Nagy Ákos

Doktori téma:

A társadalmi élet változása egy nem kollektivizált faluban

Vezető Tanár: Pozsony Ferenc

Órarend