Tasnády Erika

Tema lucrării:

Valenţele comunicative ale cântecului şi intonaţiei în perspectiva evoluţiei lui funcţionale

Îndrumător științific: Keszeg Vilmos

Órarend