Makkai Júlia Anna

Tema lucrării:

Reprezentarea identităților locale/regionale

Îndrumător științific: Keszeg Vilmos

Órarend