Keszeg Vilmos

FMT_1233059211_KVSZEMÉLYI ADATOK:

Név: Keszeg Vilmos
E-mail: vkeszegv@gmail.com
Születési hely, időpont: Detrehemtelep, 1957. április 24.

FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK:

1995 filológia tudományok doktora
1977-1981 Babeş-Bolyai Tudományegyetem, magyar és francia nyelv és irodalom
1972-1976 Mihai Viteazul Elméleti Líceum
OKTATÓI TEVÉKENYSÉG:

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészkar, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék
Egyetemi tanár (2001-), egyetemi docens (1997-2001), adjunktus (1990-1997)
Tanszékvezető (2003-)
Doktori képzés irányítója (2003-)
Vendégtanár – Debrecen, 1994; Miskolc, 1995; Bucureşti, 1996; Debrecen, 1996; Miskolc, 2000; Debrecen, 2001; Pécs, 2002; Miskolc, 2003; Debrecen, 2003; Debrecen, 2005; Miskolc, 2006; Pécs, 2007; Budapest, 2008.
Mihai Viteazul Ipari Líceum, magyar irodalom (1981-1990)

OKTATOTT TÁRGYAK:

Folklorisztika I. Terminológia, módszerek, tudománytörténet
Folklorisztika II. Szövegek és rítusok
Folklór IV. Kortárs mitológiák
Folklór V. Narratív és kognitív struktúrák
Antropológia VI. Írásantropológia
A kultúra kutatásnak elmélete, módszertana és története. (Az Erdélyi Mezőség – mítosz és realitás között) (mesterképző)
Textológia (doktori képzés)
A szöveg antropológiája (mesterképző)

NYELVISMERET:

román – középfokú
francia – középfokú

TANULMÁNYI UTAK:
1992 -Tempus JEP 2728-91-Université Libre de Bruxelles, Institut de Sociologie

TUDOMÁNYOS SZAKTESTÜLETI TAGSÁG:

EURETHNO, FER-EURETHNO du Conseil de l’Europe, (Montpellier, 1996-)
MTA köztestületének tagja (Budapest, 2000-)
Magyar Néprajzi Társaság (Budapest, 2003-)
Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár, 1990-, szakosztályi elnök 2002-)
Kriza János Néprajzi Társaság (1990-)
Professzorok Háza, Tehetségápolók Baráti Köre (2004-)
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (International Association for Hungarian Studies, Budapest, 2005-)
Kolozsvári Akadémiai Bizottság (Kolozsvár, 2007-)

SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAGSÁG:
Néprajzi Látóhatár (1992-)
Emberek és kontextusok (2008-)

KUTATÁSI TERÜLET:

kortárs mitológiák, narratológia, biografikus beszédmód, populáris írásbeliség

KUTATÁSOK:
2008-2009 Erdélyi népi szövegek (MTA)
2007-2008 Az Erdélyi Mezőség kutatásának története (MTA)
2005 Lokális mítoszok feltárása – a lokális közösségek emlékezési gyakorlatának szövegbázisai (Sapientia Alapítvány, Kutatási Programok Intézete, 1055/2005.09.22.)
2004-2005 Az epikus folklóralkotások előadásának módja és kontextusa (Arany János Közlapítvány, 730/2004.12.03.)
2004-2005 XX. századi erdélyi néptanítók életpályájának és élettörténetének elemzése (Sapientia Alapítvány, Kutatási Programok Intézete, 1454/2004.)
2003-2004 Spacialisták. Életpályák és élettörténetek (Sapientia Alapítvány, Kutatási Programok Intézete,. E/CS/424/25.03.2003, K/523/25.03.2003.)
2002-2003 A romániai magyar epitáfiumok kataszterének összeállítása (Arany János Közalapítvány)
2002 – Aranyosszék – honismereti tankönyv (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztálya 3.3/161-4./2002)
2002- Erdélyi szórványban – élettörténetek és anyakönyvek tükrében (Arany János Közalapítvány a Tudományért. Sz/ 02/44. )
2001-2003 Erdélyi templomi toronygombok c. kiadvány előkészítése (Nemzeti Kulturális Alapprogram. Levéltári Kollégium. 118350-03/2001)
1993-1994 A másik osztály. Az arisztokrácia a mai falu emlékezetében (Illyés Közalapítvány)
1990 – Az Erdélyi Mezőség hiedelemrendszere (Soros Alapítvány egy Nyílt Társadalomért)

KONFERENCIÁKON/TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKOKON VALÓ RÉSZVÉTEL:

2008 Biografii colective şi individuale. Surse şi metode. Seminarul de instruire pentru management de proiect. Cercetări de etnologie şi antropologie. Catedra de Literatură Română, Teorie Literară şi Etnologie. Cluj, 26-27 noiembrie 2008.

2008 Az erdélyi Mezőség kutatásának története. A Mezőség-kutatás eredményei II. EME – BBTE. Kolozsvár, 2008. október 17.
2008 Történetmondás és mindennapi élet Nagy Olga életművében. 110 éves a kolozsvári magyar néprajzi oktatás. Emlékkonferencia. BBTE-KJNT. Kolozsvár, 2008. október 18.
2008 La représentation narrative de la mort et de la résurrection. Le rites de la semaine Pascale, mort et résurrection. Colloque International Francophone. XXIIème Atelier du réseau FER-EURETHNO du Conseil de l’Europe. Vallelonga (Italia). 6-8 sept.2008.
2007 A katonaság: egy intézmény jelentései, funkciói. Az eltűnt katona. KJNT – BBTE. Kolozsvár, 2007. december 14-15.
2007 Le dimanche et les saisons. Les activités festives des jeunes le dimanche en Europe. Colloque International Francophone. XXIème Atelier du réseau FER-EURETHNO du Conseil de l’Europe. Kolozsvár, 2007. szeptember 1-3.
2006 A történelmi emlékezet alakzatai. Folklór és történelem. MTA Néprajzi Kutatóintézete, Budapest, 2006. november 30-december 1.
2006 La fete du village et ses rapports aux Mémoriaux du 17-20e siecle palcés dans le globe des tours d’églises transylvaines. XXe Atelier EURETHNO: Patrimoine festif européen. Universidade Católica Portuguesa. Braga, 1-3 septembre 2006.
2006 Lokális történelem, lokális emlékezet. 17-20. századi erdélyi gombiratok. BBTE-MTA ITI. Kolozsvár, 2006. május 24-27.
2006 Biografikus narratívumok populáris regiszterekben. Emberek, életpályák, élettörténetek. BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék. Kolozsvár, 2006. január 20.
2005 A mesemondás funkciói. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben. EME. Kolozsvár, 2005. november 18-19.
2005 Élaboration et transmission du petit patrimoine des albums amicorum roumains. Le petit patrimoine européen. Colloque international francophone. 19e atelier du réseau F.E.R.-Eurethno. Montpellier, 9-11. septembre 2005.
2005 Aranyosszék újrafelfedezése. Aranyosszék-konferencia 2005. EME. Kolozsvár-Torda, 2005. június 10-11.
2004 A hatalom terei. Kulturális örökség – kulturális párbeszéd: Kolozsvár. Debrecen, 2004. 19-20.
2004 A legények éjszakája. Maszk – Átváltozás – Beavatás. Magyar Néprajzi Társaság – MTA Kutatóintézete – Pécsi Tudományegyetem – Magyar Vallástudományi Társaság. Siklós, 2004. november 12-14.
2004 Az erdélyi társadalom néprajzi vizsgálata az 1989 utáni időszakban. A néprajz szegedi műhelye. Szeged, 2004. október 5-8.
2004 L’anthropologie des morts: exemples roumains. Malemort, deuil et revenants dans les Balkans et dans le reste de l’Europe. Colloque International francophone XVIIIeme Atelier du réseau FER-EURETHNO du Conseil de l’Europe. Université Cyril et Methode, Veliko Tarnovo (Bulgarie), 10-12 septembre 2004.
2003 A szóbeliségtől az írott formáig. A hagyomány átírása. Archívumok és használóik. EME. Kolozsvár, 2003. október 24-25.
2003 Tizenkét év. Változó szemlélet és módszer a romániai magyar néprajzi kutatásban. (1990-2002). MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya. Budapest, 2003. május 8.
2002 A rontás és gyógyítás mint irodalmi trópus. Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Budapest. 2002. november 14-16.
2002 A narratívum és kontextusai. A mese és értelmezhetőségei. Hajdúböszörmény 2002. október 24-25.
2002 A regionális kultúra szépirodalmi regisztere. Antropológia és Irodalom. Miskolc, 2002. október 9-11.
2002 KESZEG Vilmos-KESZEG Anna: Le discours sur les crises de l’alimentation (Transsylvanie/Roumanie, 20ième siècle) Autour de la table: Peurs, risques, interdits et protections XVIieme Atelier Eurethno, Université Pardubice, Republique Tcheque: 13-16. aug. 2002.
2002 Kossuth a magyar népköltészetben. Kossuth Lajos üzenete. Tudományos konferencia Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából. Kolozsvár, 2002. szeptember 28.
2002 Az ünneplő Torda. Az ünneplés alkalmai és terei a 21. század elején egy kisvárosban. Rítus és ünnep az ezredfordulón. Marcali, 2002. május 13-14.
2001 Textes epiques dans la tradition transsylvaine. 31. st International Ballad Conference. Societe Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF). Budapest, 21-23. April 2001.
2001 A népiesség az irodalmi beszédmódban. Balázs Ferenc Emléknap. Kolozsvár, 2001. május 26.
2001 A lüdércről való beszélés funkciói Vallásos népköltészet.Magyar Néprajzi Társaság, Eötvös Loránd Tudományegyetem. Budapest, 2001. január 15.
2000 Szövegtípusok, szövegfunkciók és íráshasználat az aranyosszéki temetési szertartásban. Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. Szentendre, 2000. október 10-12.
2000 Vieillir en Roumanie. Colloque International EURETHNO: Vieillir en Europe. Montpellier, 15-17 sept. 2000.
2000 A betegség narratív megjelenítése. Kriza János Néprajzi Társaság. Csíkszereda, 2000. szeptember 23.
2000 Táj és kép. A romániai magyar néprajzi kutatás története. Kriza János Néprajzi Társaság. Csíkszereda, 2000. március 19.
2000 Szórványsors a történetekben EME. Kolozsvár, 2000. március 17.
1999 Fetes et rites agraires en Europe, rétrospective d’un siecle. Colloque International EURETHNO. Nicosie (Chypre) 22-25 sept.1999.
1998 Mitológia, vallás vagy hiedelemrendszer? In memoriam Ipolyi Arnold. Magyar Néprajzi Társaság, Eötvös Loránd Tudományegyetem. Budapest, 1998. október 19.
1998 L’Europe. Son histoire et ses fetes. Colloque International EURETHNO. Montpellier. 4-7. sept. 1998.
1997 Elhárítható-e a megjósolt jövő? Sors, áldozat, divináció. Magyar Néprajzi Társaság, Eötvös Loránd Tudományegyetem. Budapest, 1997. szeptember 12-14.
1997 Balázs Ferenc emléke Aranyosszék tudatában. EMKE. Kolozsvár, 1997. május 31.
1997 Nők a nemiségen innen és túl. A nők a populáris kultúrában és a folklórban. Budapest, 1997. április 11-13.
1996 A romániai magyar folklórkutatás 50 esztendeje. A VIII. Nemzetközi Néprajzi Szeminárium. Illyefalva, 1996. július 22-28.
1996 Hors de travail, le dimanche. Colloque International EURETHNO. Lodz (Polonia) 12-15 sept.1996.
1995 A népi írásbeliség globális elemzése. Folklór, írott kultúra, populáris írásbeliség. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1995. november 11.
1995 A román mitológia hatása a mezőségi magyar hiedelemrendszerre. Interetnikus kapcsolatok. Miskolc, 1995. október 30-november 1.
1995 Modern funkcionális mítoszok. A Magyar Történészek III. Regionális Konferenciája. Csíkszereda, júniu 1-3.
1995 Megjegyzések a népi írásbeliség globális vizsgálatához. Oralitás és írás a népi kultúrában. Budapest, 1995. március 20.
1995 Állat alakú lények a mezőségi hiedelemrendszerben. Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Múzeumok. Állatábrázolások a magyar néphagyományban. Tiszafüred – Abádszalók, 1995. március 30-31.
1994 Szövegerózió az alkalmi költészetben. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége. Kolozsvár, 1994. február 4-5.
1993 Identite et usage linguistique. I. Dialektológiai és Geolingvisztikai Nemzetközi Kongresszus. Budapest, 1993. április 26-29.
1993 A hiedelemrendszer szerkezetének csoportspecifikuma. VI. Nemzetközi Kisebbségkutató Konferencia. Békéscsaba, 1993. október 7-9.
1992 A kör szemantikája és szerkezete. Proxemika. Kriza János Néprajzi Társaság. Árkos, 1992. február 21-22.
1991 Az önéletírások alkotáshelyzete. Oral history. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1991. november 16.
1991 Szövegtárgyak. A tárgykutatás új útjai. Kriza János Néprajzi Társaság. Székelykeresztúr, 1991. szeptember 28-29.
1991 Egy kortárs mítosz értékintegráló ereje. Erkölcs és értékrend a népi kultúrában. Kriza János Néprajzi Társaság. Gyergyószentmiklós, 1991. május 25-26.
1991 A hiedelemmező szegmentáltsága. Mitikus lények. Kriza János néprajzi Társaság. Nagyvárad, 1991. április 13-14.
1991 Vallásos téma az emlékverses füzetekben. Veszprémi Múzeum. 1991. szeptember 19-22.
1990 Polifuncţionalitatea semnelor de delimitare a spaţiului. Conferinţă internaţională de Stilistică-Poetică-Semiotică. UBB. Cluj, 16-17. nov.1990.

KONFERENCIÁK, MŰHELYTALÁLKOZÓK, TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKOK SZERVEZÉSE:

2008 A Mezőség kutatásának eredményei. EME. Kolozsvár, 2008. október 17.
2007 Az erdélyi (a magyar) iskolai oktatás története. EME, 2007. november 24.
2007 Les activités festives des jeunes le dimanche en Europe. Colloque International Francophone. XXIème Atelier du réseau FER-EURETHNO du Conseil de l’Europe. Cluj, 1-3. sept. 2007. (társszervező)
2006 Emberek, életpályák, élettörténetek. Nemzetközi konferencia. BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék. Kolozsvár, 2006. január 20.
2005 Aranyosszék-konferencia. EME, Kolozsvár-Torda, 2005. június 10-11. (társszervező)
2003 Archívumok és használóik. EME, Kolozsvár, 2003. október 24-25. (társszervező)
2003 Lokális és regionális történelmek. EME, Kolozsvár, 2003. január 18. (társszervező)
1995 Kultúra, folklór népi írásbeliség. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1995. november 11.
1991 Oral history. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1991. november 16.
1991 Mitikus lények. Kriza János Néprajzi Társaság. Nagyvárad, 1991. április 13-14.
KIÁLLÍTÁS:
1999 Az írás képei. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1999. november-december.
DÍJAK:

2004 Diploma de merit, UBB
2006 Diploma de merit pentru contribuţia la dezvoltarea Universităţii Babeş-Bolyai, UBB
2008 MTA Arany János Díj a Tudományos Kutatásért
2008 Premiul Excelenţei Ştiinţifice, UBB

Publikációs jegyzék

 

 • Önálló kötet
 • › 2008 Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség [Alfabetizare, obiceiurile scrisului, cultura populară scrisă]. BBTE–KJNT, Kolozsvár, 495 p.
 • › 2006 Egy Hir adás a’ Késő Maradékhoz. 17–20. századi erdélyi toronygombiratok [Memoriale bisericeşti din sec. 17–20.]. Mentor, Marosvásárhely, 496 p.
 • › 2006 Mezőségi hiedelmek [Mitologia Câmpiei Transilvaniei]. Mentor, Marosvásárhely, 384 p. (ed. II.)
 • › 2004 Aranyosszék népköltészete. Népi szövegek, kontextusok. Monográfia [Folclorul Zonei Arieşului. Texte şi contexte]. I–II. Mentor, Marosvásárhely, 472+450 p.
 • › 2002 Homo narrans. Emberek, történetek és kontextusok [Homo narrans. Oameni, naraţiuni şi contexte]. KOMP-PRESS, Kolozsvár, 334 p. 1999 Mezőségi hiedelmek [Mitologia Câmpiei Transilvaniei]. Marosvásárhely, Mentor. 384 p.
 • › 1997 Jóslások a Mezőségen. Etnomantikai elemzés [Preziceri în Câmpia Transilvaniei. Analiză de etnomantică]. Bon Ami, Sepsiszentgyörgy, 152 p.
 • › 1996 Kelt levelem…Egy mezőségi parasztasszony levelezése [Scrisorile unei ţărănci din Câmpia Transilvaniei]. A Néprajzi Látóhatár Kiskönyvtára, Debrecen, 149 p.
 • › 1993 Egy hiedelemkör sorsa. A garabonciás egy mezőségi falu hiedelemkészletében [Cariera unei mitologii. Solomonarul în mitologia unei sate]. In: Liszka József (red.): Néprajzi Tanulmányok.14.1993/201. Komarno, Szlovákiai Néprajzi Társaság. (Klny.) 30 p.
 • › 1991 A folklór határán [La periferia folclorului]. Kriterion. Bukarest, 267 p.
 • Társszerzőkkel kiadott kötet
 • › 2004 Detrehemtelep. Adatok Detrehemtelep történetéhez. Hiperborea Kiadó, Torda, 132 p.
 • Egyetemi jegyzet
 • › 2008 Magyar népi kultúra. Tankönyv [Cultura populară maghiară. Manual]. Ábel, Kolozsvár, 274 p. (redactor, co-autor) (ed. II.)
 • › 2008 Magyar népi kultúra. Szöveggyűjtemény [Cultura populară maghiară. Culegere de texte]. Ábel, Kolozsvár, 375 p. (redactor, co-autor) (ed. II.)
 • › 2001 Magyar népi kultúra. Szöveggyűjtemény [Cultura populară maghiară. Culegere de texte]. Tankönyvkiadó, Kolozsvár, 353 p. (redactor, co-autor)
 • › 1999 Magyar népi kultúra. Tankönyv [Cultura populară maghiară. Manual]. Tankönyvkiadó, Kolozsvár, 256 p. (redactor, co-autor)
 • Tanulmányok
 • › 2008 A lokális ballada: beszédmód és kontextus. In: Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. (Kriza Könyvek, 32.) BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár. 109–144.
 • › 2008 A katonaság és a történelem. In: Ilyés Sándor – Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. Az eltűnt katona. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár. 205–254.
 • › 2008 A népmese előadásának módja és kontextusa. Kútfő IV. 1–2. 6–32.
 • › 2008 Ember, táj, hiedelem. Ökotáj 39–40. 164–170.
 • › 2007 Autobiographical Representations of Diaspora Existence. In: Balogh Balázs–Ilyés Zoltán (edited by): Perspectives of Diaspora Existence. Akadémiai Kiadó, Budapest, 159–174.
 • › 2007 A szórványsors autobiografikus megjelenítése. In: Balogh Balázs–Bodó Barna–Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. Lucidus, Budapest. 207–222.
 • › 2007 Memoriais dos séculos XVII–XX colocados no zimbório das torres das igrejas Trnsilvanas. In: José Da Silva LIMA (coord.): A festa da aldeia. Actas do XX. Atelier Eurethno. 1–3 septembro 2006. Braga. 133–141.
 • › 2007 A zöldág-állítás egy funkciója: belépni az emlékezetbe. In: Pócs Éva (szerk.): Maszk, átváltozás, beavatás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassi, Budapest, 153–188.
 • › 2007 A történetmondás funkciói egy közösség életében. In: Benő Attila–Fazakas Emese és Szilágyi N. Sándor (szerk.): Nyelvek és nyelvváltozatok. 1–2. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 4, Kolozsvár. 1. 436-454.
 • › 2007 Csoportok és kultúrák. In: Jakab Albert Zsolt–Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok a szubkultúrákról. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék–KJNT, Kolozsvár. 7–18.
 • › 2007 Van-e szubkultúrája a népi kultúrának? In: Jakab Albert Zsolt–Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok a szubkultúrákról. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék–KJNT, Kolozsvár. 253–294.
 • › 2007 Élettörténetek populáris regiszterekben. In: Jakab Albert Zsolt–Keszeg Anna–Keszeg Vilmos (szerk.): Emberek, életpályák, élettörténetek. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék–KJNT, Kolozsvár, 151–198.
 • › 2007 Életpályák, élettörténetek. Válogatott bibliográfia. In: Jakab Albert Zsolt–Keszeg Anna–Keszeg Vilmos (szerk.): Emberek, életpályák, élettörténetek. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék–KJNT, Kolozsvár, (Jakab Albert Zsolt–Keszeg Vilmos)
 • › 2007 A népmese előadásának módja és kontextusa. Ethnographia 118. 1. 15–70.
 • › 2007 A Mezőség felfedezése (részletek). Művelődés LX. 6-7-8-9. 6–25.
 • › 2007 Magyarszovát népi gyógyászata. Művelődés LX. 6-7-8-9. 53–60.
 • › 2007 A lokális emlékezet: beszédmód és kontextus. In: Gagyi József (szerk.): Emlékezet és kommunikáció. Narratívák az egyéni, a társas és a közösségi identitás teremtésében. Scientia, Kolozsvár, 15–38.
 • › 2007 17–20. századi erdélyi toronygombiratok: a lokális történelmek szerkezete és funkciója. In: Balázs Mihály–Gábor Csilla (szerk.): Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. Egyetemi Műhely kiadó, Kolozsvár, 71–108.
 • › 2007 A történelmi emlékezet alakzatai. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és történelem. Akadémiai, Budapest, 18–43.
 • › 2007 Interpreting a Case of Vitiation. In: Cosmologies of Suffering: Post-communist Transformation, Sacral Communication, and Healing Binding. Hardback Editor: Agita Lūse and Imre Lázár. Cabridge Scholars Publishing. Newcastle, Australia. 68–89.
 • › 2006 Nekrológok. Székelyföld X. 7. 105–113.
 • › 2006 A lokális emlékezet: beszédmód és kontextus. In: Gagyi József (szerk.): Emlékezet és kommunikáció. Narratívák az egyéni, a társas és a közösségi identitás teremtésében. Scientia, Kolozsvár,15–38.
 • › 2006 Előszó. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Specialisták. Életpályák és élettörténetek. I–II. Scientia, Kolozsvár, 7–30.
 • › 2006 Az írás szerepe egy asszony életében. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Specialisták. Életpályák és élettörténetek. I–II. Scientia, Kolozsvár, 583–664.
 • › 2006 Csoportok és kultúrák. Korunk XVII. 9. 3–7.
 • › 2006 XX. századi betelepítések. Kisebbségkutatás 15. 2. 260–294.
 • › 2006 Torda és a malacok. Rátótiáda és művelődéstörténet. In: Ekler A.–Mikos É.–Vargyas G. (szerk.): Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. L’Harmattan, Budapest, 115–148.
 • › 2006 Az Aranyos-vidék konferencia elé. In: Keszeg Vilmos–Szabó Zsolt (szerk.): Aranyos-vidék magyarsága. Kriterion, Bukarest, 7–14.
 • › 2006 Aranyos-vidék. In: Keszeg Vilmos–Szabó Zsolt (szerk.): Aranyos-vidék magyarsága. Kriterion, Bukarest, 66–80.
 • › 2005 Mort traditionnelle et mort accidentelle en Roumanie. In: Bonnet, J.–Carbonell, J. (szerk.): Malmort, revenants et vampires en Europe. L’Harmattan, Paris, 49–73.
 • › 2005 Aranyosvidék. Magiszter III. 1. 124–134.
 • › 2005 Elbűvölt írók, áldozattá vált boszorkányok. Rubikon. XV. 7. 49–51.
 • › 2005 Egy rontáseset. Esemény és interpretációk. In: Bárth Dániel (szerk.): Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. ELTE Folklore Tanszék, Budapest, 165–188.
 • › 2005 Mort traditionnelle et mort accidentelle en Roumanie. In: Ivanova, Maria– Fournier, Sébastien (red.): Le risque de la mort dans les Balkans et en Europe. Veliko Tirnovo (Burgarie), Éditions Universitaires “Sants Cyrille et Méthode”. 174–202.
 • › 2005 Az etnográfiai leírás mint olvasmány a helyi társadalomban. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és irodalom. Akadémiai, Budapest, 315–340.
 • › 2004 Torda és a malacok. Rátótiáda és művelődéstörténet. In: Pál Judit–Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Csetri Elek nyolcvanadik születésnapjára. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 214–232.
 • › 2004 A lokális ballada: beszédmód és kontextus. In: Andrásfalvy Bertalan et alii (szerk.): Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. III. L’Harmattan, Budapest, 295–324.
 • › 2004 Határ, határmódosítás, határátlépés. Történetek a kisebbségi sorsról. Néprajzi Látóhatár. XIII. 3–4. 41–86.
 • › 2004 Frontieres, modification des frontieres, passage de frontieres. Artes Populares 19. Annuaire du Département de Folklore. 167–212.
 • › 2004 Erdélyi gombiratok. Református Szemle XCVI. 6. 642–667.
 • › 2004 A rontás és gyógyítás mint irodalmi trópus. In: Pócs Éva (szerk.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassi, Budapest, 436–467.
 • › 2004 Az ünneplő Torda. Az ünneplés alkalmai és terei egy kisvárosban. In: Pócs Éva (szerk.): Rítus és ünnep az ezredfordulón. L’Harmattan–Marcali Városi Helytörténeti Múzeum, Budapest, 21–42.
 • › 2004 Couronnes et traditions orales de la moisson en Roumanie. In: Bonnet, Jocelyne–Fournier, Laurent Sébastien (red.): Fêtes et rites agraires en Europe. Métamorphoses? L’Harmattan, Montpellier, 55–72.
 • › 2003 A mai nap mint rítus és mítosz. Tabula. 6 (2). 187–215.
 • › 2003 Hiedelmek kora–korunk hiedelmei. Korunk XIV. 3. 3–6.
 • › 2003 Csángó irástudók, csángó költészet. Korunk XIV. 9. 57–61.
 • › 2003 A ‘mai nap’ megélése és reprezentálása. In: Zsigmond Győző (szerk.): Napjaink folklórja/Folclorul azi. A Magyar Köztársaság Kulturális Központja, Bukarest, 33–64.
 • › 2003 Történetek a lüdércről. In: Czövek Judit (szerk.): Imádságos asszony. Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Gondolat–Európai Folklór Intézet, Budapest, 146–167.
 • › 2003 Tájban élő ember: hiedelem és biográfia. In: Viga Gyula et alii. (szerk.): Vándorutak – Múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkamából. Archaeolingua, Budapest, 133–150.
 • › 2003 L’intégration des superstitions dans les structures cognitives. Acta Ethnographica Hungarica 48. 3–4. 397–420.
 • › 2003 Le discours sur les crises de l’alimentation. (Transsylvanie/Roumanie, 20ieme siecle). In: Milena Lenderova–Jocelyne Bonnet–Michelle Simonsen–Jiri Kubes (ed.): Autour de la table: Peurs, risques, interdits et protectons… Pardubice, République tcheque. Bulletin des travaux scientifiques de L’Université de Pardubice. Faculté des sciences humaines. Supplement 6. 43–57. (Vilmos Keszeg–Anna Keszeg)
 • › 2002 A konferencia elé. In: Szikszai Mária (szerk.): A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 10. KJNT, Kolozsvár, 9–16.
 • › 2002 Ajánlás. Amedeo Di Francesco–Arianna Quarantotto: Arc és álarc. A garabonciás mítosza a magyar és a horvát irodalomban. KJNT, Kolozsvár, 5–7.
 • › 2002 K. konfliktuselháritó stratégiája. In: Egyed Emese (szerk.): Távlatok. Nyelv- és irodalomtudományi tanulmányok Antal Árpád tiszteletére. EME, Kolozsvár, 12–25. 2002 A félrevezető narratívum mint elbeszélési stratégia. Ethnographia 113. 1–2. 121–132.
 • › 2002 A genealógiai emlékezet szervezése. In. Árva Judit–Gyarmati János (szerk.): Közelítések az időhöz. Tanulmányok. Tabula könyvek 3. Néprajzi Múzeum. Budapest. 172–212.
 • › 2002 A szüret mítosza: aranyosszéki szüreti felvételek. Honismeret. XXX. 5. 61–65.
 • › 2002 Textes epiques dans la tradition transsylvaine (Roumanie). Acta Ethnographica Hungarica. 47 (1–2). 175–188.
 • › 2002 A romániai magyar néprajzkutatás egy évtizede. 1990–2001. In: Tánczos Vilmos–Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. l. kötet. Scientia, Kolozsvár. 119–170.
 • › 2002 Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. 4. Kriterion, Kolozsvár (szócikkek)
 • › 2001 Egy látomás. Az esemény, a reprezentáció és az ítélkezés. Kalligram. 1–2.132–148.
 • › 2001 A kisebbségi sors narratív megjelenítése. Kisebbségkutatás. 10. l. 33–52.
 • › 2001 Az írás és a beszéd konfliktusa: egy írástudó asszony “pere”. Néprajzi Látóhatár X. 1–4. 135–148.
 • › 2001 Elhárítható-e a megjósolt jövő? In: Pócs Éva (szerk.): Sors, áldozat, divináció. Janus/Osiris. Budapest. 294–307.
 • › 2001 Irodalom a regionális kultúrában. In: Sztranyiczki Mihály (szerk.): Szép apostoli élet. Balázs Ferenc (1901–1937) Centenárium. Kolozsvár. 33–52.
 • › 2000 Ajánlás. In: Zsók Béla: Én mindig itthon voltam. Néprajzi írások Déváról. Kriterion, Bukarest – Kolozsvár, 5–6.
 • › 2000 Ajánlás. In: Barabás László: Aranycsitkók, maszkurák, királynék. Mentor, Marosvásárhely, 11–13.
 • › 2000 A hiedelem. Esemény és szöveg. In. Balázs Géza et alii (red.): Folklorisztika 2000-ben. I. ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 203–209.
 • › 2000 Aranyosszéki gombiratok. Néprajzi Látóhatár. IX. 3–4.389–416.
 • › 2000 Az erény jutalmáról. Korunk III. 6. 58–63.
 • › 2000 Aranyosszéki jelenkutatás. Székelyföld IV.6.107–142.
 • › 2000 Szórványsors a történetekben. Erdélyi Múzeum LXII. 3–4. 159–163.
 • › 2000 Szövegtípusok, szövegfunkciók és íráshasználat az aranyosszéki temetési szertartásban. In: Cseri M.–Kósa L.–T. Bereczki I.(red.): Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. Magyar Néprajzi Társaság–Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 131–164.
 • › 2000 Harasztos folklórja. In. Zsigmond Győző (red.): Harasztos. Sepsiszentgyörgy. 77-119.
 • › 1999 Ajánlás. In: A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 7. KJNT, Kolozsvár. 7–16.
 • › 1999 Századeleji gyászjelentő lapok. In: A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 7. KJNT, Kolozsvár. 95-110.
 • › 1999 Etnicitate – “text în text”. In: Pozsony F.–R. Anghel (red.): Modele de convieţuire in Ardeal. KJNT, Cluj, 71-78.
 • › 1999 Mitológia, vallás vagy hiedelemrendszer. Ethnographia 110. 1. 128–140.
 • › 1999 Petőfi a falon. Az oralitás esztétikájától az írott költészetig. Székelyföld III. 7. 61–66.
 • › 1999 A hiedelemmondák morfológiai elemzésének néhány tanulsága. In: Benedek K.–Csonka Takács E.(red.): Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok. MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, 295–310.
 • › 1999 Nők a nemiségen innen és túl. In: Küllős I.(red.): Hagyományos női szerepek. Nők a populáris kulturában és a folklórban. Magyar Néprajzi Társaság–Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága. Budapest. 259–265.
 • › 1999 A gyűjtő és a hiedelem. In: Ujváry Zoltán (szerk.): Ünnepi kötet Szabó László tiszteletére. Ethnica, Debrecen, 387–394.
 • › 1998 A béka a hiedelmekben. In: Pozsony F.–Tánczos V.–Zakariás E. (szerk.): A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 6. KJNT, Kolozsvár, 1998. 97-116.
 • › 1998 Írott szövegek egy egyén életterében. Ethnographia 109. 2. 589–628.
 • › 1998 Aranyosszéki – tordai – torockói bibliográfia. Acta. 1997. II. 199–203.
 • › 1998 Két világ határán: a fűzfa. Székelyföld II. 2. 150–159.
 • › 1998 A táplálkozás hiedelmei. Honismeret XXVI. 4. 57–62.
 • › 1998 Ne képzeld egyiket se úriembernek.. Székelyföld II. 9. 97–111.
 • › 1998 Rytual odnajdywania zlodzieja. In: Piotrovski, M.: Poza praca. Lodz (Polonia) 107–113.
 • › 1998 Állatok a mezőségi hiedelemrendszerben. In: Füvessy Anikó (red.): Állatábrázolás a magyar néphagyományban. Ethnica, Debrecen, 266–280.
 • › 1997 A színjátékok világképe. In. Visky A. (red.): Színház és rítus. Koinónia, Sepsiszentgyörgy. 45-54.
 • Tankönyv
 • › 1997 Az írás a populáris kultúrában. In: Csoma Zs.–Viga Gy.(red.): Európából Európába. Néprajzi Látóhatár. Budapest–Debrecen, 45–52.
 • Tanulmányok
 • › 1997 Írott szövegek, szövegtárgyak egy személy életterében. In: Péntek J. (red.): Szöveg és stílus. Szabó Zoltán köszöntése. Ed. Presa Univ. Clujeana, Kolozsvár, 241–245.
 • › 1997 A változó mese. In: Buzogány D. (red.): Táborvezetők könyve. Tanácsok keresztyén táborozásra. Erdélyi IKE Táborvezető Tanfolyama, Kolozsvár, 64-74.
 • › 1997 Vallásos téma az aranyosszéki emlékverses füzetekben. In: Lackovits Emőke (red.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében. II. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Laczkó Dezső Múzeuma, Veszprém–Debrecen, 419–425.
 • › 1997 Balázs Ferenc Aranyosszék emlékezetében. In: Balázs Ferenc Emlékkönyv. Kolozsvár, 25–34.
 • › 1997 A kör szemantikája és szerkezete. Művelődés L.4. 34–38.
 • › 1997 Egy Mikszáth-novella jelentésdimenziói. Művelődés L.10. 33–36.
 • › 1996 Emlékek az aranyosszéki farsangról. In: Barabás L.–Pozsony F.–Zakariás E. (szerk.): A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 4. KJNT, Kolozsvár, 233–237.
 • › 1996 A román pap és hiedelemköre a mezőségi folklórban. Ethnographia CVII. 1–2. 335–369.
 • › 1996 Egy szöveg kontextusa. Korunk VII/4. 41–46.
 • › 1996 A román mitológia hatása a mezőségi magyar hiedelemrendszerre. In: Katona J.–Viga Gyula (red.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. Miskolc.145–153.
 • › 1996 Művelődés és néprajz. In: Bodó Barna (szerk.): Jelen és jövő a szórványkutatásban. Temesvár. 56–60.
 • › 1995 A romániai magyar folklórkutatás öt évtizede. (1944-1994). Erdélyi Múzeum LVIIII. 3–4. 99–111.
 • › 1995 A mitikus lényekkel kapcsolatos terminológia klasszifikációs elvei. In: Krupa A. – Eperjessy E. – Barna G. (red.): Kultúrák találkozása – Kultúrák konfliktusai. Békéscsaba–Budapest, 386–389.
 • › 1994 A piritisták. A hiedelmek fejlődésének egy esete. In: Zakariás E.–Keszeg V. (szerk.): A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 2. KJNT, Kolozsvár. 155–167.
 • › 1994 Jóslások a Mezőségen. Néprajzi Látóhatár III. 3-4. 46–64.
 • › 1994 A mitikus lényekkel kapcsolatos terminológia klasszifikációs elvei. Művelődés 1. 28–30.
 • › 1994 Szövegerózió az alkalmi költészetben. In: Ördög Gyárfás Lajos (red.): Egyház és anyanyelv Sepsiszentgyörgy. 21–26.
 • › 1994 Régi karácsonyok. Kelet–Nyugat V.12. 24-31.
 • › 1993 Egy hiedelemkör sorsa. A garabonciás egy mezőségi falu hiedelemkészletében. In: Liszka József (red.): Néprajzi Tanulmányok. 14. 1993/201. Komarno, 173–201.
 • › 1993 A tartalom szerveződése a beszédszokásokban. Korunk 8. 23–31.
 • ›  1992 A cseberbenézés. Egy mezőségi hiedelemelem eredete és szemantikája. Néprajzi Látóhatár 1–2. 70–80.
 • › 1992 A kincs hiedelemköre a Mezőségen. In: Keszeg V. (szerk.): A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 1. KJNT, Kolozsvár. 199–218.
 • › 1991 A hiedelemtudás szerkezete. Erdélyi Múzeum 1–4.122–124.
 • › 1991 Identitásváltás. Megjegyzések a periferikus tudás entrópia-módosulásához. In: Eperjessy Ernő – Krupa András (szerk.): Nemzetiség – identitás. A IV. nemzetközi nemzetiségkutató konferencia előadásai. Békéscsaba–Debrecen. 259–263.
 • › 1991 A kéziratos füzetek költészetéről. Jelenlét II. 6. 16–17.; 7. 55–57.
 • › 1991 Egy kortárs mítosz értékintegráló ereje. Helikon 2. 31. 4–5.
 • › 1991 Kórkép az igaz történetekben. Helikon 2. 43. 3.
 • › 1990 Kerítések. Művelődés 6–7. 18–23.
 • › 1989 Írott folklór. Utunk 3. 3–4.
 • › 1983 Nemszóbeli kommunikáció a mezőségi Detrehemtelepen. In: Faragó József–Kós Károly (red.): Népismereti Dolgozatok 1983. Kriterion, Bukarest. 133–170.
 • › 1983 A népi kultúra megközelítése – belemagyarázás és értelmezés. Bábel tornyán. Válogatás az Echinox munkatársainak írásaiból. Kriterion, Bukarest. 202–216.
 • › 1981 A mezőségi Detrehemtelep népi gyógyászata. In. Faragó József– Kós Károly (red.): Népismereti Dolgozatok 1981. Kriterion, Bukarest. 97–117.
 • › 1981 A népi kultúra megközelítése – belemagyarázás és értelmezés . Echinox 1–3.
 • Recenziók
 • › 2007 Morgan, Cristine: Mészkő. Erdélyi Múzeum LXIX. 1–2. 136–138.
 • › 2007 Bágyoni Szabó István: Elszabadult konténerek. Korunk XVIII.1. 94–100.
 • › 2006 Szikszai Mária: Történetek története. Tabula 9(1). 124–126.
 • › 2006 Balázs Lajos: Folclor. Noţiuni generale de folclor şi poetică populară. Ethnographia 117. 102–104.
 • › 2005 Gondolatok Bágyoni Szabó István A lovak estére hazaérnek című regényéről. PoLíSz 82. március. 98–100.
 • › 1999–2000 Zsigmond Győző: Három kismacska: kettő közülük Kommunista. Erdélyi politikai viccek 1977–1997. Philologia Fenno–Ugrica (Freiburg) 5–6. 69–75.
 • › 1999 Voigt Vilmos (szerk.): A magyar folklór. Etnographia 110. 2. 520–522.
 • › 1999 Balázs Lajos: Szeretet fogott el a gyermek iránt. A Hét 41.
 • › 1998 Coman, Mihai: Bestiarul Mitologic Romanesc. Ethnographia 109.1.
 • › 1998 Bágyoni Szabó István: A lovak estére hazaérnek.. Helikon 3. 15–16.
 • › 1997 Változatok történelmi forgatókönyre. Korunk 7. 93–95.
 • › 1996 Balázs Lajos: Menj ki én lelkem a testből.Művelődés 3. 27–28.
 • › 1995 Tánczos Vilmos: Gyöngyökkel gyökereztél. Erdélyi Múzeum LVII. 3–4.
 • › 1995 Pozsony Ferenc: Szeret vize martján. NyIrK XXXIX. 2.
 • › 1994 Nagy Olga: Táltos 2000 Nagy Olga: Egy barátság története. Látó XI.1. és Pegazus. Korunk 10.
 • › 1992 Szilágyi István: Agancsbozót. Korunk 2. 120–124.
 • › 1991–1993 Marianne, Mesnil (red.): Les Plantes et les Saisons. Anuarul Arhivei de Folclor. XII-XIV. 1991-1993.
 • › 1990 Vöő Gabriella: Igaz ember igazat szól. Helikon 5.
 • › 1988 Máthé Gábor: Ízlésficam. A giccs világa. A Hét 22.
 • › 1986 Péntek János – Szabó Attila: Ember és növényvilág. Igazság IX.19.
 • › 1985 Gh. Pătraşcu: Arhitectura şi tehnica populară. Korunk 8.
 • › 1985 Pozsony Ferenc: Álomvíz martján. Művelődés 10.
 • › 1985 Nagy Jenő: Néprajzi és nyelvjárási tanulmányok. NyIrK 1.
 • › 1985 Imreh István: A törvényhozó székely falu. NyIrK 2.
 • › 1984 Mikó I. – Kicsi A. – Horváth Sz. I. : Balázs Ferenc. NyIrK 1.
 • › 1983 Gulian: Lumea culturii primitive. A Hét 51.
 • Egyéb közlemények
 • › 2008 Az állatok mítosza. Cimbora XX. 12. 14–15.
 • › 2008 Az első ember születése. Cimbora XX. 11. 15–16.
 • › 2008 Hogyan lett a világ? Cimbora XX. 10. 22–23.
 • › 2008 2008 „Tudósítások” a teremtésről: a mítoszok. Cimbora XX. 9. 12–13.
 • › 2008 A nagy hazudozók. Cimbora XX. 5. 22–23.
 • › 2008 A tömeg hősei: a sztárok. Cimbora XX. 4. 15–16.
 • › 2008 Kik voltak a haramiák? Cimbora XX. 3. 23–24.
 • › 2008 Élő alakok voltak-e a hősök? Cimbora XX. 2. 15–16.
 • › 2008 Mágikus és mitikus erejű növények. Cimbora XX. 1. 13–14.
 • › 2008 Egy új lap elé. Aranyosszék. 1.év 1. 3.
 • › 2008 Lapszemle a múltban. Aranyosszék. 1. év. 1. 5.
 • › 2007 Kik terjesztik a betegséget? Cimbora XIX. 11. 15–16.
 • › 2007 A tűz születése. Cimbora XIX. 10. 15–16.
 • › 2007 Az idő urai. Cimbora XIX. 9. 15–16.
 • › 2007 Kik őrzik a kincseket? Cimbora XIX. 5–6. 22–23.
 • › 2007 Házikígyók, őrző szellemek. Cimbora XIX. 4. 11–12.
 • › 2007 Kik laknak a vizekben? Cimbora XIX. 3. 12.
 • › 2007 Kik éltek az erdőben? Cimbora XIX. 2. 13–14.
 • › 2007 Szelek, viharok démonai. Cimbora XIX. 1. 12-13.
 • › 2006 Ki hozza az ajándékot? Cimbora XVIII. 2007. december . 11–12.
 • › 2006 A levegőég ármányos vándorai. Cimbora XVIII. november. 13–14.
 • › 2006 A levegőég ármányos vándorai. Cimbora XVIII. november. 13–14.
 • › 2006 Valóság vagy fantázia? Cimbora XVIII. szeptember. 24-25.
 • › 2006 Kik voltak a mesemondók? Cimbora XVIII. 5–6. 12–14.
 • › 2006 Hogyan és miért mondunk verset húsvét másodnapján? Cimbora XVIII. 3–4. 11–13.
 • › 2006 Eletek és történetek. Cimbora XVIII. 2. 23–25.
 • › 2006 Vöő Gabriella. Szabadság XVIII. 169. július 25. 2.
 • › 2006 József Faragó. Fabula 47. 1/2. 123–124.
 • › 2005 Tájban bujdosó Bordy Margit. Irodalmi Jelen. V. 48. 27.
 • › 2005 A népballada: helyi történelem? Cimbora 12. 18–20.
 • › 2005 Történetek a bugyutákról. Cimbora 11. 23–24.
 • › 2005 A szólások és a lokális emlékezet. Cimbora 10. 25–26.
 • › 2005 Mi van a templomtorony gömbjében? Cimbora 9. 25–27.
 • › 2001 Miért nem szerették a törpék a pénteket? Cimbora 2. 10–12
 • › 2001 A nyolcvan esztendős Nagy Olga köszöntése. Honismeret. XXIX. 1. 8–9.
 • › 2000 Egy hóstáti asszony visszaenlékezései. Erdélyi Gazda. 8. évf. 4. 27–28.
 • › 2000 A víz és a tisztálkodás. Erdélyi Gazda. 8. évf. 2. 29.
 • › 2000 Valutázók és alkimisták. Korunk 2. 26–29.
 • › 2000 Képek Torockóról. Szabadság. XII. jún. 10. 11.
 • › 1999 Történetek és beszédmódok. Cimbora 6. 24–27.
 • › 1999 A mesélő ember. Cimbora 5. 30–33.
 • › 1999 Az írás hatalma. Cimbora 3–4. 18–19.
 • › 1999 Irunk. Hogyan írunk? Cimbora 2. 16–19.
 • › 1999 Utak, utazók, utazások. Cimbora. 1. 18–23.
 • › 1998 Hazugok és hazugságversenyek. Cimbora. 4. 16–21.
 • › 1998 Álom, álom, édes álom…Cimbora. 3. 20–22.
 • Kiadványszerkesztés
 • › 2008 Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. (Kriza Könyvek, 32.) BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár
 • › 2008 Ilyés Sándor – Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. Az eltűnt katona. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár
 • › 2006 Adorjáni Rudolf Károly: Lukács Sándor ravai búcsúztatói 1930–1936. KJNT, Kolozsvár
 • › 2006 Specialisták. Életpályák és élettörténetek. I–II. Scientia, Kolozsvár
 • › 2005 Tötszegi T.–Keszeg V. (szerk.): A KJNT évkönyve 13. KJNT, Kolozsvár (co-redactor)
 • › 2005 Péterfy László: Marosszék régi sírkövei. Mentor, Marosvásárhely
 • › 2003 Hála József: Hogyan gyűjtöttek elődeink? Mentor, Marosvásárhely
 • › 2003 Madar Ilona: Sóvidék földművelése. Mentor, Marosvásárhely
 • › 2001 Palástban. Lelkészek szórványban. Mentor, Marosvásárhely. 400 p. (co-redactor)
 • › 2001 Felsőcsernátoni népmesék. György Ignác meséi. Gyűjtötte Kakas Zoltán. KJNT, Kolozsvár
 • › 2001 Diószegi Anna: Életem története. Emlékek a kolozsvári Hóstátról. Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely
 • › 2001 A KJNT Évkönyve 9. KJNT, Kolozsvár
 • › 2001 Emberek, szövegek, hiedelmek. Tanulmányok. KJNT, Kolozsvár (co-redactor)
 • › 2001 Ünnepi írások a 80 esztendős Nagy Olga tiszteletére. Budapest–Miskolc. Néprajzi Látóhatár. X. évf. 1–4. (co-redactor)
 • › 2000 Czégényi D.–Keszeg V. (szerk.): A KJNT Évkönyve 8. KJNT, Kolozsvár (co-redactor)
 • › 1999 Kicsiny dalaim. Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely
 • › 1999 A KJNT Évkönyve 7. KJNT, Kolozsvár
 • › 1995 Zsigmond Erzsébet: Sirató. Életem panaszos könyve. KJNT, Kolozsvár
 • › 1994 Nagy Olga: Barangolásaim varázslatos tájban. Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely
 • › 1994 Zakariás E.–Keszeg V. (szerk.): A KJNT Évkönyve 2. KJNT, Kolozsvár (co-redactor)
 • › 1994 Nagy Olga: Népi változatok szerelemre és házasságra. Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely
 • › 1992 A KJNT Évkönyve 1. KJNT, Kolozsvár
 • › 1984 Seres András: Barcasági magyar népköltészet és népszokások. Kriterion, Bucureşti
 • Kiállítás
 • › 1999 Az írás képei. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár
 • Önálló kötet
 • › 2011 A történetmondás antropológiája. [Antropologia povestitului] BBTE–KJNT. Kolozsvár, 303 p.