Makkai Júlia Anna

Doktori téma:

Lokális/regionális identitások reprezentációi

Vezető Tanár: Keszeg Vilmos

Órarend