Tudománytörténeti konferencia

A BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, a Kriza János Néprajzi Társaság, az MTA KAB Néprajzi és Antropológiai Szakbizottság, valamint EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya tudománytörténeti konferenciát rendez 2021. október 22-én. Az esemény online is követhető lesz, de személyesen is részt lehet venni rajta.

9.00 – 9.15 SZABÓ Á. TÖHÖTÖM (tanszékvezető, BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet) – JAKAB ALBERT ZSOLT (elnök, Kriza János Néprajzi Társaság): A konferencia köszöntése.

Elnök: Keszeg Vilmos

9.15 – 9.30 TÁNCZOS VILMOS: Régi és új paradigmák a csángókutatásban: a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet és a Kriza János Néprajzi Társaság 1990 utáni eredményei

9.30 – 9.45 DOMOKOS MARIANN: Illetlenség és közerkölcs. A folklórszöveg-közlések rejtett korlátairól

9.45 – 10.00 NAGY ZSOLT: A magyar népi virágkultúra kutatásának története (szemléletek, elméletek, eredmények)

10.00 – 10.15 OLOSZ KATALIN: Balladarendszerezések a magyar folklorisztikában

10.15 – 10.30 TEKEI ERIKA: Az 1970-es évek romániai magyar balladagyűjteményei a Kriterion Könyvkiadó dokumentumai, a szerkesztőségi levelezés tükrében

10.30 – 10.50 vita

10.50 – 11.10 kávészünet

Elnök: Szakál Anna

11.10 – 11.25 BODNÁR MÓNIKA: Marjalaki Kiss Lajos abrudbányai polgári iskolai tanár (1913–1918) munkássága 11.25 – 11.40 DEÁK FERENC: A közösségi kontextus hálójából kiesett ember Sárosi Csaba grafikáin

11.40 – 11.55 ILYEFALVI EMESE: A csíki, gyimesi, moldvai és Úz-völgyi ráolvasások elemzése a Voyant Tools szoftvercsomaggal

11.55 – 12.10 SVÉGEL FANNI: Asszonysorsok kutatása Erdélyben – Nagy Olga témaválasztásai

12.10 – 12.25 SZAKÁL ANNA: Az útleírások szerepe a népköltészeti gyűjtések történetében. Gálfi Mihály esete

12.25 – 12.40 vita

12.40 – 12.55 KESZEG VILMOS: Zárszó a 13. konferenciához

Kategória: News

Órarend