Könczei Csilla

FMT_1233059302_konczei_csillaSZEMÉLYI ADATOK:

 

Név:                Könczei Csilla

E-mail:             kcsilla2003@yahoo.com

Születési hely, időpont: Kolozsvár, 1963 július 14.

 

FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK:

1998-2004       Doktori tanulmányok és fokozat etnográfiából és etnológiából, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár – Románia

1993-1996       Doktori tanulmányok etnográfiából, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest – Magyarország(A második gyermekem születése miatt felfüggesztettem.)

1982-1986       Egyetemi tanulmányok és oklevél magyar és angol nyelvből- és irodalomból, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár – Románia

1982                Érettségi a Kolozsvári Zeneművészeti Középiskolában, zongoraszakon

 

KUTATÁSI TERÜLETEK:

táncelmélet; a nem-verbális kommunikáció szemiotikája; vizuális kommunikáció; reprezentációelmélet; kulturális és nembeli kisebbségek; a pártállam társadalma

 

 

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG:

 

 

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG:

1999-2008       Egyetemi adjunktus a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán, a Magyar Néprajz- és Antropológia Tanszéken

1994-1999       Tanársegéd ugyanott

 

 

ÖNÁLLÓ EGYETEMI KURZUSOK:

Bevezetés a kulturális antropológiába

A kulturális antropológia története

Vizuális kommunikáció

Bevezetés a dokumentum- és az antropológiai film elméletébe

Reprentáció és hatalom

 

NYELVISMERET:

Román és angol – magasfokú

Francia és rromani – középfokú

 

KUTATÁSOK:

2007-2008      A pártállam társadalmának etnobiográfiai kutatása (BBTE, Bölcsészkar, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék)

 

2005-2008      Vizuális diskurzusok az antropológiai és a dokumentumfilmben (BBTE, Bölcsészkar, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, KMEI Komplex kultúrakutatásának programja, a BBTE Politikatudományi Karán működő «Kulturális nem, másság és egyenlőtlenség» magiszteri program kereteiben)

 

1999-2000      Az etnicitás és az interetnikus kapcsolatok reprezentációja a nyilvános beszédben és a hétköznapi életben (A Román Nemzeti Tudományos, Tehnológiai és Innovációs Ügynökség szerződésével)

 

1997-2007      Vizuális reprezentáció és kommunikáció Kolozsvár történelmi központjában (Egyéni filmes projekt)

 

1981-1990      Az erdélyi és dobrudzsai hagyományos tánckultúra kutatása

 

 

KORÁBBI MUNKAHELYEK:

1990-1991       Szerkesztő a Román Állami TV Bukaresti Adásának magyar nyelvű  szerkesztőségében

 

EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK:

 

2007                A budapesti „Dialektus” néprajzi- és antropológiai filmfesztivál zsüritagja

2005                A marosvásárhelyi „AlterNatív” rövidfilmfesztivál zsüritagja

2004                A Communitas Alapítvány művelődési szaktestületének kurátora

2003                A TRANZartDISLOCATED cimű „Kultúra 2000” európai együttműködési projekt vezetője

2002                A budapesti „Dialektus” néprajzi- és antropológiai filmfesztivál zsüritagja

2000                Membrul Centrului de Cercetare a Genului Social în cadrul Institutului de Antropologie Culturală, Facultatea de Studii Europene, UBB

2000                Director executiv al Casei Tranzit, Centru de Artă şi Cultură Contemporană (www.tranzithouse.ro)

1999                A Kolozsvári Kulturális Antropológiai Intézet tagja, az Intézet által indítványozott antropológiai és a kulturális nemek kutatásának szentelt magiszteri programok munkatársa a BBTE Európai Tanulmányok Karán

1997                A kolozsvári Tranzit Ház (kortárs művészeti központ) alapítója és igazgatója

1995-1996        A Kolozsvári Kultúra Kutató Kollégium (KUKK) egyik alapítótagja, a vizuális kommunikációs szeminárium vezetője

1993-1996       A kolozsvári DockArt független filmes stúdió alapítótagja (Schneider Tiborral).

1986-1990       Szabadúszó néprajzos, munkanélküli.

 

TANULMÁNYI UTAK, VENDÉGTANÁRI TEVÉKENYSÉG:

 

2008                A londoni Goldsmith Egyetem vendége, a BBTE Politikatudományi Karán működő «Kulturális nem, másság és egyenlőtlenség» magiszteri program és a BBTE Kulturális nem interdiszciplináris kutatócsoportjának HESP által támogatott  című program ösztöndíjasaként

2007                A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia tanszékének vendégelőadója

2005                A NTNU (Norvég Technika és Tudományok Egyeteme) vendége (Trondheim, Norvégia)

2004                A Max Planck Szociálantropológiai Intézet vendége (Halle, Németország)

2003                A Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem (UCLA) vendége a Fullbright Program keretében

2002                A Nagy-Britanniai Sussex Egyetem vendége, a BBTE Európai Tanulmányok Karán működő «Kulturális nem, másság és egyenlőtlenség» magiszteri program és a BBTE Kulturális nem interdiszciplináris kutatócsoportjának HESP által támogatott  című program ösztöndíjasaként

 

KÉPZÉSI ÉS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJAK:

1999 (július 5 – 23)     “Plight of the Gypsies”, Középeurópai Egyetem (CEU), Budapest – a Nyitott Társadalomért Alapítvány pályázata

1996 (július 23-28)      “Men and Women in East-european Transition”, a kolozsvári BBTE nyári egyetemen

1993-1994                  A Collegium Budapest (Institute for Advanced Studies) fiatal kutatója – Junior Fellowship

1991-1992                  A Magyar Tudományos Akadámia Néprajzi Kutatóintézetének és Zenetudományi Intézetének kutatója a Magyar és a Román Tudományos Akadémia pályázatán elnyert ösztöndíjjal

 

TUDOMÁNYOS SZAKTESTÜLETI TAGSÁG:

 

A Nemzetközi Tradicionális Zene Tanácsa (International Council for Traditional Music – ICTM)

Kriza János Néprajzi Társaság (KJNT)

Román Antropológiai Társaság (Societatea de Antropologie Culturală Română – SACR)

 

KONFERENCIÁKON/TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKOKON VALÓ RÉSZVÉTEL:

 

2008                Action research and feminism, Szervező: a BBTE Kulturális nem  Kutatóintézete és a Desire Alapítvány, december 5-6. (4. Panell: Action and long-term research)

2008                Reality or fiction? (XI.) International Cinema and Media Studies Conference in Transylvania.Szervező: Sapientia – EMTE, Média Tanszék & Pécsi Egyetem, szeptember 26-28. (Előadás: The Adventures of a Hi8 Camera in the Romania of the 1980s and 1990s. Filmed Reality in Changing Scopic and Political Regimes)

2008                Come closer. Romák a kortárs román társadalomban. Szervező: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Közép-európai Egyetem (CEU), július 12-19 (Előadás: Some collaborative projects.Könczei Csilla-Ileana Lăcătuș: Ilonka néni http://www.npage.org/IMG/pdf/IlonkaNeni.pdf); RromaNative@Co (Experimental dance-theatre project of Tranzit Foundation)

2008                Global webbing of diverging agendas. Synchronicity and asynchronicity in contemporary culture and politics. Szervező: az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézete, Budapest, június 19-21. (Előadás: Some relocations of a pyramidal structure. Status and collaborationism of minority elites in one-party Romanian dictatorship)

2007                Antropo lenyomatok. Szervezők: a BBTE Kulturális Antropológiai Intézete, az Európai Tanulmányok Karának Etnológia és kulturális antropológia mesterképző és a Tranzit Alapítvány, december 15.

2007                Tánchagyomány: átadás és átvétel, Szervező: a Szegedi Egyetem Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszéke, december 7-9. (Előadás: A kolozsvári táncház és a hatalom 1977-1984 között. Dokumentumok a román titkosszolgálat irattárából)

2007                Politikai átvilágítás – Esély az elakadt rendszerváltás folytatására. XVIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor Tusnádfürdőn. Szervező: Az ErGo Egyesület és a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány,   július 17−22.

2007                Akadémiai kultúrák és a feminista kritika (Academic cultures and the feminist critique), Szervező: a BBTE „Gender Studies” Központja és a Politikatudományi Kar, Tranzit Alapítvány, július 13. (Előadás: Az egyetem neme)

2007                A kulturális másság reprezentációi. A Magyar Kulturális Antropológiai Társaság Vándorkonferenciája I. – Miskolci Egyetem május 31 – június 1. (Előadás: Csángóképek és a hétfalusi magyarok)

2006                A romániai magyarnyelvű vizuális nevelésért – szakkonferencia. A Vizuális Alkotás és Nevelés Kutatóműhely és a Képzőművészet és Reklámgrafika Tanszék,– Partiumi Keresztyén Egyetem, Nagyvárad, november 24-25. (Előadás: Valóság – mozi – társadalom. A kolozsvári antropológus hallgatók vizuális oktatása)

2005                Az erdélyi cigányok kultúrája és társadalma. A Kriza János Néprajzi Társaság konferenciája, Kolozsvár, november 17. (Előadás: A magyar tánckutatás képe a cigány kultúráról)

2005                „A periféria központjai” Nemzetközi Szimpózium. Bukarest, szeptember 23-25. A Banlieues d’Europe szervezésében

2005                „Társulások és a civil társadalom” Nemzetközi Szimpózium. Amiens (Franciaország), Január 26-28. A Pikárdiai Jules Verne Egyetem szervezésében. (Előadás: A romániai kiskorú roma lányok esete a „Militáns társulások, nők és demokrácia” cimű panellben)

2004                A MTA Zenetudományi Intézetének Táncszimpóziuma, Budapest, szeptember (Előadás: Nyilvános beszéd egy nemlétező tudományról: tánckutatás a szocialista Romániában)

2001                ASU2 – Art Servers Unlimited – Autonomous Spaces, Nemzetközi konferencia az internetes kommunikációról, KUC Lamparna, Labin, Horváthország, augusztus 9-15. (Előadás: Független kulturális központok: a Tranzit Ház esete)

2001                Egy másféle március (Un alt martie.) Kerekasztal a női test vizuális reprezentációjáról, Kolozsvár, március 30-31. (Előadás: Női prototipusok: a prostituált és az öregasszony)

2000                Representing Anthropology and Anthropological Representations in Eastern Europe. Regionális Antropológiai Műhelytalálkozó a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Antropológiai Intézete, a Civic Education Project és a Tranzit Alapítvány szervezésében, Kolozsvár, szeptember 24-27 (A vizuális antropológia a rendszerváltás időszakában cimű panell moderátora, a konferencia egyik szervezője)

2000                Cenzúra a vizuális művészetekben és a médiában (Censorship in Visual Arts and Media), II. Nemzetközi Konferencia a Cenzúráról. Parnu, Észtország, augusztus 10-12 (Előadás: Az emberi test nyilvános ábrázolása – a társadalmi hierarchia megőrzésének szimbólikus eszköze. - “Public Images of the Body – a Symbolic Tool for Maintaining Social Hierarchy”)

2000                Orális zene és vándorlás. Esztétikai és etikai kérdések. (Musiques orales et migrations musicales. Questions esthétiques, questions éthiques), A Royaumont Alapitvány, A Francia Etnomuzikológiai Társaság és a Világzene Nemzetközi Újságirói Szervezet konferenciája. Abbaye de Royaumont, Franciaország, június 22-24. (Előadás: A tradicionális zene reprezentációi a kommunista és posztkommunista Romániában – “Traditional music in communist and post-communist Romania beyond the battlefield of representations”.)

2000                A romániai magyar néprajz kutatástörténete. A Kriza János Néprajzi Társaság konferenciája,Csikszereda, március 18-19. (Előadás: A halva született harmadik iker. A romániai magyar tánckutatás 1944-1989 között)

1999                Férfiak az átmenetben, A Kriza János Néprajzi Társaság és a Magyar Nyelv- és Kultúra közös konferenciája, Torockó, december 3-6 (A férfi, a nő és a traktor. A nemi szerepek vizuális reprezentációja a szocializmusban – esettanulmány)

1998                A tér antropológiai elemzése. Kolozsvári Akadémiai Napok, Kolozsvár, május 25 – július 10 (Előadás: Ritus és narráció – a nyilvános tér jelentéseinek egyéni és közösségi vonatkozásai)

1998                A Romániai Antropológiai Társaság éves konferenciája, Nagyszeben, október 23-25 (Előadás: Kutatáserkölcs az antropológiai filmben)

1995                A Sámánizmus III. Nemzetközi Konferenciája, Nara, november 25-30, Japán (Előadás:”Can dumb speak? Is it possible the verbal interpretation of extasy?”)

1995                Zene és multikulturalizmus. Az Európai Zenetanács Konferenciája, Falun, július 9-11, Svédország

1995                A Csíkszereddai Kommunikációs Antropológia Munkacsoport tanácskozása. (Előadás: „Kié a hatalom: az értelmezésé, vagy az értelmezőjé?”)

1994                A Nemzetközi Szemiotikai Társaság V. Konferenciája, Berkeley, AEÁ (Előadás:” Dance and Meaning. What Are Abstract Dances About?”)

1994                Szemiotika és kultúraelmélet. Az osztrák-magyar szemiotikai társaság IV. Kollokviuma, Bécs (Előadás: “Dance and Meaning. Is there a conceptual thinking in Dance?”)

1994                Collegium Budapest, Egyéni tudományos előadás  („Is Dance a Language?”)

1994                A Tradicionális Zene Nemzetközi Tanácsának XVIII. Konferenciája, Varsó, (Előadás: “Dance as Multimedial Poetic Communication”)

1994                A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének munkaülése, Budapest (Előadás: „A tánc nyelvszerűsége és elvontsága. Kisérlet a tánc szemiotikai megközelitésére”)

1993                Tánc és szokás. A Kriza János Néprajzi Társaság konferenciája, Sepsiszentgyörgy, november (Előadás: „Táncos anyanyelv?”)

1992                 A Szemiotikai textológiai műhely ülése, Szeged, (Előadás: „A tánc textológiája”)

1992                A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézetének munkaülése, Budapest („A hétfalusi boricás lapocka jelentéseinek értelmezése”)

1990                 A Tradicionális Zene Nemzetközi Tanácsának XVI. Konferenciája,

Budapest, (Előadás: “The Principles of Creation of the Borica Dance”)

1990                 A Magyar Nemzeti Kulturális Központ tudományos ülésszaka, Budapest , (Előadás: „Néptánckutatás és néptáncmozgalom”)

1990                „Orbán Balázs” tudományos konferencia, Székelyudvarhely (Előadás: „A kuka”)

 

 

KONFERENCIÁK, MŰHELYTALÁLKOZÓK, TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKOK SZERVEZÉSE:

 

2008                Cine îi recunoaşte? Tudsz róluk? Missing 1944-2008. Kerekasztal a kolozsvári zsidók deportáltálásárólndă, Szervező: Tranzit Alapítvány, Kolozsvár, május 30.

2007-2008      Az emberi piramis. Nyilvános beszélgetések a pártállami diktatúráról, Szervező: Tranzit Alapítvány és Láthatatlan Kollégium, Kolozsvár

2006                Műhelytalálkozó a Miskolci Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék képviselőivel, Szervező: Tranzit Alapítvány & Miskolci Egyetem, Kolozsvár, december 6. (A Tranzit Napok keretében)

2006                Az ICTM (A Tradicionális Zene Nemzetközi Tanácsának) konfereciája, Szervezők: ICTM és Tranzit Alapítvány, Kolozsvár, július, 10-16.

2006                Vizuális antropológia és vizuális kommunikáció az egyetemi oktatásban, Szervező: Tranzit Alapítvány & Komplex Kultúrakutatás Mag. Progr. – BBTE, Kolozsvár, április 20-22.

2006                Vizuális műhely, Szervező: Tranzit Alapítvány és a Miskolci Egyetem, Kolozsvár, december 6.

2006                Kritikai Kultúrakutatás, a BBTE Európai Tanulmányok Karának munkatalálkozója a magyarországi antropológiai tanszékek képviselőivel. Kolozsvár, március 25.

2000                Representing Anthropology and Anthropological Representations in Eastern Europe. Szervező: a BBTE Antropológiai Intézete, a Civic Education Projekt és a Tranzit Alapítvány, Kolozsvár,  szeptember 24-27.

 

DÍJAK:

 

1995                III. dij – “Internationaler Videokunstpreis” (Nemzetközi videóművészeti fesztivál – Karlsruhe, Németország) az Elvont ismeret cimű filmért

1994                “Martin György” dij – A Martin György Társaság tudományos dija a Borica cimű szakdolgozatra

1994                A Minden Nap Történelem Alapitvány különdija – “AlterNative” (Nemzetközi videó és filmfesztivál, Marosvásárhely, Románia) a Senkifiai cimű filmért

1993                Rendezői dij -  “Ostranenie” (Nemzetközi videó és filmfesztivál

- Dessau, Németország) az Elvont ismeret cimű filmért

 

FILMFESZTIVÁLOKON ÉS MŰVÉSZETI RENDEZVÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL:     

 

2001    Mediawave – Győr, Magyarország

2000    Szinházfesztivál – Lausanne, Svájc

2000    New Life, Alternativ Szinházfesztivál – Szentpétervár, Oroszország

2000    Internationale Kurzfilmtage – Oberhausen, Németország

1999    Tranzit Napok ’99, Kolozsvár, Románia

1999    Altfest ’99 – Beszterce, Románia

1999    AlterNative – Marosvásárhely, Románia

1997    Mi és Ők (A Tranzit Ház nyitó fesztiválja) – Kolozsvár, Románia

1995    Internationaler Videokunstpreis – Karlsruhe, Németország

1995    Ostranenie – Dessau, Németország

1994    Bremen Filmfest – Bréma, Németország

1994    Feminale – Köln, Németország

1994    AlterNative – Marosvásárhely, Románia

1994    Mediawave – Győr, Magyarország

1993    Mediawave – Győr, Magyarország

1993    Faith and Imagination – Marosvásárhely, Románia

1993    Ostranenie – Dessau, Németország

1992    Mediawave – Győr, Magyarország

 

 

 

 

 

Publikációs jegyzék

Curriculum vitae | Vissza

 • Önálló könyv, könyvfejezet
 • › 2007-2009 Táncelméleti írások. Writings in Dance Theory. (1987-2004). EFES, Cluj-Kolozsvár
 • › 2002 Ilonka néni. [Lakatos Ilonka élettörténete roma, román és magyar nyelven, Az Európai Tanulmányok Karának Kiadója, Kulturális Tanulmányok Sorozata, Kolozsvár] EFES, Colecţia Studii Culturale
 • › 2002 Jegyzetek a Lábán-táncjelírásról. Kriza János Néprajzi Társaság, Hagyományok Háza, Kolozsvár-Budapest
 • Egyetemi jegyzet
 • › 2006 Valóság – mozi – társadalom. Bevezetés a dokumentumfilm antropológiájába. Desire, Kolozsvár
 • Tanulmányok
 • › 2008 Civil a pályán. Vélemény a pártállami diktatúra titoktalanitásáról. In: Selyem Zsuzsa (szerk.): Magány és árnyék. Eg Szilágyi Domokos nevű ember a Szekuritáté hálójában. Láthatatlan Kollégium – Tranzit Alapítvány, Kolozsvár, 37-48.
 • › 2008 A halva született harmadik ikertestvér. Nyilvános beszéd a nemlétező romániai magyar tánckutatásról a hatvanas–nyolcvanas években. In: Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. (Kriza Könyvek, 32.) BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2008. 145–155.
 • › 2008 A saját társadalom konstruktivista megközelítése [Abordarea constructivistă a reprezentării societății proprii] Antropo. Lenyomatok. Amprente. Imprints. Editori: Harbula Hajnalka, Enikő Magyari-Vincze. EFES, Cluj pag. 177-190.
 • › 2007 Civil a pályán. Vélemény a pártállami diktatúra titoktlanitásáról. Magyar Kisebbség. 1-2. (43-44.) Kolozsvár, 7-16.
 • › 2005 Reflexivitás a dokumentumfilmben. Filmtett. Mozgóképes havilap. 55. sz. 21-23.
 • › 2002 Ilonka néni. Povestea unei prietenii. Prezenţe feminine. Studii despre femei în România. Ed. Cosma, Ghizela et al., Editura Fundaţiei Desire, Cluj (Egy barátság története. Női jelenlét. Tanulmányok romániai nőkről.) Desire Könyvkiadó, Kolozsvár
 • › 2000 Ilonka néni. Művelődés 1. 19-20.
 • › 1999 Despre constituirea iluziei în filmul documentar. Caietele Tranziţiei 2/3. 233-234.
 • › 1997 Tanssi ja merkitys. Synteesi 1., Helsinki, 17-21.
 • › 1997 És voltak ezek a jelvények, a pálca, a lapocka… Korunk 12. 63-76.
 • › 1995 Táncos anyanyelv? A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 3., Kolozsvár, szerk. Zakariás Erzsébet, 161-164.
 • › 1994 Dance and Meaning. Is there a Conceptual Thinking in Dance? Kultursemiotik und Kulturtheorie. Akten des 4. Österreichisch-Ungarisches Semiotik – Kolloqium, Wien 1994. Jf. 18 1-4/1994. 95-104.
 • › 1994 Dance as Multimedial Poetic Communication. Dance Ritual and Music. Proceedings of the 18th Symposium of the Study Group on Ethnochoreology, The International Council for Traditional Music. August 9-18, 1994 in Skierniewice, Poland. Warsaw 1995. 201-204.
 • › 1994 Ötletek a tánc textológiai elemzéséhez Szemiotikai szövegtan 7. A multimediális kommunikátumok szemiotikai textológiai megközelítéséhez. JGYTF Kiadó, Szeged. Szerk. Petőfi S.János, Békési Imre, Vass László, 51-68.
 • › 1993 Ötletek a tánc textológiai elemzéséhez. Korunk 9 (IV). 75-77.
 • › én. A hétfalusi boricáról. A csángó magyarokról. Téka. Tizenkettedik szám. 12-13.
 • › én. Idekint a kerítésen belül… Beszélgetés Jogger-rel, egy krisztiániai csavargóval. Jelenlét. 34. 4-5.
 • › 1990 Sajtófolklór. 4-5.
 • › 1990 Mindenki szeret engemet… (Lejegyzések Netti Fodor Sándor szövegéből) Jelenlét 10. 6.
 • › 1990 Romániai magyar néprajzi tájegységek. Jelenlét. 4. 6.
 • › 1989 Motívumépítkési elvek a hétfalusi borica táncban. Tánctudományi Tanulmányok 1988-1989., szerk. Major Rita, Budapest, 145-163.
 • › 1988-89 Táncolj velünk! (Táncírásismertető sorozat óvodásoknak és kisiskolásoknak) A haza sólymai 12 (1988) – 1-11 (1989)
 • › 1987 Hagyomány és kreativitás a néptáncban. Korunk, 46 (5). 388-395.
 • › 1983 A tűznek nem szabad kialudni. Igazság (július 6.) 3.
 • › 1982 Arany és Kodály szellemi rokonsága. Ifjúmunkás 52. (IV. XXXVI.) 6-7.
 • Kiadványszerkesztés
 • › 2003 Breaking the wall. Representing Anthropology and Anthropological Representations in Post-communist Eastern Europe. Eds. Viorel Anăstăsoaie, Csilla Könczei, Enikő Magyari-Vincze, Ovidiu Pecican. EFES, Cluj
 • › 2003 TRANZart disLOCATED. [Az azonos című kortárs művészeti projekt katalógusa] Szerk: Könczei Csilla, Sütő Ferenc, Kozák Gyula, Miklósi Dénes, Tranzit Alapítvány, Kolozsvár
 • › 1998 1998 Házatlan csiga. Könczei Ádám naplója. 1946-1983. Tinivár Kiadó, Kolozsvár
 • › 1995 Tolna Éva: Furfangos szavak. Stúdium Kiadó, Kolozsvár
 • Film, videó
 • › 2001 Az “Ilona: Suprize, surprize…” cimű kisérleti roma szinház videó része
 • › 2000 A vonat. Szerelmi dal. Tibi. Videófüzér. (A Saviana Stanescu szövege alapján Radu Afrim által rendezett Black Milk cimű szinházi előadás videórésze.)
 • › 1999 Lola. Aldine. Tamina. Lili. Ilonka. Elele. MJ. Videófüzér. (A Laurie Anderson szövege alapján Radu Afrim által rendezett BluEscape cimű szinházi előadás videórésze.)
 • › 1997 Cim nélkül. Videóinstalláció.
 • › 1995 KisBalázs. Kisérleti videó
 • › 1994 Dokumentumfilm arról, hogy miért nem készült el egy dokumentumfilm. Videóesszé
 • › 1993 Egy elvont ismeret. Kisérleti dokumentiumfilm
 • › 1993 Felmegyünk a tüzes égig. Videóesszé
 • › 1991 Senkifiai (“Noi sîntem ai nimănui”). Dokumentumfilm
 • Blog
 • › 2006-2007 Könczei Csilla szekusblogja (konczeicsilla.egologo.transindex.ro)
 • DVD szerkeszés
 • › 2007 Art in Tranzit. A Tranzit Ház táncarchívuma. Tranzit Alapítvány
 • › 2008 Art in Tranzit. Urban space in Tranzit. Tranzit Alapítvány
 • Audio-vizuális archívumok
 • › Hangfelvételek erdélyi tradicionális zenéről
 • › 16mm filmfelvételek erdélyi tradicionális táncokról
 • Kiállítás
 • › 2008 Cine îi recunoaște? Tudsz róluk? Missing 1944-2008. Kutátor: Könczei Csilla, Miklósi Dénes, 23.05 – 05.06, Tranzit Ház, Kolozsvár www.missingsince1944.ro
 • › 2002 – 2003 TRANZart disLOCATED. [Kortárs művészeti projekt] Kurátor: Könczei Csilla. At Home Gallery (Somorja – Szlovákia), Kibla (Maribor – Szlovénia), Győri Zsinagóga (Magyarország), Tranzit Ház (Kolozsvár – Románia)
 • › 1997 Mi és Ők. A kiürült tér [In situ installációk és performanszok] Kurátor: Könczei Csilla, október 11-13., Tranzit Ház (Kolozsvár – Románia)