Mogyorósi Ágnes

Doktori téma:

Egy cigánybúcsújáróhely tárgyi jelképei

Vezető Tanár: Pozsony Ferenc

Órarend