Dimény Attila

Doktori téma:

Kézdivásárhely urbanizációja

Vezető Tanár: Pozsony Ferenc

Órarend