Czégényi Dóra Andrea

FMT_1320773045_IMG_0439

DATE PERSONALE

Numele şi prenumele: Czégényi Dóra Andrea
E-mail: czegenyidora@yahoo.com
Data şi locul naşterii: 14. 02. 1974, Jibou (jud. Sălaj)

STUDII

2008–2012 Studii doctorale, domeniul filologie, Şcoala doctorală “Studii de Hungarologie”, Catedra de Etnografie  şi Antropologie Maghiară, Facultatea de Litere, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
19981999 Studii aprofundate, specializarea socio- şi etnolingvistică, Catedra de Limbă şi Cultură Maghiară, Facultatea de Litere, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
19941998 Licenţiată în filologie, specializarea limba şi literatura maghiară – etnologie maghiară, Facultatea  de Litere, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
19881993 Diploma de bacalaureat profilul pedagogic, Liceul Pedagogic “Iosif Vulcan”, Oradea

ACTIVITATE DIDACTICĂ

Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere, Departamentul de Etnografie şi Antropologie Maghiară, Cluj-Napoca

Poziţia şi funcţia: lector (2015–), asistent (2002–2015 ), preparator (1999–2002)

Universitatea “Babeş-Bolyai”, DPPD (linia maghiară), Cluj-Napoca

Poziţia şi funcţia: cadru didactic asociat (2007– )

Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie (linia maghiară), Cluj-Napoca

Poziţia şi funcţia: cadru didactic asociat (2006– )

Şcoala Generală cu clasele I–VIII, Jibou (jud. Sălaj)

Poziţia şi funcţia: învăţătoare (1993–1994)

DISCIPLINE PREDATE

Folclor I. Istorie, metode, terminologie (BA – zi, seminar, anul I.)

Folclor I. Introducere în literatura de specialitate I. (BA – zi, seminar, anul I.)

Folclor II. Mitologii istorice și contemporane (BA – zi, curs și seminar, anul I.)

Folclor II. Introducere în literatura de specialitate II. (BA – zi, seminar, anul I.)

Metodologia cercetării (BA – zi, seminar, anul I.)

Practica profesională I-II. (BA – zi, consultare, coord. practică şi evaluare, anul I-II.)

Semiotica folclorului (BA – zi, curs şi seminar, anul II.)

Etnografie VI. Etnobotanică (BA – zi, seminar, anul III.)

Teoria, metodologia şi istoria cercetării culturii (MA – zi, seminar, anul I.)

Etnografie şi toponimie (BA – zi, curs şi seminar, anul II.)

Didactica specialităţii (BA – zi, curs şi seminar, anul II.)

Practica pedagogică I-II. (BA – zi, curs şi seminar, anul II-III.)

Pedagogia comunicării (în cadrul programului ptr. formarea personalului didactic - EDUEXPERT, DPPD)

Patrimoniul cultural al Europei (în cadrul programului ptr. formarea personalului didactic - EDUEXPERT, DPPD)

LIMBI CUNOSCUTE
maghiară – limba maternă
română – avansat
germană – intermediar
engleză – începător

MEMBRU ÎN ORGANISME ŞTIINŢIFICE

Asociaţia Etnografică “Kriza János” (Cluj-Napoca, 1998-)

Corporaţia Doctorilor al Academiei Maghiare de Ştiinţe din Ungaria (Budapesta, 2012-)

Societatea Muzeului Ardelean, Secţia de Litere, Lingvistică, Filozofie şi Istorie (Cluj-Napoca, 2013-)

DOMENII DE CERCETARE

mitologie populară, etnosemiotică, etnobotanică

CERCETĂRI

2013–2016 Membru echipă în proiectul “Vernacular religion on the boundary of Eastern and Western Christianity: continuity, changes and interactions East-West”. (ERC Advanced Grant, No. 324214)

2009 În cadrul proiectului “Sate contemporane din România: deschideri spre Europa.  Aplicaţie zonală – judeţul Sălaj” (cu finanţare AFCN) investigarea socio-etnografică a comunităţilor situate în perimetrul viitoarei Autostrăzi Braşov-Borş. Cercetare în trei sate din comuna Marca – Porţ, Leşmir şi Marca-Huta –  cu membrii Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, coordonat de muzeologul Corina BEJINARIU. Tema individuală: Aspectele mitologiei populare (în cele trei localităţi).

2008 Proiect de cercetare individual (cu finanţare Eurotrans). Tema: Mitologia populară sălăjeană.

20042005 Proiect de cercetare condus de dr. Zsombor TÓTH (cu finanţarea Institutului de Cercetare Sapientia din Cluj-Napoca). Tema: Cercetarea antropologică şi lingvistică a memorialelor protestante din vremea principelui Apafi.

20032004 Proiect de cercetare individual (cu finanţarea Institutului de Cercetare Sapientia din Cluj-Napoca). Tema: Schimbarea credinţei populare din Sălaj la sfârşitul secolului 20.

20002003 Proiect OTKA (Cultura populară a ceangăilor din Ghimeş), organizat de colegii din Budapesta de la Institutul de Cercetare Etnografic (Ungaria). Tema individuală: Credinţa populară a ceangăilor din Ghimeş.

1999 Cultura populară din Trei Scaune. Instituţia: Catedra şi AEKJ (Cluj-Napoca). Consultant/coord. program: dr. Ferenc POZSONY. Poziţia şi funcţia: co-organizator şi membru al echipei (cercetare pe teren).

19981999 Structura familială din diasporele maghiare din Transilvania. Instituţia: Catedra şi AEKJ (Cluj-Napoca). Consultant/coord. program: dr. Ferenc POZSONY. Poziţia şi funcţia: co-organizator.

1996 Cercetarea ceangăilor din Moldova. Instituţia: Catedra şi AEKJ (Cluj-Napoca). Consultant/coord. program: dr. Ferenc POZSONY. Poziţia şi funcţia: membru al echipei (cercetare pe teren).

ALTE LOCURI DE MUNCĂ
19982000 Asociaţia Etnografică “Kriza János”, Cluj-Napoca

Poziţia şi funcţia: bibliotecar şi cercetător

19931994 Şcoala Generală cu clasele I-VIII, Jibou

Poziţia şi funcţia: învăţătoare

SCHIMBURI DE EXPERIENŢĂ, VIZITE PROFESIONALE

2013 cadru didactic invitat (Catedra de Etnografie – Antropologie Culturală, Facultatea de Litere, Universitatea din Pécs, Ungaria)

2012 cadru didactic invitat (Departamentul de Farmacognozie, Facultatea de Medicină, Universitatea din Pécs, Ungaria)

2012 cadru didactic invitat (Catedra de Istorie a Limbii, Sociolingvistică şi Dialectologie, Departamentul de Lingvistică şi Limbi Fino-Ugrice, Facultatea de Litere, Universitatea  ”Eötvös Lóránd” din Budapesta, Ungaria)

2009 cadru didactic invitat (Catedra de Etnografie – Antropologie Culturală, Facultatea de Litere, Universitatea din Pécs, Ungaria)

2007 cercetător invitat (la Institutul de Cercetări Etnografice, Academia Maghiară, Budapesta, Ungaria)

1996 student oaspete (în cadrul unui program de mobilitate educaţional la Catedra de Etnografie şi Antropologie Culturală, Szeged, Ungaria)

BURSE DE STUDII ŞI CERCETARE

2012 Bursă de cercetare individuală Domus (cat. senior) oferită de Academia Maghiară din Budapesta, Ungaria.

20112012 Bursă de de cercetare individuală (cat. A), Programul de Burse de peste Hotare al Academiei Maghiare din Budapesta, Ungaria.

20082011 Bursă de studii doctorale “Investeşte în oameni!” cu suport financiar co-finanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, UBB, Cluj-Napoca.

2008 Bursă de cercetare individuală oferită de Fundaţia Eurotrans din Cluj-Napoca.

20042005 Bursă de cercetare colectivă oferită de Institutul de Cercetare Sapientia din Cluj-Napoca.

20032004 Bursă de cercetare individuală oferită de Institutul de Cercetare Sapientia din Cluj-Napoca.

2001 Bursă de cercetare Domus Hungarica Scientiarium et Artium, Budapesta, Ungaria.

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE

2016 decembrie – Conferinţă comemorativă Gyula MÁRTON (Cluj-Napoca). Organizatori: Catedra de Limba Maghiară şi Lingvistică Generală (UBB) şi Comitetul de Științe Lingvistice a filialei teritoriale din Cluj al AMȘ. Prezentarea cărţii: Emlékkönyv Márton Gyula születésének centenáriumára [Volum omagial dedicat centenarului Gyula MÁRTON]. Ed. Societatea Muzeului Ardelean, Cluj-Napoca, 2016.

2016 noiembrie – Festivitatea Stiintei Maghiare (gala de deschidere). Organizator: Academia Maghiară de Știință (AMȘ, Budapesta, Ungaria). Ca asistent, pregătirea și elaborarea materialului reprezentației de gală cu tematică etnolingvistică (Az anyanyelv fölértékelődése a peremrégiók magyar identitásában) a profesorului clujean János PÉNTEK.

2016 octombrie – Rezultatele şcolii clujene de etnografie (conferință tematică, ed. a IX-a. Cluj-Napoca). Organizatori: Departamentul de Etnografie şi Antropologie Maghiară (Facultatea de Litere, UBB, Cluj), Comitetul de Etnografie şi Antropologie a filialei teritoriale din Cluj al AMȘ, Societatea Muzeului Ardelean (Cluj) şi Asociaţia Etnografică “Kriza János” (Cluj). Subiect dezbătut în lb. maghiară: “Textualizarea credintelor populare in revista »Transilvania«”.

2016 mai – 9th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (9th CMAPSEEC, Plovdiv, Bulgaria). Oral presentation: “Relevance of Transylvanian plants in the European ethnomedicine” (material elaborat împreună cu Nóra PAPP, Rita CSEPREGI, Tünde DÉNES, Mónika TÓTH, Sámuel Gergely BARTHA, Kinga GYERGYÁK).

2016 mai – Sălaj – cercetare şi rezultate (Ed. a XIII-a, Zalău). Organizatori: Societatea Muzeului Ardelean (Cluj) şi Filiala teritorială a Societatăţii Muzeului Ardelean (Zalău). Subiect dezbătut în lb. maghiară: “Portret contemporan reflectat fragmentar dinspre texte de odinioară”.

2016 aprilie – Nagy Olga (1921–2006). Aniversare comemorativă (Cluj-Napoca). Organizatori: Departamentul de Folclor al Institului de Cercetare Etnografică din Budapesta (Ungaria) şi Asociaţia Etnografică “Kriza János” (Cluj). Prezentarea cărţii: Nagy Ödön szórványlelkész és néprajzkutató [Nagy Ödön preot în diasporă și cercetător etnograf]. Red. Keszeg Vilmos. Ed. EXIT – Eparhia Reformată din Transilvania, Cluj-Napoca, 2015.

2015 octombrie – Faith and Doubt (conferință internațională, Pécs, Ungaria). Organizatori: Grupul de cercetători “EST–VEST” și Catedra de Etnografie – Antropologie Culturală din Pécs. Subiect dezbătut în lb. maghiară: “Vorbe șovăitoare – fapte conforme. Aspecte legate de credință și îndoială într-o narativă populară” (studiu de caz).

2015 octombrie – Rezultatele şcolii clujene de etnografie (conferință tematică, ed. a VIII-a. Cluj-Napoca). Organizatori: Departamentul de Etnografie şi Antropologie Maghiară (Facultatea de Litere, UBB, Cluj), Comitetul de Etnografie şi Antropologie a filialei teritoriale din Cluj al AMȘ, Societatea Muzeului Ardelean (Cluj) şi Asociaţia Etnografică “Kriza János” (Cluj). Subiect dezbătut în lb. maghiară: “Cercetări etnobotanice și rezultate științifice în prisma seriei »Studii Etnografice«”.

2014 decembrie – Sacrifice, ordeal, divination (conferință internațională, Pécs, Ungaria). Organizatori: Catedra de Etnografie – Antropologie Culturală din Pécs, Comitetul Academiei Maghiare din Pécs, în colaborare cu grupul de cercetători “EST–VEST” și ISFNR Belief Narrative Network. Subiect dezbătut în lb. maghiară: “»Merită o liturghie?« Rituri religioase și practici magice la maghiarii din România”.

2014 octombrie – Rezultatele şcolii clujene de etnografie (conferință tematică, ed. a VII-a. Cluj-Napoca). Organizatori: Departamentul de Etnografie şi Antropologie Maghiară (Facultatea de Litere, UBB, Cluj), Comitetul de Etnografie şi Antropologie a filialei teritoriale din Cluj al AMȘ, Societatea Muzeului Ardelean (Cluj) şi Asociaţia Etnografică “Kriza János” (Cluj). Subiect dezbătut în lb. maghiară: “Cercetări sălăjene în sec. al XX-lea și al XXI-lea”.

2014 iulie – Religion – Culture – Society. Interdisciplinary perspectives on religious life (Telciu Summer Conferences, 3rd ed.) Subiect dezbătut în lb. română: “»Părințele, taică sfânt…« – figura mitică a preotului în cercetarea culturii populare maghiare”.

2014 iunie – Workshopul grupului de cercetători “EST–VEST” (de la Catedra de Etnografie – Antropologie Culturală din Pécs, Ungaria). Organizatori: Departamentul de Folclor şi de Etnologie al Institului de Cercetare Etnografică din Budapesta (Ungaria). Subiect dezbătut în lb. maghiară: “Figura preotului ortodox în cultura populară maghiară”.

2014 mai – Metodologia cercetării și protecția datelor. Provocările secolului al XXI-lea în raport cu științele socio-culturale (workshop, Cluj). Organizatori: Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară (Facultatea de Litere, UBB, Cluj) şi Asociaţia Etnografică “Kriza János” (Cluj). Subiect dezbătut în lb. maghiară: “Fișiere și oameni. Eșecurile previzibile ale publicării  textelor referitoare la mitologia populară”.

2013 decembrie – Demonologie şi vrăjitorie (workshopul grupului de cercetători “EST–VEST” de la Catedra de Etnografie – Antropologie Culturală din Pécs, Ungaria). Organizatori: Departamentul de Folclor şi de Etnologie al Institului de Cercetare Etnografică din Budapesta (Ungaria). Subiect dezbătut în lb. maghiară: “Figura mitică a vrăjitoarei în documentele proceselor de vrăjitorie din Sălaj (sec. al XVIII-lea)”.

2013 octombrie – Rezultatele şcolii clujene de etnografie VI (Cluj-Napoca). Organizatori: Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară (Facultatea de Litere, UBB, Cluj), Comitetul de Etnografie şi Antropologie a filialei teritoriale din Cluj al AMȘ, Societatea Muzeului Ardelean (Cluj) şi Asociaţia Etnografică “Kriza János” (Cluj). Subiect dezbătut în lb. maghiară: “Panoramă selectivă: (re)prezentarea credinţelor populare sălăjene în secolul al XIX-lea.

2013 iunie – 5th Symposium of Ethnopharmacology (Simpozionul de Etnofarmacologieed. a IV-a, Brașov). Organizator: Universitatea “Transilvania” (UTBv). Subiect dezbătut (în colaborare cu Nóra PAPP, Kata BIRKÁS-FRENDL și Tímea BENCSIK) în lb. engleză: “Ethnobotanical Surveys in Transylvania: Past, Present and Future”.

2013 mai – Conferinţa Ştiinţifică Studenţească din Transilvania (ETDK, ed. a XVI-a). Secţia: Etnografie.

2012 decembrie – Cui îi aparţine tradiţia? La ce serveşte ea? Tradiţia – între cultură, utilizator şi antreprenor (colocviu internaţional, Cluj-Napoca). Organizatori: Departamentul de Etnografie şi Antropologie Maghiară (Facultatea de Litere, UBB, Cluj), F.E.R. – EURETHNO, atelier al Consiliului European şi Comitetul de Etnografie şi Antropologie a filialei teritoriale din Cluj al AMȘ.

2012 octombrie – Rezultatele şcolii clujene de etnografie (ed. a V-a, Cluj-Napoca). Organizatori: Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară (Facultatea de Litere, UBB, Cluj), Comitetul de Etnografie şi Antropologie a filialei teritoriale din Cluj al AMȘ, Societatea Muzeului Ardelean (Cluj) şi Asociaţia Etnografică “Kriza János” (Cluj).

2011 octombrie – Rezultatele şcolii clujene de etnografie (ed. a IV-a, Cluj-Napoca). Organizatori: Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară (Facultatea de Litere, UBB, Cluj), Comitetul de Etnografie şi Antropologie a filialei teritoriale din Cluj al AMȘ, Societatea Muzeului Ardelean (Cluj) şi Asociaţia Etnografică “Kriza János” (Cluj).

2011 august – Congresul Internaţional de Hungarologie (ed. a VII-a, Cluj-Napoca). Organizatori: UBB (Cluj), Societatea Internaţională de Hungarologie (Budapesta), Societatea Muzeului Ardelean (Cluj), Comitetul de Etnografie şi Antropologie a filialei teritoriale din Cluj al AMȘ. Subiect dezbătut în lb. maghiară: “Preot, medic şi judecător. Sincretismul figurii preotului ca personaj mitic”.

2011 iulie – Studii filologice româneşti în confluenţe europene (sesiunea naţională a doctoranzilor filologi, Sinaia/Cumpătu). Organizatori: Facultatea de Litere (UBB, Cluj-Napoca) şi POSDRU. Subiect dezbătut în lb. română: “În umbra credinţei. Genealogia şi arhitectura conceptuală a “superstiţiei”.

2011 aprilie – ”Kerényi 18″ – Cercetările şi interpretările culturii (conferinţă naţională, Pécs). Organizatori:Colegiul “Kerényi Károly” (Pécs, Ungaria).

2011 aprilie – Magical Context (conferinţă internaţională, Budapesta). Organizatori: ELTE, Facultatea de Litere (Budapesta, Ungaria).

2011 aprilie – Conferinţa internaţională a doctoranzilor (Pécs). Organizatori: Şcoala Doctorală „Studii de Hungarologie”, Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară (Facultatea de Litere, UBB, Cluj) şi Şcoala Doctorală Interdisciplinară, Catedra de Etnografie – Antropologie Culturală (Facultatea de Litere, Universitatea din Pécs).

2010 noiembrie – Naraţiuni (biografice) din secolul XX. (colocviu internaţional, Cluj-Napoca). Organizatori:Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară (Facultatea de Litere, UBB, Cluj), Comitetul de Etnografie şi Antropologie a filialei teritoriale din Cluj al AMȘ şi Asociaţia Etnografică “Kriza János” (Cluj). Subiect dezbătut în lb. română: Conţinuturi mitice în contextul naraţiunilor de tip „povestirea vieţii”.

2010 octombrie – Rezultatele şcolii clujene de etnografie (ed. a III-a, Cluj-Napoca). Organizatori: Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară (Facultatea de Litere, UBB, Cluj), Comitetul de Etnografie şi Antropologie a filialei teritoriale din Cluj al AMȘ şi Asociaţia Etnografică “Kriza János” (Cluj). Subiect dezbătut în lb. maghiară: “Importanţa publicaţiilor din seria »Studii Etnografice« în cercetarea ştiinţifică”.

2010 octombrie – Workshopul (sesiunea de prezentare a) doctoranzilor (în domeniul filologie) din programul POSDRU. Organizator: Şcoala Doctorală, UBB, Cluj-Napoca. Subiect dezbătut în lb. română: “Figura preotului ortodox în sistemul mitologic maghiar contemporan”.

2010 august – Treceri de frontiere. Conferinţa internaţională a doctoranzilor (ed. a III-a, Cluj-Napoca). Organizatori: Societatea Internaţională de Hungarologie (Budapesta), Facultatea de Litere (UBB, Cluj) şi Comitetul de Etnografie şi Antropologie a filialei teritoriale din Cluj al AMȘ. Subiect dezbătut în lb. maghiară: “LIMBUS –LIMES – LIMIT. Trecerea de frontieră a credinţelor şi textelor populare”.

2010 mai – Conferinţa Ştiinţifică Studenţească din Transilvania (ETDK, ed. a XIII-a). Oganizatori: UBB, Facultatea de Litere şi Uniunea Studenţească Maghiară (KMDSZ) din Cluj-Napoca. Secţia: Etnografie.

2010 mai – Conferinţa comemorativă Pe urmele lui Tarisznyás Márton” („Zi Tradiţională”, ed. a VII-a).Organizator: Liceul “Salamon Ernő” (Gheorgheni).

2010 martie – Conferinţa comemorativă (de 20 de ani) a Asociaţiei Etnografice “Kriza János” din Cluj-Napoca. Organizator: Asociaţia Etnografică “Kriza János” (Cluj).

2010 februarie – Conferinţa PÁVA. Organizator: Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară (Facultatea de Litere, UBB, Cluj), Asociaţia Etnografică “Kriza János” (Cluj) şi Muzeul Etnografic Ceangăiesc (Zăbala). Moderatorul secţiunii a 2-a.

2009 noiembrie – Conferinţa comemorativă „Zi Klebersberg” (Pecica, Arad). Subiect dezbătut:Importanţa cercetărilor lui Kálmány Lajos.

2009 octombrie – Rezultatele şcolii clujene de etnografie II. (Cluj-Napoca) Organizatori: Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară (Facultatea de Litere, UBB, Cluj), Societatea Muzeului Ardelean (Cluj), Comitetul de Etnografie şi Antropologie a filialei teritoriale din Cluj al AMȘ şi Asociaţia Etnografică “Kriza János” (Cluj). Co-organizator şi prezentarea cărţii cercetătoarei Komáromi Tünde (Rontás és társadalom Aranyosszéken. /Seria: Kriza Könyvek, 34./ Ed. Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară – Asociaţia Etnografică “Kriza János”, Cluj-Napoca, 2009.)

2009 septembrie – Workshopul (sesiunea de prezentare a) doctoranzilor (în domeniul filologie) din programul POSDRU. Organizator: Şcoala Doctorală, UBB, Cluj-Napoca. Masa rotundă de dezbateri pe tema: “Studiile literare din România în context European”. (Moderator: drd. Ovidiu MIRCEAN.)

2009 septembrie – Medicină sacră şi magică (conferinţă internaţională, Pécs, Ungaria). Organizatori: Catedra de Etnografie – Antropologie Culturală din Pécs, Comitetul Academiei Maghiare din Pécs şi Departamentul de Folclor al Institului de Cercetare Etnografică din Budapesta (Ungaria). Subiect dezbătut în lb. maghiară: “Contextul textelor şi acţiunilor tămăduitoare şi dăunătoare”.

2009 aprilie – Atelierul studenţilor etnologi (workshop, Cluj-Napoca). Organizatori: Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară şi Catedra de Literatură Română, teorie Literară şi Etnologie, Facultatea de Litere, UBB, Cluj-Napoca. Prezentarea: Cunoştinţe referitoare la cultura populară maghiară ca material ajutător în învăţământ (Manualul şi culegerea de texte “Cultura populară maghiară” redactate de membrii Catedrei). Subiect dezbătut în lb. română: “Preotul ortodox în credinţa populară sălăjeană”.

2008 noiembrie – Seminarul de instruire pentru management de proiect. Cercetări de etnologie şi antropologie. Organizator: Catedra de Literatură Română, Teorie Literară şi Etnologie, Facultatea de Litere, UBB, Cluj-Napoca.

2008 octombrie – Rezultatele cercetării regiunii Câmpiei Transilvaniei II. Organizatori: Societatea Muzeului Ardelean (Cluj) şi Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară (UBB, Cluj).

2008 octombrie – Rezultatele şcolii clujene de etnografie (ed. a I-a, Cluj-Napoca). Conferinţă comemorativă cu ocazia aniversării a 110 ani de la înfiinţarea învăţământului etnografic din Cluj (Cluj-Napoca). Organizator: Asociaţia Etnografică “Kriza János” (Cluj).

2008 februarie – Maeştrii Etnografiei 2008 (cu ocazia aniversării a 15 ani de la înfiinţarea Editurii Mentor din Târgu-Mureş). Organizatori: Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară (UBB, Cluj) şi Asociaţia Etnografică “Kriza János” (Cluj).

2008 ianuarie – Forum – Institutele etnografice de azi  (dezbatere ştiinţifică, Cluj-Napoca). Organizatori:Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară (UBB, Cluj) şi Asociaţia Etnografică “Kriza János” (Cluj).

2006 octombrie –  Rezultatele cercetării regiunii Câmpiei Transilvaniei I. Organizatori: Societatea Muzeului Ardelean (Cluj) şi Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară (UBB, Cluj).

2006 mai – Subcultură – definiţii şi tipologii (Cluj-Napoca). Organizatori: Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară (UBB, Cluj) şi Asociaţia Etnografică “Kriza János” (Cluj).

2006 ianuarie – Oameni, cariere, biografii. La ce serveşte biografia? (colocviu internaţional, Cluj-Napoca). Organizator: Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară (UBB, Cluj).

2005 octombrie – Obiect şi folclor (Vaja, Ungaria). Organizatori: Departamentul de Folclor al Institului de Cercetare Etnografică (Budapesta), Consiliul de Administraţie Muzeală al judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg (Nyíregyháza) Muzeul „Vay Ádám” (Vaja) şi Catedra de Etnografie – Antropologie Culturală (Pécs). Subiect dezbătut în lb. maghiară: “Obiecte narativizate. Documentele unei vieţi de om”.

2005 aprilie – Forum Etnografic Maghiar (Cluj-Napoca). Organizatori: Institul de Cercetare Etnografică din Budapesta şi Asociaţia Etnografică “Kriza János” din Cluj.

2004 noiembrie – Mască  transformare  iniţiere (conferinţă internaţională, Siklósd, Ungaria). Organizatori: Departamentul de Folclor al Institului de Cercetare Etnografică din Budapesta, Institutul de Cercetări Etnografice al AMȘ şi Catedra de Etnografie – Antropologie Culturală din Pécs.

2004 noiembrie Religiozitatea populară în Ardeal şi Moldova (sesiune ştiinţifică organizată în memoria folcloristului Bálint Sándor, Cluj-Napoca). Organizatori: Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară (UBB, Cluj) şi Asociaţia Etnografică “Kriza János” (Cluj).

2003 octombrie – Arhive şi arhivişti (conferinţă ştiinţifică cu caracter interdisciplinar, Cluj-Napoca).Organizator: Societatea Muzeului Ardelean (Cluj).

2003 aprilie – Sălajul – cercetare şi rezultate (Zalău). Organizatori: Societatea Muzeului Ardelean (Cluj) şi Filiala teritorială a Societatăţii Muzeului Ardelean (Zalău). Subiect dezbătut în lb. maghiară: “Pretext: particularitatea fiecărui om … despre scrisul popular”.

2003 aprilie – Cercetarea comunităţilor ceangăieşti din Moldova (Cluj-Napoca). Organizatori: Catedra de Limba şi Cultura Maghiară şi Asociaţia Etnografică “Kriza János” din Cluj.

2002 noiembrie – Binecuvântare şi blestem. Miracol şi vrăjitorie. (Conferinţă internaţională, Budapesta, Ungaria.) Organizatori: Departamentul de Folclor al Institului de Cercetare Etnografică din Budapesta, Institutul de Cercetări Etnografice al AMȘ şi Catedra de Etnografie – Antropologie Culturală din Pécs. Subiect dezbătut în lb. maghiară: “Magia albă şi neagră într-o comunitate din Sălaj”.

2000 septembrie – Medicina populară (Sânmartin). Manifestarea ştiinţifică organizată de Asociaţia Etnografică “Kriza János” din Cluj. Subiect dezbătut în lb. maghiară: “Tehnici ortodoxe de vindecare din Sălaj”.

1999 decembrie – Locul bărbatului într-o societate în schimbare. Conferinţa Tinerilor Etnografi (ed. a IV-a, Rimetea). Manifestare ştiinţifică cu participare internaţională organizată de Catedra de Limba şi Cultura Maghiară şi Asociaţia Etnografică “Kriza János” din Cluj. Subiect dezbătut (împreună cu Éva BORBÉLY)  în lb. maghiară: “Joc cu paradoxul: »bărbatul nu este femeie«”.

1999 aprilie – Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor (secţia: Etnografie). Organizatori: Catedra de Limba şi Cultura Maghiară şi Asociaţia Etnografică “Kriza János” din Cluj. Subiect dezbătut în lb. maghiară: “Figura preotului ortodox în credinţa populară din Sălaj. Metode de cercetare şi rezultate”.

1998 decembrie – Conferinţa Tinerilor Etnografi (ed. a III-a, Cluj-Napoca). Manifestare ştiinţifică cu participare internaţională, organizată de Asociaţia Etnografică “Kriza János” şi Catedra de Limba şi Cultura Maghiară din Cluj. Subiect dezbătut în lb. maghiară: “Interpretarea unei reprezentări. Raportul unei femei reformate la ortodoxie”.

1996 ianuarie – Întrebări referitoare la soarta ceangăilor (ed. a II-a, Ilieni). Organizator: Asociaţia Etnografică “Kriza János” din Cluj-Napoca.

19941998 Ca student, am participat cu lucrări ştiinţifice din diverse domenii ale etnografiei la manifestări ştiinţifice organizate la Facultatea de Litere de Catedra de Limba şi Cultura Maghiară şi de Asociaţia Etnografică “Kriza János” din Cluj-Napoca.

Lista publicaţiilor

Curriculum vitae | Înapoi

CAPITOL carte (individual)

 • › 2014 A román pap hiedelemköre a magyar népi kultúrában (Mitologia preotului român în cultura populară maghiară). In. Dóra CZÉGÉNYI (coord.): A mágikus erejű pap. Szerepek és helyzetek. Emberek és kontextusok, 11. (Figura preotului vrăjitor. Roluri și situaţii. Seria: Oameni şi contexte, nr. 11.) Ed. Societatea Muzeului Ardelean, Cluj-Napoca, 331–414.

CAPITOL carte (co-autor)

 • › 2014 Hungarian Ethnobotanical Studies in Romania. (Chapter 3.) In. Andrea PIERONI – Cassandra L. QUAVE (eds.): Ethnobotany and Biocultural Diversities in the Balkans. Springer, New York, 29–44. (Co-autori: Nóra PAPP, Kata BIRKÁS-FRENDL, Ágnes FARKAS. ISBN 978-1-4939-1491-3 / e-ISBN 978-1-4939-1492-0)

STUDIU (individual)

 • › 2015 Sajátos kor – szokványos körkép. A szomszédság színterei egy 18. századi szilágysági boszorkányper tükrében (Epocă specifică – panoramă tipică. Scenele vecinătății în documentele unui proces de vrăjitorie din sec. al XVIII-lea, Sălaj). In. Albert Zsolt JAKAB – István KINDA (red.): Aranykapu (Poartă de aur). Asociaţia Etnografică “Kriza János” – Muzeul Etnografic în aer liber – Muzeul Național Secuiesc, Cluj-Napoca, 653–663. (ISBN 978-973-8439-80-1)
 • › 2014 Boszorkányképzetek a 18. századi szilágysági periratokban (Figura mitică a vrăjitoarei în documentele proceselor de vrăjitorie din Sălaj, sec. al XVIII-lea). In. Gábor KLANICZAY – Éva PÓCS (eds.): Demonológia és boszorkányság Közép-Kelet-Europában (Demonologie și vrăjitorie în Europa Centrală și Răsăriteană.) Ed. Balassi, Budapesta, 171–237. (ISBN 978-963-506-943-9)
 • › 2008 Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában (Tradiţii colective în credinţa populară individuală). In. Albert Zsolt JAKAB – Vilmos KESZEG – Árpád Töhötöm SZABÓ (red.): Kultúrakutatások és értelmezések. Kriza Könyvek, 32. (Cercetări şi interpretări culturale. Colecţia Kriza, nr. 32.) UBB Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară – Asociaţia Etnografică “Kriza János”, Cluj-Napoca, 39–56. (ISBN 978-973-8439-41-2) – reeditat
 • › 2008 Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában (Tradiţii colective în credinţa populară individuală). In. Éva PÓCS (red.): „Vannak csodák, csak észre kell venni.” Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Studia Ethnologica Hungarica, VIII. (“Există miracole, doar trebuie luate în considerare.” Religie, credinţă populară şi folclor religios local din Valea Ghimeşului 1. Seria: Studia Ethnologica Hungarica, nr. VIII.) Ed. L’Harmattan – Catedra de Etnografie – Antropologie Culturală din Pécs, Budapesta—Pécs, 77–92. (ISBN 963-236-065-2)
 • › 2004 A román pap alakja egy szilágysági közösség hiedelemrendszerében. Gyógyítás és rontás (Figura preotului ortodox în credinţa populară dintr-o comunitate sălăjeană. Tămăduire şi vrăjitorie). In. Éva PÓCS (red.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Tanulmányok a transzcendensről, IV. (Binecuvântare şi blestem. Miracol şi vrăjitorie. Conceptele etnologiei religiilor în abordare interdisciplinară. Seria: Studii despre transcendent, nr. IV.) Ed. Balassi, Budapesta, 382–394. (ISBN 963-506-575-2)
 • › 2001 A hiedelem és a hiedelemszöveg mint reprezentáció (Mitologia populară şi relatarea epică ca reprezentaţie). In. Vilmos KESZEG – Dóra CZÉGÉNYI (red.): Emberek, szövegek, hiedelmek. Tanulmányok. Kriza Könyvek, 7. (Oameni, texte, credinţe. Studii de mitologie populară. Colecţia Kriza, nr. 7.) Asociaţia Etnografică “Kriza János”, Cluj-Napoca, 141–206. (ISBN 973-85303-1-8)
 • › 1999 Magyar-román interetnikus kapcsolatok vallási vetülete (Aspectele religioase ale relaţiilor maghiaro–române). In. Éva BORBÉLY – Dóra CZÉGÉNYI (red.): Változó társadalom. Kriza Könyvek, 1. (Societate în schimbare. Colecţia Kriza, nr. 1.) Asociaţia Etnografică “Kriza János”, Cluj-Napoca, 29–47. (ISBN 973-97827-6-0)

STUDIU (co-autor)

 • › 2010 Korok, kórok, kontextusok (Perioade istorice, boli, contexte). In. Dóra CZÉGÉNYI – Vilmos KESZEG (red.): A beteg ember. Betegségek, betegek és gyógyítók. Emberek és kontextusok, 4. (Omul bolnav. Boli, bolnavi şi vindecători. /Seria: Oameni şi contexte, nr. 4./) Ed. Mentor, Târgu-Mureş, 423–434. (Co-autor: Vilmos KESZEG. ISBN 978-973-599-409-9)
 • › 2009 Aspecte ale mitologiei populare maghiare din Leşmir. In. Corina Bejinariu (coord.): Sate contemporane din România: deschideri spre Europa. Aplicaţie zonala – judeţul Sălaj. Ed. Mega, Cluj-Napoca, 99–121. (Co-autor: Vlad GHEORGHIŢEANU. ISBN 978-606-543-041-9)

ARTICOL (individual)

 • › 2016 Egy név ünnepi tere és ideje az egyéni emlékezetben. János-napi köszöntés a szilágysági Zsibón (Spațiul și timpul festiv al unui nume în memoria individuală). Erdélyi Múzeum (Muzeul Ardelean) 78 (2). 24–36. (ISSN 1453-0961)
 • › 2012 Az „árnyék nélküli” hiedelem. Fogalomtörténeti áttekintés (Credinţa populară “fără umbră”. Istoria conceptuală a credinţei). Erdélyi Múzeum (Muzeul Ardelean) 74 (4). 1–45. (ISSN 1453-0961)
 • › 2011 Szakrális textusok – profán kontextusok. A 21. századi szerelmi mágia szöveg- és cselekvéskörnyezetének egy példája (Texte sacre – contexte profane. Un exemplu pentru contextul textual şi domeniul de aplicare a magiei erotice din secolul XXI.) Erdélyi Múzeum (Muzeul Ardelean) 73 (1). 85–108. (ISSN 1453-0961)
 • › 2010 Vámszer Géza (articol enciclopedic). In. Gyula DÁVID (red. şef): Romániai Magyar Irodalmi Lexikon / Enciclopedia Literară Maghiară din România V/2. (T–Zs) Ed. Societatea Muzeului Ardelean – Kriterion, Bucureşti – Cluj-Napoca, 1056–1058. (ISBN 978-973-26-0997-2 // 978-606-8178-03-5)
 • › 2010 Pápai Páriz Ferenc (articol biografic). In. Vilmos KESZEG – Zsolt SZABÓ (red.): Mezőség. Történelem, örökség, társadalom (Câmpia Transilvaniei. Studii). Ed. Művelődés, Cluj, 474. (ISBN 978-973-9935-0-2) 
 • › 2010 Scrierea maghiară veche. “Scriere pe răboj” (articol tematic bilingv). In. Nándor BÁRDI (coord.): Enciclopedia Virtuală Maghiară din România. Transindex–Fundaţia “Jakabffy Elemér”, 2010-12-17. Tradus de: József LŐRINCZ. http://enciclopediavirtuala.ro/articoletematice/articol.php?id=14
 • › 2010 Preot român (articol tematic bilingv). In. Nándor BÁRDI (coord.): Enciclopedia Virtuală Maghiară din România. Transindex–Fundaţia “Jakabffy Elemér”, 2010-11-29. Tradus de: Róbert MEISTER. http://enciclopediavirtuala.ro/articoletematice/articol.php?id=145
 • › 2010 Denumirile populare ale plantelor (articol tematic bilingv). In. Nándor BÁRDI (coord.): Enciclopedia Virtuală Maghiară din România. Transindex–Fundaţia “Jakabffy Elemér”, 2010-11-24. Tradus de: Gyula KOZÁK. http://enciclopediavirtuala.ro/articoletematice/articol.php?id=43
 • › 2006 A néprajzoktatás kezdeményezője. Herrmann Antal, 1851–1926 (Iniţiatorul educaţiei etnografice. Articol biografic comemorativ). Szabadság XVIII. 132. 10. (rubrica Művelődés din 10 iun.)
 • › 2003 Hiedelmek az emlékezés rostájában (Superstiţii în sita memoriei). Korunk XIV (3). 22–29. (ISSN 1222-8338)
 • › 2002 A román pap alakja egy szilágysági közösség hiedelemrendszerében (Figura preotului ortodox în credinţa populară dintr-o comunitate din Sălaj). Hepehupa I (2). 22–27. (ISSN 1582-9170)

ARTICOL (co-autor)

 • › 2015 Ethnomycological use of Fomes fomentarius (L.) Fr. and Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. in Transylvania, Romania. Genetic Resources and Crop Evolution 62(8). DOI 10.1007/s10722-015-0335-2 (Published: 03 November. Co-autori: Nóra PAPP, Kinga RUDOLF, Tímea BENCSIK. ISSN 0925-9864 / e-ISSN 1573-5109)
 • › 2014 The uses of Betula pendula Roth among Hungarian Csángós and Székelys in Transylvania, Romania. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 83 (2). 113–122. (Co-autori: Nóra PAPP, Anita HEGEDŰS, Tamás MORSCHHAUSER, Cassandra L. QUAVE, Kevin CIANFAGLIONE, Andrea PIERONI. ISSN 0001-6977 / e-ISSN 2083-9480)
 • › 2014 Survey of traditional beliefs in the Hungarian Csángó and Székely ethnomedicine in Transylvania, Romania. Revista Brasileira de Farmacognosia. Brazilian Journal of Pharmacognosy 24 (2). 141–152. (Co-autori: Nóra PAPP, Kata BIRKÁS-FRENDL, Tímea BENCSIK, Szilvia STRANCZINGERC. ISSN 0102-695X / e-ISSN 1981-528X)

EDITARE

 • › 2014 A mágikus erejű pap. Szerepek és helyzetek. Emberek és kontextusok, 11. (Figura preotului vrăjitor. Roluri și situaţii. Seria: Oameni şi contexte, nr. 11.) Ed. Societatea Muzeului Ardelean, Cluj-Napoca. (548 p. ISBN 978-606-739-001-8)

CO-EDITARE

 •  › 2016 Emlékkönyv Márton Gyula születésének centenáriumára (Volum omagial dedicat centenarului Márton Gyula). Ed. Societatea Muzeului Ardelean, Cluj-Napoca. (Co-editor: János PÉNTEK. 144 p. ISBN ISBN 978-606-739-059-9)
 • › 2012 Rontók, gyógyítók, áldozatok. Történetek és élettörténetek. Emberek és kontextusok, 8. (Vrăjitori, tămăduitori, victime. Istorisiri şi poveşti de viaţă. Seria: Oameni şi contexte, nr. 8.) Ed. Societatea Muzeului Ardelean, Cluj-Napoca. (Editor: Vilmos KESZEG. 399 p. + DVD. ISBN 978-606-8178-56-1)
 • › 2010 A beteg ember. Betegségek, betegek és gyógyítók. Emberek és kontextusok, 4. (Omul bolnav. Boli, bolnavi şi vindecători. Seria: Oameni şi contexte, nr. 4./) Ed. Mentor, Târgu-Mureş. (Co-editor: Vilmos KESZEG. 464 p. ISBN 978-973-599-409-9)

REDACTARE 

 • › 2001 István VIRT: Elszakasztottad a testemtől én lelkemet. A moldvai és a Baranya megyei csángók halottas szokásai és hiedelmei. Kriza Könyvek, 8. (Înmormântarea la ceangăii din Moldova. Colecţia Kriza, nr. 8.) Editat de Asociaţia Etnografică “Kriza János”, Cluj-Napoca. (408 p. ISBN 973-85303-4-2)

CO-REDACTARE

 • › 2013 Vilmos KESZEG: Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet. Néprajzi egyetemi jegyzetek, 8. (Superstiţii, strategii narative şi de interpretare. Curs universitar. Seria: Cursuri universitare etnografice, nr. 8.) Editat de Departamentul de Etnografie şi Antropologie Maghiară UBB şi Asociaţia Etnografică “Kriza János”, Cluj-Napoca. (Co-redactor: Albert Zsolt JAKAB. 515 p. ISBN 978-973-8439-69-6)
 • › 2010 Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt (Anuarul nr. 18 al Asociaţiei Etnografice Kriza János). Editat de Asociaţia Etnografică “Kriza János”, Cluj-Napoca. (Co-redactori: Vilmos KESZEG, Ferenc POZSONY. 432 p. ISBN 978-973-8439-51-1)
 • › 2001 Emberek, szövegek, hiedelmek. Tanulmányok. Kriza Könyvek, 7. (Oameni, texte, credinţe. Studii de mitologie populară. Colecţia Kriza, nr. 7.) Editat de Asociaţia Etnografică “Kriza János”, Cluj-Napoca. (Co-redactor: Vilmos KESZEG. 206 p. ISBN 973-85303-1-8)
 • › 2001 Etelka LŐRINCZI: Fejezetek Árapatak népi életéből. Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára. (Aspecte ale vieţii populare din Araci. Seria: Biblioteca Societăţii Etnografice “Kriza János”.) Editat de Asociaţia Etnografică “Kriza János”, Cluj-Napoca. (Co-redactor: Ferenc POZSONY. 201 p. ISBN 973-97827-8-7)
 • › 2000 Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 8 (Anuarul nr. 8 al Asociaţiei Etnografice Kriza János). Editat de Asociaţia Etnografică “Kriza János”, Cluj-Napoca. (Co-redactor: Vilmos KESZEG. 301 p. ISBN 973-97827-7-9)
 • › 1999 Népzenei tanulmányok. Kriza Könyvek, 3. A Torockón 1997. október 25-én szervezett népzenei találkozó előadásai. (Studii despre muzica populară. Colecţia Kriza, nr. 3.) Editat de Asociaţia Etnografică “Kriza János”, Cluj-Napoca. (Redactor: Ferenc POZSONY. Colaborator: Éva BORBÉLY-BARTIS. 177 p. ISBN 973-97827-5-2)
 • › 1999 Változó társadalom. Kriza Könyvek, 1. (Societate în schimbare. Colecţia Kriza, nr. 1.) Editat de Asociaţia Etnografică “Kriza János”, Cluj-Napoca. (Co-redactor: Éva BORBÉLY. 184 p. ISBN 973-97827-6-0)

BIBLIOGRAFIE tematică

 • › 2016 Márton Gyula nyelvészeti munkássága (Bibliografia lingvistului Gyula MÁRTON). In. Edit KÁDÁR (red.): Erdélyi Magyar Nyelvészek 2. Márton Gyula (Lingviști ardeleni maghiari 2. Gyula MÁRTON). Ed. Comitetul de Științe Lingvistice a filialei teritoriale din Cluj al AMȘ, Oradea, 21–50. (Co-redactor bibliografie: Edit KÁDÁR.) REEDITAT în: János PÉNTEK – Dóra CZÉGÉNYI (red.): Emlékkönyv Márton Gyula születésének centenáriumára (Volum omagial dedicat centenarului Gyula MÁRTON). Ed. Societatea Muzeului Ardelean, Cluj-Napoca, 2016, 99–120.
 • › 2012 A romániai magyar hiedelmek kutatása. Válogatott bibliográfia (Cercetarea credinţei populare maghiare din România. Bibliografie selectivă). In. Vilmos KESZEG (ed.): Rontók, gyógyítók, áldozatok. Történetek és élettörténetek. Emberek és kontextusok, 8. (Vrăjitori, tămăduitori, victime. Istorisiri şi poveşti de viaţă. Seria: Oameni şi contexte, nr. 8.) Ed. Societatea Muzeului Ardelean, Cluj-Napoca, 301–372. (ISBN 978-606-8178-56-1)

TRADUCERI

• din limba română în limba maghiară • curs universitar

 •  › 2006 Romiţă, Iucu: “Managementul clasei de elevi. Proiectul de Reformă pentru Învăţământul Rural”. Curs universitar.( Tanulásszervezés, oktatásmenedzsment. Egyetemi jegyzet.) Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (ISBN 973-0-04109-1 Co-traducător: Endre FARKAS WELLMANN.)

• din limba maghiară în limba română • volum colectiv

 •  › 1999 Remus ANGHEL – Ferenc POZSONY (red.): “Modele de convieţuire în Ardeal. Zăbala”. (Colecţia Kriza, nr. 2.) Ed. Asociaţia Etnografică “Kriza János”, Cluj-Napoca. (Co-traducător: Éva BORBÉLY. 165 p. ISBN 973-97827-3-6)

INTERVIU cu specialist de prestigiu din afara țării

 •  › 2012 „Bármihez nyúlok, kiderül, hogy másképp van, mint ahogy a kutatás képzelte. Minden másképp van.” A „mítoszromboló” Pócs Évával beszélget Czégényi Dóra / “Whatever I look into, I see that it is not the way research has established it. Everything is just different.” Dóra Czégényi speaks with “mythbuster” Éva Pócs. Etnoszkóp II (1). (rubrica Kronoszkóp) 153–174. (ISSN 2063-2177)

RECENZII

 • › 2016 Könyvismertetés. Ethnographia 127(3). 494–495. (ISSN 0014-1798) [Vilmos KESZEG (ed.): Nagy Ödön. Szórványlelkész és néprajzkutató (Ödön Nagy, preot în diasporă și cercetător etnograf). Ed. EXIT – Eparhia Reformată din Transilvania, Cluj-Napoca, 2015.]
 • › 2016 Könyvismertetés. Ethnographia 127(1). 166–168. (ISSN 0014-1798) [Zoltán MAGYAR: Mezőségi népmondák. Magyar Népköltészet Tára, XIII. (Culegere de texte populare din Câmpia Transilvaniei. Seria: Colecţia folclorului maghiar, nr. XIII.) Ed. Balassi, Budapest, 2012.]
 • › 2015 Könyvismertető. Ethnographia 126 (1). 164–165. (ISSN 0014-1798) [Judit FARKAS  – Vilmos KESZEG (red.): Kolozsvártól Pécsig, a yaoitól a juhászatig. Néprajzi – kulturális antropológiai tanulmányok két doktori iskolából. Studia Ethnologica Hungarica, XVI. (De la Cluj până la Pécs, de la yaoi până la oierit. Studii etnografice și antropologice a două școli doctorale. Seria: Studia Ethnologica Hungarica, nr. XVI.) Ed. L’Harmattan — Catedra de Etnografie – Antropologie Culturală din Pécs, Budapesta—Pécs, 2013.]
 • › 2013 Ehető vadnövények a Kárpát-medencében / Edible Wild Plants in the Carpatian Basin (Plante sălbatice comestibile în Bazinul Carpatic). Néprajzi Látóhatár 22 (3). 105–108. (ISSN 1215-8097) [Andrea DÉNES (ed.): Series Historico-Naturalis 13. Pécs, 2013.]
 • › 2013 Könyvismertető. Moeszia. Erdélyi Gombász 6 (7–8). 62–63. (ISSN 1583-5294) [Győző ZSIGMOND: Népi gombászat a Székelyföldön (Ciupercile în tradiţia populară a secuilor). Ed. Pallas–Akadémia, Miercurea-Ciuc, 2011.]
 • › 2013 Könyvismertető. Moeszia. Erdélyi Gombász 6 (7–8). 60–61. (ISSN 1583-5294) [Sándor András KICSI: Népi gombaismeret (Cunoştinţe etnomicologice). Ed. Orpheus, Budapesta, 2009.]
 • › 2012 Önként kínálkozó ízes eledel… A mikofiliától az etnomikológiáig (De la micofilie la etnomicologie). Erdélyi Múzeum (Muzeul Ardelean) 74 (4). 215–219. (ISSN 1453-0961) [Győző ZSIGMOND: Népi gombászat a Székelyföldön (Ciupercile în tradiţia populară a secuilor). Ed. Pallas–Akadémia, Miercurea-Ciuc, 2011.]
 • › 2011 A magyar népi kultúrára vonatkozó tudás mint oktatási segédanyag (Cunoştinţe referitoare la cultura populară maghiară ca resursă educaţională). Erdélyi Múzeum (Muzeul Ardelean) 73 (1). 199–203. (ISSN 1453-0961) [Vilmos KESZEG (red.): Magyar népi kultúra. Alapfogalmak. Folklór. Anyagi kultúra. Tankönyv (Cultura populară maghiară. Concepte de bază. Folclor. Cultură materială. Manual). Ediţia a 2-a, revizuită. Ed. Ábel, Cluj-Napoca, 2008. Klára GAZDA – Vilmos KESZEG – Ferenc POZSONY – Vilmos TÁNCZOS: Szöveggyűjtemény a Magyar népi kultúra című tankönyvhöz. (Culegere de texte pentru manualul "Cultura populară maghiară") Ed. Ábel, Cluj-Napoca, 2008.]
 • › 2010 A magyar népi kultúrára vonatkozó tudás mint oktatási segédanyag (Cunoştinţe referitoare la cultura populară maghiară ca resursă educaţională). Székelyföld 14 (11). 164–172. (ISSN 1453-3871) [Vilmos KESZEG (red.): Magyar népi kultúra. Alapfogalmak. Folklór. Anyagi kultúra. Tankönyv (Cultura populară maghiară. Concepte de bază. Folclor. Cultură materială. Manual). Ediţia a 2-a, revizuită. Ed. Ábel, Cluj-Napoca, 2008. Klára GAZDA – Vilmos KESZEG – Ferenc POZSONY – Vilmos TÁNCZOS: Szöveggyűjtemény a Magyar népi kultúra című tankönyvhöz. (Culegere de texte pentru manualul "Cultura populară maghiară") Ed. Ábel, Cluj-Napoca, 2008.]
 • › 2010 A mikofilia jegyében (În spiritul micofiliei). Moeszia. Erdélyi Gombász V (5–6). 97–100. // In the Spirit of Mycophilia. Moeszia V (5–6). 101–102. Tradusă de: Pieldnerné Orosz Judit. (ISSN 1583-5294) [Győző ZSIGMOND: Gomba és hagyomány. Etnomikológiai tanulmányok / Mushroom and Tradition. Ethnomycological Studies (Ciupercă şi tradiţie. Studii de etnomicologie). Ed. LKG – PONT, Sf. Gheorghe—Budapesta, 2009.]
 • › 2009 A nótás pap (Preotul cântăreţ). Székelyföld 13 (8). 172–174. (ISSN 1453-3871) [László PÉTER: Kálmány Lajos. Válogatott tanulmányok (Kálmány Lajos. Studii selectate). Ed. Bába, Szeged–Pecica, 2008.]
 • › 2008 Egy néprajzi terra incognita fabula credibilisei és fabula incredibilise (Fabulele credibile şi incredibile ale unei terra incognita a etnografiei). Erdélyi Múzeum (Muzeul Ardelean) 70 (1–2). 134–136. (ISSN 1453-0961) [Zoltán MAGYAR: A Szilágyság mondahagyománya. Magyar Népköltészet Tára, VII. (Culegere de texte populare din Sălaj. Seria: Colecţia folclorului maghiar, nr. VII.) Ed. Balassi, Budapesta, 2007.]
 • › 1999 Egy mezőségi falu néphit-monográfiája (O monografie despre credinţele populare dintr-un sat din Câmpia Transilvaniei). Erdélyi Múzeum (Muzeul Ardelean) 61 (3–4). 302. (ISSN 1453-0961) [Enikő CSŐGÖR: Tordatúr hiedelemvilága (Mitologia populară din Tureni). Ed. Kriterion, Cluj-Napoca, 1998.]

În cotidian regional din Transilvania (redactat în lb. maghiară)

 • › 2002 Értékrendet érlelő hétköznapok (Zile cotidiene ce coc sistem de valori). Szabadság XIV. [Enikő SZŐCSNÉ GAZDA: Erkölcs és közösség. Orbai széki erkölcsirányítás a XVII–XIX. században (Etică şi comunitate. Controlul moralităţii din sec. XVII–XIX în Scaunul Orbai). Ed. Pro-Print, Miercurea Ciuc, 2001.]
 • › 2001 Gyötrődő költészet (Poezie zbuciumată). Krónika 10–11 martie. [András DUMA-ISTVÁN: Én országom Moldova (Ţara mea Moldova). Ed. Hargita Népe, Miercurea Ciuc, 2000.]
 • › 1999 Szabadság XI (2). 5 ianuarie. [Ferenc FAZAKAS: Életemet elmesélem (Spun povestea vieţii mele). Ed. Kriterion, Bucureşti—Cluj-Napoca, 1998.]