János Néprajzi

Társaság  Értesítője Kolozsvár, 1991. 2. 9-10.

20. Horváth Istvánra, a néprajzosra emlékezve. Művelődés XL. 1991. 9. 2.

21. Egy háromszéki fazekasközpont kandallócsempéi I. Művelődés XL. 1991. 10. 22-23.

22. Az azonosság felmutatása. Művelődés XL. 1991. 11-12. 14.

23. Egy háromszéki fazekasközpont kandallócsempéi II. Művelődés XLI. 1992. 4. 14-15.

24. Megyénkben a Válaszút együttes. Szabadság IV.1992.93.

25. Ahol hiányzik a kezdeményezés és a kompetencia.

Romániai Magyar Szó 1992. 856-857. 7.

26. Betlehemezés a bánsági Igazfalván. Művelődés XLI. 1992. 12. 34-36.

27. Múlt időben Gazdáné Olosz Elláról. Az Ige IV. 1. 1993. 14.

28. Népek táncai. Szabadság V. 1993. 129.

29. Köszöntjük Jagamas Jánost. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 1993. 1. 37.

30. Német nyelvű kiadványok az erdélyi szász népi kultúráról. Kriza János

Néprajzi Társaság Értesítője 1993. 1. 41-42.

31. Gyimesfelsőloki betlehemezés. Művelődés XLII. 1993. 12. 28-31.

Ismertetés: Hopp Lajos – Küllős Imola – Voigt Vilmos: A megváltozott hagyomány.

Budapest 1988. Anuarul Arhivei de Folclor XII-XIV. 1991-1993.

Cluj-Napoca, 1993. 557-559.

33. Ismertetés: Keszeg Vilmos: A folklór határán. Bucureşti 1991.

Anuarul Arhivei de folclor  XII-XIV. 1991-1993. Cluj-Napoca, 1993. 564-565.

Néptánckutatók vándorgyűlése Sepsiszentgyörgyön. Kriza  János Néprajzi

Társaság Értesítője III. 1993. 2. 16-17.

35. Erkölcsi értékrend. Kérdőív. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője III. 1993. 2. 27-29.

36. Húsvéti szentsírállítás. Kérdőív. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője III. 1993. 2. 29-30.

37. Tavaszi népszokások. Kérdőív és útmutató. Kriza János  Néprajzi Társaság Értesítője III. 1993. 2. 30-31.

38. Ismertetés: Studii şi comunicări. Etnologie. Tom VII. Sibiu. 1993. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője III. 1993. 2. 44.

39. Kunt Ernő (1948-1994). Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 1996. 3-4. 46.

40. Gunda Béla (1911-1994). Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 1996. 3-4. 47-48.

41. Protestáns közösségek néprajzi vizsgálata. In: Buzogány Dezső (szerk.):

Táborvezetők Könyve. Tanácsok keresztyén táborzásra. Kolozsvár 1997. 75-77.

42. Vallási néprajz. In: Buzogány Dezső (szerk.): Táborvezetők Könyve. Tanácsok

keresztyén táborzásra. Kolozsvár 1997. 78-84.

43. A Bányai-díjas Sípos László laudációja. Művelődés LI. (1998). 1. 14.

42. Carnavalul popular din Ardeal. Info-Art (Centrul Creatiei  Populare Cluj) nr. 9. 6-9.  (1998. ianuarie-februarie)

43. Kriza János Néprajzi Társaság Kolozsvár. folkMAGazin (Budapest) V. (1998).1. 23.

Bevezető. Tájházak, vidéki múzeumgyűjtemények fejlesztésének lehetőségei című

(Zabola 1997. szeptember 12-14.) konferencia anyaga.

Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője VII. (1997). 1-2. 4-6.

45. Binder Pál (1935-1995). Néprajzi Hírek XXIV. (1995). 1-4. 82-83.

Kós Károly (Sztána 1919. augusztus 31.- Kolozsvár 1996. február 29.)

Néprajzi Hírek XXV. (1996). 1-4. 66-67.

47. Az olvasóhoz. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 6. Kolozsvár 1998. 5-6.

48. Dr. Kós Károly (1919-1996). Kriza János Néprajzi Társaság  Értesítője VII. (1997).

3-4. 30-31.

49. Nagy Jenő (1916-1996). Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője VII. (1997). 3-4. 35-38.

50. Molnár István (1910-1997). Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője VII. (1997) 3-4. 38-40.

51. Az olvasóhoz. In: Tájházak fejlesztésének lehetőségei Erdélyben. Szerk. Pozsony Ferenc.   Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 1999/3-4. 3.

52. 25 éves a Csernátoni Múzeum. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Tájházak fejlesztésének lehetőségei Erdélyben. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 1999/3-4. 37-39.

53. Változó ünnep és közösség. Szempont. A Krónika hétvégi melléklete. I. 48. (1999. december 24.). 15.

54. Fél évszázados kutatómunka. A Hét XXXI. (2000). 2000. január 27. 6.

Az olvasóhoz. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Vámszer Géza: Csík vármegye településtörténete. Pallas-Akadémia. Csíkszereda 2000. 5-6.

56. Búcsú Demény István Páltól (1949-2000). Erdélyi Múzeum LXII. (2000) 1-2. 104-106.

57. Szőcs Lajos laudációja az EMKE Bányai János dijának átadása alkalmával.

Művelődés  LV. (2002). 1. 14-15.

58.The Kriza János Ethnographical Society.

Hungarian Heritage Volume 3. Bp., 2002. 77-79.

59. Búcsú Demény István Páltól (1949-2000). Ethnographia 112. (2001). 1-2. 248-250.

60. Mióta protestáns a zabolai vártemplom? Háromszék XIV. (2003). 4042.

2003. december 17.

61. Csángó múzeum Zabolán. Magyar Múzeumok X. (2004) 1. 38.

62. Az utolsó transzilvanista. In: Ambrus Attila (szerk.): In memoriam dr. Binder Pál.

Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület – Brassói Lapok. Brassó, 13-16.

63. Könyvészet, Bibliographie, bibliografie. In: Ambrus Attila (szerk.): In memoriam dr.

Binder Pál. Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület – Brassói Lapok.

Brassó, 2005. 55-58.

64. The Csángó Museum in Zabola. Hungarian Heritage Volume 6. European Folklore

Institute. Budapest, 2005. 94-96.

65. Húsvéti népszokások Erdélyben. Az út XXXII. (2006) 1. 33-36.

66. Interjú Szabó T. Attilával. Művelődés LIX. (2006) 5. 13-16.

67. Csángó Néprajzi Múzeum a háromszéki Zabolán. In: Molnár Ádám (szerk.):

Csodaszarvas. Őstörténet, vallás és néphagyomány II. Molnár Kiadó.

Budapest, 2006. 183-188.

68. Kallós Zoltán 80 éves. Kriza János Néprajzi  Társaság Értesítője XIV. (2006) 1-2. 3-5.

69. ,,…ha több lehetőség lett volna, több mindent lehetett volna csinálni…”

Kallós Zoltánnal beszélget Pozsony Ferenc. Kriza János Néprajzi  Társaság

Értesítője XIV. (2006) 1-2. 31-58.

70. Zsók Béla (1939-2006). Hírhordó. Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének

Hírlevele IX. (2007). 2. (40.) 9-11.

71. A varázsmesétől a mítosztalan falukutatásig. Nagy Olga (1921-2006).

Korunk III. XVIII. 4. 71-74.

71. Az arctalan közösségtől az egyéniesített társadalom- és kultúrakutatásig.

(Ismertetés: Keszeg Vilmos (szerk.): Specialisták. Életpályák és élettörténetek I-II.

Scientia Kiadó. Kolozsvár, 2005.) Korunk III. folyam XVIII. 7. 103-107.

72. Erdély Néprajzi Múzeuma. Magyar Múzeumok XIII. (2007). 2. 10-11.

73. Nagy Olga (1921-2006). Acta Siculica. Székely Nemzeti Múzeum.

Sepsiszentgyörgy 2007. 757-759.

74. Incze László (1928-2007). Acta Siculica. Székely Nemzeti Múzeum.

Sepsiszentgyörgy 2007. 768-770.

75. Gazda László (1933-2007).  Acta Siculica. Székely Nemzeti Múzeum. Sepsiszentgyörgy. 2007. 771-775.

76. Fejér Miklós emlékezete. Háromszék XX. (2008. május 14.) 5374. 7.

77. Esipuhe. In: Tytti Isohookana-Asunmaa: Pieni Tarina Csángóista. Mantykustannus Oy. Porvoo, 2011. 7-9. ISBN 978-952-5712-48-3

78. Erkölcs és egyház a moldvai csángó falvakban. (Ismertetés: Kinda István: Ellenőrzött

közösségek. Szabályok, vétkek és büntetések a a moldvai csángó falvakban. Erdélyi

Múzeum-Egyesület – Mentor Kiadó. Marosvásárhely, 2010)

Erdélyi Múzeum LXXIII. (2011) 1-2. 242-243.

79. A moldvai csángók. Közszolgálat. Közigazgatási Magazin I. (2011) 5. 31

80. A csángó népszokások. Közszolgálat. Közigazgatási Magazin I. (2011) 6. 32.

81. A csángó népművészet. Közszolgálat. Közigazgatási Magazin II. (2012) 1. 28.

82. Magyarok Dél-Erdélyben. Közszolgálat. Közigazgatási Magazin II. (2012) 2. 26-27.

83. Madéfalvától a tanorkapuig.  Közszolgálat. Közigazgatási Magazin II. (2012) 3. 26-27.

84. A hepehupás Szilágyság. Közszolgálat. Közigazgatási Magazin II. (2012) 4. 24-25.

 

 

VI. Szerkesztő:

Barabás László – Pozsony Ferenc – Zakariás Erzsébet (szerk.): Erdélyi és partiumi farsangok. Kriza János Néprajzi Társaság  Évkönyve 4. Kolozsvár 1996. p. 280.

Pozsony Ferenc (szerk.): Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság  Évkönyve 5. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 1997. p. 343.

ISBN 973-97827-1-X

Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 6. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1998. p. 288.

ISBN 973-97827-1-X

Pozsony Ferenc – Anghel Remus Gabriel (red.): Modele de convieţuire în Ardeal. Zabala. Colectia Kriza 2. Asociaţia Etnografică Kriza János. Cluj, 1999. p. 168.

ISBN 973 97827 3 6

5. Pozsony Ferenc (szerk.): Népzenei tanulmányok. A Torockón 1997. október 25-én

szervezett népzenei találkozó előadásai. Kriza Könyvek 3. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1999. p. 179.

ISBN 973 97827 5 2

6. Pozsony Ferenc (szerk.): Csángósors. Moldvai csángók a változó időkben.

A Magyarságkutatás Könyvtára XXIII. Teleki László Alapítvány. Budapest 1999. p. 297.

ISBN 963 03 8118 4

7. Pozsony Ferenc (szerk.): Vámszer Géza: Helytörténeti adatok a hajdani Csík vármegye

(Csík, Gyergyó és Kászon) településtörténetéhez. Pallas-Akadémia,

Csíkszereda, 2000. p. 192.

ISBN 973 9287 72 7

8. Pozsony Ferenc (szerk.): Nagy István: Hopp Istók, jó estét…. Szatmári betlehemesek. Kriza Könyvek 2. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2001. p. 146.

ISBN 973-85303-0-X

9. Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc (szerk.): Kalotaszeg bibliográfiája. Hála József,

Váczy Leona, Murádin László, Péntek János, Vasas Samu, Fülemile Ágnes bibliográfiáját kiegészítette és szerkesztette Erzsei Judit. Kriza Könyvek 9. Kriza János

Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2001. p. 80.

ISBN 973 8503 5 0

10. Háromszék néprajzi és honismereti bibliográfiája (1844-2002). Anyagát gyűjtötte és

rendszerezte Jakab Albert Zsolt. Szerkesztette és az előszót írta Pozsony Ferenc.

Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője XIII.1-2. p. 188.

11. Pozsony Ferenc – Szabó Árpád Töhötöm (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság

Évkönyve 12. Anyakönyves vizsgálatok erdélyi településeken. Kriza János

Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004. p. 248.

ISBN 973-8439-15-9

12.  Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005. p. 356.

ISBN 973-8439-17-5

13. A moldvai csángók bibliográfiája. Összeállította: Ilyés Sándor. Szerk.: Ilyés Sándor – Pozsony Ferenc – Tánczos Vilmos. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2006. p. 376.

ISBN 10 973 8439-26-4

14. Ilyés Sándor – Pozsony Ferenc (szerk.): Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15.

Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2007. p. 258.

ISBN 978-973-8439-32-0

15. Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.): Orbaiszék változó társadalma és kultúrája.

Csángó Néprajzi Múzeum Kiadványai 1. Kriza János Néprajzi Társaság – Pro Museum

Egyesület – Kovászna Megyei Kulturális Központ. Sepsiszentgyörgy, 2007. p. 364.

ISBN 978-973-8439-34-4

16. Ilyés Sándor – Peti Lehel – Pozsony Ferenc (szerk.): Lokális és transznacionális csángó életvilágok. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 2008. p. 444.

ISBN 978-973-8439-35-1

17. Sándor Ilyés – Lehel Peti – Ferenc Pozsony (ed.): Local and Transnational Csángó

Lifeworlds. Kriza János Ethnographical Society. Cluj-Napoca 2008. p. 354.

ISBN 978-973-8439-36-8

18. Népi mesterségek Háromszéken. A BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékén tanuló, Pozsony Ferenc által irányított egyetemisták és doktorandusok terepkutatásaiból, dolgozataiból. Kovászna Megyei Művelődési Központ – Regös Ifjúsági és közművelődési Egyesület, Sepsiszentgyörgy 2008. p. 163.

ISBN 978-973-0-06205-2

19. Czégényi Dóra – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc (szerk.): Oktatás, kutatás,

intézmények Kolozsvárt. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18.

Kolozsvár, 2010. p. 432.

ISBN 978-973-8439-51-1

20. Ilyés Sándor – Peti Lehel – Pozsony Ferenc (szerk.): Moldvai csángók 1990-2010.

Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője XVI. 1-2. Kriza János Néprajzi Társaság.

Kolozsvár, 2011. p. 176.

ISBN 978-973-8439-52-8

21. Jakab Albert Zsolt – Pozsony Ferenc (szerk.): Páva. Tanulmányok egy orbaiszéki

faluról. A zabolai Csángó Néprajzi Múzeum kiadványai II. Kriza János Néprajzi

Társaság – Csángó Néprajzi Múzeum. Kolozsvár – Zabola, 2011. p. 344.

ISBN 978-973-8439-60-3