Dimény-Haszmann Orsolya

Doktori téma:

A Csernátoni Haszmann Pál Múeum története

Vezető Tanár: Keszeg Vilmos

Órarend