Könczei Csilla

FMT_1233059302_konczei_csillaDATE PERSONALE:
Numele și prenumele: Könczei Csilla
E-mail: kcsilla2003@yahoo.com
Data şi locul naşterii: 1963, Cluj

 

 

DOMENII DE CERCETARE:

teoria dansului; semiotică nonverbală; comunicare vizuală; teoria reprezentării; minorităţi etnice şi de gen; societatea regimului statului-partid

 

STUDII SUPERIOARE:
1998-2004 Studii și diplomă de doctor în etnografie și etnologie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – România
1993-1996 Studii doctorale în etnografie, Universitatea Eötvös Lóránd, Budapesta – Ungaria (studii suspendate pentru naşterea a celei de-a doua copilei)
1982 – 1986 Studii și diplomă universitară în limba şi literatura maghiară, limba şi literatura engleză, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – România
1982 Diploma de bacalaureat în specialitatea de pian, Liceul de Muzică, Cluj – România

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:

 

EXPERIENȚĂ DIDACTICĂ:
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – România, Facultatea de litere, Catedra de etnologie maghiară
Poziţia şi funcţia: lector universitar (1999- ), asistent universitar (1994-1999)

 

LISTA CURSURILOR PREDATE PROPRII:
Întroducere în antropologie culturală
Istoria antropologiei culturale
Comunicare vizuală
Introducere în teoria filmului documentar şi antropologic
Putere și reprezentare

 

LIMBI CUNOSCUTE:
maghiară – limba maternă
română- avansată
engleză – avansată
franceză – medie
romani – medie

CERCETĂRI:
2007-2008 Cercetarea etnobiografică a perioadei statului-partid (Catedra de etnografie și antropologie maghiară, Facultatea de litere, UBB)

2005-2008 Discursuri vizuale în filmul antropologic și documentar (Catedra de etnografie și antropologie maghiară, Facultatea de litere, Programul de Cercetare Culturală Complexă a Federației Universitare Maghiare, Masteratul Gen și Oportunități Egale, Facultatea de științe politice, UBB)

1999-2000 Reprezentări ale etnicităţii şi ale relaţiilor interetnice în discursul public şi în viaţa ciotidiană (Contract de cercetare ştiinţifică cu Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovaţie)

1997-2007 Reprezentare și comunicare vizuală în centrul istoric al Clujului (Proiect individual filmografic)

1981-1990 Cercetarea dansului tradițional din Transilvania și Dobrudgea

 

ALTE LOCURI DE MUNCĂ:
TVR Bucureşti – Emisiunea în limba maghiară
Poziţia şi funcţia: redactor
Perioada: 1990/1991

 

ALTE EXPERIENȚE PROFESIONALE:
2007 Membru în juriul Festivalului de filme etnografice şi antropologice „Dialektus” din Budapesta, Ungaria
2005 Membru al juriului Festivalului de filme internaţionale de scurt metraje „AlterNative” (Târgu Mureş)
2004 – Curator al comitetului de cultură a Fundaţiei Communitas
2003 Activitate ca membru în Programa de Masterat a Genului Social în cadrul Institutului de Antropologie Culturală, Facultatea de Studii Europene, UBB
2003 Conducătorul proiectului TRANZartDISLOCATED, proiect susţinut de către Consiliul European în cadrul programului „Cultura 2000″
2002 – Membru în juriul Festivalului de filme etnografice şi antropologice „Dialektus” din Budapesta, Ungaria
2000 – Membrul Centrului de Cercetare a Genului Social în cadrul Institutului de Antropologie Culturală, Facultatea de Studii Europene, UBB
2000 – Director executiv al Casei Tranzit, Centru de Artă şi Cultură Contemporană (www.tranzithouse.ro)
1999 – Membrul Colectivului de Antropologie Culturală a Facultăţii de Studii Europene, UBB, lector la masteratul organizat de către Colectiv
1997 – Iniţiator al proiectului TRANZIT pentru fondarea Centrului de
Artă şi Cultură Contemporană în clădirea fostei sinagogi de pe strada
Fără nume, Cluj, curator la numeroase evenimente artistice organizate în Casa Tranzit (www.tranzithouse.ro)
1995-1996 Membru fondator al Colegiului de Studii Culturale din Cluj, având un seminar în comunicaţie vizuală
1993-1996 Membru fondator al studioului de filme independente DockArt din
Cluj
1986-1990 Etnograf liber profesionist

 
SCHIMBURI DE EXPERIENȚE, VIZITE PROFESIONALE:
2008 Schimb de experiențe la Universitatea Goldsmith din Londra în cadrul Programului de «Gen, Diferenţe şi Inegalităţi », Specializare Masterat la Facultatea de Studii Europene, Grupul Interdisciplinar Pentru Studii de Gen al Universităţii Babeş-Bolyai, prin grantul HESP-ului
2007 Visiting profesor la Universitatea Miskolc, la Catedra de Antropologie Vizuală și Culturală, Ungaria
2005 Schimb de experiențe la NTNU (Universitatea Norvegiană Tehnică și Științifică, Trondheim)
2004 Schimb de experiențe la Institutul de Antropologie Socială Max Planck, Halle, Germania
2003 Bursă de visiting profesor la Universitatea din California Los Angeles (UCLA) în cadrul programului Fullbright
2002 Bursă de vizită la Universitatea Sussex, Marea Britanie în cadrul Programului de «Gen, Diferenţe şi Inegalităţi », Specializare Masterat la Facultatea de Studii Europene, Grupul Interdisciplinar Pentru Studii de Gen al Universităţii Babeş-Bolyai, prin grantul HESP-ului

 

GRANTURI DE STUDII ȘI CERCETARE:
1999 (5 – 23 iulie) “Plight of the Gypsies”, Universitatea Central Europeană, (CEU) Budapesta – Grant obţinut de la Fundaţia pentru o Societate Deschisă
1996 (23-28 July) “Men and Women in East-european Transition”, Universitate de Vară la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj
1993/1994 Bursă de cercetare Junior la Collegium Budapest (Institut de Studii Superioare)
1991/1992 Bursă de cercetare la Institutul de Etnografie şi la Insitutul de Muzicologie al Academiei din Budapesta, în colaborare cu Academia Română

 

MEMBRU ÎN ORGANISME ȘTIINȚIFICE:
ICTM – International Council for Traditional Music (Consiliul Internaţional al Muzicii Tradiţionale)
Asociaţia Etnografică “Kriza János”
Societatea de Antropologie Culturală Română (SACR)

 

PARTICIPĂRI LA CONFERINȚE:
2008 Action research and feminism, Organizator: Centrul pentru Studii de Gen, Universitatea Babeș-Bolyai și Fundația Desire, 5-6 decembrie (Panel 4. Action and long-term research)
2008 Reality or fiction? (XI.) International Cinema and Media Studies Conference in Transylvania. Organizator: Sapientia – Hungarian University of Transylvania, Department of Photography, Film and Media & The University of Pécs, 26-28 septembrie (Prezentarea: The Adventures of a Hi8 Camera in the Romania of the 1980s and 1990s. Filmed Reality in Changing Scopic and Political Regimes)
2008 Vino mai aproape. Romii în societatea contemporană românească. Organizator: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale și Universitatea Central Europeană (CEU), 12-19 iulie (Prezentarea: Some collaborative projects. Könczei Csilla-Ileana Lăcătuș: Ilonka néni (http://www.npage.org/IMG/pdf/IlonkaNeni.pdf); RromaNative@Co (Experimental dance-theatre project of Tranzit Foundation)
2008 Global webbing of diverging agendas. Synchronicity and asynchronicity in contemporary culture and politics. Organizator: Institutul de Teoria Artei și de Studii Media, Universitatea Eötvös Loránd ELTE, Budapest, 19-21 iunie (Prezentarea: Some relocations of a pyramidal structure. Status and collaborationism of minority elites in one-party Romanian dictatorship)
2007 Amprente antropologice. Organizator: Institutul de Antropologie Culturală, Masteratul de etnologie și antropologie culturală, Facultatea de Studii Europene, UBB, Fundația Tranzit, 15 decembrie
2007 Transmitere în tradiția dansului (Tánchagyomány: átadás és átvétel), Organizator: Catedra de Etnografie și Antropologie Culturală, Universitatea Szeged, Ungaria, 7-9 decembrie (Prezentarea: Casa de dansuri din Cluj și puterea politică 1977-1984. Documente din arhiva securității)
2007 Lustrația – O șansă pentru continuarea schimbului de regim. Universitatea de Vară XVIII. Balvanyos la Tușnad Băi Organizator: Asociația ErGo și Fundația Pro Minoritate, 17-22. Iulie
2007 Culturi academice și critica feministă (Academic cultures and the feminist critique), Organizator: Centrul „Gender Studies” UBB, Facultatea de politologie UBB, Fundația Tranzit, 13. iulie (Prezentarea: Genul universității)
2007 Reprezentările diferenței culturale. Conferința Asociației Maghiare de Antropologie Culturală I. – Universtitatea Miskolc, 31 mai – 1 iunie. (Prezentarea Imaginile ceangăilor și maghiarii din Șapte Sate)
2006 Educaţia vizuală în limba maghiară din România. Universitatea Creştină Partium, Oradea, 24-25 noiembrie (Lucrare prezentată: Realitate – viziune – societate.)
2005 Cultura şi societatea ţiganilor ardeleni. Conferinţă organizată de Asociaţia Etnografică Kriza János, Cluj, 17 noiembrie (Lucrare prezentată: Imaginea cercetării maghiare a dansului asupra culturii romilor)
2005 Colocviu Internaţional « Les Centres de la peripherie » Bucureşti, 23-25 septembrie. Organizată de către reţeaua europeană Banlieues d’Europe
2005 Colocviu International « Asociaţii şi societatea civilă » Amiens (Franţa), 26-28. ianuarie 2005. organizată de Universitatea Jules Verne din Picardia. (Prezentarea Cazul minorilor rome în România. În panelul “Asociaţii militante, femeile şi democraţia”)
2004 Colocviu de cercetare a dansului organizată de Academia Maghiară, Budapesta, septembrie (Prezentarea „Discursul public despre o ştiinţă inxistentă: cercetarea în limba maghiară a dansului în anii 1960-1980″)
2001 Un alt martie. Masă rotunda Reprezentări vizuale ale corpului feminin, Cluj 30-31 martie (Prezentarea şi interpretarea a două scurt metraje de autor)
2001 ASU2 – Art Servers Unlimited – Autonomous Spaces, Conferinţa Internaţională despre Comunicarea pe Internet, KUC Lamparna, Labin, Croaţia, 9-15 august (Prezentarea spaţiului alternativ artistic-cultural al Casei Tranzit, Cluj)
2000 Istoria etnografiei maghiare din România. Conferinţă organizată de Asociaţia Etnografică Kriza János, Miercurea Ciuc, 18-19 martie (Lucrare prezentată: Istoria cercetării dansului din România între 1944-1989)
2000 Musiques orales et migrations musicales. Questions esthétiques, questions éthiques, Conferinţă organizată de Fundaţia Royaumont, Asociaţia de Etnomuzicologie Franceză şi de Asociaţia Internaţională a Jurnaliştilor World Music. Abbaye de Royaumont, Franţa, iunie 22-24. (Prezentare: – “Traditional music in communist and post-communist Romania beyond the battlefield of representations”.)
2000 Censorship in Visual Arts and Media, Conferinţa a II. Internaţională despre Cenzură. Parnu, Estonia, august 10-12 (Prezentare: Reprezentarea corpului uman în spaţiul public – mijloc simblic de conservare a ierarhiei sociale. – “Public Images of the Body – a Symbolic Tool for Maintaining Social Hierarchy”)
1999 Bărbaţii în tranziţie. Conferinţă organizată de Asociaţia Etnografică Kriza János şi Catedra de limba şi cultura maghiară UBB, Rimetea, 3-6 decembrie (Lucrare prezentată: Bărbatul, tractorul şi femeia. Reprezentarea vizuală a rolurilor de gen în epoca socialistă – studiu de caz)
1998 Masă rotundă. Analiza antropologică a spaţiului. Zilele Academice Clujene, Cluj, 25 mai – 10 iulie (Lucrare prezentată: Rit şi naraţiune – aspecte individuale şi colective ale construirii semantice a spaţiului public)
1998 Conferinţa anuală a Societăţii de Antropologie Culturală din România, Sibiu, 23-25 octombrie (Lucrare prezentată: Probleme etice ale filmului antropologic)
1995 A III-a Conferinţă Internaţională de Şamanism, Nara, 25-30 noiembrie, Japonia (Lucreare prezentată: Ştie mutul să vorbească? Se poate interpreta extazul prin limbajul verbal?)
1995 Aspecte ale muzicii şi ale multiculturalismului. Conferinţa Consiliului de Muzică Europeană, Falun, 9-11 iulie, Suedia
1994 A V-a Conferinţã a Asociaţiei Internaţionale pentru Studii Semiotice, Berkeley, (Lucrare prezentată: Dans şi semnificaţie. Care este înţelesul dansurilor abstracte?)
1994 Semiotică şi teorie culturală. Al IV-ea Colocviu de semiotică austro-ungar, Viena (Lucrare prezentată: Dans şi semnificaţie. Dacă există gândire conceptuală în dans)
1994 Collegium Budapest, Prezentare individuală (Lucrare prezentată: Este dansul un limbaj?)
1994 A XVIII-ea Conferinţã Internaţionalã a Consiliului Internaţional al Muzicii Tradiţionale, Varşovia, (Lucrare prezentată: Dansul ca şi comunicare poetică multimedială)
1993 Dans şi obicei. Conferinţa Asociaţiei de Etnografie “Kriza János”, Sf. Gheorghe, noiembrie, România (Lucrare prezentată: Limba maternă a dansului?)
1992 Conferinţa Atelierului de Textologie Semioticã, Szeged, (Lucrare prezentată: Semiotica dansului, textologie multimedialã: cãtre o textologie a dansului)
1990 A XVI-ea Conferinţã internaţionalã a Consiliului Internaţional al Muzicii Tradiţionale, Budapesta, (Lucrare prezentată: Principiul de Creaţie a Dansului Borica)

 

MEMBRU ÎN COMITETE DE ORGANIZARE SAU ȘTIINȚIFICE ALE UNOR CONFERINȚE:
2008 Cine îi recunoaşte? Tudsz róluk? Missing 1944-2008. Masă rotundă despre deportarea evreilor Clujeni, Organizator: Fundația Tranzit, Cluj, 30. mai
2007-2008 Piramida umană. Discuții despre dictatura statului-partid, Organizatori: Fundația Tranzit și Colegiul Invizibil (LK), Cluj
2006 Conferinţa organizaţiei ştiinţifice internaţionale ICTM (International Council of Traditional Music), Organizatori: ICTM şi Fundaţia Tranzit, Cluj, 10-16. iulie
2006 Antropologia vizuală şi comunicaţia vizuală în sistemul educaţional superior, Organizator: Fundaţia Tranzit & Programul de Masterat Cercetare Culturală Complexă – UBB, Cluj, 20-22. aprilie
2006 Atelier vizual, Organizator: Fundaţia Tranzit Alapítvány & Universitatea din Miskolci (Ungaria), Cluj, 6. decembrie
2000 Representing Anthropology and Anthropological Representations in Eastern Europe. Înâlnire Regională de Antropologie în organizarea Institutului de Antropologie a UBB, al Proiectului Civic Education şi Fundaţie Tranzit, Cluj, 24-27 sept. (Co-organizatorul conferinţei, moderatorul panelului Antropologia vizuală în perioada de tranziţie)

 

PREMII:
1995 Premiul III. – “Internationaler Videokunstpreis” (Festival de artă video internaţional – Karlsruhe, Germania) pentru filmul An Abstract Knowledge
1994 Premiul “Martin György” – Premiul ştiinţific a Asociaţiei Martin György pentru studiul Borica
1993 Premiul de regie – “Ostranenie” (Festival internaţional de filme şi video – Dessau, Németország) pentru filmul An Abstract Knowledge
1994 Premiul special a Fundaţiei „Minden Nap Történelem” (Fiecare zi e istorie) – “AlterNative” (Festival internaţional de filme şi video, Tg. Mureş, România) pentru filmul Noi suntem ai nimănui

 

PARTICIPĂRI LA FESTIVALURI DE FILME:
2001 Mediawave – Győr, Ungaria
2000 Festival de teatru – Lausanne, Elveţia
2000 New Life, Festival de Teatru Alternativ – Sankt-Petersburg, Russia
2000 Internationale Kurzfilmtage – Oberhausen, Germania
1999 Zilele Tranzit ’99, Cluj, Románia
1999 Altfest ’99 – Bistriţa, România
1999 AlterNative – Tg.Mureş, România
1997 Noi şi Ei, Cluj, România (Festivalul de deschidere a Casei TRANZIT) – Cluj, Románia
1995 Internationaler Videokunstpreis – Karlsruhe, Germania
1995 Ostranenie – Dessau, Germania
1994 Bremen Filmfest – Brema, Germania
1994 Feminale – Köln, Germania
1994 AlterNative – Tg.Mureş, România
1994 Mediawave – Győr, Ungaria
1993 Mediawave – Győr, Ungaria
1993 Faith and Imagination – Tg.Mureş, România
1993 Ostranenie – Dessau, Germania
1992 Mediawave – Győr, Ungaria

 

 

 

Lista publicaţiilor

Curriculum vitae | Înapoi

 • Cărţi, monografii
 • › 2006 Táncelméleti írások. Writings in Dance Theory. (1987-2002). EFES, Cluj-Kolozsvár
 • › 2002 Ilonka néni. [Biografia Ilenei Lăcătuş în trei limbi: romani, română, maghiară] EFES, Colecţia Studii Culturale
 • › 2002 Jegyzetek a Lábán-táncjelírásról. [Manualul sistemului de notare internaţional a dansului „Laban”] Editura Kriza János Néprajzi Társaság, Hagyományok Háza, Kolozsvár-Budapest
 • Curs universitar editat
 • › 2006 Valóság – mozi – társadalom. Bevezetés a dokumentumfilm antropológiájába. [Realitate – Cinema – Societate. Întroducere în antropologia filmului documentar] Desire, Cluj
 • Studii și articole
 • › 2008 Civil a pályán. Vélemény a pártállami diktatúra titoktalanitásáról. [Opinie civică depre desecretizarea dictaturii statului-partid.] In: Selyem Zsuzsa (szerk.): Magány és árnyék. Eg Szilágyi Domokos nevű ember a Szekuritáté hálójában. [Singurătate și umbră. Un om numit Szilágyi Domokos în pânzele Securității] Láthatatlan Kollégium [Colegiul Invisibil] – Fundația Tranzit, Cluj, 37-48.
 • › 2008 A halva született harmadik ikertestvér. Nyilvános beszéd a nemlétező romániai magyar tánckutatásról a hatvanas–nyolcvanas években [Tripletul mort-născut. Discursuri publice din anii ‘80-‘90 despre inexistenta cercetare maghiară a dansului în România] In: Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (ed.): Kultúrakutatások és értelmezések. [Studii și interpretări culturale] (Kriza Könyvek, 32.) Catedra de Etnografie și Antropologie – UBB – Asociația Etnografică Kriza János. Cluj, 145–155.
 • › 2008 A saját társadalom konstruktivista megközelítése [Abordarea constructivistă a reprezentării societății proprii] Antropo. Lenyomatok. Amprente. Imprints. Editori: Harbula Hajnalka, Enikő Magyari-Vincze. EFES, Cluj pag. 177-190.
 • › 2007 Civil a pályán. Vélemény a pártállami diktatúra titoktalanitásáról. [Opinie civică depre desecretizarea dictaturii statului-partid.] Magyar Kisebbség 1-2. (43 – 44.) Kolozsvár, pag.7 – 16.
 • › 2005 Reflexivitás a dokumentumfilmben. [Reflexivitate în filmul documentar] Filmtett. Mozgóképes havilap. 55., pag. 21-23.
 • › 2002 Ilonka néni. Povestea unei prietenii. Prezenţe feminine. Studii despre femei în România. Ed. Cosma, Ghizela et al., Editura Fundaţiei Desire, Cluj
 • › 2000 Ilonka néni. [Câteva idei asupra cercetării de teren], Művelődés 1., pag. 19-20.
 • › 1999 Despre constituirea iluziei în filmul documentar. Caietele Tranziţiei 2/3., pag. 233-234.
 • › 1997 És voltak ezek a jelvények, a pálca, a lapocka… [Interpretarea vizuală a obiectelor rituale în dansul “Borița”], Korunk 12., pag. 63-76.
 • › 1997 Tanssi ja merkitys. [Dans și semnificație] Synteesi 1., Helsinki, pag. 17-21.
 • › 1995 Táncos anyanyelv? [Există oare o limba maternă a dansului?] Anuarul Asociaţiei Etnografice Kriza János 3., Cluj., ed. Zakariás Erzsébet, pag. 161-164.
 • › 1994 Dance and Meaning. Is there a Conceptual Thinking in Dance? Kultursemiotik und Kulturtheorie. Akten des 4. Österreichisch-Ungarisches Semiotik – Kolloqium, Wien 1994. Jf. 18 1-4/1994., pag. 95-104.
 • › 1994 Dance as Multimedial Poetic Communication. Dance Ritual and Music. Proceedings of the 18th Symposium of the Study Group on Ethnochoreology, The International Council for Traditional Music. August 9-18, 1994 in Skierniewice, Poland. Warsaw 1995., pag. 201-204.
 • › 1994 Ötletek a tánc textológiai elemzéséhez. [Semiotica dansului, textologie multimedialã: cãtre o textologie a dansului] Szemiotikai szövegtan 7. A multimediális kommunikátumok szemiotikai textológiai megközelítéséhez. JGYTF Kiadó, Szeged. eds. Petőfi S.János, Békési Imre, Vass László, pag. 51-68.
 • › 1993 Ötletek a tánc textológiai elemzéséhez. [Idei despre analiza textologicã a dansului] Korunk 8., pag. 75-77.
 • › 1990 A hétfalusi boricáról. [Despre Borița din Șapte Sate] A csángó magyarokról. Téka. 12., 12-13.
 • › 1990 Idekint a kerítésen belül… Beszélgetés Jogger-rel, egy krisztiániai csavargóval. [Peste gard… Dialog cu Jogger, un hobo din Cristiania] Jelenlét. 34., pag. 4-5.
 • › 1990 Sajtófolklór. [Folclorul din presă] 4-5.
 • › 1990 Mindenki szeret engemet… Lejegyzések Netti Fodor Sándor szövegéből. [Toată lumea mă iubește. Mărturiile instrumentistului Netti Fodor Sándor] Jelenlét 10., pag. 6.
 • › 1990 Romániai magyar néprajzi tájegységek. [Regiuni etnografice maghiare din România] Jelenlét., pag. 4. 6.
 • › 1989 Motívumépítkési elvek a hétfalusi borica táncban.[Principii de construcţie în dansul Boriţa din Şapte Sate.] Tánctudományi Tanulmányok 1988-1989, ed. Major Rita, Budapest, pag. 145-163.
 • › 1987 Tradiţie şi creativitate în dansul popular. [Hagyomány és kreativitás a néptáncban.] Korunk, 46 (5)., pag. 388-395.
 • › 1988-89 Táncolj velünk! [Să dansăm împreună. Întroducerea sistemului de notare a dansului pentru copii] A haza sólymai 12 (1988) – 1-11 (1989)
 • › 1983 A tűznek nem szabad kialudni. [Focul nu trebuie să dispară] Igazság (6 iulie), pag. 3.
 • › 1982 Arany és Kodály szellemi rokonsága. [Relațiile spirituale între Arany și Kodály] Ifjúmunkás 52. (4. 36.), pag. 6-7.
 • Alte publicaţii
 • › 2008 Introducere. In: Cine îi recunoaște? Tudsz róluk? Missing 1944-2008 [Catalogul proiectului cu aceeași denumire] www.missingsince1944.ro
 • Redactări publicații
 • › 2003 Breaking the wall. Representing Anthropology and Anthropological Representations in Post-communist Eastern Europe. Editori: Viorel Anăstăsoaie, Csilla Könczei, Enikő Magyari-Vincze, Ovidiu Pecican. EFES, Cluj
 • › 2003 TRANZart disLOCATED. [Catalogul proiectului de artă vizuală contemporană cu aceeași denumire] Editori: Könczei Csilla, Sütő Ferenc, Kozák Gyula, Miklósi Dénes, Fundația Tranzit, Cluj
 • › 1998 Házatlan csiga. Könczei Ádám naplója. 1946-1983. [Melcul fără casă. Jurnal] Editor: Könczei Csilla, Tinivár, Cluj
 • › 1995 Tolna Éva: Furfangos szavak [Cuvinte glumețe. Poezii pentru copii] Editor: Könczei Csilla, Editura Stúdium, Cluj
 • Filmografie
 • › 2001 Filme video din teatrul experimental cu participarea unor artişti non-profesionişti rromi Ilona: Suprize, surprize…
 • › 2000 Trenul. Love Song, Tibi. Filme video. (În piesa de teatru-video „Black Milk“ pe texte de Saviana Stănescu regizat de Radu Afrim)
 • › 1997 Fără titlu. Instalaţie video
 • › 1995 KisBalázs. Video experimental
 • › 1994 Film documentar despre de ce nu s-a finalizat un film documentar. Eseu-video despre munca etnograficã de teren
 • › 1993 Egy elvont ismeret. (O cunoştinţã abstractã). Film documentar despre ascultarea telefoanelor
 • › 1993 Felmegyünk a tüzes égig. (Urcãm pânã-n cerul de foc). Eseu-video despre problemele de interpretare ale riturilor nonverbale
 • › 1991 Senkifiai (Noi sîntem ai nimănui). Dokumentumfilm
 • Blog
 • › 2006-2008 Könczei Csilla szekusblogja [Blogul securist al lui Könczei Csilla], konczeicsilla.egologo.transindex.ro
 • DVD
 • › 2007 Art in Tranzit. Arhiva de dans al Casei Tranzit. Ed. Fundația Tranzit (redactor șef)
 • › 2008 Art in Tranzit. Urban space in Tranzit. Ed. Fundația Tranzit (redactor șef)
 • Arhive audio-vizuale
 • › Înregistări audio de muzică tradițională din regiuni Transilvănene
 • › Înregistrări filme 16mm de dansuri tradiționale din regiuni Transilvănene
 • Expoziție
 • ›  2008 Cine îi recunoaște? Tudsz róluk? Missing 1944-2008. Curatori: Könczei Csilla, Miklósi Dénes, 23.05 – 05.06, Casa Tranzit, Cluj www.missingsince1944.ro
 • › 2002 – 2003 TRANZart disLOCATED. [Proiect de artă vizuală contemporană cu aceeași denumire] Curator: Könczei Csilla, At Home Gallery (Samorian – Slovakia), Kibla (Maribor – Slovenia), Sinagoga din Győr (Ungaria), Casa Tranzit (Cluj – Romania)
 • › 1997 Noi și ei. Spațiul golit [Instalații și performance-uri in situ] Curator: Könczei Csilla, 11-13 octombrie, Casa Tranzit (Cluj – Romania)