Bajkó Árpád-István

Doktori téma:

Halottbúcsúztató versek Erdélyben a 20. század második felében: genealógiai emlékezet és biográfia, regionalitás és funkció.

Vezető Tanár: Keszeg Vilmos

 

Órarend