Februári államvizsgák

A Magyar Néprajz és Antropológia Intézet keretében védendő szakdolgozatok leadási határideje: január 20. Egy nyomtatott és bekötött példányt a tanszéki titkárságon kell leadni (BBTE BTK, II. emelet, 105. terem, Lingvay Julianna tanszéki titkárnál).

A beiratkozás határideje és menete a kari honlapon megtalálható:

http://lett.ubbcluj.ro/studii/licenta/

Kategória: Uncategorized

Órarend