Szakál Anna

Tema lucrării:

Viaţa şi opera lui Tiboldi Istvan în contextul cercetărilor dee folclor din sec. 19.

Îndrumător științific: Keszeg Vilmos

Órarend